Přesun na obsah

09.06.2008Restituce?

Téma narovnání vztahu mezi církvemi a státem je bohužel stále aktuální. Také proto se k němu kardinál Miloslav Vlk vrací ve své úvaze. V debatě, která se na začátku června vynořila s návrhem na zřízení dočasné parlamentní komise, se stále objevují argumenty, které nesvědčí o snaze tento problém vyřešit, ale spíše zatemnit a samo řešení opět oddalovat. Ačkoliv se kardinál Vlk nemíní v žádném případě účastnit politických bojů uvnitř sněmovny, jde mu o to, aby se v diskusích klíčové pojmy užívaly správně. Jen tehdy je možné vidět věci takové, jaké jsou. více...

26.05.2008Chce do penze

V tomto období mé nové zdravotní situace se občas objevují novinové úvahy jako „Vlk je nemocný, chce do penze“. Takové konstatování je nutné upřesnit. více...

20.05.2008Dopis kardinála Miloslava Vlka

V den svých 76. narozenin 17. května 2008 publikoval kardinál Miloslav Vlk na stránkách Arcibiskupství pražského svůj dopis kněžím a jáhnům, řeholníkům a řeholnicím a všem bratřím a sestrám, v němž děkuje za modlitby v jeho nemoci i za přání k narozeninám a dává nahlédnout, jak rozumí své současné indispozici. více...

16.05.2008Kardinál Miloslav Vlk oslaví své 76. narozeniny

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk oslaví 17. května své 76. narozeniny. Zatímco loňské oslavy byly velmi slavnostní, letos si kardinál Vlk přeje toto své jubileum oslavit v nejužším kruhu svých blízkých. Pan kardinál ve svém dopise, který zde zveřejňujeme, děkuje všem, kdo na něho v tyto dny v modlitbách myslí. více...

15.05.2008Rozhovor pro Lidové noviny

Rozhovor kardinála Miloslava Vlka s Renatou Kalenskou, který byl uveřejněn v Lidových novinách 10. května 2008. více...

11.05.2008Katedrála je symbol národa vyrůstajícího z křesťanských kořenů

V sobotu 10. května 2008 se při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,  celebrované kardinálem Miloslavem Vlkem, , slavilo 79. výročí posvěcení pražské katedrály. Kardinál Vlk pronesl při mši homilii, kterou zde publikujeme. více...

10.05.2008Katedrála patří národu, to my přece víme

V sobotní MFDnes uveřejnil kardinál Miloslav Vlk článek, v němž poukazuje na to, že církve nechtějí předkládat výčet toho, co všechno by ještě mohlo být zahrnováno do zákona o nápravě některých majetkových křivd. Upozorňuje také na nutnost rozlišovat dvě roviny debat o katedrále. Článek zde nabízíme v nezkrácené podobě. více...

09.05.2008Co jsou církve a kdo komu co dává

Užívá-li někdo slovo církev, je třeba vidět, co všechno v sobě toto slovo zahrnuje. Nejsou to jen rozdíly mezi jednotlivými denominacemi, ale také vnitřní struktura církve katolické. Tímto rozlišením totiž vyjde najevo, že v připravovaném zákoně nejde o „restituce“, jak se nesprávně říká, ale že spíše diecéze nechávají v rukou státu svůj majetek. Kardinál Vlk se ve svém článku tyto skutečnosti snaží objasnit. více...

06.05.2008Jak média odpovídají založení člověka, jeho srdci a životu?

Při příležitosti dne sdělovacích prostředků napsal kardinál Miloslav Vlk pro MFDnes článek, který zde nabízíme v nezkrácené podobě. Světový den sdělovacích prostředků, jediná celosvětová slavnost, kterou vyhlásil II. vatikánský koncil v dokumentu z roku 1963 "Inter Mirifica", letos připadá na 4. května. Papež k tomuto dni tradičně zveřejňuje své poselství, které letos nazval „Sdělovací prostředky – rozcestí mezi sebeprosazováním a službou. Hledání pravdy a její sdílení". více...

02.05.2008Soud o katedrálu

Dne 30. dubna 2008 proběhl odvolací soud, který zamítl odvolání Metropolitní kapituly u Sv. Víta proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. září 2007. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka