Přesun na obsah

 

Kdo je kardinál

Pojem kardinál (cardinalis - hlavní) původně znamenal hlavního faráře v Římě, pak se tak označovali kněží 25 římských titulů a dnes označuje příslušníka sboru kardinálů - nejvyšších hodnostářů římskokatolické církve jmenovaných papežem. Kardinálové se podílejí na řízení římskokatolické církve, tvoří poradní sbor papeže a pokud jsou mladší 80 let (limit stanovil Pavel VI.), jsou povinni se účastnit konkláve, které papeže volí. Hlava katolické církve je kardinály volena od roku 1059 (přičemž do roku 1179 se volby účastnili i další biskupové). Kardinál, který dosud nebyl biskupem, obdrží po svém jmenování biskupské svěcení (podle rozhodnutí Jana XXIII. z roku 1962).

Znakem kardinála je jasně červená barva - nosí červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo. Slavnostní oděv je jasně červený celý, krom bílé rochety a rovněž bílé mitry. Součástí jeho erbu je červený kardinálský klobouk s 2x15 střapci. Kardinálovi přísluší oslovení Vaše Eminence (od roku 1630). Při svém jmenování dostane kardinálský biret, jmenovací dekret a kardinálský prsten.

Sbor kardinálů od svého vzniku roste, od 12. století, kdy začali být kardinály jmenováni i duchovní sídlící mimo Řím, do zhruba 15. století se jejich počet pohyboval okolo 30, papež Sixtus V. stanovil v roce 1586, že kardinálů nemá být více než 70, Jan XXIII. tuto hranici zrušil (1958) a Pavel VI. posléze stanovil novou - 120 kardinálů. Jan Pavel II. však novou hranici taktéž zrušil (v roce 2003 vzrostl počet kardinálů na 193) a v současné době není stanovena žádná. V okamžiku smrti Jana Pavla II. bylo 183 kardinálů.

Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka