Přesun na obsah

08.10.2008Synodní okénko 3: Postřehy z prvních dní biskupské synody

Synodální jednání XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů již dostala svůj pravidelný rytmus. Shromáždění Synody biskupů na téma "Boží slovo v životě a poslání církve" bylo zahájeno 5. října 2008 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Kardinál Miloslav Vlk, který se ho účastní, zpravuje své čtenáře o jeho průběhu. více...

07.10.2008Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě

Jako každoročně vydalo americké ministerstvo zahraničí i letos (19. 9. 2008) zprávu o stavu náboženské svobody ve světě, v níž hodnotí situaci ve všech státech, včetně České republiky. Jelikož si česká média většinou zprávy (stejně jako už loni) vůbec nevšimla, uvádíme zde některé kritické připomínky amerického ministerstva zahraničí ke stavu v České republice. více...

06.10.2008Synodní okénko 2: Synoda biskupů byla zahájena

Tříleté přípravy XII. řádného generálního shromáždění synody biskupů skončily a synoda byla zahájena v neděli 5. října slavnou bohoslužbou, kterou v bazilice sv. Pavla za hradbami slavil papež Benedikt XVI. spolu s 253 biskupy a kardinály ze 113 biskupských konferencí světa, s představiteli 25 vatikánských úřadů a se zástupci Unie vyšších řeholních představených. více...

06.10.2008Komentář k textu "Lineament"

Před zahájením biskupské synody obdrží každá biskupská konference tzv. Lineamenta neboli směrnice, o kterých hovoří a diskutuje. V přiloze přinášíme komentář kardinála Vlka, coby účastníka synody za Českou biskupskou konferenci, k těmto směrnicím. více...

05.10.2008Synodní okénko 1: Rozhovor pro Zpravodaj pražské arcidiecéze

Ve dnech 5.–26. října se kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, účastní biskupské synody v Římě, jejíž téma je „Boží slovo v životě a poslání církve“. Při této příležitosti požádala redakce Zpravodaje pražské arcidiecéze kardinála Vlka o zodpovězení několika dotazů… více...

30.09.2008Kardinál Vlk převzal svatováclavskou medaili

Při desátém jubilejním ročníku Svatováclavského večera převzal dne 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR pamětní medaili svatého Václava z rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslava Štěpána. více...

29.09.2008Slavnost sv. Václava v pražské katedrále

Slavnostní koncelebrované mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedal 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk. Zveřejňujeme zde jeho homilii. více...

29.09.2008Národní svatováclavská pouť - homilie

V sobotu 27. září 2008 proběhla ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Slavnostní mši svatou na Mariánském náměstí celebroval dopoledne kardinál Miloslav Vlk s českými a moravskými biskupy a s apoštolským nunciem Diegem Causerem. Zveřejňujeme zde homilii, kterou měl pražský arcibiskup. více...

26.09.2008Duchovní zastavení kardinála Vlka

Již potřetí proběhlo na Václavském náměstí v Praze 26. září 2008 pod sochou sv. Václava "Svatováclavské duchovní zastavení". Letošní zastavení nebylo pouze součástí oslav svátku sv. Václava, ale součástí celého Svatováclavského roku. Na náměstí všechny přítomné oslovil také kardinál Miloslav Vlk. Jeho proslov zde zveřejňujeme. více...

25.09.2008Biskupové různých církví po stopách svatého Pavla

Ve dnech 16. – 23. září jsem se zúčastnil v Libanonu ekumenického setkání biskupů ze 16 církví a ritů, od Austrálie, přes Indii, až po Ameriku. V našem společenství byli biskupové: katolíci, pravoslavní, anglikáni, luteráni, metodisté.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka