Přesun na obsah

11.01.2010Vánoce, Vánoce odcházejí ...

Svátkem Křtu Páně, který jsme slavili tuto neděli, se uzavírá vánoční sváteční okruh a začíná obecná doba liturgického roku, tj. liturgické mezidobí. Kardinál Vlk při této příležitosti hovoří o charakteru Božího vtělení. více...

09.12.2009Promluva při odhalení pomníku kardinála Berana

V pondělí 7. prosince 2009 kardinál Miloslav Vlk odhalil a požehnal pomník kardinála Berana před Arcibiskupským seminářem v Praze-Dejvicích. Při slavnostním aktu, který se odehrál současně také jako připomínka 20. výročí pádu komunistické totality, pronesl pražský arcibiskup následující slova. více...

05.11.2009Promluva u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé

V pondělí dne 2. listopadu 2009 při příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé kardinál Miloslav Vlk slavil mši svatou v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jeho promluvu zde zveřejňujeme. více...

04.11.2009Úvodní řeč při benefičním koncertě Arcidiecézní charity

V sobotu 31. října 2009 pronesl kardinál Vlk uvítací řeč při tradičním benefičním koncertě Arcidiecézní charity Praha ve Smetanově síni Obecního domu. více...

04.09.2009Papežova třetí encyklika

Nedávno proběhla v Praze prezentace českého překladu nové encykliky papeže Benedikta XVI., která nese název "Caritas in veritate". Kardinál Miloslav Vlk přednesl při této příležitosti svůj příspěvek, jehož plné znění zde zveřejňuje. více...

22.06.2009"Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa"

Kardinál Miloslav Vlk pronesl den poté, co začal Rok kněží, při udělování kněžského svěcení v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha homilii, jejíž plné znění zde přinášíme. více...

25.05.2009Moderní komunikační technologie a největší "komunikátor"

Dne 24. května 2009 slavila církev 43. Světový den sdělovacích prostředků. Kardinál Vlk se při této příležitosti zamýšlí nad silou a mocí Ducha svatého. více...

21.05.2009Bratrství jako důsledek Božího otcovství

Kardinál Miloslav Vlk se v pátek 15. května 2009 zúčastnil celodenního semináře s názvem "Bratrství: lék pro evropskou společnost v krizi", který pořádal bývalý ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda spolu s Christine Boutin, francouzskou ministryní pro bydlení a město. Kardinál Vlk vystoupil s příspěvkem na téma „Bratrství jako důsledek Božího otcovství“. více...

14.05.2009Náš národ a kořeny Evropy

Kardinál Miloslav Vlk se 11. května 2009 v Bruselu zúčastnil setkání organizovaného platformou „La Chapelle de la Résurrection“ a Komisí biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE). Na tomto fóru pronesl přednášku na téma „Historický původ hodnot, které dnes tvoří Evropu: česká zkušenost.“ více...

16.03.2009Ta pravá perspektiva

Při příležitosti udělení Medaile smíření Ackermann-Gemeinde pronesl 1. března 2009 kardinál Miloslav Vlk na výroční konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde ve Vinoři příspěvek na téma „Spolupráce církví a občanského sektoru v České republice a ostatních státech EU“. Jeho plné znění zde zveřejňujeme. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka