Přesun na obsah

19.06.2009Rok kněží

Svatý otec dnes slavnostně ve Vatikánu vyhlásil Rok kněží. více...

05.06.2009Moje zkušenosti s totalitním komunistickým režimem

Jelikož se snadno zapomíná, je nutné u příležitosti dvaceti let po pádu komunismu stále připomínat skutečnosti naší nedávné minulosti. Kardinál Vlk zde sděluje svou zkušenost. více...

03.06.2009Návštěva prezidenta republiky ve Vatikánu

Kardinál Miloslav Vlk komentuje nedávnou návštěvu prezidenta republiky Václava Klause ve Vatikánu, v rámci níž se hovořilo nejen o připravované cestě papeže Benedikta XVI. do ČR, ale také o nedořešených otázkách smlouvy mezi Vatikánem a Českou republikou. více...

03.06.2009Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se v České republice budou konat v pátek 5. června a v sobotu 6. června 2009. Kardinál Vlk se v této souvislosti zamýšlí nad spoluzodpovědností křesťana za budoucí Evropu. více...

01.06.2009Papežova návštěva v ČR potvrzena

Při příležitosti papežova setkání s českým prezidentem Václavem Klausem potvrdil Vatikán 30. května 2009 oficiálně termín letošní papežovy cesty do Česka. Benedikt XVI. navštíví od 26. do 28. září Prahu, Brno a Starou Boleslav. více...

28.05.2009Svatodušní slavnost - vrchol Velikonoc

Svatodušní svátky jsou oslavou seslání Ducha svatého na apoštoly a na Marii (Sk 2,1-13), seslání Ducha, jež posvěcuje církev jako nový Boží lid a zahajuje jeho misionářské šíření. O Duchu svatém medituje ve svém článku kardinál Miloslav Vlk. více...

27.05.2009Ohlédnutí po našem mediálním světě

Při příležitosti 43. Světového dne sdělovacích prostředků vydal papež Benedikt XVI. své poselství. Kardinál Vlk se zamýšlí nad jeho hlavními tezemi a nad situací našeho mediálního prostoru. více...

26.05.2009Svatodušní novéna

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, která tento rok připadá na neděli 31. května. V rámci této přípravy nabízí kardinál Vlk meditaci nad tím, čím je vlastně vylití Ducha svatého. více...

14.05.2009Ke krizi nejen finanční

Kardinál Miloslav Vlk se v Bruselu 11. května 2009 na pozvání předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa u příležitosti českého předsednictví Radě EU zúčastní jednodenního setkání představitelů Evropské unie se zástupci náboženského světa. Ve svém článku pražský arcibiskup reflektuje toto nevšední setkání. více...

10.05.2009Katolická církev a česko-německé soužití po druhé světové válce

Příležitost oslavy Dne vítězství dává podněty nejen k úvahám nad příčinami a následky utrpení druhé světové války, ale z duchovního hlediska je také možností zamyslet se nad hledáním cest, jak bolestné zkušenosti překonat a vytvářet novou realitu. Nad podílem katolické církve v českých zemích na rozvoji česko-německého soužití po druhé světové válce se z popudu kardinála Miloslava Vlka zamýšlí dr. Jaroslav Šebek. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka