Přesun na obsah

01.01.2007Novoroční promluva

Ohlížíme se – možná i s určitou nostalgií - za nenávratně uplývajícím časem minulého roku a bilancujeme… Ptáme se, jak jsme ten vzácný dar, kterým je čas, využili nejen pro sebe, ale k dobru všech… A díváme se také – plni naděje a očekávání – kupředu, do budoucna… více...

17.12.2006Pozdrav posluchačům adventního koncertu

Drazí přátelé, vážení organizátoři, účinkující, milí diváci přítomní zde v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha i u televizních obrazovek. Jako biskup této katedrály vás všechny zdravím při tomto posledním adventním koncertě o 3. neděli adventní, která má název „radostná“. více...

15.12.2006Zdravice na předvánočním koncertě v Hostivaři

Česká mše vánoční J. J. Ryby patří neodmyslitelně k přípravě na radostné svátky vánoční, patří k jejich atmosféře. Rám jsem sám jako farář na kůru starorožmitálského kostela, kde J. J. Ryba mši složil a kde byla poprvé uvedena, zpívával ve sboru. Je to krásný výraz toho, jak lidé před 200 lety slavili a prožívali Vánoce. více...

08.10.2006Milénium smrti sv. Radima - Gaudencia

Kázání kardinála Miloslava Vlka o nešporách v den sv. Radima Gaudencia 8. října 2006 v polském Hnězdně. více...

28.03.2006Požehnání filmu Anděl Páně

Shlédni na všechny, kdo vytvořili tento film a dej jim své požehnání, pokoj, radost, aby nepolevovali v odvaze jít proti proudu doby. Dopřej jim dostatek hmotných prostředků pro další šíření hodnot dobra, odpuštění, smíření a nesobecké lásky. více...

15.03.2006Slovo k jubileu jezuitského řádu

Řády a kongregace jsou v církvi znamením skutečnosti, že ji Duch svatý stále naplňuje, působí v ní a vzbuzuje stále nová charismata pro potřeby Božího lidu. Jsou projevem božské dynamiky Ducha svatého. více...

26.02.2006Budování chrámu - 8. neděle v mezidobí

Základem každé komunity – především mladé a začínající – je tajemná duchovní, reálná přítomnost Krista Zmrtvýchvstalého uprostřed společenství. To je základ, slovo, které chci vyslovit a vtisknout do vašich srdcí. více...

28.09.2005Vigilie ze slavnosti sv. Václava

Člověk je stvořen k tomu, aby byl šťastný. V tom je jeho identita. Do srdce člověka  bylo vtisknuto i nasměrování, cesta ke štěstí - totiž  láska: člověk chce milovat a být milován. To je základ pro veškerou jeho činnost, tím musí být celý život člověka proniknut, ať dělá cokoliv. více...

15.03.2005Změnit své smýšlení

Velikým konkrétním plodem našeho postního obrácení ke slovu Božímu, k Boží moci působící ve světě, k Ježíši Kristu, který je znamením Boží moci, ať je velikonoční naděje, zakotvená ne v našem snažení a výkonech, ale právě v moci Boží projevené v Kristu Ježíši, v moci Boží, která obrací i tu nejčernější situaci, jakou bylo Kristovo umučení a smrt, v nejslavnější vítězství vzkříšení! více...

15.10.200426. výročí zvolení papeže Jana Pavla II.

Dnešní svět potřebuje tak viditelné, živé svědectví o oběti, o tom, že Bůh volí to, co je slabé, aby zahanbil to, co je silné. Že Bůh nezakládá své řízení světa na lidských výkonech… více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka