Přesun na obsah

20.02.2007Důchod

Pro každého biskupa platí povinnost daná kodexem církevního práva, podat při dosažení 75 let demisi ze svého úřadu do rukou papeže. více...

19.02.2007Svatovojtěšské putování

19. února si připomínáme 1025 let od zvolení sv. Vojtěcha pražským biskupem a 1010 let od jeho mučednické smrti. Krátké zamyšlení k tomuto výročí přináší historik Jaroslav Šebek. více...

19.02.2007Pohádka o znárodnění katedrály

Před čtyřmi lety jsem napsal "Pohádku o znárodněné katedrále" - článek, který nepozbývá na aktuálnosti ani dnes... více...

12.02.2007Komentář k diskusi o vztahu státu a církví na Radiofóru 8. 2. 07

Úvahy o tom, „jak se mohou u nás vyvíjet vztahy mezi státem a církvemi“, musí navazovat na pravdivá fakta o dosavadním vývoji... více...

12.02.2007Zamyšlení ke Světovému dni nemocných

Každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. A nemocný je obrazem Ježíše ukřižovaného a opuštěného, Ježíše trpícího, který na sebe vzal na svém kříži všechno utrpení až do konce světa. Naše utrpení je privilegované pojítko, které nás úzce pojí s trpícím Ježíšem a jeho nesmírnou láskou. více...

09.02.2007Kardinál Vlk ve Vatikánu a v Castelgandofu

Návštěva Vatikánu a setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre - takový byl program cesty kardinála Vlka. více...

02.02.2007Návštěva ministerstva vnitra

Účelem návštěvy bylo učinit si konkrétní představu o možnostech využití, které archív skýtá. Mluvilo se o zpracování některých témat pronásledování církve za doby komunismu odborníky křesťanské akademie, teologickou fakultou a dalšími křesťanskými historiky, případné využití archívu pro velký projekt Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století, který se dokončuje. více...

24.01.2007Chvíle pro oddech v Třeboni

Ve dnech 12.1. – 22.1. jsem absolvoval krásné dny v lázních Aurora Třeboň.  více...

24.01.2007Konkrétní projev ochoty a touhy po jednotě křesťanů v naší zemi

Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Před svou smrtí se Ježíš modlil k Otci za to, „aby všichni byli jedno…“. Jako svou závěť nám zanechal tuto svou úzkostnou touhu. V týdnu od 18. ledna, od svátku Panny Marie Matky jednoty, do 25. ledna, svátku obrácení sv. Pavla, se křesťané různých církví modlí za obnovu jednoty mezi křesťanskými církvemi. více...

21.01.2007Ke slovům předsedy KDU-ČSL

V poslední krizové době naši politické scény se objevovaly také myšlenky o nové orientaci KDU-ČSL, nejen o změně názvu strany. Nejvíce mě zaujalo nedávné interview předsedy strany Jiřího Čunka pro Katolický týdeník. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka