Přesun na obsah

09.06.2010První zasedání komise pro česko-vatikánskou smlouvu

Je velice vítané a jistě nadějné, že včera poprvé zasedala nová expertní komise pro česko-vatikánskou smlovu, aby hovořila o textu dosud neschválené česko-vatikánské dohody – o vztazích České republiky a  Vatikánu. více...

03.06.2010Křesťanský Jeruzalém

Znovu a znovu žasnu, jsem hluboce zasažen tak nesmírně pevnými a doloženými základy křesťanské víry: slova evangelia a hmotné potvrzení jejich obsahu! více...

01.06.2010Dvě hory

Z vrcholu hory je nádherný výhled daleko do úrodné krajiny s obilnými poli, kde je množství oliv, vinných keřů a jiných stromů či keřů. Pro událost svého proměnění si Ježíš vybral nádherné místo! více...

01.06.2010Další putování Galileou

Ve svém rozhovoru o tomto textu Písma jsme došli k tomu, že citovaná věta se někdy nepřekládá dobře. Slova „a přebývalo mezi námi“ může někdo vztahovat na Ježíšovo „přebývání“ zde v Nazaretě a vůbec v Galileji, Palestině… Z Olivové hory pak vystoupil na nebesa a ukončil „přebývání mezi námi“. Přesný překlad oné latinské věty však znamená: „a ubytovalo se mezi námi“, „zůstalo bydlet mezi námi“. Toto posvátné místo nám poskytlo prostor pro širší meditaci o Ježíšově časově a prostorově neomezeném přebývání mezi námi: On řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal“ (Jan 7,33), „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20), „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Začali jsme si uvědomovat, co úžasného tu začalo. více...

24.05.2010Několik slov k odluce církve od státu

I někteří politici začali chápat, že duchovní rozměr, jehož určitým nositelem církve jsou, je pro veřejný život, pro život společnosti, potřebný. Začala se tak rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují, navzájem spolupracují. Začaly se tak vymezovat oblasti spolupráce a vytvářet její pravidla, například v oblasti sociální, v oblasti umění a památek.  více...

24.05.2010Nikoli jen památky

Svatodušní svátky jsem prožil v kapli Rakouského hospice (...) Odpoledne jsem zašel soukromě na Sión, do večeřadla. Zde, padesátého dne po zmrtvýchvstání, seslal Ježíš na apoštoly, shromážděné s Pannou Marií, Ducha svatého. Modlil jsem se za dary Ducha svatého pro všechny, kterým jsem slíbil modlitby ve Svaté zemi: pro diecézi, pro jejího arcibiskupa a pro všechny, kteří nesou jakoukoliv zodpovědnost. více...

21.05.2010Znovu v Galileji

Při náštěvě mnohých míst Svaté země zatouží poutník se na místa hned nebo v budoucnosti vrátit. (...) Aniž jsem se o to zasloužil, podařilo se mi znovu, v krátké době, vrátit se do kvetoucí zahrady Galileje. Bůh si vyvolil právě Galileu pro pobyt svého syna na této zemi.  více...

20.05.2010Život v Izraeli

Když se poutník dívá od chrámu „In gallicantu“ na část uchovaných schodů, po kterých Ježíš scházel z večeřadla do údolí Cedron a do Getsemanské zahrady a pronášel modlitbu za to, „aby všichni jedno byli“, nevyhne se hluboké bolesti, která prostoupí srdce při pomyšlení na současnou situaci ve Svaté zemi.  více...

14.05.2010Svatá místa jeruzalémská

Skutečnost, že mnohá křesťanům tak drahá místa jsou v „cizích rukou“ těch, kteří k nim nemohou mít takový vztah jako křesťané, působí často poutníkovi bolest. Možnost jejich užívání křesťany je velmi omezená. Možná nám tato situace má připomínat velikou věc, že my křesťané si nemůžeme přivlastňovat Krista a jeho dílo jen pro sebe. Ježíš přišel i pro ostatní. On jim také patří.  více...

13.05.2010Papež Benedikt v Portugalsku

Při svých apoštolských cestách se Svatý otec nesoustřeďuje pouze na domácí pastorační problematiku navštěvované země, ale vidí vždy situaci v širších souvislostech, často nejen evropských, ale i celosvětových. Bylo tomu tak při návštěvě v naší republice, je tomu tak i nyní při jeho cestě do Portugalska. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka