Přesun na obsah

18.01.2010Čekání na jméno ...

Časté zaměňování funkce pražského arcibiskupa s „hlavou katolické církve“ u nás (jak píší novináři), kterou je spíše předseda České biskupské konference, vedlo kardinála Vlka k tomu, aby se znovu pokusil vysvětlit, jaké kompetence z obou rozdílných funkcí plynou. více...

12.01.2010Emeritní biskup

Kardinál Miloslav Vlk píše ve svém článku o úkolech „emeritního biskupa“, jímž se stane v okamžiku, kdy bude Svatým otcem přijata jeho rezignace. více...

12.01.2010K bilanci

K diskuzím o svém vlastním bilancování přidává kardinál Vlk následující slova. více...

12.01.2010Čekání na správný okamžik

V minulých dnech budilo značnou pozornost čekání na jmenování nového pražského arcibiskupa. Je však třeba si uvědomit, že Svatý stolec nikdy žádné konkrétní datum nevyhlásil a „papež není ve svém rozhodování vázán žádnými termíny“, jak ve svém článku píše kardinál Vlk. více...

11.01.2010Vánoce, Vánoce odcházejí ...

Svátkem Křtu Páně, který jsme slavili tuto neděli, se uzavírá vánoční sváteční okruh a začíná obecná doba liturgického roku, tj. liturgické mezidobí. Kardinál Vlk při této příležitosti hovoří o charakteru Božího vtělení. více...

06.01.2010Bilanční rozhovor - 3. část

Uveřejňujeme třetí a poslední část obsáhlejšího bilančního rozhovoru, který s kardinálem Miloslavem Vlkem vedl Jiří Zajíc. Tato část se týká společnosti, politiky a osobního života kardinála Vlka. více...

05.01.2010Bilanční rozhovor - 2. část

Uveřejňujeme druhou část bilančního rozhovoru, který na sklonku minulého roku s kardinálem Miloslavem Vlkem vedl Jiří Zajíc. Tato část se soustředí na setkání s evropskou a světovou církví a na ekumenu a mezináboženský dialog. více...

04.01.2010Bilanční rozhovor - 1. část

Kardinál Miloslav Vlk se v době, kdy se blíží konec jeho funkčního období ve funkci pražského arcibiskupa, rozhodl poskytnout obsáhlejší bilanční rozhovor. Interview vedl pan Jiří Zajíc, který je autorem již několika rozhovorů s kardinálem Vlkem. Uveřejňujeme první část bilance, která se zaměřuje na osobu arcibiskupa a církev u nás. více...

04.01.2010Dopis prefekta Kongregace pro biskupy

Na sklonku minulého roku obdržel kardinál Miloslav Vlk dopis kardinála Giovanni Battisty Re, prefekta Kongregace pro biskupy, v němž je vyjádřeno „vřelé uznání této kongregace za úsilí a horlivost“, s níž pražský arcibiskup vedl a vede svou arcidiecézi. více...

31.12.2009Na prahu nového roku

Stoje na prahu nového roku, zamýšlí se kardinál Miloslav Vlk nad jednou z největších změn, které jeho osobně i jeho arcidiecézi v nadcházejícím roce očekávají. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka