Přesun na obsah

28.04.2011Bílá sobota - vigilie vzkříšení

Obřady velikonoční „vigilie“ se tedy začínají slavit v sobotu ráno v 6:30 hodin. Účastníci se sejdou u Nové brány poblíž františkánské „kustodie“ po půl šesté a pak společně odcházejí do baziliky. Pak se dveře zavřou a během bohoslužby není dovnitř přístup. Dveře se otevřou opět až v půl jedenácté. více...

27.04.2011Programy kardinála Vlka

Po návratu z pobytu v Jeruzalémě, kde prožil Svatý týden, odjel kardinál Vlk na dvoutýdenní pobyt do lázní. více...

27.04.2011Velký pátek v Jeruzalémě

Prožitky Svatého týdne v Jeruzalémě se budou stále znovu vracet, protože jsou nezapomenutelné. Zvláště Velký pátek…  více...

22.04.2011Zelený čtvrtek v Jeruzalémě

Úzké uličky Starého města nebyly ráno o sedmé hodině ještě zaplněny obchodníky a jejich zbožím všeho druhu, ještě nebylo slyšet jejich vyvolávání a nesrozumitelný křik, ale už vzhůru k Božímu hrobu směřovalo velké množství poutníků. Latinský patriarcha Fouad Twal tu dopoledne se svými biskupy a kněžími slaví obřady Zeleného čtvrtku. více...

21.04.2011Jeruzalém v těchto dnech

I ve „všedních“ dnech právě probíhajícího Svatého týdne jsou opravdu ulice stále plné, doslova přeplněné turisty a poutníky zblízka i zdáli. Když jsem ve středu procházel centrem města, ke vzájemnému překvapení jsme se potkali i s poutníky z Prahy, z Čech a Moravy i ze Slovenska, s laiky, řádovými sestrami i některými kněžími. více...

20.04.2011Svaté město Jeruzalém

Je krásné být v tomto Svatém týdnu uprostřed Jeruzaléma. Bydlím v Rakouském hospici, který byl založen v době rakousko-uherského mandátu v Palestině. více...

18.04.2011Na začátku Svatého týdne ve Svaté zemi

Když jsme spolu s patriarchou přijížděli do Betfage a do kláštera na jeho velikou zahradu a dvůr, bylo tu již shromážděno veliké množství účastníků: malých i velkých, zvláště rodin s dětmi na rukách i v kočárcích. Bylo tu mnoho žen, zřejmě palestinského původu, s typickými šátky na hlavách. více...

18.04.2011Křesťané ve Svaté zemi

Křesťané to nemají v Izraeli, a vůbec na Středním východě, jednoduché. Proto odcházejí. Zabývala se tím nedávna blízkovýchodní synoda biskupů. Papež jim často adresuje různé výzvy, celá církev se za ně modlí. Nyní ve Svatém týdnu na ně můžeme zvláště pamatovat, když se naše mysl bude upínat ke Svaté zemi. více...

04.04.2011Na cestě k Velikonocům

Zmrtvýchvstání neslavíme jen jako slavnostní vzpomínku na všechny ty události, ale uprostřed shromážděné obce se uskutečňuje opravdové vzkříšení, vyjití „z hrobu smrti“ těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše a přijali křest! Je to naplnění záchrany, jak ji prožili židé přechodem přes vodu moře. Kdo uvěřil v Krista a vyzná svou víru, dostává křtem účast na novém Božím životě, který Kristus svou smrtí na kříži získal. Dostává Ducha svatého, který je novým životem, dává křtěnému člověku nové světlo pro život, sílu a schopnost jít za Kristem a naplňovat jeho přikázání lásky. více...

04.04.2011Programy kardinála Vlka

Tento týden tráví kardinál Vlk v Rocca di Papa, kde připravuje tři květnová setkání biskupů. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka