Přesun na obsah

20.01.2007Otázka práva a povinnosti

Již jednou jsem se na těchto stránkách zmínil o tom, že morální, hodnotový styl života politiků nemůže být jejich soukromou záležitostí. více...

12.01.2007Poděkování

Děkuji za vaše komentáře k tomu, co na stránkách zveřejňuji. Těší mě slova souhlasu i vaše připomínky. více...

08.01.2007K diskusi o kněžích - spolupracovnících STB

Kristus se v podobných situací zachoval úplně jinak. Třikrát se ptal Petra: Miluješ mě? Jako by chtěl říci: Petře, lituješ své viny, změnil ses, miluješ mě nyní? A ustanovil ho papežem. Neřekl: tento zrádce? Aby byl prvním z apoštolů? To ne. více...

08.01.2007Slavnost Zjevení Páně, lidově Třech králů

O slavnosti Zjevení, která je vlastně Vánocemi u východních křesťanů, slavíme tu skutečnost, že ke Kristu v jeslích, nebo už někde v nějakém domě v Betlémě, přišli i ti, kteří neměli jako židé své proroky, bibli, očekávání Mesiáše, ale jejich vědecká, astronomická práce a pozorování hvězd a jejich vysvětlení pozorovaných úkazů je přivedlo až do Betléma, k Ježíšovi. více...

08.01.2007K situaci v Polsku

Polskem otřásla v těchto dnech aféra v souvislosti se jmenováním biskupa Stanislawa Wielguse varšavským arcibiskupem. Bylo poněkud těžké se k tomu konkrétně vyslovovat, když byly k dispozici jen zprávy ze sdělovacích prostředků, když nebyl znám informovaný oficiální postoj církve k celé záležitosti  poté, co arcibiskup Wielgus spolupráci doznal. více...

05.01.2007Pozdrav účastníkům Tříkrálového průvodu

Děkuji vám, že se připojujete k průvodu hledajících králů a přeji vám ve vašem hledání úspěch, jaký přes velké obtíže a vzdálenost, bez orientačních prostředků měli tři mudrci, králové z východu. více...

01.01.2007Novoroční promluva

Ohlížíme se – možná i s určitou nostalgií - za nenávratně uplývajícím časem minulého roku a bilancujeme… Ptáme se, jak jsme ten vzácný dar, kterým je čas, využili nejen pro sebe, ale k dobru všech… A díváme se také – plni naděje a očekávání – kupředu, do budoucna… více...

18.12.2006 Blahopřání Benedikta XVI. kardinálu Vlkovi

Papež Benedikt XVI. zaslal blahopřejný dopis kardinálu Miloslavu Vlkovi u příležitosti jeho dnešních jmenin. "Na znamení své náklonnosti Vám z celého srdce uděluji mimořádné apoštolské požehnání, která rád rozšiřuji na všechny věřící Vám svěřené, jako i na všechny Vaše drahé." píše Svatý otec. více...

17.12.2006Pozdrav posluchačům adventního koncertu

Drazí přátelé, vážení organizátoři, účinkující, milí diváci přítomní zde v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha i u televizních obrazovek. Jako biskup této katedrály vás všechny zdravím při tomto posledním adventním koncertě o 3. neděli adventní, která má název „radostná“. více...

15.12.2006Vyrovnávání se s minulostí bude muset pokračovat

V několika českých médiích se v minulých týdnech objevily zpravodajské články i komentáře, které se týkaly spolupráce některých kněží se Státní bezpečností. Zeptali jsme se proto kardinála Miloslava Vlka, jak si česká církev stála a stojí ve vyrovnávání se s nedávnou minulostí. Lidové noviny otevřely kauzu P. Františka Holečka a magazín Christnet případ biskupa Františka Lobkowicze. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka