Přesun na obsah

15.11.2010Závěr národní pouti

Poslední den národní pouti slavili poutníci v katedrále papeže Benedikta jako římského biskupa, v papežské arcibazilice sv. Jana v Lateráně, postavené ve 4. století císařem Konstantinem pro římského biskupa, tehdy papeže Silvestra I. Papežové tu bydleli až do 14.století, kdy se přestěhovali na vatikánský pahorek. Eucharistickou bohoslužbu slavil s ostatními biskupy a poutníky kardinál Miloslav Vlk.  více...

12.11.2010Kristův kříž

Jedním z poutních zastavení v rámci národní děkovné pouti za návštěvu Svatého otce v České republiky byla bazilika Svatého Kříže jeruzalémského. Při uctívání relikvie - úlomku z Kristova kříže, pronesl kardinál Vlk 11. listopadu pro poutníky následující zamyšlení: více...

12.11.2010Kázání kardinála Vlka v rámci národní poutě

Promluva kardinála Vlka při mši svaté 11. listopadu v bazilice svatého Jana v Lateráně, v rámci národní pouti na poděkování za návštěvu Svatého otce v roce 2009. více...

11.11.2010Pozdrav papeže Benedikta českým poutníkům při generální audienci

Pozdrav Svatého otce se kterým se obrátil na české poutníky při generální audienci dne 10. listopadu 2010 v chrámu svatého Petra. více...

11.11.2010Pouť

Vrcholná událost bylo středeční setkání se Svatým otcem ve velechrámu svatého Petra, který je chrámem univerzální světové církve. Papež Benedikt XVI. je v tomto chrámu nástupcem sv. Petra. více...

11.11.2010Co papež neřekl

Návštěva Benedikta XVI. ve Španělsku (6. – 7. 11) u příležitosti závěru svatojakubského roku a přímý přenos papežovy mše ze Santiaga de Compostela v České televizi, byly novým impulsem k četným komentářům v médiích více...

05.11.2010Kroky na cestě smíření Čechů a Němců

Ve druhé polovině měsíce listopadu se bude v Praze vzpomínat na slavnou výměnu prohlášení a dopisů mezi Německou biskupskou konferencí a biskupskou konferencí Československé federativní republiky o smíření mezi našimi národy. více...

04.11.2010Výstava Královský sňatek

Na Staroměstském náměstí v Praze byla ve středu 3. listopadu, v domě U Kamenného zvonu, otevřena prestižní výstava „Královský sňatek“, která má připomenout velkou historickou událost našich dějin – spojení lucemburské dynastie s naší dynastií přemyslovskou. více...

29.10.2010Církev domovem a školou společenství

V papežské bazilice svatého Františka v Assisi se v sobotu 23. října setkaly stovky představitelů řeholních rodin a nových komunit.  více...

26.10.2010Kázání kardinála Vlka v Assisi 23. října

Přinášíme promluvu kardinála Vlka, která zazněla při mši svaté na zahájení setkání starobylých a nových charmismat v Assisi, dne 23. října. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka