Přesun na obsah

Několik slov ke zprávám o Mons. Robertu Bezákovi

18. 4. 2015

V současné době se v médiích hodně píše a mluví o Mons. Bezákovi, o začátku řešení celé záležitosti Svatým otcem Františkem, který vzal tuto kauzu do své ruky. Nějak to odpovídá stylu jeho osoby i jeho pontifikátu – jít k těm, kdo jsou odstrčeni na okraj a jimž se činí příkoří. Celou kauzu sledovali mnozí i u nás. Do této záležitosti jsem vstoupil, když jsem se s ní podrobně seznámil, protože jsem byl doma tak vychován: stavět se proti bezpráví a nespravedlnosti, jak jsem to ostatně dělal i za komunismu.

Na těchto stránkách jsem se k tomu nevyjadřoval, protože jsem nejprve měl pocit, že zvláště v poslední fázi je zájem Vatikánu nezveřejňovat jeho kroky. Tak jsme byli dohodnuti i s Mons. Bezákem. Když však Svatý Otec k audienci pozval oficiální fotografy a obrázky uveřejnilo Osservatore Romano, nastala nová situace, a proto jsem o celé záležitosti promluvil ve veřejných sdělovacích prostředcích, aby se zbytečně nespekulovalo. V této souvislosti mě mrzí, že jedna z prvních zpráv byla uveřejněná v slovenském „Sme” . Redakce mluvila o tom, že jsem jim poskytl interview, což nebyla pravda. Jedna osoba, o které jsem byl přesvědčen, že je z okruhu spolupracovníků Mons. Bezáka, uveřejnila bez předchozí dohody i bez mého vědomí a bez autorizace obsah našeho soukromého rozhovoru, který nebyl určen pro publikování a nebyl dosti přesně pochopen a tlumočen… Z toho pak bohužel vycházejí některá média bez další investigace, jako např. „novinky.cz”. Ale další media, jako Tv Noe, ČRoPlus, slovenský portál Cesta+, nebo slovenské medium „Týždeň” referují spolehlivě. Nešlo nám o ´senzaci´, ale když to papež František takto otevřel, tak jsme se podle toho zařídili.

V této souvislosti dostávám nesmírné množství souhlasných a děkovných SMS a mailů, zvláště ze Slovenska.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka