Přesun na obsah

18.04.2008Cesta do Brazílie

Kardinál Miloslav Vlk navštíví ve dnech 22. – 25. dubna Brazílii, aby se zúčastnil ekumenického setkání biskupů. více...

12.04.2008Týden modliteb za povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu

Slovo kardinála Miloslava Vlka k neděli 6. dubna 2008, kterou začal týden modliteb za duchovní povolání. více...

01.04.2008Arcibiskupství, město a univerzita

Přednáška kardinála Miloslava Vlka přednesená v rámci konference na téma „Praha a velká kulturní centra střední Evropy v době lucemburské (1310-1437)“. Vědecká konference pořádaná Ústavem dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě, Ústavem pro dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze a Centrem medievistických studií AV ČR se koná při příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze a zahájena byla v pražském Karolinu dne 31. března. Kardinál Miloslav Vlk převzal spolu s rektorem UK a děkany KTF a FF nad tímto sympoziem záštitu. více...

31.03.2008Proticírkevní bludy tvrdošíjně přetrvávají

Projednávání připravovaného zákona o majetkovém narovnání mezi církvemi a státem je v médiích doprovázeno některými stále trvajícími bludy, které mají původ buď v neznalosti tématu ze strany novinářů, v což bych věřil raději, nebo ve zlé vůli a proticírkevních postojích, které jsou v hlavách mnohých dědictvím zvláště doby komunismu. více...

21.03.2008Duch Páně nade mnou

Promluva kardinála Miloslava Vlka na Zelený čtvrtek 20. března 2008 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při Misse chrismatis více...

20.03.2008Velikonoce bez Vánoc být nemohou

Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce? Jaký je vůbec význam Velikonoc? Jak správně prožít postní dobu? Na tyto ale i na jiné otázky odpovídal dne 17. března od 11.00 hodin na serveru Vira.cz pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk více...

18.03.2008Vzpomínka na mistra Lukavského

Kardinál Miloslav Vlk pro Katolický týdeník vzpomíná na svá setkání s Radovanem Lukavským, který zemřel v pondělí 10. března 2008. více...

17.03.2008Tibet je blízko

Kardinál Miloslav Vlk vyzývá k solidaritě s Tiběťany. I křesťané u nás kdysi byli v podobné situaci. více...

17.03.2008K úmrtí Chiary Lubichové

Kardinál Vlk ve svém rozsáhlém článku ukazuje velké dílo nedávno zemřelé Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí fokoláre, k němuž se pražský arcibiskup hlásí. Kardinál Vlk, který se v těchto dnech účastní pohřbu Chiary Lubichové, je od roku 1994 moderátorem pravidelných setkávání biskupů, přátel Hnutí fokoláre. více...

12.03.2008Hříchy a spoluzodpovědnost

V rozhovoru pro list L´Osservatore Romano (9. 3. 2008) týkajícím se smíření a odpuštění arcibiskup Gianfranco Girotti, regent apoštolské penitenciárie, na otázku, kde dnes vidí nová místa, na nichž by mohl zakořenit hřích, zmínil některé celospolečensky problematické oblasti, které anglicky psaná média (a podle nich také média česká) začala považovat za „seznam nových smrtelných hříchů“. Skutečnost, že nejde o „seznam nových smrtelných hříchů“, ale o aktuální rozvinutí tradičních hlavních hříchů, peccata capitalia, tedy kořenů, z nichž konkrétní hříchy vyrůstají, vysvětluje kardinál Miloslav Vlk. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka