Přesun na obsah

08.12.2011Kardinál Vlk v Jižních Čechách

V rámci různých pozvání na přednášky, besedy a jiná setkání byl kardinál Miloslav Vlk pozván tento týden Českou Křesťanskou akademií do rodných Jižních Čech, do Jindřichova Hradce, na besedu s názvem: „Archivářem v Jižních Čechách, Setkáni s Janem Pavlem II. a jiné“. více...

05.12.2011Oslava svátku sv. Mikuláše

Dne 6. prosince, na svátek svatého Mikuláše, bude kardinál Vlk sloužit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně. více...

05.12.2011Pravní charakter církevního majetku

Tyto skutečnosti jsou určitou zárukou, že majetkové vyrovnání se bude uskutečňovat podle práva a nikoliv podle ideologie a přání různých skupin lidí, kteří se někdy rekrutují z těch, kteří ten majetek kdysi ukradli a dnes uměle hledají zdůvodnění pro své představy.  více...

02.12.2011Kultura lidských vztahů

Velmi mě šokovalo to, co pan místokancléř prezidenta pan Hájek řekl o kněžském svěcení prof. Halíka v interviewu pro Parlamentní listy.  více...

01.12.2011"Postavení církve ve společnosti a státě - mezi dekadencí a renesancí"

Brněnští právníci několika vysokých právních institucí, Ústavního soudu, Nejvyššího administrativního soudu a obhájci práv člověka, se scházejí měsíčně na debatním úterku v duchu otevřeného dialogu v kavárně Scala na Moravském náměstí. Tentokrát pozvali na úterek 29.11. kardinála Vlka k posezení a "debatě" na téma "Postavení církve ve společnosti a státě - mezi dekadencí a renesancí".  Téma postavení církve ve společnosti je zajímavé nejen pro teology, filosofy, sociology, ale i pro právníky, napsali ve svém pozvání.  Na začátku večera pronesl kard. Vlk krátký úvodní projev.  více...

18.11.2011Revoluce mezilidských vztahů

Úsilí o postavení komunistické strany mimo zákon je sice chvályhodné úsilí, ale nepomůže, jestliže nezvedneme anežské dědictví, reprezentované tímto textem Písma a neuděláme novou revoluci.  více...

16.11.2011Restituční pohádky a argumenty

Veškerý církevní majetek byl zapsán v pozemkových knihách, do kterých se ještě na začátku komunistické doby do r. 1954 zapisovalo. Takže při jednání mezi církvemi a vládou se jedná o restituci tohoto řádně v pozemkových knihách zapsaného majetku. více...

15.11.2011Informace o pořadech

Kardinál Vlk bude hostem ´Impulsů Václava´ Moravce a ´Doteků víry´. více...

07.11.2011Prohlášení představitelů abrahamovských tradic

Půda Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je již druhý rok místem setkávání představitelů abrahámovských tradic. Zastoupena je církev katolická, nekatoličtí křesťané, islám, judaismus, do skupiny patří i religionisté. Cílem jejich setkávání není primárně mezináboženský dialog o věrouce, ale vztah vůči společnosti.  více...

04.11.2011Pracovní pobyt v Římě

Nadcházející týden navštíví kardinál Vlk opět Řím. Dne 9. listopadu bude sloužit mši svatou pro poutníky z Čech v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka