Přesun na obsah

23.10.2008Synodní okénko 12: Poslední týden

XII. řádné generální shromáždění Synody biskupů se pomalu chýlí ke svému závěru. Kardinál Miloslav Vlk ve svém příspěvku popisuje, jak vznikají závěrečné dokumenty. více...

22.10.2008Synodní okénko 11: Bartoloměj

Kardinál Miloslav Vlk si ve svém příspěvku všímá významu účasti cařihradského patriarchy Bartoloměje na synodě a reflektuje dávnou tradici synodality v pravoslavné církvi. více...

21.10.2008Papež se vyslovil k otázce majetkového narovnání

Při nástupu nového velvyslance ČR u Svatého stolce JUDr. Pavla Vošalíka a při předání jeho pověřovacích listin v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, mluvil papež ve svém projevu k velvyslanci neobvykle obšírně i o otázce dosud nedořešeného majetkového narovnání s církvemi u nás. Jeho projev je natolik závažný, že uvádíme celou část k tomuto tématu v doslovném znění. více...

20.10.2008Synodní okénko 10: Jan Pavel II.

Společná vzpomínání biskupů na synodě, která ukazují nesmírný význam synodálního zřízení pro život církve… více...

20.10.2008Synodní okénko 9: Druhá fáze zasedání

Kardinál Miloslav Vlk popisuje, jak vznikají základní dokumenty XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů. Všechny dokumenty, které se kolem tohoto zasedání formulují, mohou, jak říká kardinál Vlk, být dobrým podkladem pro čtení a rozjímání o Božím slově. více...

20.10.2008Synodní okénko 8: Kde jsme na cestě?

Synodální jednání programovaná na tři neděle vstupují do poslední třetiny. Kardinál Miloslav Vlk hovoří tentokrát o svých vystoupeních na shromáždění Synody biskupů. více...

16.10.2008Setkání kardinála Vlka s velvyslancem ČR u Svatého stolce

Kardinál Miloslav Vlk se během svého pobytu v Římě na biskupské synodě setkal s novým velvyslancem při Svatém stolci, Pavlem Vošalíkem. Podrobnější informace přináší jeho článek. více...

14.10.2008Synodní okénko 7: Synodalita II.

V rámci poznámek a postřehů o Synodě biskupů hovořil již kardinál Vlk v jednom ze svých článků o historii synodních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Tento svůj článek nyní doplňuje o zamyšlení se nad etymologií slova „synoda“ a nad tím, k čemu všemu tato etymologie ukazuje. více...

14.10.2008Synodní okénko 6: Druhá stránka synodního shromáždění

Mnozí si představují rytmus synody jako nekonečné diskuse v plénu 253 biskupů a 77 dalších účastníků při plenárním zasedání v synodní aule nad Instrumentum laboris, mezitím jídlo, odpočinek a to vše stále dokola. Synodní zasedání však není tak „šedé“ a jednotvárné. Kardinál Vlk to ukazuje ve svém článku. více...

13.10.2008Synodní okénko 5: Synodalita

V této souvislosti je nutné říci také něco o historii synodálních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Od doby ustanovení Synodus episcoporum v r. 1965  se  uskutečnila řada synodálních shromáždění, „synod“, které projednávaly důležitá a aktuální témata, rozvíjející koncilové učení.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka