Přesun na obsah

21.06.2010Promluva kardinála Vlka na pohřbu biskupa Jaroslava Škarvady

Bůh má s každým člověkem od věčnosti své plány. Každému svěřuje úkol ve světě a v církvi, který máme ve světle Ducha svatého objevit a s jeho pomocí uskutečnit. více...

09.06.2010Loučení se Svatou zemí

Velice rychle uběhl můj čas na těchto svatých místech: ve své jedinečnosti zvou člověka stále znovu a znovu, jako by nebylo možné dostatečně prožít a vstřebat setkání s nimi. Na závěr svého pobytu jsem se znovu vydal po Ježíšových stopách jeho poslední cesty.  více...

09.06.2010První zasedání komise pro česko-vatikánskou smlouvu

Je velice vítané a jistě nadějné, že včera poprvé zasedala nová expertní komise pro česko-vatikánskou smlovu, aby hovořila o textu dosud neschválené česko-vatikánské dohody – o vztazích České republiky a  Vatikánu. více...

03.06.2010Křesťanský Jeruzalém

Znovu a znovu žasnu, jsem hluboce zasažen tak nesmírně pevnými a doloženými základy křesťanské víry: slova evangelia a hmotné potvrzení jejich obsahu! více...

01.06.2010Dvě hory

Z vrcholu hory je nádherný výhled daleko do úrodné krajiny s obilnými poli, kde je množství oliv, vinných keřů a jiných stromů či keřů. Pro událost svého proměnění si Ježíš vybral nádherné místo! více...

01.06.2010Další putování Galileou

Ve svém rozhovoru o tomto textu Písma jsme došli k tomu, že citovaná věta se někdy nepřekládá dobře. Slova „a přebývalo mezi námi“ může někdo vztahovat na Ježíšovo „přebývání“ zde v Nazaretě a vůbec v Galileji, Palestině… Z Olivové hory pak vystoupil na nebesa a ukončil „přebývání mezi námi“. Přesný překlad oné latinské věty však znamená: „a ubytovalo se mezi námi“, „zůstalo bydlet mezi námi“. Toto posvátné místo nám poskytlo prostor pro širší meditaci o Ježíšově časově a prostorově neomezeném přebývání mezi námi: On řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal“ (Jan 7,33), „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20), „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Začali jsme si uvědomovat, co úžasného tu začalo. více...

24.05.2010Několik slov k odluce církve od státu

I někteří politici začali chápat, že duchovní rozměr, jehož určitým nositelem církve jsou, je pro veřejný život, pro život společnosti, potřebný. Začala se tak rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují, navzájem spolupracují. Začaly se tak vymezovat oblasti spolupráce a vytvářet její pravidla, například v oblasti sociální, v oblasti umění a památek.  více...

24.05.2010Nikoli jen památky

Svatodušní svátky jsem prožil v kapli Rakouského hospice (...) Odpoledne jsem zašel soukromě na Sión, do večeřadla. Zde, padesátého dne po zmrtvýchvstání, seslal Ježíš na apoštoly, shromážděné s Pannou Marií, Ducha svatého. Modlil jsem se za dary Ducha svatého pro všechny, kterým jsem slíbil modlitby ve Svaté zemi: pro diecézi, pro jejího arcibiskupa a pro všechny, kteří nesou jakoukoliv zodpovědnost. více...

21.05.2010Znovu v Galileji

Při náštěvě mnohých míst Svaté země zatouží poutník se na místa hned nebo v budoucnosti vrátit. (...) Aniž jsem se o to zasloužil, podařilo se mi znovu, v krátké době, vrátit se do kvetoucí zahrady Galileje. Bůh si vyvolil právě Galileu pro pobyt svého syna na této zemi.  více...

20.05.2010Život v Izraeli

Když se poutník dívá od chrámu „In gallicantu“ na část uchovaných schodů, po kterých Ježíš scházel z večeřadla do údolí Cedron a do Getsemanské zahrady a pronášel modlitbu za to, „aby všichni jedno byli“, nevyhne se hluboké bolesti, která prostoupí srdce při pomyšlení na současnou situaci ve Svaté zemi.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka