Přesun na obsah

28.01.2009Evoluce - postoj církve k problému

Dne 22. ledna 2009 kardinál Miloslav Vlk přednesl svůj příspěvek v rámci interdisciplinárního semináře "Evoluce (r)evoluce". Jeho plné znění zde zveřejňujeme. více...

27.01.2009Zrušení exkomunikace lefebvristických biskupů

Zprávy komentující ve sdělovacích prostředcích zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Marcelem Lefebvrem roku 1988 někdy navozují chybný dojem, že tato exkomunikace má něco společného s kontroverzními výroky jednoho z těchto biskupů, Richarda Williamsona. Dekret z 21. ledna 2009 rušící exkomunikaci je odpovědí na žádost lefebvristického biskupa Fellaye ze dne 15. prosince 2008, kde opětovně žádal o zproštění exkomunikace. Jak řekl vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi, jedná se o nejvýznamnější událost letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy o vstřícné gesto Vatikánu. Kardinál Vlk ve svém článku objasňuje, že úmyslem papeže nebylo omilostnit popíratele holokaustu, nýbrž zrušit exkomunikaci, která byla uvalena kvůli něčemu jinému než pomýleným osobním názorům jednoho z lefebvristů. Papež, jak píše kardinál Vlk, byl v duchu koncilu veden snahou o smíření. více...

13.01.2009Proces, který se vleče

Kardinál Miloslav Vlk ve svém článku reaguje na poslední události kolem „kauzy katedrála“. Zmiňuje, že soudce rozhodující dnes o námitce z podjatosti dr. Ištvánka byl již jednou Ústavním soudem upozorněn, že nemůže přehlížet nezákonnosti komunistického režimu a „schovávat se za paragrafy procesních předpisů“. Kardinál Vlk také upozorňuje na povrchní znalost historie těch, kdo o katedrále rádi hovoří. více...

07.01.2009Tři králové

Kardinál Miloslav Vlk mluví ve svém článku nejen o třech králích, ale také o hvězdě, která je vedla, a o tom, jak v ní o několik století později astronomové poznali konjunkci Jupitera a Saturna. více...

06.01.2009Pozdrav návštěvníkům Tříkrálového benefičního koncertu

V pondělí 5. ledna 2009 pořádala Arcidiecézní charita Praha Tříkrálový benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu. Při této příležitosti, která se konala pod záštitou papežského nuncia v ČR arcibiskupa Diego Causera, pozdravil přítomné také kardinál Miloslav Vlk. více...

02.01.2009Novoroční pozdrav

Kardinál Miloslav Vlk pozdravil diváky České televize ve svém Novoročním proslovu, který se vysílal 1. ledna 2009 na ČT 1. Naleznete zde plné znění tohoto pozdravu. více...

18.12.2008Slovo k otevření výstavy "Svatý Václav - ochránce České země"

Ve čtvrtek 18. prosince 2008 proběhlo v klášteře sv. Anežky České slavnostní zahájení výstavy „Sv. Václav – ochránce České země“. Vedle kardinála Miloslava Vlka promluvili v úvodu také generální ředitel Národní galerie prof. Milan Knižák, ministr kultury Václav Jehlička, starosta městské části Prahy 1 Petr Hejma, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie prof. Vít Vlnas a kurátor a spoluautor výstavy P. Vladimír Kelnar. Celý večer zpestřilo hudební vystoupení členů skupiny Schola gregoriana. více...

18.12.2008Právě začínáme ...

S blížícím se převzetím předsednictví v Radě Evropské unie Českou republikou může být užitečné připomenout si, co vlastně znamenají symboly EU a kde jsou jejich kořeny. Málokdo dnes totiž ví, že dvanáct hvězd v modrém poli odkazuje na 12. kapitolu knihy Zjevení sv. apoštola Jana. více...

04.12.2008Adventní zamyšlení v parlamentu

Dnes, 4. prosince 2008, navštívil kardinál Miloslav Vlk Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby se při tzv. „modlitební snídani“ zamyslel nad dobou adventu spolu s poslanci, kteří se napříč stranami při této příležitosti sešli. Po úvodním pozdravu Jana Kasala, místopředsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, vystoupil vokální soubor Voxtet. Adventní promluvu kardinála Miloslava Vlka, kterou zde zveřejňujeme, následovalo vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka s pásmem o Karlu IV., které mělo připomenout 630 let od jeho úmrtí. Celý program uzavřel opět soubor Voxtet. více...

03.12.2008Letošní advent v aktuálních souvislostech

Adventní doba letos začíná ve zvláštní atmosféře domácí i světové: úpadek společnosti, roztržky v politických stranách, ustanovování nových krajských vlád po volebním debaklu koalice, velká finanční a hospodářská krize ve světě, oživený tvrdý terorismus … více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka