Přesun na obsah

26.03.2012Ohlédnutí za rušnými dny

Některé uplynulé týdny měsíce března byly pro mne chvílemi velmi intenzivní práce. Bylo tu především obvyklé týdenní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre v Castel Gandolfu: 75 biskupů ze 40 zemí celého světa, zvláště z Afriky (25), což bylo pro nás milým překvapením, možná také trochu plod našeho cestování po Africe v minulém roce. Mezi účastníky bylo zapsáno i 6 kardinálů. více...

15.03.2012"Milovat dobro a nenávidět zlo"

Z podnětu Honorárního konzulátu ČR v Itálii v Neapoli, byla dne 14. března 2012 slavnostně zahájena výstava věnovaná životu kardinála Josefa Berana. více...

15.03.2012Boží slovo a jeho síla, která proměňuje

36. ročník mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, proběhl v italském Castel Gandolfu od 6. do 9. března 2012. Přítomno bylo na 75 biskupů, četně byl zastoupen africký kontinent. více...

27.02.2012Nezapomínejme na oběti komunismu

24. února se na pražském Újezdě konalo již po desáté shromáždění, které je vzpomínkou na všechny, kterým komunistická diktatura vzala či poznamenala jejich život. více...

22.02.2012Univerzita a demokracie

Jak je dnes a denně v naší společnosti, v různých jejích oblastech patrné, naše demokracie se nerozvíjí tak, aby sloužila rozvoji jedince a prospěchu společnosti. Také svět akademický, svět vysokoškolský je postižen tímto vývojovým trendem. To jasně ukazuje už řadu let se vlekoucí proces přípravy návrhu věcného záměru zákona o reformě vysokých škol, návrhu zákona o finanční pomoci studentům.  více...

21.02.2012Dny plné událostí

Celý obřad ustanovení kardinálů sestává ze třech symbolických úkonů: vložení solidea a biretu, nasazení prstenu a předání titulu některé římské basiliky jako patronátního kostela. Dříve tyto tři úkony byly rozdělené do dvou dnů: první den při obřadu ustanovení bylo předání biretu a přidělení baziliky a druhý den při mši sv. nasazoval papež prsten. To bylo nyní sloučeno do jednoho obřadu, při kterém probíhají tři úkony. více...

13.02.2012Žasnu...

Že stát neví, co vydává? To zase mohou tvrdit jen lidé, kteří věci naprosto nerozumějí. Autorizovaný seznam existuje – pozemkové knihy - kde je „zákonný“ soupis tohoto majetku. Je zajímavé, že ti „popírači“ vydání jako by pozemkové knihy neznali, vůbec o nich nemluví!  více...

10.02.2012Naše politická groteska

Takovýmto stylem politického uvažování z našeho společenského ani ekonomického marasmu nevybředneme. Tento styl uvažování vede ke všemu tomu rozkrádání státního majetku a okrádání lidí, jak to známe z různých informačních zdrojů. Bojem proti majetkovému narovnání chtějí mnozí zakrývat své osobní zájmy povýšené nad zájmy společnosti, svou chamtivost a tendence k obohacování, bez ohledu například na města a obce.  více...

25.01.2012Dny v krásách zimní Šumavy

Jako každoročně, i letos tráví kardinál Vlk jeden zimní týden na Šumavě. více...

24.01.2012Kardinálské ohlédnutí

Po poslední tajné konzistoři a jmenování nových kardinálů, u nás po jmenování pana arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, se v médiích hodně z různých úhlů mluvilo a psalo o poslání kardinála. Pro některé je to inspirace k hledání dalších informací. Nechci ´nosit dřiví do lesa´. Chci se jen ohlédnout zpět na těch svých skoro 18 kardinálských let a zavzpomínat, co za ta léta to jmenování ode mne vyžadovalo, kolik nových úkolů a povinností to přinášelo. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka