Přesun na obsah

20.09.2008Pastýřský list o sv. Václavovi

Ke svátku sv. Václava, který se letos slaví v rámci Svatováclavského roku připomínajícího 1100. výročí narození národního patrona a mučedníka, vydali biskupové České provincie kardinál Miloslav Vlk, Mons. Dominik Duka, Mons. Jiří Paďour a Mons. František Radkovský pastýřský list, který bude přečten při všech bohoslužbách z 25. neděle v mezidobí (21. září 2008). V listu, jímž jsou poutníci zváni do Staré Boleslavi k oslavě sv. Václava, se mimo jiné říká, že tento náš národní světec vložil do kořenů našich dějin křesťanské hodnoty: "hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost". více...

29.06.2008Rok sv. Pavla jako rok slova Božího

U příležitosti poutní slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě zahájil v neděli 29. června 2008 kardinál Miloslav Vlk mší svatou Rok sv. Pavla v pražské arcidiecézi. Přinášíme zde plnění znění jeho homilie. více...

28.06.2008"Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus"

Kardinál Miloslav Vlk hovoří o životě a díle sv. Pavla při příležitosti zahájení roku, který má tohoto apoštola národů připomínat a který byl vyhlášen papežem Benediktem XVI. více...

20.05.2008Dopis kardinála Miloslava Vlka

V den svých 76. narozenin 17. května 2008 publikoval kardinál Miloslav Vlk na stránkách Arcibiskupství pražského svůj dopis kněžím a jáhnům, řeholníkům a řeholnicím a všem bratřím a sestrám, v němž děkuje za modlitby v jeho nemoci i za přání k narozeninám a dává nahlédnout, jak rozumí své současné indispozici. více...

11.05.2008Katedrála je symbol národa vyrůstajícího z křesťanských kořenů

V sobotu 10. května 2008 se při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,  celebrované kardinálem Miloslavem Vlkem, , slavilo 79. výročí posvěcení pražské katedrály. Kardinál Vlk pronesl při mši homilii, kterou zde publikujeme. více...

12.04.2008Týden modliteb za povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu

Slovo kardinála Miloslava Vlka k neděli 6. dubna 2008, kterou začal týden modliteb za duchovní povolání. více...

01.04.2008Arcibiskupství, město a univerzita

Přednáška kardinála Miloslava Vlka přednesená v rámci konference na téma „Praha a velká kulturní centra střední Evropy v době lucemburské (1310-1437)“. Vědecká konference pořádaná Ústavem dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě, Ústavem pro dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze a Centrem medievistických studií AV ČR se koná při příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze a zahájena byla v pražském Karolinu dne 31. března. Kardinál Miloslav Vlk převzal spolu s rektorem UK a děkany KTF a FF nad tímto sympoziem záštitu. více...

21.03.2008Duch Páně nade mnou

Promluva kardinála Miloslava Vlka na Zelený čtvrtek 20. března 2008 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při Misse chrismatis více...

12.02.2008Popeleční středa 2008

Promluva kardinála Miloslava Vlka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté na Popeleční středu 6. února 2008. více...

23.01.2008Kázání při bohoslužbě na zahájení 1100. výročí narození sv. Václava

Kázání kardinála Miloslava Vlka při bohoslužbě s biskupy Čech a Moravy na zahájení 1100. jubilejního roku od narození sv. Václava ve Svatováclavské kapli 22. ledna 2008. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka