Přesun na obsah

21.02.2012Dny plné událostí

Celý obřad ustanovení kardinálů sestává ze třech symbolických úkonů: vložení solidea a biretu, nasazení prstenu a předání titulu některé římské basiliky jako patronátního kostela. Dříve tyto tři úkony byly rozdělené do dvou dnů: první den při obřadu ustanovení bylo předání biretu a přidělení baziliky a druhý den při mši sv. nasazoval papež prsten. To bylo nyní sloučeno do jednoho obřadu, při kterém probíhají tři úkony. více...

13.02.2012Žasnu...

Že stát neví, co vydává? To zase mohou tvrdit jen lidé, kteří věci naprosto nerozumějí. Autorizovaný seznam existuje – pozemkové knihy - kde je „zákonný“ soupis tohoto majetku. Je zajímavé, že ti „popírači“ vydání jako by pozemkové knihy neznali, vůbec o nich nemluví!  více...

10.02.2012Naše politická groteska

Takovýmto stylem politického uvažování z našeho společenského ani ekonomického marasmu nevybředneme. Tento styl uvažování vede ke všemu tomu rozkrádání státního majetku a okrádání lidí, jak to známe z různých informačních zdrojů. Bojem proti majetkovému narovnání chtějí mnozí zakrývat své osobní zájmy povýšené nad zájmy společnosti, svou chamtivost a tendence k obohacování, bez ohledu například na města a obce.  více...

25.01.2012Dny v krásách zimní Šumavy

Jako každoročně, i letos tráví kardinál Vlk jeden zimní týden na Šumavě. více...

24.01.2012Kardinálské ohlédnutí

Po poslední tajné konzistoři a jmenování nových kardinálů, u nás po jmenování pana arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, se v médiích hodně z různých úhlů mluvilo a psalo o poslání kardinála. Pro některé je to inspirace k hledání dalších informací. Nechci ´nosit dřiví do lesa´. Chci se jen ohlédnout zpět na těch svých skoro 18 kardinálských let a zavzpomínat, co za ta léta to jmenování ode mne vyžadovalo, kolik nových úkolů a povinností to přinášelo. více...

20.01.2012Bude konec světa?

Na tuto otázku, kterou si dnes znovu tolik lidí s obavami klade, a mnozí slepě věří, že to bude 21.12.12 /zajímavá čísla/, lze odpovědět s jistotou kladně: Ano, konec světa bude! Ale je tu jedna „maličkost“ - nelze přesně stanovit, kdy to bude. více...

20.01.2012Ekumenismus v Košicích

Ekumenické společenství (ES), které sdružuje devět křesťanských církví: apoštolskou církev, bratrskou jednotu baptistů, církev bratrskou, československou církev husitskou, evangelickou církev a.v., řeckokatolickou církev, pravoslavnou církev, reformovanou křesťanskou církev, římskokatolickou církev. Pozváni byli i zástupci židovské náboženské obce.  více...

18.01.2012Kardinál Vlk v Košicích na zahájení Ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V den památky P. Marie, Matky jednoty křesťanů, se kardinál Miloslav Vlk zúčastní zahájení Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Košicích.  více...

09.01.2012Kardinál Vlk na konferenci mladých křesťanů v Augsburgu

Ve dnech 6. a 7. ledna se kardinál Vlk účastnil konference iniciativy „Gebetshaus“ více...

02.01.2012Novoroční zamyšlení

V tomto zamyšlení se chci zastavit u dvou událostí poslední doby, týkajících se církve. Jedna je obvyklé desetileté sčítání a druhá - „trvalka“ našich polistopadových let – majetkové vyrovnání státu s církvemi.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka