Přesun na obsah

22.12.2010Vánoce, Vánoce přicházejí

Rád bych při této příležitosti popřál všem, kdo tyto stránky navštěvují, hluboké a plné duchovní prožití těchto velikých svátků Božího Narození. Kéž Bůh, který v Ježíši Kristu vstoupil do našeho světa, vstupuje také do Vašeho života, abyste se mohli s jeho tajemnou, skrytou, ale reálnou přítomností setkávat v pravé lásce druhých lidí, v jeho slově i ve svátostech církve. A tyto skutečnosti kéž vás naplňují životní radostí a hlubokou nadějí. více...

08.12.2010Slováci slavili

Slovenský velvyslanec u Svatého Stolce v Římě J. E. Jozef Dravecký zorganizoval 7. prosince v sídle velvyslanectví konferenci, či seminář, k 10. výročí podepsání základní smlouvy mezi Vatikánem a Slovenskou republikou. Tohoto odborného semináře se zúčastnilo mnoho velvyslanců různých států. Přítomen byl i český velvyslanec u Svatého Stolce J.E. JUDr P. Vošalík. více...

29.11.2010Advent

První nedělí adventní začíná nový liturgický rok, v jehož průběhu každoročně církev slaví, připomíná si a zpřítomňuje důležité klíčové okamžiky dějin spásy, tak jak se naplnily v Ježíši Kristu. Je velice pěkné, že s námi svátky prožívá i celá společnost. Začátek adventu se bude slavit na náměstích, na zámcích a jinými dalšími způsoby více...

24.11.2010Ohlédnutí za konzistoří kardinálů

Papež Benedikt XVI. již podruhé ve svém pontifikátu jmenoval nové kardinály. Poprvé to bylo v roce 2007 a pak v nedávné tajné konzistoři dne 20. října 2010 dalších 24 nových kardinálů. Mezi těmito oběma daty zemřelo 22 kardinálů. K dnešnímu dni je 203 kardinálů, z nich je 121 voličů, tedy těch, kteří nedosáhli ještě 80 let věku. více...

23.11.2010Oživení paměti

Nedávné setkání představitelů České a Německé biskupské konference v Praze (18. listopadu 2010) u příležitosti vzpomínky na výměnu dopisů o vzájemném odpuštění a smíření mezi oběma národy bylo důležitým připomenutím tohoto velikého gesta církve na obou stranách. Před dvaceti lety bylo postaveno na začátek nové doby i jako silný příklad a výzva pro společnost v obou našich národech. Důležitým momentem bylo připomenutí všech dalších kroků, které se z tohoto začátku během následných dvaceti let rozvinuly. více...

19.11.2010Řádná veřejná konzistoř v Římě

Papež Benedikt XVI. svolal, jak známo, na 20. listopad řádnou konzistoř, při které se bude konat v bazilice sv. Petra ustanovení 24 nově jmenovaných kardinálů za účasti jejich již dříve jmenovaných spolubratří. více...

19.11.2010Římská setkání

V tyto dny navštívila Vatikán také předsedkyně parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Účastnila se středeční generální audience, po které ji v salonku auly přijal i sám Svatý otec. Hovořila také se státním sekretářem kardinálem Bertonem a s emeritním sekretářem kardinálem Sodanem. více...

18.11.2010"Býti archivářem" s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem

Dne 2. listopadu 2010 uspořádal Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity spolu s tamější studentskou sekcí České archivní společnosti další přednášku z cyklu „Býti archivářem“. Dlouho očekávaným hostem tohoto přednáškového cyklu byl pan kardinál Miloslav Vlk, bývalý pražský arcibiskup, ale také někdejší archivář. více...

16.11.2010Slovo Páně

V době naší národní pouti v Římě probíhala 11. listopadu v tiskovém středisku Svatého stolce konference, při které byla prezentována posynodální Apoštolská exhortace Benedikta XVI. „Verbum Domini“ - „Slovo Páně v životě a poslání církve“ jako plod generálního shromáždění XII. řádné biskupské synody, která se konala ve Vatikánu od 5. do 26. října 2008. Svatý otec ji podepsal dne 30. září 2010, o památce sv. Jeronýma. více...

15.11.2010Závěr národní pouti

Poslední den národní pouti slavili poutníci v katedrále papeže Benedikta jako římského biskupa, v papežské arcibazilice sv. Jana v Lateráně, postavené ve 4. století císařem Konstantinem pro římského biskupa, tehdy papeže Silvestra I. Papežové tu bydleli až do 14.století, kdy se přestěhovali na vatikánský pahorek. Eucharistickou bohoslužbu slavil s ostatními biskupy a poutníky kardinál Miloslav Vlk.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka