Přesun na obsah

26.08.2010Návštěva Islandu

V neděli jsme slavili jubileum. Katedrála Krista Krále byla zaplněna věřícími pocházejícími z různých národností. Vedle domácích Islanďanů tu byli nejvíce zastoupeni Poláci, Slováci, ale i několik Čechů. Mše svatá byla v latině. Byl jsem překvapen, jak účastníci bohoslužby odpovídali, i odpovědi zpívané... Bohoslužba slova probíhala v několika jazycích: v islandštině, angličtině a polštině. Pro ty, kteří neznali při čtení použitý jazyk, byl přeložený text promítán na velkém plátně. Biskup Bürcher si přál, aby kázání bylo v češtině pro velkou řadu Slovanů, Poláků, Čechů a Slováků, pro ostatní se překlad promítal na plátně... více...

17.08.2010Laudatio pronesené u příležitosti udělení čestného občanství města Staré Boleslavi

Miloslav kardinál Vlk se svým osobním přínosem významnou měrou zasloužil o město, jeho propagaci a pověst v domácím i mezinárodním měřítku, a nadále, jako přední osobnost české katolické církve, kulturního a společenského života, zůstává s duchovním i občanským děním ve městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi aktivně spjat. více...

16.08.2010Promluva kardinála Vlka v den slavnosti ve Staré Boleslavi.

Hledat a vidět Krista: když se to pro nás stane obvyklou každodenní skutečností, pak budeme jako Maria, s Ježíšem ve svém nitru, ve svém náručí… více...

12.08.2010Kardinál Vlk čestným občanem Staré Boleslavi

(převzato z www.apha.cz) V odůvodnění udělení čestného občanství můžeme číst: „Jedním z důležitých opěrných bodů působení kardinála Miloslava Vlka v čele české římskokatolické církve byla svatováclavská tradice. Kardinál Vlk rozpoznal a jasně formuloval její nezastupitelný význam pro život národa v nově se integrující Evropě. Svůj niterný zájem na obrození této duchovní tradice jakožto věci veřejného zájmu též deklaroval roku 2003 osobní iniciativou k obnovení svatováclavské poutní tradice v celonárodním měřítku na autentickým místech ve Staré Boleslavi.“ více...

09.08.2010Biskupové různých zemí ve Švýcarsku

Kardinál Miloslav Vlk se od 26.7. do 7.8. 2010 zúčastnil ve Švýcarsku setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre jako jeho moderátor. více...

28.07.2010Kardinál Vlk převzal cenu Karla IV.

Jak bylo avizováno, kardinál Miloslav Vlk převzal v neděli 25. července 2010 v Cáchách "Kulturní cenu Karla IV. Kulturního spolku Cáchy - Praha" z rukou starosty města Cách Marcela Philippa a předsedkyně kulturního spolku Cáchy-Praha paní Věry Blažkové z Cách. Laudatio k předání ceny přednesl profesor dr. Hans Hermann Henrix. více...

23.07.2010Základní informace k ceně Karla IV.

Nová cena Karla IV. se uděluje za činnost, která je vlastní spolku Cáchy-Praha, totiž pozvednout vzájemné kulturní povědomí o společných historických kořenech a tradicích, a veškerou činností podporovat česko-německé smíření, přátelství a porozumění. Za stejnou činnost mimo spolek budou oceňovány známé i méně známé osobnosti, které se o německo-české sblížení zasloužily. Z navržených kandidátů vybírá oceněného zvláštní výbor, složený z kulturně známých osobností.Letos bude cena udělena poprvé, a proto byl vybrán jen jeden oceněný (který tak bude navždy „první“), v dalších letech pravděpodobně budou oceněné osobnosti vždy dvě. více...

23.07.2010Kardinál Vlk obdrží cenu Karla IV.

V neděli 25. července 2010 bude kardinálu Miloslavu Vlkovi předána v Cáchách "Kulturní cena Karla IV. Kulturního spolku Cáchy - Praha". Cena je udělována osobnostem, které se zasloužily o vzájemné vztahy mezi městy Cáchy a Praha, jakož i o porozumění mezi Německem a Českou republikou.  více...

14.07.2010Dovolená

Biskupové v církvi byli posvěceni do společenství. Chtějí proto některé chvíle konkrétně v tomto společenství prožít. Spolu se modlí, meditují a snaží se konkrétně žít Boží slovo. Sdělují si své duchovní prožitky, zkušenosti, úspěchy i problémy svého poslání, užívají nádherné přírody hor, procházek i vody. více...

03.07.2010Blokace rozvoje

Ústavní soud tuto žádost, která chtěla řešit skutečně obtížný problém obcí, zaviněný parlamentem a nevůlí politiků, na úkor práv církve, právem odmítl. Jeho rozhodnutí je velkou výzvou k současné vládě a parlamentu konečně vyřešit tento problém, vlekoucí se dvacet let. Soudkyně Ivana Janů dokonce vyslovila názor, že protiústavně jednají ti, kdo to vše zavinili, to znamená zákonodárci. Opačné rozhodnutí by bylo porušením principu právní jistoty a důvěry v právo. Že by se v oblasti práva blýskalo na lepší časy?  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka