Přesun na obsah

23.02.2009Protest

Kardinál Miloslav Vlk se jako Velký kancléř Katolické teologické fakulty UK zúčastnil posledního zasedání jejího akademického senátu, kde byl obeznámen s Bílou knihou terciárního školství. Ta se má stát základním dokumentem rozvoje českého vysokého školství a základem pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. více...

20.02.2009Aktuální dialogy

Kardinál Vlk se ve svém článku dotýká některých „žhavých témat“ souvisejících  s jeho údajnými „napjatými vztahy s papežem“, odchodem z funkce arcibiskupa a výběrem nástupce. Ukazuje, že spekulace mohou být zajímavé jen pro ty, kdo věci samotné moc nerozumí. více...

18.02.2009Cesta dialogu s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. ?

Kardinál Vlk ve svém článku shrnuje již známé skutečnosti ohledně Kněžského bratrstva sv. Pia X. a dává nahlédnout do jejich textů, aby si čtenář mohl udělat vlastní názor o možném dialogu s nimi. více...

13.02.2009Důsledky zrušení exkomunikace

Kardinál Miloslav Vlk navazuje svým článkem týkajícím se opět důsledků zrušení exkomunikace na články předchozí, aby doplnil vysvětlení a „přinesl další informace o této citlivé záležitosti, která má několik rovin“, jež je nutné rozlišovat. více...

09.02.2009Kardinál Vlk se na setkání biskupů pozdraví také se Svatým otcem

Ve středu 11. února 2009 bude kardinál Vlk spolu s ostatními biskupy, účastníky mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, přítomen audienci s papežem Benediktem XVI. více...

05.02.2009Hromnice

Je velmi milé, že deníky často připomínají a komentují různé křesťanské svátky. více...

30.01.2009Nepochopené gesto milosrdenství

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku ještě jednou vrací k nedorozumění ohledně zrušení exkomunikace lefebvristických biskupů. Zatímco obvinění z údajného souhlasu s popíráním holocaustu lze jednoduše vyvrátit poukazem na sled událostí, věcí budoucnosti zůstává vlastní jádro problému. více...

29.01.2009Homilie při mši za Petra Ebena u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin

K nedožitým 80. narozeninám hudebního skladatele Petra Ebena celebroval kardinál Miloslav Vlk v neděli 25. ledna 2009 v katedrále sv. Víta mši svatou. Pronesl při ní homilii, kterou zde zveřejňujeme. více...

28.01.2009Evoluce - postoj církve k problému

Dne 22. ledna 2009 kardinál Miloslav Vlk přednesl svůj příspěvek v rámci interdisciplinárního semináře "Evoluce (r)evoluce". Jeho plné znění zde zveřejňujeme. více...

27.01.2009Zrušení exkomunikace lefebvristických biskupů

Zprávy komentující ve sdělovacích prostředcích zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Marcelem Lefebvrem roku 1988 někdy navozují chybný dojem, že tato exkomunikace má něco společného s kontroverzními výroky jednoho z těchto biskupů, Richarda Williamsona. Dekret z 21. ledna 2009 rušící exkomunikaci je odpovědí na žádost lefebvristického biskupa Fellaye ze dne 15. prosince 2008, kde opětovně žádal o zproštění exkomunikace. Jak řekl vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi, jedná se o nejvýznamnější událost letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy o vstřícné gesto Vatikánu. Kardinál Vlk ve svém článku objasňuje, že úmyslem papeže nebylo omilostnit popíratele holokaustu, nýbrž zrušit exkomunikaci, která byla uvalena kvůli něčemu jinému než pomýleným osobním názorům jednoho z lefebvristů. Papež, jak píše kardinál Vlk, byl v duchu koncilu veden snahou o smíření. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka