Přesun na obsah

Orvieto - Čech u zrodu svátku Božího Těla

12. 6. 2007
Ve dnech 9.-10. června se na pozvání místního biskupa a starosty italského Orvieta kardinál Vlk zúčastnil slavnosti Těla a Krve Páně. V tamní katedrále uchovává místní církev památku na velký eucharistický zázrak.
Ten se odehrál roku 1263 v nedaleké Bolseně. Na své cestě do Říma se tam zastavil velmi zbožný český kněz, řečený Petr z Prahy. Trpěl velkými pochybnostmi o skutečné přítomnosti Krista v Eucharistii a doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozehnat. V kostele sv. Kristiny sloužil mši a v okamžiku proměňování se celá hostie kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo. Tělo natolik krvácelo, že se kapky krve před zraky všech přítomných rozstříkly na korporál a čtyři mramorové dlaždice. Hluboce pohnutý kněz poté navštívil papeže, který zrovna pobýval v Orvietu. Místní biskup byl okamžitě pověřen vše přezkoumat. Na místě shledal, že se jedná jistě o zázrak. Vzal korporál s sebou a šel za papažem. Ten mu šel sám vstříc se zástupem zbožných lidí a všichni se relikvii klaněli.
Obyvatelé Orvieta na památku zázraku vystavěli gotický chrám, který je vlastně velkým relikviářem a bývá nazýván "zlatou lilií italských katedrál". Zázrak se odehrál v době, kdy byla mezi křesťanstvem velmi rozšířená pochybnost o skutečné přítomnosti Krista v Eucharistii.
Rok po konání bolzenského zázraku papež Urban IV. ustanovil svátek Božího Těla a sv. Tomáš Akvinský k němu složil celé oficium. Zvláště jeho píseň Adoro te devote ("klaním se ti vroucně") zdomácněla i u nás. Zázrak, který se odehrál v rukou českého kněze znamenal znovuzrození dvou měst, Orvieta a Bolseny a v současné době se znovu upevňují pouta družby mezi nimi a Prahou. Připomeňme loňský běh Praha - Orvieto organizovaný Arcidiecézní charitou Praha a Arcibiskupstvím pražským, jehož první úsek běžel pražský primátor MUDr. Pavel Bém.
 
Při průvodu Božího Těla se místní biskup s Eucharistií v monstranci s nejbližší asistencí a nosiči relikviáře zastavili i v místním vězení. Na dvoře věznice na ně čekala asi desítka vězňů a prostřený oltář se zapálenými svícemi.
Průvod krátce spočinul v tichém klanění, potom biskup udělal monstrancí kříž nad všemi shromážděnými a průvod pokračoval dále.
Po celou dobu zůstaly dveře vězení sice pod dozorem, ale otevřené.
 
V rámci partnerství s městem Orvieto se odehrála i návštěva pražského arcibiskupa, který předsedal slavnostním nešporám v katedrále, setkal se při "Pochodu víry" s místní mládeží a vyprávěl jim svědectví ze svého života v dobách komunistického pronásledování. Zúčastnil se také dvou slavnostních bohoslužeb s procesím Božího Těla. Ve svém kázání kardinál Vlk hovořil o tom, že my, dnešní křesťané, se potřebujeme vrátit ke kořenům slavení Eucharistie tak, jak ji slavili prvotní křesťané. Ti slavili Eucharistii vždy v neděli a slavení spojovali s přítomností zmrtvýchvstalého Krista, a nikdy tato dvě slaveni neoddělovali. I dnes bychom se měli naučit slavit Eucharistie takto, v přítomnosti zmrtvýchvstalého Krista. 
 

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka