Přesun na obsah

28.09.2010Svatost nepatří minulosti - 25. září blahořečení Chiary Badano

 „Drazí přátelé, jen Láska s velkým „L“ přináší pravé štěstí! Dokladem toho je další svědek, mladá dívka, která byla včera tady v Římě blahořečena. Hovořím o Chiaře Badanové, italské dívce, která se narodila v roce 1971. Nemoc ji přivedla až ke smrti v nedosaženém 19 věku života. Pro všechny byla ale paprskem světla, jak dokládá její jméno, kterým ji oslovovali: Chiara Luce – Světlo“. více...

28.09.2010Kardinál Vlk slaví den české státnosti v Římě

Kardinál Vlk, který se v Římě účastní setkání delegátů Hnutí fokoláre (Díla Mariina), oslaví dnešní svátek svatého Václava a den české státnosti v římské bazilice svatého Klimenta. více...

24.09.2010Papež - pontifex, budovatel mostů: vítězná návštěva v Anglii

Asi největší a nejtěžší zahraniční cesta papeže Benedikta XVI. za jeho dosavadního pontifikátu - nedávná návštěva ve Skotsku a Anglii - skončila patrně největším úspěchem ze všech jeho misijních cest. více...

23.09.2010Ohlednutí za ekumenickým setkáním biskupů

Každoroční, v pořadí již 29. ekumenické setkání biskupů, organizované Hnutím fokoláre, se konalo od 9. do 13. září v Centru Mariapoli v Castel Gandolfu (Řím). Zúčastnilo se ho 35 biskupů z církve anglikánské, metodistické, evangelické luteránské, syrské pravoslavné a katolické. Zastoupeno bylo sedmnáct zemí, mezi nimi Austrálie, Švédsko, Hong Kong, Indie, Uruguay.  více...

22.09.2010Kardinál Vlk předal papežský řád profesorce Hledíkové

Na celofakultním setkání vyučujících Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy předal 20. září 2010 kardinál Miloslav Vlk prof. Zdeňce Hledíkové Řád sv. Řehoře Velikého, který uděluje Svatý stolec mužům a ženám vzorné pověsti, kteří se zasloužili o dobro společnosti, církve a Svatého stolce. více...

16.09.2010Odluka církve od státu

V poslední době se v médiích znovu objevilo téma odluky církve od státu, a sice v souvislosti s perspektivami jednání o majetkovém vyrovnání mezi církvemi a státem. Zaznamenal jsem, že nejen novináři, ale i někteří politici a další zodpovědné osoby veřejného života mluví o nutnosti odluky církve od státu s určitou neznalostí. Nevnímají, že odluka je už dávno zakotvena v Ústavě ČR. více...

07.09.2010Kardinál Vlk s biskupy z různých církví

V roli moderátora se kardinál Miloslav Vlk od 9. do 13. září zúčastní ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre (Díla Mariina) v italském Castelgandolfu. Asi 32 biskupů ze  17 zemí světa prožije společné dny reflexe, studia, sdílení, meditace více...

03.09.2010Kardinál Vlk na Vranově u Brna

Kardinál Miloslav Vlk bude v neděli 5. září v 11:15 hodin celebrovat mši svatou na poutním místě Vranov u Brna. více...

01.09.2010Mše svatá na poděkování za dvacet let existence Biskupského gymnázia J. N. Neumanna

2. září bude kardinál Miloslav Vlk předsedat liturgii v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, která se koná u příležitosti dvacátého výročí vzniku místního Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Děkovná mše svatá začne v 17:00 hodin.  více...

01.09.2010Pozdrav kardinála Vlka na prezentaci pamětní mince na Křivoklátě

Přinášíme krátký proslov kardinála Miloslava Vlka u příležitosti prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Akce, organizovaná Českou národní bankou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem proběhla 1. září.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka