Přesun na obsah

04.12.2013Biskupové a nová evangelizace - setkání v Berlíně

Ve dnech 25. – 27. listopadu se v Berlíně setkalo 26 katolických biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Přicestovali z Maďarska, Česka, Litvy, Anglie, Itálie, Holandska, Švýcarska, Chorvatska, Ukrajiny, Anglie, Islandu, Belgie, Rumunska a Německa. Každoročně probíhala tato setkání v Centru Mariapolis v Castel Gandolfu v Římě, kam se sjížděli biskupové z celého světa. Letos proběhlo v jiné formě, a sice v podobě řady regionálních setkání v různých koutech světa. Hlavním motivem tohoto způsobu setkávání bylo zajistit biskupům různých kontinentů snazší účast díky kratším vzdálenostem.  více...

02.12.2013Vzpomínky na Jeruzalém

Náš pobyt na posvátných místech naší víry, po stopách Ježíše pokorného, plného lásky, byl pro nás silným zpytováním svědomí o naší ještě ne plné jednotě. Byl ale také upevněním vůle o jednotu usilovat a pro ni pracovat, a posilněním naděje, že jednota je možná, protože je to „testament“, Ježíšova „poslední vůle“ a že je v rukou Božích...... více...

15.11.2013Biskupové různých církví ve Svaté zemi

Očekává se asi 32 biskupů z následujících zemí: Německo, Rakousko, Egypt, Velká Británie, Austrálie, USA, Uruguay, Uganda, Brazílie, Švédsko, Finsko, Česká republika, Itálie, Libanon Moldávie, Thajsko, Irák, Izrael. Zastoupeny budou církve: syrská pravoslavná, koptská pravoslavná, pravoslavná, anglikánská, metodistická, církev luterská evangelická, švédská, římsko-katolická, chaldejská, melchitská, maronitská.  více...

07.11.2013Dojemná starost komunistů

“Rázná komunistka” soudružka Kateřina Konečná straší národ přesně tak, jak to dělali stalinisté první poloviny 50. let, jejichž ruce jsou potřísněné krví  více...

07.11.2013Povolební perspektiva

Domnívám se, že případné koaliční strany budou respektovat právo a spravedlnost více než sociální demokraté, a nedovolí jim takové věci, které by byly proti právu a spravedlnosti.  více...

06.11.2013Povolební úvahy

I když je naše hodnotová kultura značně sekularizovaná, přece jen ještě zůstávají zbytky určitého cítění tradičních hodnot, například vztah k pravdě a poctivosti, solidarita a vzájemná úcta v mezilidských vztazích. více...

25.10.2013Skrytá totalita

To, co ministr Pecina předvádí, ukazuje včas, těsně před volbami, co by on a jeho tým „odborníků“ dělal, kdyby se dostal k moci. Brání uplatňovat nároky podle platného zákona a chtějí, aby zákonné opatření platilo „neústavně“ retroaktivně na již podané výzvy. Právo a spravedlnost jim a některým dalším stranám zřejmě mnoho neříká. Takže je to výzva pro voliče v poslední chvíli!! více...

21.10.2013Předvolební boj

Uvažoval jsem o tom, kde se taková zloba bere, a došel jsem k závěru, který se nachází v Písmu: „Ďábel je lhář a otec lži od počátku“ (Jan 8,44). Chápu proto, že se tomu Zlému nelíbí mnohé dobré věci, které se dějí. Jeho soptění v podobě takových lživých článků je potvrzením, že očerňované osoby vlastně dělali dobré věci. více...

17.10.2013Koho volit

Je důležité, aby věřící věděli, jak biskupové v této tak závažné záležitosti smýšlejí, zvláště proto, že tyto předčasné volby jsou pokládány za mimořádně důležité, po dvaceti létech problematického vývoje naší společnosti a po velmi diskutabilním chování různých veřejných činitelů na politické scéně.  více...

14.10.2013Sympozium "Patrone Europas"

Sdružení Ackermann-Gemeinde v Mnichově ve spolupráci s biskupstvím v Pasově uspořádalo ve dne 11.-13. října 2013 v Pasově v pořadí šesté sympózium z cyklu „Patroni Evropy“.   více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka