Přesun na obsah

Zahájení beatifikace Chiary Lubichové

30. 1. 2015

Dne 27. ledna 2015 byl ve Frascati u Říma, v katedrále sv. Petra, zahájen diecézní proces k beatifikaci zakladatelky Díla Mariina (Hnutí fokoláre) Chiary Lubichové. Proces zahájil diecézní biskup Mons. Raffaelo Martinelli na žádost dnešní prezidentky Díla Mariina Dr. Marie Voce ze dne 7.12. 2013. To byl den 70. výročí Chiařina zasvěcení Bohu, které se pokládá za počátek Hnutí fokoláre. V této diecézi prožila většinu svého života, zde v Rocca di Papa také v r. 2008 zemřela a je tam pohřbena. V diecézi se v Rocca di Papa nachází světové Centrum Díla Mariina, které řídí celé Hnutí fokoláre. Na různých místech diecéze se zde nacházejí četné formy života této spirituality.

Slavného okamžiku v katedrále se zúčastnilo asi 800 lidí, zatímco přímý přenos sledovalo podle odhadů asi 18 tisíc diváků. Společenství shromážděné v chrámu připomínalo různá setkání kolem Chiary Lubichové, kdy se na různých místech světa konaly akce při různých slavnostních příležitostech. Bylo tu několik kardinálů, řada biskupů, mnoho řeholníků a řeholnic a kněží a mnoho mužů a žen, prostých fokolarínů. Mezi nimi skupina dosud žijících přítelkyň Chiary Lubichové, které s ní před více než 70 lety začínaly toto dobrodružství. Byli tu přítomni i věřící jiných křesťanských církví, kteří sdílejí tuto spiritualitu, a dále i věřící některých velkých světových náboženství, ale i lidé jiné kulturní formace, bez náboženského přesvědčení, kteří sdílejí Chiařin ideál. Přišli i oficiální reprezentanti obcí a měst diecéze, kde Chiara působila.

Zahájení procesu předcházela společná modlitba nešpor. Po nich pak probíhaly kanonicko-právní formality, nutné pro zahájení přípravného procesu beatifikace. Po přečtení oficiální žádosti o zahájení procesu následovala přísaha biskupa, jím stanoveného diecézního tribunálu a třech postulátorů z Hnutí fokoláre, Dona Silvestra, Lucie Abignente  vicepostulátorky a Waldery Hilgemana, vicepostulátora. Tyto přísahy a ostatní právní formality ukazují, jak velice dbá církev na to, aby celá příprava na beatifikaci byla plně regulérní, bez jakýchkoliv postranních vlivů, protože beatifikační výrok církve spadá do kategorie neomylných rozhodnutí.

Po skončení těchto přípravných aktů přečetl přítomný kardinál Bertone srdečný otcovský dopis papeže Františka, který tlumočil kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Dlouhý potlesk po jeho přečtení byl znamením jak papežovy myšlenky, přesně formulované a vyjadřující jádro spirituality, rozeznívaly srdce přítomných. Papež „posílá svou upřímnou vzpomínku a přeje, aby zářivý příklad života zakladatelky Hnutí fokoláre vzbudil v těch, kdo její duchovní dědictví uchovávají jako drahocennou perlu, nová rozhodnutí věrného přilnutí ke Kristu a velkodušné služby jednotě církve“. Papež pak otevírá své srdce a vyprošuje bohaté dary Ducha svatého všem, kdo jsou angažováni v přípravě procesu, a silnými slovy jim formuluje vřelou výzvu, „aby dali poznat Božímu lidu život a dílo té, která přijala pozvání od Pána, a zažehla církvi nové světlo na cestě k jednotě.“ V závěru pak papež žehná procesu blahořečení, celému Hnutí fokoláre a všem účastníkům slavnosti.

Na závěr pak prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce poděkovala biskupovi Raffaelovi za zahájení procesu. Byla dojatá, když vyslovovala dík za projev lásky papeže Františka. Vyjádřila přání „dát druhým lidem to, čím Chiara byla pro nás“. Projevila radost nad tím, že nyní také církev studuje a hodnotí Chiařin život“ jako světlo pro církev i pro společnost.

Celé společenství bylo naplněno hlubokou radostí nad tím, co jsme prožili.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka