Přesun na obsah

20.01.2011Ekumenismus

Koncept přednášky o ekumenismu ve farnosti Strašnice, v rámci iniciativy 17,11. (18. ledna 2011) více...

12.11.2010Kristův kříž

Jedním z poutních zastavení v rámci národní děkovné pouti za návštěvu Svatého otce v České republiky byla bazilika Svatého Kříže jeruzalémského. Při uctívání relikvie - úlomku z Kristova kříže, pronesl kardinál Vlk 11. listopadu pro poutníky následující zamyšlení: více...

12.11.2010Kázání kardinála Vlka v rámci národní poutě

Promluva kardinála Vlka při mši svaté 11. listopadu v bazilice svatého Jana v Lateráně, v rámci národní pouti na poděkování za návštěvu Svatého otce v roce 2009. více...

26.10.2010Kázání kardinála Vlka v Assisi 23. října

Přinášíme promluvu kardinála Vlka, která zazněla při mši svaté na zahájení setkání starobylých a nových charmismat v Assisi, dne 23. října. více...

06.09.2010Promluva kardinála Vlka na vranovské pouti

Na pozadí vývoje dějin spásy, na pozadí těchto proroctví vystupuje úžasné vyvolení Panny Marie k tomu, aby Bůh skrze ni uskutečnil nesmírný obrat v dějinách spásy, v dějinách Izraele i v dějinách světa. V Mariině „staň se“ na ní plní dávná proroctví: posílá svého Syna na svět, aby byl Emmanuelem, Bohem blízkým, osobně přítomným ve světě.  více...

01.09.2010Pozdrav kardinála Vlka na prezentaci pamětní mince na Křivoklátě

Přinášíme krátký proslov kardinála Miloslava Vlka u příležitosti prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Akce, organizovaná Českou národní bankou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem proběhla 1. září.  více...

30.08.2010Promluva na mši svaté ke cti Matky Terezy

Matka Tereza se svými sestrami vytváří nejen úžasné světové dílo, ale jasně hlásá více svými skutky než slovy: Bůh je láska.  více...

16.08.2010Promluva kardinála Vlka v den slavnosti ve Staré Boleslavi.

Hledat a vidět Krista: když se to pro nás stane obvyklou každodenní skutečností, pak budeme jako Maria, s Ježíšem ve svém nitru, ve svém náručí… více...

01.04.2010Missa chrismatis - promluva kardinála Vlka

Letošní kontext roku kněží dává naší slavnosti mimořádnou hloubku a šířku. Zapojuje nás do velké rodiny kněží celé univerzální církve. Společně žijeme  výzvu papeže Benedikta XVI: „Věrnost Kristova, věrnost kněze“. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka