Přesun na obsah

04.06.2014Ohlednutí za uplynulým měsícem

Možná si ani pořádně neuvědomujeme při 25. výročí pádu komunismu, jaké to možnosti máme, a že v podstatě před nedávnem tohle vůbec nebylo možné. Je proto třeba děkovat za dar svobody, kterou máme, a učit se jí užívat zodpovědně. více...

16.05.2014Templetonova cena mons. Halíkovi

Slavnost předání Templetonovy ceny, “nobelovky” za náboženství v chrámu sv. Martina in the fields na Trafalgardském nám. v Londýně prof. Tomáši Halíkovi, byla dne 14. května velkou události, které se zúčastnilo mnoho osobností domácích i zahraničních. více...

12.05.2014Veřejné prohlášení ´Společného hlasu´ - fóra židů, křesťanů a muslimů

Představitelé různých náboženství v České republice vydali na svém posledním setkání níže uvedené prohlášení v souvislosti se zásahem Policie ČR v muslimských modlitebnách v Praze. Fórum „Společný hlas“ abrahámovských tradic seskupuje čelní představitele hlavních monoteistických náboženství v ČR od roku 2011. Kardinál Miloslav Vlk je členem fóra od jeho počátku více...

08.05.2014O čem se mluví...

Do širší diskuse o významu náboženství v životě člověka i společnosti vstupují i některé současné související aktuality, jako například udělení prestižní Templetonovy ceny v Londýně profesoru Halíkovi za přínos náboženství pro společnost. Je pozoruhodné, že tuto cenu dostává osobnost z našeho národa, který je někdy označován za jeden z ´nejateističtějších´ národů v Evropě. Nebo zpráva o obrácení a “přijetí Krista” bývalým premiérem Stanislavem Grossem... více...

06.05.2014Velikonoční myšlenka

Ježíšovo zmrtvýchvstání a setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem bylo a zůstává jedinečným zakládajícím momentem života apoštolů, života první církve a také života našeho. více...

21.04.2014Velikonoční čas

V tento čas slavíme vrcholné křesťanské svátky, svátky spásy, kterou uskutečnil Ježíš Kristus, pravý Bůh, svou dobrovolnou smrtí na kříži za nás.  více...

04.04.2014Exercicie na Karmelu v Dačicích

Sestry karmelitky OCD z Karmelu Matky Boží v Dačicích mě nedávno pozvaly, abych jim dával postní exercicie, které se uskutečnily minulý týden. Téma nebylo vysloveně karmelitánské, protože k tomu mají odborníky, ale meditace o aktuálním životě v universální církvi pod zorným úhlem působení Ducha svatého více...

04.04.2014Hlas lidu

Neměli by se zodpovědní za společnost nebo politické strany trochu starat o výchovu k myšlení v duchu základních demokratických hodnot? Ústavní právo a spravedlnost nazývá pan Tejc “bažení po majetku”. Jak převrácené myšlení a nebezpečná rétorika 50. let! A co tunelování společného majetku řadou i nejvyšších politiků, o kterém se stále v mediích píše? K tomu “lid” mlčí? To jsou důležité signály pro volby. více...

03.04.2014Restituce, restituce, restituce

Toto pošlapávání demokratických principů naší společnosti se děje před tváří celé veřejnosti, za aktívní asistence pana prezidenta Zemana a dalších veřejně činných osob. A “lid“ k tomu mlčí, protože to ladí s jeho mentalitou. Tady se nikdo neohlíží na právo, ale jedná a mluví podle toho, “co se mně líbí a co mně vyhovuje”.  více...

13.03.2014Rozhovor s kardinálem Vlkem na Christnetu

Christnet.cz přináší rozhovor s kardinálem Vlkem. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka