Přesun na obsah

16.08.2010Promluva kardinála Vlka v den slavnosti ve Staré Boleslavi.

Hledat a vidět Krista: když se to pro nás stane obvyklou každodenní skutečností, pak budeme jako Maria, s Ježíšem ve svém nitru, ve svém náručí… více...

12.08.2010Kardinál Vlk čestným občanem Staré Boleslavi

(převzato z www.apha.cz) V odůvodnění udělení čestného občanství můžeme číst: „Jedním z důležitých opěrných bodů působení kardinála Miloslava Vlka v čele české římskokatolické církve byla svatováclavská tradice. Kardinál Vlk rozpoznal a jasně formuloval její nezastupitelný význam pro život národa v nově se integrující Evropě. Svůj niterný zájem na obrození této duchovní tradice jakožto věci veřejného zájmu též deklaroval roku 2003 osobní iniciativou k obnovení svatováclavské poutní tradice v celonárodním měřítku na autentickým místech ve Staré Boleslavi.“ více...

09.08.2010Biskupové různých zemí ve Švýcarsku

Kardinál Miloslav Vlk se od 26.7. do 7.8. 2010 zúčastnil ve Švýcarsku setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre jako jeho moderátor. více...

28.07.2010Kardinál Vlk převzal cenu Karla IV.

Jak bylo avizováno, kardinál Miloslav Vlk převzal v neděli 25. července 2010 v Cáchách "Kulturní cenu Karla IV. Kulturního spolku Cáchy - Praha" z rukou starosty města Cách Marcela Philippa a předsedkyně kulturního spolku Cáchy-Praha paní Věry Blažkové z Cách. Laudatio k předání ceny přednesl profesor dr. Hans Hermann Henrix. více...

23.07.2010Základní informace k ceně Karla IV.

Nová cena Karla IV. se uděluje za činnost, která je vlastní spolku Cáchy-Praha, totiž pozvednout vzájemné kulturní povědomí o společných historických kořenech a tradicích, a veškerou činností podporovat česko-německé smíření, přátelství a porozumění. Za stejnou činnost mimo spolek budou oceňovány známé i méně známé osobnosti, které se o německo-české sblížení zasloužily. Z navržených kandidátů vybírá oceněného zvláštní výbor, složený z kulturně známých osobností.Letos bude cena udělena poprvé, a proto byl vybrán jen jeden oceněný (který tak bude navždy „první“), v dalších letech pravděpodobně budou oceněné osobnosti vždy dvě. více...

23.07.2010Kardinál Vlk obdrží cenu Karla IV.

V neděli 25. července 2010 bude kardinálu Miloslavu Vlkovi předána v Cáchách "Kulturní cena Karla IV. Kulturního spolku Cáchy - Praha". Cena je udělována osobnostem, které se zasloužily o vzájemné vztahy mezi městy Cáchy a Praha, jakož i o porozumění mezi Německem a Českou republikou.  více...

14.07.2010Dovolená

Biskupové v církvi byli posvěceni do společenství. Chtějí proto některé chvíle konkrétně v tomto společenství prožít. Spolu se modlí, meditují a snaží se konkrétně žít Boží slovo. Sdělují si své duchovní prožitky, zkušenosti, úspěchy i problémy svého poslání, užívají nádherné přírody hor, procházek i vody. více...

03.07.2010Blokace rozvoje

Ústavní soud tuto žádost, která chtěla řešit skutečně obtížný problém obcí, zaviněný parlamentem a nevůlí politiků, na úkor práv církve, právem odmítl. Jeho rozhodnutí je velkou výzvou k současné vládě a parlamentu konečně vyřešit tento problém, vlekoucí se dvacet let. Soudkyně Ivana Janů dokonce vyslovila názor, že protiústavně jednají ti, kdo to vše zavinili, to znamená zákonodárci. Opačné rozhodnutí by bylo porušením principu právní jistoty a důvěry v právo. Že by se v oblasti práva blýskalo na lepší časy?  více...

21.06.2010Promluva kardinála Vlka na pohřbu biskupa Jaroslava Škarvady

Bůh má s každým člověkem od věčnosti své plány. Každému svěřuje úkol ve světě a v církvi, který máme ve světle Ducha svatého objevit a s jeho pomocí uskutečnit. více...

09.06.2010Loučení se Svatou zemí

Velice rychle uběhl můj čas na těchto svatých místech: ve své jedinečnosti zvou člověka stále znovu a znovu, jako by nebylo možné dostatečně prožít a vstřebat setkání s nimi. Na závěr svého pobytu jsem se znovu vydal po Ježíšových stopách jeho poslední cesty.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka