Přesun na obsah

13.05.2010U Ježíše doma

Po zatčení a uvěznění Jana Křtitele odešel Ježíš do Galileje. Tam začal hlásat radostnou zvěst. Když ho nazaretští nepřijali (srov. Lk 4,23-30), opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum: „Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalivomě (Mt 4,12). Evangelisté o tomto místě říkají: “přišel do svého města“. Ježíš sám si ho zvolil jako „své město“.  více...

12.05.2010Odpuštění

Minulý týden v pátek 7. května se v Právu na straně 6. objevil zajímavý a do jisté míry i odvážný „sloupek“ „Podebrané svědomí“ z pera redaktora Jiřího Hanáka. V souvislosti s 65. výročím ukončení Druhé světové války v něm připomíná některé vzájemné dluhy odpuštění a smíření. Jde o činy, které mezi některými národy střední Evropy zůstávají ještě neodpuštěny, nezhojeny a zatěžují vzájemné vztahy. více...

11.05.2010Galilea

Poutník vnímá, a nejen na tomto místě, ale všude, že nestačí pouze turisticky projít, vyposlechnout výklad, fotografovat, postát a jít dál. Tato svatá místa opravdu zvou, abychom se do nich ponořili, vtahují, tak jako všechny svaté skutečnosti. více...

11.05.2010Katedrála

V jednom článku na těchto stránkách jsem se zmínil, jak se časy mění ve prospěch řešení různých otázek, které zůstávaly dlouho neřešeny. A jak je to s katedrálou sv. Víta, Václava, Vojtěcha v Praze? I tady se „časy mění“? Pokusím se, u příležitosti výročí posvěcení katedrály, připomenout dosavadní vývoj kauzy od jejího vzniku. více...

07.05.2010Olivová hora

Olivová hora byla také Ježíšovým oblíbeným místem. Utíkal se sem k modlitbě, k rozhovoru s Otcem. Strávil tu třeba i celou noc v modlitbě… Přicházel sám nebo s apoštoly: „Potom se podle svého zvyku odebral na Olivovou horu a učedníci ho následovali“ (Lk 22,39). více...

04.05.2010Volby se blíží

Kritizovat situaci, rozčilovat se na politiky a politiku, ale nejít k volbám, to je morálně špatné a nezodpovědné. Představitelé církve nikdy neoznačovali žádnou stranu, ani žádné konkrétní kandidáty, které by věřící měli nebo neměli volit. Každý křesťan má  vlastní zodpovědnost a vlastní svědomí a rozhoduje se podle svého uvážení, i když mnohdy je to velmi, velmi těžké.  více...

03.05.2010Sichem a samařské slavení Velikonoc

S naší výpravou jsme měli příležitost zúčastnit se na hoře Garizim samaritánských Velikonoc s velikonočním zabíjením beránků.  více...

30.04.2010Jeruzalém zve

Davy tvoří většinou poutníci, kteří i v ruchu konají své pobožnosti, zvláště křížovou cestu. Zpívají, modlí se a skupinka mužů nese často na ramenou dřevený kříž. Potkávám je téměř denně, když procházím městem. více...

30.04.2010Jeruzalém  - první kroky

Být na místech, kde se vše odehrálo… Jako by se skutečnost „minulá“ úžasným způsobem setkávala s „přítomnou“ - tady a teď. Obzvlášť působivé je tu slavení eucharistie. Vše se protíná a mimořádným způsobem umocňuje. více...

27.04.2010Pozdrav ze Svaté země

Jeruzalém tvoří především srdce posvátných míst – staré město - obehnané městskou zdí se sedmi branami v první polovině 16.stol. v době otomanského držení Jeruzaléma, za sultána Sulimana. Staré město lze kolem hradeb obejít pěšky téměř za půl dne. Hora Sión zůstala při stavbě hradeb jakoby omylem vně starého města, za hradbami, na jih od chrámu Božího hrobu. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka