Přesun na obsah

17.08.2016Letní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

V prvním srpnovém týdnu se setkalo asi 80 biskupů - přátel Díla Mariina ze všech kontinentů (kromě Austrálie), na severu Portugalska, v diecézi Braga, na pozvání tamního biskupa Jorge Ortigy, aby jako každoročně spolu prožili v duchu charizmatu hnutí fokoláre skoro dva týdny duchovního setkání v meditaci, odpočinku i s trochou kultury. více...

21.07.2016Pravoslavný koncil na Krétě

Koncil vydal dva dokumenty: „Poselství svatého velkého koncilu pravoslavné církve všemu pravoslavnému lidu a všem lidem dobré vůle“, které stručně ve 12 bodech shrnuje projednávaná témata. Pak hlavní několikastránkový dokument „Encyklika svatého a velkého koncilu pravoslavné církve“. Tento dokument přestavuje v 7 kapitolách, ve 20 článcích obšírněji projednaná témata. více...

18.07.2016K duchovním základům Evropy

Zkušenosti ze života těchto nových církevních hnutí, menších či větších, starších či zcela nových, jasně ukazují, že opuštění určitého formalismu náboženského života, který také silně vyznačoval věřící posledních staletí v Evropě (viz Podzimkovu knihu, str. 82,83) a přijetí víry jako praktického stylu života a život z ní, přineslo pozoruhodnou změnu v šíření víry do společnosti a jejího přijímání mnohými indiferentními spoluobčany. Akcent životního stylu nových hnutí není tedy hlavně šíření víry, ale život z ní a radostné svědectví o ní. více...

14.07.2016Setkání - smíření - budoucnost

Ti, kteří přijali životní styl evangelia a jdou po této životní cestě, jsou si vědomi, že nejde o sobecké pěstování vlastní osobní spokojenosti a štěstí, ale že plné dosažení tohoto štěstí je závislé na tom, aby také „ti druzí“ byli šťastni, protože člověk je stvořen podle vzoru Boha-Trojice, Boha „společenství“. Členově těchto nových duchovních hnutí se proto snaží jít po cestě evangelia spolu a nést tuto vlastní společnou zkušenost se životem z evangelia i do společnosti okolo sebe. více...

04.07.2016Iuvenescit Ecclesia - nový dokument Kongregace pro nauku víry

Tento dopis adresovaný všem biskupům z Kongregace pro nauku víry znamená celocírkevní schválení hnutí a komunit jako plodů Ducha svatého pro současnou církev, a pro biskupy je jasnou směrnici, jak k nim přistupovat v jednotlivých diecézích.  více...

01.06.2016Kam směřujeme?

Už nějakou dobu se táhnoucí hrátky kolem církevních restitucí mají zřejmě své politické pozadí a restituce samé - zdanění, zestátnění, mám zato -  nehrají hlavní roli. Jsou jen zástupným problémem, na jehož pozadí se řeší skryté závažnější politické problémy. více...

01.06.2016Pošlapávání práva

Pošlapávání práva z dílny jihočeského hejtmana Zimoly (ČSSD), kdy se svými spojenci opětně navrhuje zdanění restitučních finančních náhrad pro církve: poznamenávám k tomu, že jistě mají svobodu navrhnout, co chtějí, ale neměli by bezostyšně pošlapávat zákony a výslovné výroky Ústavního soudu. Užívali by tak stejnou praxi jako totalitní komunistický režim v padesátých letech více...

29.05.2016Naše demokracie

Je potěšitelné, že se v poslední době objevují proti těmto zlořádům iniciativy odporu, které je budou pranýřovat a burcovat vědomi lidí, aby si tuto situaci uvědomovali, nedali se manipulovat a proti ní se postavili hlasitou kritikou, zvláště ve volbách. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka