Přesun na obsah

01.12.2017Adventní zamyšlení v parlamentu

Na začátku doby adventní přinášime text "adventního zamyšlení" kardinála Miloslava Vlka v Parlamentu ČR v roce 2008.

 více...

01.12.2017Z Duchcova do světa s kardinálovým požehnáním

Rádi zveřejňujeme následující text, který byl zaslán jako vzpomínka na pana kardinála Vlka a jeho návštěvu v Duchcově a Novosedlicích.

 více...

16.05.2017Promluva kardinála Vlka o P. Marii

V měsíci květnu přinášíme ´archivní´ promluvu kardinála Miloslava Vlka věnovanou Panně Marii. Byla pronesena asi 2-3 roky před odebráním státního souhlasu.

 více...

11.05.2017Nový dokument ČT 2 věnovaný kardinálu Vlkovi

Dokument  zachycuje jeho posledních sedm let v celé jejich pestrosti včetně doby, kdy se v nemocnici kardinál Miloslav Vlk připravoval na odchod z pozemského života.

 více...

16.04.2017Boží hod velikonoční

Přinášíme další úryvek z knížky kardinála Vlka - "Pojďme s Ním ... Svatým týdnem".

 více...

16.04.2017Boží hod velikonoční

Přinášíme další úryvek z knížky kardinála Vlka - "Pojďme s Ním ... Svatým týdnem".

 více...

15.04.2017Bílá sobota

Přinášíme další úryvek z knihy kardinála Vlka "Pojďme s ním... Svatým týdnem."

 více...

15.04.2017Bílá sobota

Přinášíme další úryvek z knihy kardinála Vlka "Pojďme s ním... Svatým týdnem."

 více...

14.04.2017Velký pátek

Přinášíme další úryvek z kniha kardinála Vlka "Pojďme s Ním... Svatým týdnem".

 více...

14.04.2017Velký pátek

Přinášíme další úryvek z kniha kardinála Vlka "Pojďme s Ním... Svatým týdnem".

 více...

13.04.2017Zelený čtvrtek

Přinášíme další úryvek z knihy "Pojďme s Ním..."

 více...

13.04.2017Zelený čtvrtek

Přinášíme další úryvek z knihy "Pojďme s Ním..."

 více...

12.04.2017Křížová cesta - 2. část

Přinášíme 2. část Křížové cesty

 více...

12.04.2017Křížová cesta - 2. část

Přinášíme 2. část Křížové cesty

 více...

11.04.2017Křížová cesta - 1. část

Přinášíme další úryvek z knížky kardinála Vlka "Pojďme s Ním... Svatým týdnem".

 více...

11.04.2017Křížová cesta - 1. část

Přinášíme další úryvek z knížky kardinála Vlka "Pojďme s Ním... Svatým týdnem".

 více...

10.04.2017Pojďme s Ním...

Vážení čtenáři,

v těchto dnech Svatého týdne přinášíme inspirující úryvky z knížky pana kardinála Vlka s názvem „Pojďme s Ním… Svatým týdnem.“

 více...

10.04.2017Pojďme s Ním...

Vážení čtenáři,

v těchto dnech Svatého týdne přinášíme inspirující úryvky z knížky pana kardinála Vlka s názvem „Pojďme s Ním… Svatým týdnem.“

 více...

21.03.2017Informace k pohřbu kardinála Miloslava Vlka

Informace k průběhu rozloučení

 více...

18.03.2017Poděkování

Nemocniční pokoj kardinála Vlka se stal místem setkání: setkáním s bolestí a nemocí, především však setkáním s řadou lidí, kteří za ním každý den přijížděli z nejrůznějších koutů Čech, ale i ze zahraničí. Byla to setkání s Bohem přítomným uprostřed společenství, s Bohem, který chce přebývat mezi námi, s „Bohem blízkým“, jak často pan kardinál opakoval.

 více...

18.02.2017Osobní vzkaz pana kardinála Vlka

Přinášíme osobní vzkaz pana kardinála Vlka, který nadiktoval v nemocnici dnešního dne.

 více...

18.02.2017Poděkování

Pan kardinál Vlk děkuje za všechny modlitby, vzpomínky a projevy solidarity v jeho nemoci. Velmi si toho váží a je tím potěšen. Na jeho přání uveřejňujeme jeden z dopisů, který v posledních dnech obdržel.

 více...

31.01.2017Modlitba za bratra Miloslava Vlka

Vedle mnoha projevů solidarity, jednoty a modlitby z katolické církve obdržel kardinál Miloslav Vlk také hluboké vyjádření bratrské jednoty a podpory od plzeňského biskupa Církve československé husitské ThDr. Filipa Štojdla. S jeho laskavým svolením zde uveřejňujeme celé znění dopisu.

 více...

14.12.2016Mše svatá s papežem Františkem

Dne 13. prosince oslavil papež 47. výročí svého kněžského svěcení.

 více...

13.12.2016Mše svatá za Václava Havla v Římě

V pondělí 12. prosince byla k 5. výročí úmrtí prezidenta Havla v české papežské koleji v Římě sloužena kardinálem Angelem Sodanem mše svatá.

 více...

12.12.2016"Brána k druhým"

Tentokrát se zapojilo 20 týmů z celé republiky. Přihlášené projekty a aktivity zahrnují velice širokou paletu od podpory místního komunitního života, péči o přírodu a kulturní památky, mezigenerační setkávání, přes získávání financí pro léčbu těžce nemocných dětí až po lékařskou pomoc mediků v uprchlických táborech na řeckém Lesbosu. Slavnostní vyhlášení proběhlo 9. prosince v Národním technickém muzeu.

 více...

09.12.2016Kauza Forejt

Ten, kdo zná diplomatické zvyklosti na této rovině, dobře ví, že obsazení postu velvyslance musí být předem vzájemně dohodnuto, a teprve pak se jeho jméno uveřejňuje. Způsob Miloše Zemana Vatikán může chápat jako nepřijatelný nátlak.

 více...

28.11.2016Nakladatelství Omega

Už začtení do prvních stránek ukáže zasvěcenému čtenáři, že se vydavatel pustil do oblasti, ve které se nevyzná a které nerozumí. Je opravdu velmi směšné, jak používá různé termíny z náboženské oblasti, a tak zřetelně ukazuje svou nekompetentnost.

 více...

26.11.2016Hle, přicházím...

Kardinál Miloslav Vlk vstupuje do letošního adventu s malým výběrem 26 adventních a vánočních kázání, promluv a úvah z let 1995-2016

 více...

23.11.2016Naše současná normalizace

Po pádu komunismu jsme se s tímto totalitním kriminálním systémem nevypořádali. Po všech těch zločinech jsme je nechali dále „působit“. Nenazývali jsme pravým jménem to, co nám představovali jako „normální“. A ono z toho mnoho zůstalo. Například deformovat pravdu, bezostyšně lhát, nenávidět, krást atd., jak to často i dnes zakoušíme.

 více...

08.11.2016Umíme myslet?

Pan Hašek pak rozšiřuje svou argumentaci proti mému článku tématy, která naprosto nesouvisejí, ale mohou pobouřit veřejné mínění a závist malého českého občánka vůči církvi. On „odsuzuje reálné politické kšeftování s nemravnými církevními restitucemi.“ V čem ale spočívalo to „nemravné politické kšeftování“ Hašek neprokázal. Spoléhal, že bude působit ten velkohubý politický výkřik i bez doložení. Pane Hašku, kde je vysvětlení, důkaz toho „nemravného kšeftaření“? Zdá se mi to spíše totalitní komunistická rétorika! Nemohl byste to více vysvětlit.

 více...

31.10.2016Kardinál Vlk ve Švédsku

Papež svou přítomností ve Švédsku vyjadřuje svůj zájem o jednotu těchto církví v Evropě.

 více...

28.10.2016Státní svátek

Ale já si dovolím tvrdit, že kdo takto mluví, prozrazuje způsob svého myšlení. Nad Hradem vlaje prezidentská standarta s heslem, které naši předkové s touto standartou spojili: S kauzou neudělení státního vyznamenání panu Bradymu bylo spojeno ze strany Hradu tolik lží, že toto heslo bylo opravdu pošlapáno právě těmi, kdo se ho nedrželi, ale lhali.

 více...

24.10.2016Umění myslet

Už jsme zažili řadu kauz kolem fungování Miloše Zemana jako prezidenta. Tato je však, myslím, velmi flagrantní, a proto si zaslouží protest zdravě uvažujících občanů neúčastí na udělování státních vyznamenání, pakliže se s nimi takto kšeftuje.

 více...

27.09.2016Slavnost svatého Václava ve svatopetrské bazilice

Kardinál Miloslav Vlk bude i v letošním roce sloužit mši svatou v den Slavnosti svatého Václava ve svatopetrské bazilice. Tato tradice byla obnovena v roce 2011 z podnětu velvyslance u Svatého stolce J. E. JUDr. Pavla Vošalíka. Oltář, věnovaný svatému Václavu, je v bazilice umístěn již od první poloviny 14. století. Současné vyobrazení sv. Václava je z počátku 18. stol.

 

 více...

17.08.2016Letní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

V prvním srpnovém týdnu se setkalo asi 80 biskupů - přátel Díla Mariina ze všech kontinentů (kromě Austrálie), na severu Portugalska, v diecézi Braga, na pozvání tamního biskupa Jorge Ortigy, aby jako každoročně spolu prožili v duchu charizmatu hnutí fokoláre skoro dva týdny duchovního setkání v meditaci, odpočinku i s trochou kultury.

 více...

21.07.2016Pravoslavný koncil na Krétě

Koncil vydal dva dokumenty: „Poselství svatého velkého koncilu pravoslavné církve všemu pravoslavnému lidu a všem lidem dobré vůle“, které stručně ve 12 bodech shrnuje projednávaná témata. Pak hlavní několikastránkový dokument „Encyklika svatého a velkého koncilu pravoslavné církve“. Tento dokument přestavuje v 7 kapitolách, ve 20 článcích obšírněji projednaná témata.

 více...

18.07.2016K duchovním základům Evropy

Zkušenosti ze života těchto nových církevních hnutí, menších či větších, starších či zcela nových, jasně ukazují, že opuštění určitého formalismu náboženského života, který také silně vyznačoval věřící posledních staletí v Evropě (viz Podzimkovu knihu, str. 82,83) a přijetí víry jako praktického stylu života a život z ní, přineslo pozoruhodnou změnu v šíření víry do společnosti a jejího přijímání mnohými indiferentními spoluobčany. Akcent životního stylu nových hnutí není tedy hlavně šíření víry, ale život z ní a radostné svědectví o ní.

 více...

14.07.2016Setkání - smíření - budoucnost

Ti, kteří přijali životní styl evangelia a jdou po této životní cestě, jsou si vědomi, že nejde o sobecké pěstování vlastní osobní spokojenosti a štěstí, ale že plné dosažení tohoto štěstí je závislé na tom, aby také „ti druzí“ byli šťastni, protože člověk je stvořen podle vzoru Boha-Trojice, Boha „společenství“. Členově těchto nových duchovních hnutí se proto snaží jít po cestě evangelia spolu a nést tuto vlastní společnou zkušenost se životem z evangelia i do společnosti okolo sebe.

 více...

04.07.2016Iuvenescit Ecclesia - nový dokument Kongregace pro nauku víry

Tento dopis adresovaný všem biskupům z Kongregace pro nauku víry znamená celocírkevní schválení hnutí a komunit jako plodů Ducha svatého pro současnou církev, a pro biskupy je jasnou směrnici, jak k nim přistupovat v jednotlivých diecézích.

 více...

01.06.2016Kam směřujeme?

Už nějakou dobu se táhnoucí hrátky kolem církevních restitucí mají zřejmě své politické pozadí a restituce samé - zdanění, zestátnění, mám zato -  nehrají hlavní roli. Jsou jen zástupným problémem, na jehož pozadí se řeší skryté závažnější politické problémy.

 více...

01.06.2016Pošlapávání práva

Pošlapávání práva z dílny jihočeského hejtmana Zimoly (ČSSD), kdy se svými spojenci opětně navrhuje zdanění restitučních finančních náhrad pro církve: poznamenávám k tomu, že jistě mají svobodu navrhnout, co chtějí, ale neměli by bezostyšně pošlapávat zákony a výslovné výroky Ústavního soudu. Užívali by tak stejnou praxi jako totalitní komunistický režim v padesátých letech

 více...

29.05.2016Naše demokracie

Je potěšitelné, že se v poslední době objevují proti těmto zlořádům iniciativy odporu, které je budou pranýřovat a burcovat vědomi lidí, aby si tuto situaci uvědomovali, nedali se manipulovat a proti ní se postavili hlasitou kritikou, zvláště ve volbách.

 více...

23.05.2016Trojice

Tento svátek nejvyššího tajemství křesťanské víry není o nepochopitelnosti tohoto tajemství, ale je to zrcadlem pro náš život. Je to nesmírně aktuální výzva pro život na tomto světě, pro mezilidské vztahy. Je to ukázka, jak dojít k naplnění nejhlubší touhy člověka – být šťastný.

 více...

20.05.2016Jáhenky

Snahy ustanovit dnes ženské jáhenky by znamenalo založit novou tradici, protože není na co navázat. Tyto služby, aniž byly definovány, skončily před staletími a není žádná bezprostřední kontinuita. Tuto službu jáhenek je třeba řádně důkladně historicky prostudovat a pak i teologicky propracovat. V minulosti, kdy to nebylo tolik aktuální, se této otázce nevěnovalo tolik pozornosti. Proto Svatý otec mluví o zvláštní komisi a o tom, že by bylo dobré, aby o těchto otázkách měla církev historicky jasno, když se dnes této záležitosti věnuje taková pozornost.

 více...

16.05.2016Soudruzi zvedají hlavu

Také v současnosti, když se mají napravovat minulá bezpráví, která soudruzi způsobili a kterých ani nelitovali, ani se od nich nedistancovali, bylo třeba – podle receptu z 50. let - masírovat veřejnost pomluvami a lží všeho druhu proti církvi a proti nápravě oněch křivd, aby program podle vzoru tehdejší doby prošel.

 více...

13.05.2016Karlova univerzita slaví svého zakladatele

Toto slavnostní zasedání jako by nás vtáhlo do jiné kulturní a duchovní atmosféry, která – tak jsem to cítil – nám byla najednou tak blízká, jako by hladila a sytila naši vyprahlou a vyhladovělou duši. Jako by se na tomto „posvátném místě“ našich dějin, pod ochranou našeho patrona svatého Václava, otvírala bohatá pokladnice „dědičné“ kultury, která se nám v našich dějinách nabízí, ale jejíž bohatství, zdá se často, leží nevyužito ladem.

 více...

05.05.2016Přeměna společnosti

Při těchto příležitostech je vhodné si uvědomit, že po pádu totality jsme ve společnosti neudělali žádnou „hloubkovou“ reflexi skutečného čtyřicetiletého „temna“, nenalezli jsme pravé příčiny tolika kriminálních skutečností, tolika utrpení, a společnost vlastně v určitém smyslu pak „jela“ v původních ideologických kolejích dál. Ti, kteří od 70. let o takovouto reflexi usilovali, neměli dosti politické síly převést výsledky své práce do politické praxe. Širší společnost žila v mylných představách, že už ta politická změna sama přinese „lepší časy“.

 více...

03.05.2016Nový plzeňský biskup

Je nutné připomenout atmosféru a společenský kontext celého velkého obřadu. Nebyla to jen církevní záležitost, ale žilo tím celé město, představitelé veřejného života, úřadů, podniků. Odcházející biskup František totiž za 23 let své služby vybudoval úzké vztahy mezi církví a veřejností, společností a městem, mezi vedením města, magistrátem i vedením kraje, i mezi oblastí kultury i mezi podniky. Řada jejich představitelů se této slavnosti zúčastnila.

 více...

18.04.2016Opět v Římě

Mezi četnými pozváními, která kardinál Vlk dostává, přijal minulý týden pozvání od světícího biskupa Giuseppe Marcianteho do sektoru “Východ římské diecéze“, na setkání s děkany a kněžími této diecéze (asi 50 účastníků). Byl vyzván, aby mluvil na téma „Kněz tváří v tvář výzvám dnešní společnosti. Evangelizace a postmoderní kultura“.

 více...

13.04.2016Pohádky o majetkovém narovnání

Někteří politici a novináři mají obavy, aby se nevydalo něco, co církvi nepatří. Podmínky vydávání jsou stanoveny zákonem, který schválil parlament, a přes urputnou snahu nepřátel majetkového vyrovnání na něm ani Ústavní soud neshledal nic nezákonného. Ostatně vydávání mají v ruce státní instituce.

 více...

11.04.2016Papežské dokumenty

AMORIS LAETITIA, EVANGELII GAUDIUM, MISERICOTRDIAE VULTUS

 

 více...

30.03.2016K restitucím...

Komunisty navrhovaný zásah do majetku by byl porušením základních ústavních svobod. Že by se poslanci a někteří členové vlády chtěli vrátit do dob komunistické praxe, kdy se tak běžně s Ústavou a se zákony zacházelo?

 více...

24.03.2016Velikonoční přání

Velikonoce 2016 více...

24.03.2016Velikonoce

Křesťanské Velikonoce jsou „demonstrací“, ukázkou, že moc lásky Božího beránka i skrze nástroj smrti přináší život věčný.

 více...

24.03.2016Komunisté pokračují

ČTK uveřejnila 12.3.16 článek s titulem “KSČM chce církvím zdanit finanční náhradu za nevydaný majetek”. Návrhem se bude zabývat vláda. více...

11.03.2016Konference o rodině

Téma konference mělo tři bloky: I. Rodina – mezigenerační vztahy, fungování rodiny, péče o členy rodiny, II. Zdravotně sociální problémy – rodinná péče, copingové strategie, pojem rodiny, III. Důstojné stáří, hospicová péče, spolupráce státu a dalších organizací.

 více...

07.03.2016Setkání biskupů

Poněvadž i biskup si může pro svůj duchovní život zvolit jakoukoliv v církvi schválenou spiritualitu, jde touto cestou ve světě několik tisíc biskupů. Často se spolu v různých kontinentech scházejí, aby spiritualitu spolu konkrétně žili a aby si sdělovali své zkušenosti. Několikrát za rok se scházejí v různém složení na celosvětovém kongresu, obvykle v Castel Gandolfu u Říma, které je pro potřeby takových setkání zařízeno.

 více...

07.03.2016Majetkové vyrovnání

Nedávno jsem prohlásil, že se k událostem a komentářům kolem restitučního procesu už nebudu vyjadřovat. V minulosti jsem se k tomu  na svém webu www.kardinal.cz vyjádřil mnohokrát.

 více...

17.02.2016Návštěva Senegalu

Mým posláním bylo „doprovodit“ sošku pražského Jezulátka právě do lokality Tivaouane Peulh, kde má vzniknout farnost nesoucí jeho jméno a kde má být vybudován nový kostel. Tady jsem na začátku bohoslužby, která se konala na velkém nádvoří areálu sester Matky Terezy, předal emeritnímu arcibiskupovi Dakaru kardinálu Sarrovi, který byl původcem této ideje a sloužil v sobotu večer tuto bohoslužbu, sošku pražského Jezulátka.

 více...

03.02.2016Kardinál Vlk v Dakaru

Kardinál Vlk odcestoval na návštěvu Senegalu. Během pětidenní návštěvy slavnostně předá místnímu arcibiskupovi sošku Pražského Jezulátka pro budoucí kostel v jedné ze vznikajících farností Dakaru. více...

21.01.2016Povánoční program

V povánoční době jsem měl některé programy, na které bylo třeba se připravit. více...

08.01.2016Dialog s islámem

Představy o islámu se z důvodů uvedeného vývoje v očích lidí velice změnily a diskuse o něm je nesena zvláště strachem a nenávistí. Emoce jsou špatným pomocníkem a rádcem a na skutečnost vždy vrhají zkreslující stíny. Konfrontace s touto složitou komplexní situací je velmi obtížná a diskusi o ní je vhodné vést i na různých rovinách odděleně, myslím třeba hledisko politické, ekonomické a jistě také náboženské.

 více...

14.12.2015Zemřel biskup Jiří Paďour

Biskup Paďour je jedním z garnitury polistopadových biskupů, které spojují podobné osudy, podobné křivolaké cesty k dosažení kněžství i podobné prožívání jejich kněžského působení. Byly to většinou osoby, které byly pro režim málo snesitelné, protože měly často odvahu říci otevřené slovo a nebyly ochotné jen „pokorně“ mlčky snášet režimní metody jednání s církví.

 více...

14.12.2015Ekumenické setkání biskupů v Istanbulu

Patriarcha připomíná společnou cestu víry v prvním tisíciletí a říká: “Tyto dvě církve se snaží znovu nalézt aspoň dialog lásky a pravdy, toto plné společenství a jednotu, překonávajíce a uzdravujíce rány, které postihly tělo církve během druhého tisíciletí.

 více...

28.11.2015Papež František dal za pravdu kardinálu Vlkovi

Ako sa vyslovil arcibiskup Stanislav Zvolenský po stretnutí slovenských biskupov s pápežom 12. novembra, Svätý Otec František sa na stretnutí venoval aj téme odvolania arcibiskupa Bezáka: „S takou veľkou úctou hovoril, pomerne dlho, na túto tému, vysvetľoval nám okolnosti, hovoril nám o tom, ako sa zaoberal týmto prípadom, ako študoval podklady k tomuto prípadu.“

 více...

27.11.2015Pravda zvítězí

Mluvčí OBSE, paní Dunja Mijatovičová, vyzvala Vatikán, aby zastavil soudní jednání proti dvěma italským „investigativním“ novinářům. Řekla doslova: „Novináři musejí být svobodní, aby mohli informovat o věcech veřejného zájmu a mohli chránit své zdroje...“ Nevím, jestli ta práva platí i o zdrojích, které jsou původu kriminálního?

 více...

25.11.2015Kardinál Vlk v Istanbulu

Kardinál Vlk odcestoval v úterý 24. listopadu do Istanbulu, aby se zúčastnil 34. ekumenického setkání biskupů, které letos probíhá na ostrově Heybeliada (Halki) v prostorách kláštera, bývalého sídla prestižní teologické řecko-pravoslavné akademie. Skupina padesáti účastníků, pocházejících z 19 zemí, se kromě jiného setká s Jeho Svatostí Bartolomějem I.

 více...

20.11.2015Pohřební slavnost

Při zaplněném kostele asi 1500 účastníků se konala velká děkovná slavnost rozloučení s P. Bohumilem Kolářem, jedenadevadesátiletým knězem. Přišlo ho doprovodit asi 170 kněží, z Čech, Německa a Slovenska a 8 biskupů.

 více...

17.11.2015Třetí světová válka po kusech

Také papež František se vyslovil k hrůznému teroristickému zabíjení a odsoudil ho. Vystoupil i v italské katolické televizi. Protože podobné zločinné akty nejsou v posledních letech ojedinělé, již dříve papež mluvil o „rozkouskované“ třetí světové válce.

 více...

11.11.2015Ekumenické shromáždění na Bílé Hoře

Skutečnost, že se tu křesťanské církve, jejichž předkové zde před staletími proti sobě bojovali, setkávají v prosebné bohoslužbě za padlé bojovníky, je pro dnešní dobu výmluvným znamením.

 více...

10.11.2015Odpuštění a smíření - rok 2015

Vlastní konferenci zahajoval kardinál Ravasi a také na závěr ji zhodnotil. Ve své úvodní řeči vycházel často z bible, kterou nazval „důležitým kodexem západní kultury.“ Citoval místa Starého i Nového zákona o smíření a odpuštění. Připomněl i v koncentráku umučeného filosofa Bonhoefera a jeho výrok: nenávist člověka oslabuje, postoj odpuštění osvobozuje. Velkou polskou světici, sv. Hedviku, která byla původu německého, nazval patronkou smíření.

 více...

09.11.2015Synoda o rodině

Na závěr synody 24.10. 2015 pronesl závěrečné slovo, ve kterém shrnul mimořádnou zkušenost víry, kterou synodální otcové při společných jednáních, modlitbě a práci udělali. Papež tu znovu zopakoval důležité slovo, které už dříve o synodě řekl: „Charakter synody je, jít společně v duchu kolegiality a synodálnosti. Synoda není konference, ani rozprava, ani parlament či senát, ve kterých se má dojít k dohodě. Synoda je projevem života církve, církve, která jde pospolu, aby se dívala na skutečnost očima evangelia.

 více...

05.11.2015Patriarcha Bartoloměj v Loppianu

Akademický senát univerzity se rozhodl udělit čestný doktorát kultury<454-28101-28101 alt="" src="/res/data/044/004754_04_028101.jpg" width="200" align="left" height="133"> jednoty jeho Svatosti cařihradskému arcibiskupovi a ekumenickému Patriarchovi Bartolomějovi I. Udělení doktorátu se konalo u příležitosti zahájení nového akademického roku 2015-2016 dne 26. října 2015 v prostorách moderní basiliky P. Marie Theotokos za účasti profesorů a studentů univerzity a mnoha obyvatel Loppiana. Patriarchu doprovázel pravoslavný metropolita pro Itálii arcibiskup Gennadios, sídlící v Bologni a řada pravoslavných duchovních.

 více...

03.11.2015Státní vyznamenání

Mediální diskuse, která se kolem některých vyznamenaných přesto rozvinula, znovu trochu připomíná, že vůči hodnocení naší nedávné minulosti máme určité dluhy a že jsme se se svou minulostí nevyrovnali. Ale to je širší téma, které už dnes v podstatě není předmětem intenzivní veřejné diskuse na rozdíl od prvních let po pádu komunismu. Dnes se jím zabývají spíše odborníci a historici našich moderních dějin.

 více...

28.10.2015Česko-německé diskusní fórum

„Diskusní fórum“ pořádalo ve dnech 23.-25.10. v Kostnici ve známé koncilní budově na břehu Bodamského jezera svou výroční konferenci, která měla za téma: „Vztah náboženství a státu v České republice a v Německu“.

 více...

21.10.2015Národní eucharistický kongres

Ve svém listu nás papež František vyzýval, aby se „tato událost stala příležitostí k posílení a prohloubení víry.“

 více...

12.10.2015Synoda o rodině

Ve Vatikánu se v těchto týdnech, jak známo, koná XIV. řádné generální shromáždění biskupské synody o rodině, připravované a organizované delší dobu Generálním sekretariátem Synody biskupů. V říjnu loňského roku se konalo její III. „mimořádné shromáždění“, jakási předsynoda. Ještě před tím se konala „konzistoř“ (shromáždění) kardinálů, při které se o tomto tématu začalo oficiálně hovořit.

 více...

29.09.2015Svatý Václav ve Vatikánu

<416-24254-24253 alt="" src="/res/data/039/004176_50_024254.jpg" width="230" align="right" height="175">Slavnost sv. Václava se každoročně slaví také v centru universální církve, v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, u oltáře našeho hlavního národního patrona sv. Václava. Jen málokterý i větší národ se může pochlubit, že má oltář svého hlavního světce v centrální bazilice církve.

 více...

10.09.2015Papež a rok milosrdenství

Na potratech se přistihujeme, jak jsme falešní a jak sami sebe klameme. Potratu, tomu zabití, říkáme „přerušení těhotenství“, jako by po tom „přerušení“ mohlo následovat nějaké pokračování. Jsme neupřímní. Nebo se říká, že žena má právo na své tělo, a zakrýváme fakt, že ten plod není striktně vzato už její tělo, ale je to rozvíjející se jiný subjekt. Kdesi při soudu o dědictví bylo přiřčeno právo dědit ještě nenarozenému subjektu jako nositeli práva. Potrat jako čin zabití nelze už vzít zpět, nelze ho změnit. To, co se stalo, nemůže se odstát. Ale zůstávají důsledky takového činu, je tu těžké provinění, hřích.

 více...

07.09.2015Setkání biskupů

Chvíle této duchovní výměny byly cennými momenty našeho evropského setkání se životem biskupů v jižní Africe, v Severní Americe nebo na Dálném Východě. Při reflexi o situaci ve světě, v životě světové církve, o směru udávaného papeži poslední doby, zvláště papežem Františkem, a při reflexi nových charizmat, která Duch svatý dává v posledním půlstoletí dnešní církvi, jsme si uvědomovali, jak se realizuje Ježíšův příslib: „Utěšitel, Duch svatý, ten vás bude učit všemu a připomínat vám vše, co jsem vám řekl...“

 více...

31.07.2015K diskusi o Dohodě...

Proč jsem se já vyjádřil tak, jak to média v polovině měsíce rozšířila? Ze zkušenosti dobře víme, že s režimy a s postoji politiků, kteří nerespektují zákony, nemají k nim úctu a stavějí se nad zákony, je těžké vyjednávat. To věděl dobře například kardinál Tomášek a to jsme zažili jako kněží v době komunismu.

 více...

30.07.2015Dovolená

I když jsem důchodce a mám dovolenou "stále“, je vhodné odejít z domácího prostředí, které člověka určitým způsobem poutá. Na necelých 14 dnů jsem tak odejel s některými kolegy biskupy strávit krásné dny v Chorvatsku na Jadranu. Zmíněný malý ostrůvek je učiněný ráj. Má rozměr necelých 7 ha

 více...

17.06.2015Bohoslužba smíření

Vyvrcholením programu slavnostního připomenutí 600. výročí upálení M. J. Husa ekumenickým společenstvím církví v naší zemi, jak ho připravila komise pro tuto oslavu, je „Bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění“. Bude se konat 20.6. 2015 v 19:00 v chrámu Panny Marie před Týnem.

 více...

17.06.2015Proslov Svatého otce u příležitosti liturgie smíření u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Husa

Tím, že odpovíme na Kristovo volání k trvalému obrácení, jež všichni potřebujeme, budeme moci společně postupovat na cestě smíření a pokoje. Na této cestě se s pomocí Boží milosti naučíme uznávat se navzájem jako přátelé a vnímat úmysly druhých v tom nejlepším možném světle. V tomto smyslu vyjadřuji naději, že se rozvinou přátelská pouta i na rovině místních společenství a farností.

 více...

17.06.2015Přijetí u papeže Františka - ekumenické společenství

I z papežova projevu je patrné, že se zabýval celou záležitostí osobně. Nejen cituje své předchůdce a osobně se k hodnocení M. J. Husa z úst svého svatého předchůdce připojuje, ale nabádá, že je třeba ve světle přístupu svatého Jana Pavla „dál studovat osobu a činnost Jana Husa, který byl dlouho předmětem sváru mezi křesťany a dnes se stal pohnutkou k dialogu...“

 více...

13.06.2015Mistr Jan Hus

Největší zásluhu o aktualizaci a rozvinutí „Husovy kauzy“ měl bezesporu svatý papež Jan Pavel II., který při své první návštěvě po pádu komunismu v Praze v dubnu 1990 vyzval české katolické biskupy, českou církev, abychom se zabývali postavou Mistra Jana Husa, aby nás už nerozděloval, ale aby se stal postavou, která spojuje. To byla jistě krásná idea. Ale netušili jsme, že se to stane jednou opravdovou skutečností.

 více...

08.06.2015Život z Trojice a náš svět

Tedy naše „podobnost“ s Bohem spočívá právě v tomto určení k „božskému“ společenství a k lásce mezi sebou. To je naše určeni od stvoření, od narození. Erfurtský biblista Schürmann formuloval identitu člověka podle první kapitoly Genese jako „proexistenci“, existovat, být, žít pro druhého. Tato skutečnost má obrovský význam pro náš vztah, pro náš život ve společnosti.

 více...

03.06.2015Život mluví

V terminální situaci člověk většinou nediskutuje, ale ve své kritické situaci velmi živě vnímá naději a přijímá ji.  Ujištění, že život jde dál, že se setká se svými, kteří ho předešli, až projde smrtí, je na tento strach lékem. Tento strach totiž odkazuje na skutečnost, že v hloubce srdce člověka je vtisknutá touha, kterou ve své písni „Závidím“ vyjádřil písničkář Grossmann, nemocný leukémií a „odsouzený“ na smrt: „Vždyť já chci jen žít, jak žít se má...“

 více...

30.05.2015Hospicové hnutí - informace a kontakty

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v jeho vlastním sociálním prostředí. Pro nemocného je pobyt doma z hlediska sociálního a psychického tou nejlepší alternativou

 více...

24.05.2015Ke sdělení Svatého stolce ohledně přijetí mons. Roberta Bezáka u Svatého otce

Zdá se, že z výše citovaného sdělení vyplývá, že Státní sekretariát Svatého stolce není obeznámen se skutečnostmi. Je proto zvláštní, kdo tedy formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl.

 více...

15.05.2015Papež František jmenoval kardinála Vlka svým legátem pro husovské slavnosti 2015

"Pozdrav laskavě naším jménem zmíněného pražského arcibiskupa i ostatní církevní představitele, kněze, řeholníky i řeholnice, zástupce státu, příslušníky jiných konfesí a všechny věřící křesťany. Všechny přítomné pozvi svými slovy k ustavičnému napodobování Kristova života a k horlivému zachovávání Božích přikázání v každodenním životě." více...

14.05.2015Hospicové hnutí - setkání pracovníků

Péče o utrpení psychického a sociálního rázu se začíná trochu rozvíjet, ale starost o utrpení duchovního charakteru je zatím velmi v plenkách. A právě této stránce utrpení mobilní hospicové týmy věnují mimořádnou pozornost. Zvláště zkušenosti z těchto oblastí si pracovníci sdělují. Neexistuje obecné povědomí, že tyto skutečnosti mohou působit velké bolesti a utrpení a že existují postupy, jak tyto bolesti odstraňovat, a tak pomáhat pacientům v terminálním stavu důstojně a pokojně odcházet ze života.

 více...

30.04.2015Angažovanost církve ve společnosti

V dnešní době vlivem mediálního stylu přinášet především negativní zprávy, se i vůči církvi často traktují a zdůrazňují momenty negativní, nejen pravdivé, ale v naprosté většině i vymyšlené. A to je nespravedlivé.

 více...

30.04.2015Hospicová péče

Pomoc pana prezidenta by měla směřovat spíše k tomu, aby tlačil na státní orgány, které mají značné zpoždění, aby urychlily vydávání majetku. To by mělo smysl. Aby vznikla řádná legislativa a stanovení finanční spolupráce mezi církví a státem a dohoda, aby vznik hospiců byl koordinovaný.

 více...

27.04.2015Ještě k Mons. Robertu Bezákovi

Mám dojem, že se papežovým gestem vůči Mons. Bezákovi, poskytnutou audiencí, poněkud uklidnily vlny „vzrušení“ v širší církevní veřejnosti na Slovensku, což je pozitivní znamení.

 více...

27.04.2015Církev ve společnosti

Myslím, že bychom neměli zapomínat na tyto oběti našich bratří a sester, kteří statečně pokládali své životy za naši lepší budoucnost. A jistě i společnost by si měla uvědomovat tento veliký vklad značné části společnosti, církve, do naší budoucnosti.

 více...

18.04.2015Několik slov ke zprávám o Mons. Robertu Bezákovi

V současné době se v médiích hodně píše a mluví o Mons. Bezákovi, o začátku řešení celé záležitosti Svatým otcem Františkem, který vzal tuto kauzu do své ruky.

 více...

18.04.201525. výročí jmenování biskupů

V sobotu 11. dubna jsme slavili v pražské katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha 25. let od začátku „rekonstrukce” České biskupské konference jmenováním biskupů na prázdné biskupské stolce po pádu komunismu.

 více...

01.04.2015Papež zaslal kardinálu Vlkovi blahopřejný dopis

U příležitosti 25. výročí biskupského svěcení zaslal papež František kardinálu Miloslavu Vlkovi blahopřejný dopis. více...

18.03.2015Setkání katolických biskupů - přátel Díla Mariina

Tady se pravidelně konají také naše každoroční setkání biskupů. Setkání v blízkosti Říma umožňují setkat se s papežem, představit mu naši společnou cestu a naše programy, prožít s ním chvilku kolegiality, chvilku jednoty a slyšet jeho slovo povzbuzení.

 více...

18.03.2015Proslov Svatého otce Františka k biskupům - přátelům Hnutí fokoláre

Přinášíme text proslovu papeže Františka k biskupům - přátelům Hnutí fokoláre vyslovený u příležitosti audience konané v rámci setkání těchto biskupů. více...

20.02.2015Nová církevní hnutí

Zvláště poselství papeže Jana Pavla II. zakladatelům a lídrům jednotlivých hnutí přítomných na kongresu je po teologické stránce pro pochopení tohoto fenoménu zásadní. Papež svým prorockým duchem a jemným citem pro Ducha svatého se stal papežem „nových církevních hnutí“. Ve svém poselství zdůrazňuje, že od začátku svého pontifikátu přikládal mimořádnou důležitost rozvoji církevních hnutí a že na svých apoštolských cestách měl možnost vidět plody jejich rozšíření a vzrůstající přítomnosti.

 více...

03.02.2015Rok zasvěceného života

V první kapitole svého listu poznamenává, že východiskem každého charizmatu bylo evangelium a radikální následování Krista, a to musí být i pro současnou chvíli „vademecum“ obnovy zasvěceného života. I dnešní nová církevní hnutí mají právě toto východisko: žít radikálně evangelium podle příkladu první jeruzalémské komunity křesťanů, která byla společenstvím, mající „jedno srdce a jednu duši“, žijícím se Zmrtvýchvstalým ve svém středu.

 více...

30.01.2015Zahájení beatifikace Chiary Lubichové

Dne 27. ledna 2015 byl ve Frascati u Říma, v katedrále sv. Petra, zahájen diecézní proces k beatifikaci zakladatelky Díla Mariina (Hnutí fokoláre) Chiary Lubichové.

 více...

29.01.2015Prohlášení iniciativy Společný hlas - fórum židů, křesťanů a muslimů

Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům.


 více...

05.01.2015Papežův vánoční projev 2014

Prožíváme vánoční dobu, velkou historickou událost – Bůh přišel ve vtěleném Božím Synu mezi lidi. Tak velikou událost nelze prožít jen oslavou o vrcholných svátečních dnech, ale tyto skutečnosti provázejí naše srdce po celé vánoční období, ano v celém našem životě.

 více...

19.12.2014Blahopřání papeže Františka

U příležitosti svých jmenin obdržel kardinál Vlk blahopřání Svatého otce a státního sekretáře. Přinášíme překlad obou pozdravů.

 více...

16.12.2014Husův rok 2015

V příštím roce si společnost a zvláště křesťanské církve u nás připomínají 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. více...

03.12.2014Situace v pravoslavné církvi

Vnitrocírkevní krize v pravoslavné církvi v Českých zemích po půldruhém roce – zdá se – vrcholí.

 více...

25.11.2014Mše svatá ke cti Josefa Luxe

V úterý 25. listopadu bude kardinál Vlk sloužit v kostele sv. Josefa (Josefská ul.) na Malé Straně v 18:30 mši svatou ke cti Josefa Luxe.

 více...

14.11.2014Malé upřesnění vatikánského dokumentu

Začátkem tohoto měsíce po konzultaci s papežem Františkem vydal vatikánský Státní sekretář kardinál Parolin krátký dokument „Disposizioni“ - Pokyny ohledně demise diecézních biskupů a titulářů církevních úřadů, kteří jsou jmenováni papežem.

 více...

10.11.2014Naše listopadové reflexe

„...A kde dnes jsme?“ Co „listopad“ přinesl, kam nás posunul? Reflektuje se nejen společenský aspekt, nová svoboda, ale i ekonomický vývoj. Připomíná se rozkrádání republiky, tunelování, kriminalita, hodnotí se činnost politických stran, veřejných institucí, parlamentu, soudů, prezidentů, jednotlivých politiků. Zvažuje se, jaký to vše mělo vliv na dnešní úroveň a stav společnosti.

 více...

07.11.2014Petrův nástupce: Eucharistie je okamžik pravdy

Petrův nástupce dnes pozdravil účastníky 33. mezinárodního ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, které se v těchto dnech (3.-6.11.) koná v Castelgandolfu poblíž Říma.

 více...

06.11.2014Kardinál Vlk na 33. mezinárodním ekumenickém setkání biskupů

Kardinál Vlk se ve dnech 3.-9. listopadu účastní v Centru Mariapoli v Castel Gandoflu v pořádí 33. mezinárodního ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Hlavním mottem setkání je „Eucharistie – tajemství společenství“.

 více...

03.11.2014Svědkové pro Boha

Nová kniha "Zeugen für Gott" přináší příběhy křesťanů z dob komunistického pronásledování, mezi jinými i svědectví kardinála Miloslava Vlka.

 více...

28.10.2014Kardinál Vlk se zúčastní slavnostního ocenění kardinála Karla Lehmana

V úterý 28. října udělí Katolická akademie Bavorska cenu Romana Guardiniho 2014 kardinálovi Karlu Lehmannovi.

 více...

15.10.2014Politika ohlupování veřejnosti

Z toho, jak pan Hrádela strašidelně formuluje a nafukuje události a jak je dramatizuje, je patrné, že chce na sebe upozornit, dát svým výrokům mimořádnou závažnost a populisticky se vtírat k neuvažujícím a neznalým voličům. Ale zdá se, že to nemělo očekávaný účinek.

 více...

10.10.2014Duchovní cvičení

Po intenzivním svatováclavském víkendu jsem zůstal ještě v Itálii a dával nepomucenským bohoslovcům exercicie na začátku jejich školního roku na univerzitách.

 více...

10.10.2014Předvolební hrátky

Jednotlivé katolické diecéze už připravily určité strategické plány hospodaření, ale pomalé vydávání majetku státními institucemi brzdí jejich realizaci. Církve samy hovořily o tom, že budou svobodně (nikoli pod diktátem) zveřejňovat vhodné informace o svém hospodaření, o svých aktivitách pro společnost.

 více...

09.10.2014Volby, volby, volby...

Když se v tento předvolební čas procházíme nebo projíždíme Prahou, usmívají se na nás z každého sloupu a z každého jiného prázdného místa usměvavé tváře tolika kandidátů a pod nimi úsměvné volební výkřiky. Kdyby jim člověk mohl věřit, pak by se Praha musela po volbách stát „rájem na pohled“.

 více...

30.09.2014Návštěva u papeže Benedikta

V předvečer svátku sv. Václava 27.9. jsme slavili v bazilice sv. Petra tradičně slavnostní bohoslužbu u oltáře sv. Václava, o které bylo v médiích i na těchto stránkách referováno. Letos je to pět let od návštěvy papeže Benedikta XVI., který spolu s naším národem slavil jubileum tisíc let od narození hlavního patrona našeho národa sv. Václava. Při té příležitosti jsme pokládali za vhodné navštívit Benedikta XVI. v jeho pobytu v klášteře sester ve vatikánských zahradách a poděkovat mu za tehdejší návštěvu v naší zemi.

 více...

29.09.2014Delegace Hnutí fokoláre na audienci u Svatého otce

V pátek 26. září přijal papež František v audienci v Apoštolském paláci<463-27626-27626 alt="" src="/res/data/044/004673_05_027626.jpg" width="174" align="right" height="244"> účastníky generálního shromáždění Hnutí fokoláre (oficiální církevní název Dílo Mariino), které se konalo v Castel Gandolfu, v Centru Mariapoli, v budově, kterou kdysi Jan Pavel II. daroval Dílu Mariinu. Toto shromáždění se koná jednou za 6 let a je volební a programové.

 více...

26.09.2014Mše ke cti svatého Václava ve Vatikánu

I v letošním roce bude kardinál Miloslav Vlk sloužit mši svatou u oltáře svatého Václava ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Slavnost proběhne tentokrát v sobotu 27. září v 10 hodin.

 více...

24.09.2014Prohlášení Společného hlasu - fóra židů, křesťanů a muslimů

Iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů v České republice, jednoznačně odsuzuje jakékoliv zneužívání náboženství k šíření a ospravedlňování nenávisti a násilí.

 více...

19.09.2014Církev proti válce

Tato velká slavnost byla důstojnou a silnou církevní připomínkou nejen první světové války, ale i velkým protiválečným znamením církve. Homilie papeže Františka při této příležitosti byla jasným slovem církve odsuzujícím všechny války.

 více...

12.09.2014Kardinál Vlk na bohoslužbě se Svatým otcem

Kardinál Vlk se zúčastní bohoslužby se Svatým otcem v italském Redipuglia, za oběti první světové války. více...

05.09.2014Kulturní projekt oživí debatu o Bílé Hoře

V neděli 7. září 2014 bude v 18.00 hodin v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře zahájen kulturní a ekumenický projekt, který má oživit debatu o Bílé Hoře a jejím významu pro naše dějiny. Projekt zahrnuje uměleckou intervenci nad hrobem padlých v osudové bitvě roku 1620 a následný doprovodný program.

 více...

05.09.2014Kardinál Vlk navštíví kongregaci Misionářek lásky

Kardinál Vlk bude v neděli slavit mši svatou ke cti bl. Matky Terezy. více...

28.08.2014Diskuse pokračují: komentář k článku Tomáše Perglera

„Restituční zmatky na Hradě“, jak nadepsal svůj článek Pergler, jsou závažnější, než on si sám představoval. Jsou ale také zajímavým obrázkem kultury právního myšlení některých našich politiků.

 více...

21.08.2014Ještě ke kauze

Skoro dvacet let jsem usiloval o to, aby se tato otázka vyřešila, až mi bylo předhazováno, že mluvím jen o majetku. Ale vlády a politici to nebrali vážně, protože jim šlo spíše o vlastní politický prospěch či o prospěch jejich strany. Před více než deseti lety uveřejnila Česká biskupská konference z mého pera malý přehled o průběhu jednání v 90. létech a o postoji politiků k této otázce i o tom, jak se chovala církev: „Přehled jednání mezi církví a státem v létech1999-2000“. Tento dokument ukazuje, kolik úsilí a osobního jednání i s M. Zemanem církev, já osobně, jsme trpělivě vyvinuli! Jak zlovolné a nekompetentní obviňování z neochoty jednat!

 více...

18.08.2014Kauza Mladotův dům

V minulých dnech přinesla média zprávu, že prezident Zeman nechce katolické církvi vydat Mladotův dům na Pražském hradě. Celá tato traktovaná kauza zřetelně ukazuje, jak mnohdy uvažuje naše dnešní politická reprezentace: nemá často žádný smysl pro právo a spravedlnost, spíše se arogantně staví nad zákon a nad ústavu a chce většinou rozhodovat autoritářským stylem, který dobře známe z naší totalitní minulosti.

 více...

09.08.2014Filipovy báchorky

To jsou Filipovy báchorky, kterými chce zastřít své skutečné úmysly, totiž zachránit uskutečnění restitucí a dosáhnout toho, aby komunistická krádež církevního majetku nebyla napravena. Při tom se pokrytecky tváří, že mu jde o vytvoření dobrých vztahů mezi církví a státem. Když známe, jak se komunisté chovali v minulosti k církvi, biskupové i většina kněží zažila kriminál, útlak věřících a co vše ostatní, kdo by těmto medovým řečem soudruha po tolika lžích, které je možnost zjevně prokázat, ještě věřil! 

 více...

24.07.2014Sociální demokraté proti restitucím u Evropské komise

Již dříve se i v církevních kruzích objevily úvahy, jestli bychom v případě potřeby nešli s restitučními kauzami k Evropskému soudu. Ale doufali jsme, že to snad nebude potřeba. Mnohým se nezdálo vhodné žalovat stát na této rovině. Ale sociální demokraté nám tady prošlapávají cestu, když sami udělali tento krok.

 více...

10.07.2014Laicizace

Když tedy Vatikán o někom oznámí, že je „propuštěn z duchovního stavu“ nebo „laicizován“, tak to neznamená „zbavení kněžství“, ale „zproštění závazků a funkcí spojených se svěcením“. Některá media chybně formulovala, že laicizace znamená „propuštění z řad církve“, jako by církev byli jen kněží a ne také a především laici.

 více...

25.06.2014Umět myslet

Jestliže Ústavní soud ve svém nálezu z 3.6.13 říká: “Církevní subjekty měly zásadně plnou majetkovou způsobilost a byly subjekty vlastnického práva k jednotlivým věcem spadajícím do církevního majetku” – jestliže my toto tvrdíme a jestliže komunisté a jiní to soustavně popírají – kdo tady lže a kdo má pravdu?

 více...

23.06.2014Totalitní styl

Už několikrát jsem se zde vyjadřoval o panujícím politickém stylu ve společnosti a v parlamentu. Hovořil jsem o stylu dialogu a vyjadřování politických stran, například ČSSD a zvláště komunistů, o jejich vztahu k církvím, hlavně ke katolické. To se v nedávné minulosti vícekrát projevovalo především v souvislosti s nápravou majetkových křivd, které způsobil totalitní komunistický režim.

 více...

19.06.2014Kdo to vypráví pohádky

Přestože křik kolem restitucí poněkud utichl, i sama velká protagonistka boje proti restitucím soudružka Procházková zmlkla, soudruzi z KSČM, kteří celý problém v minulosti způsobili, se nesmířili s tím, že se zákon o restitucích naplňuje. Chtěli by jeho realizaci zastavit nebo aspoň zmenšit. A tak rozjeli úsměvnou lživou kampaň proti němu (Kolikátá už to je?).

 více...

10.06.2014Moravská Huzová oslavila 60 let od příchodu kardinála Tomáška

Obec Moravská Huzová si připomněla 60. let od příchodu kardinála Františka Tomáška. K této příležitosti byl pozván kardinál Miloslav Vlk, aby v tomto kontextu slavil mši svatou.

 více...

04.06.2014Ohlednutí za uplynulým měsícem

Možná si ani pořádně neuvědomujeme při 25. výročí pádu komunismu, jaké to možnosti máme, a že v podstatě před nedávnem tohle vůbec nebylo možné. Je proto třeba děkovat za dar svobody, kterou máme, a učit se jí užívat zodpovědně.

 více...

16.05.2014Templetonova cena mons. Halíkovi

Slavnost předání Templetonovy ceny, “nobelovky” za náboženství v chrámu sv. Martina in the fields na Trafalgardském nám. v Londýně prof. Tomáši Halíkovi, byla dne 14. května velkou události, které se zúčastnilo mnoho osobností domácích i zahraničních.

 více...

12.05.2014Veřejné prohlášení ´Společného hlasu´ - fóra židů, křesťanů a muslimů

Představitelé různých náboženství v České republice vydali na svém posledním setkání níže uvedené prohlášení v souvislosti se zásahem Policie ČR v muslimských modlitebnách v Praze. Fórum „Společný hlas“ abrahámovských tradic seskupuje čelní představitele hlavních monoteistických náboženství v ČR od roku 2011. Kardinál Miloslav Vlk je členem fóra od jeho počátku

 více...

08.05.2014O čem se mluví...

Do širší diskuse o významu náboženství v životě člověka i společnosti vstupují i některé současné související aktuality, jako například udělení prestižní Templetonovy ceny v Londýně profesoru Halíkovi za přínos náboženství pro společnost. Je pozoruhodné, že tuto cenu dostává osobnost z našeho národa, který je někdy označován za jeden z ´nejateističtějších´ národů v Evropě. Nebo zpráva o obrácení a “přijetí Krista” bývalým premiérem Stanislavem Grossem...

 více...

06.05.2014Velikonoční myšlenka

Ježíšovo zmrtvýchvstání a setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem bylo a zůstává jedinečným zakládajícím momentem života apoštolů, života první církve a také života našeho.

 více...

21.04.2014Velikonoční čas

V tento čas slavíme vrcholné křesťanské svátky, svátky spásy, kterou uskutečnil Ježíš Kristus, pravý Bůh, svou dobrovolnou smrtí na kříži za nás.

 více...

04.04.2014Exercicie na Karmelu v Dačicích

Sestry karmelitky OCD z Karmelu Matky Boží v Dačicích mě nedávno pozvaly, abych jim dával postní exercicie, které se uskutečnily minulý týden. Téma nebylo vysloveně karmelitánské, protože k tomu mají odborníky, ale meditace o aktuálním životě v universální církvi pod zorným úhlem působení Ducha svatého

 více...

04.04.2014Hlas lidu

Neměli by se zodpovědní za společnost nebo politické strany trochu starat o výchovu k myšlení v duchu základních demokratických hodnot? Ústavní právo a spravedlnost nazývá pan Tejc “bažení po majetku”. Jak převrácené myšlení a nebezpečná rétorika 50. let! A co tunelování společného majetku řadou i nejvyšších politiků, o kterém se stále v mediích píše? K tomu “lid” mlčí? To jsou důležité signály pro volby.

 více...

03.04.2014Restituce, restituce, restituce

Toto pošlapávání demokratických principů naší společnosti se děje před tváří celé veřejnosti, za aktívní asistence pana prezidenta Zemana a dalších veřejně činných osob. A “lid“ k tomu mlčí, protože to ladí s jeho mentalitou. Tady se nikdo neohlíží na právo, ale jedná a mluví podle toho, “co se mně líbí a co mně vyhovuje”.

 více...

13.03.2014Rozhovor s kardinálem Vlkem na Christnetu

Christnet.cz přináší rozhovor s kardinálem Vlkem.

 více...

07.03.2014Bratrské setkání biskupů

Naše výroční setkání nás naplňovalo velkou radostí, útěchou a nadějí, když jsme mohli zřetelně pozorovat tak úžasnou práci Ducha svatého v našich srdcích, mezi námi, v církvi i ve světě.

 více...

22.02.2014Návštěva "Ad limina" - čeští biskupové ve Vatikánu

Podle dávných zvyklostí koná jednou za pět let každá biskupská konference v církvi návštěvu “ad limina apostolorum”, to znamená “u prahů” nebo “u hrobů” apoštolů, rozumí se u hrobů “sloupů” prvotní i dnešní církve, sv. Petra a Pavla, kteří prolili svou krev v centru tehdejšího světa, v Římě.

 více...

06.02.2014Vládní dohady o změnách zákonů

Dále sociální demokraté a hnutí Ano chtějí zavázat církev, jak s tím majetkem, který dostanou, mohou nakládat a na co ho mohou užívat. Připomínám těm, kdo takové nápady mají, že jsou to klasické totalitní praktiky, které bezostyšně porušují demokratické principy naší společnosti, protože porušují ústavní právo na nerušené vlastnictví.

 více...

21.01.2014Majetkové narovnání na začátku nového roku

Když se nově jmenovaný premiér vlády Sobotka za sebe i za sociální demokraty vyjádřil k řešení církevního majetku v areálu pražského Hradu: “je třeba ho vyjmout z restituce”, rozuměj, český občane: budeme znárodňovat! Ale o tom ve vládním programu nic není. Doufejme, že jsou to jen slova do větru!

 více...

16.01.2014Vzhůru do nového roku

Začátek roku nebyl až zcela klidný, protože byl poznamenán sestavováním nové vlády a zápasením o ni.

 více...

24.12.2013Slavení Narození Páně

Mnozí se mě ptali, kde budu trávit letošní Vánoce. Byl jsem pozván do mužské komunity Hnutí fokoláre v Praze. více...

24.12.2013Vánoce, Vánoce přicházejí...

A křesťané klečí u jeslí a v Ježíši narozeném se klanějí Bohu blízkému, který ze svého nadpřírodního “světa”, ze své  “věčnosti”, vstoupil před dvěma tisíci lety do naší “časnosti” , aby překonal propast, která tu zeje mezi naším konečným světem a Jeho nekonečností, aby v těle našeho světa vystavěl “most” mezi touto naší časovou  omezeností a svou jinak nedosažitelnou nekonečností.

 více...

23.12.2013Vánoce 2013

Vánoční přání kardinála Miloslava Vlka více...

20.12.2013Blahopřání od papeže Františka

V den svého svátku, 18. prosince, obdržel kardinál Miloslav Vlk blahopřejný telegram od papeže Františka. Se svým přáním se připojil státní sekretář státu.

 více...

13.12.2013Kardinál Vlk na biskupském svěcení mons. Alda Giordaniho

Kardinál Vlk dnes odletěl do italského města Cunea, kde se v sobotu 14. prosince zúčastní biskupského svěcení Mons. Alda Giordaniho, kterého Svatý otec jmenoval apoštolským nunciem pro Venezuelu.

 více...

04.12.2013Biskupové a nová evangelizace - setkání v Berlíně

Ve dnech 25. – 27. listopadu se v Berlíně setkalo 26 katolických biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Přicestovali z Maďarska, Česka, Litvy, Anglie, Itálie, Holandska, Švýcarska, Chorvatska, Ukrajiny, Anglie, Islandu, Belgie, Rumunska a Německa. Každoročně probíhala tato setkání v Centru Mariapolis v Castel Gandolfu v Římě, kam se sjížděli biskupové z celého světa. Letos proběhlo v jiné formě, a sice v podobě řady regionálních setkání v různých koutech světa. Hlavním motivem tohoto způsobu setkávání bylo zajistit biskupům různých kontinentů snazší účast díky kratším vzdálenostem.

 více...

02.12.2013Vzpomínky na Jeruzalém

Náš pobyt na posvátných místech naší víry, po stopách Ježíše pokorného, plného lásky, byl pro nás silným zpytováním svědomí o naší ještě ne plné jednotě. Byl ale také upevněním vůle o jednotu usilovat a pro ni pracovat, a posilněním naděje, že jednota je možná, protože je to „testament“, Ježíšova „poslední vůle“ a že je v rukou Božích......

 více...

15.11.2013Biskupové různých církví ve Svaté zemi

Očekává se asi 32 biskupů z následujících zemí: Německo, Rakousko, Egypt, Velká Británie, Austrálie, USA, Uruguay, Uganda, Brazílie, Švédsko, Finsko, Česká republika, Itálie, Libanon Moldávie, Thajsko, Irák, Izrael. Zastoupeny budou církve: syrská pravoslavná, koptská pravoslavná, pravoslavná, anglikánská, metodistická, církev luterská evangelická, švédská, římsko-katolická, chaldejská, melchitská, maronitská.

 více...

07.11.2013Dojemná starost komunistů

“Rázná komunistka” soudružka Kateřina Konečná straší národ přesně tak, jak to dělali stalinisté první poloviny 50. let, jejichž ruce jsou potřísněné krví

 více...

07.11.2013Povolební perspektiva

Domnívám se, že případné koaliční strany budou respektovat právo a spravedlnost více než sociální demokraté, a nedovolí jim takové věci, které by byly proti právu a spravedlnosti.

 více...

06.11.2013Povolební úvahy

I když je naše hodnotová kultura značně sekularizovaná, přece jen ještě zůstávají zbytky určitého cítění tradičních hodnot, například vztah k pravdě a poctivosti, solidarita a vzájemná úcta v mezilidských vztazích.

 více...

25.10.2013Skrytá totalita

To, co ministr Pecina předvádí, ukazuje včas, těsně před volbami, co by on a jeho tým „odborníků“ dělal, kdyby se dostal k moci. Brání uplatňovat nároky podle platného zákona a chtějí, aby zákonné opatření platilo „neústavně“ retroaktivně na již podané výzvy. Právo a spravedlnost jim a některým dalším stranám zřejmě mnoho neříká. Takže je to výzva pro voliče v poslední chvíli!!

 více...

21.10.2013Předvolební boj

Uvažoval jsem o tom, kde se taková zloba bere, a došel jsem k závěru, který se nachází v Písmu: „Ďábel je lhář a otec lži od počátku“ (Jan 8,44). Chápu proto, že se tomu Zlému nelíbí mnohé dobré věci, které se dějí. Jeho soptění v podobě takových lživých článků je potvrzením, že očerňované osoby vlastně dělali dobré věci.

 více...

17.10.2013Koho volit

Je důležité, aby věřící věděli, jak biskupové v této tak závažné záležitosti smýšlejí, zvláště proto, že tyto předčasné volby jsou pokládány za mimořádně důležité, po dvaceti létech problematického vývoje naší společnosti a po velmi diskutabilním chování různých veřejných činitelů na politické scéně.

 více...

14.10.2013Sympozium "Patrone Europas"

Sdružení Ackermann-Gemeinde v Mnichově ve spolupráci s biskupstvím v Pasově uspořádalo ve dne 11.-13. října 2013 v Pasově v pořadí šesté sympózium z cyklu „Patroni Evropy“. 

 více...

08.10.2013Lídr pražské kandidátky KDU-ČSL

Zamýšlená angažovanost D. Hermana přímo nesouvisí s jeho kněžstvím, ale chápu, že když hodlá kandidovat ve volbách, případní voliči se zajímají i o tyto věci.

 více...

30.09.2013Promluva kardinála Vlka v den slavnosti sv. Václava

Přinášíme promluvu kardinála Vlk, kterou pronesl u příležitosti slavnosti svatého Václava, při mši svaté u oltáře tohoto světce v bazilice svatého Petra ve Vatikánu.

 více...

25.09.2013Slavnost národního patrona v bazilice sv. Petra

O letošní slavnosti svatého Václava bude kardinál Vlk opět sloužit mši svatou u oltáře svatého Václava, v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. více...

19.09.2013Pohádky - trvalky o majetkovém narovnání

Když sleduji současná media, zdá se mi přece jen, že se množí silné a otevřené reakce na stav politiky a společnosti (viz např. pěkný článek Martina Fendrycha na serveru aktualne.cz z 12.9. tr. nebo skvělý článek z 13.9. tr. Josefa Nerušila v Deníku Referendum.cz) a různé další otevřené komentáře k vývoji na společensko-politické scéně. Je spoluzodpovědností občanů této země nenechat věci běžet. A proto píši.

 více...

13.09.2013Restituce a volby

Tuto historii jsem vylíčil, aby bylo možné si udělat pravdivý obraz, jak proces vyrovnání probíhal. Je nutné připomenout, že se v poslední době objevuje stále více seriózních úvah o celkovém stavu naší společnosti i v souvislosti s otázkou majetkového narovnání.

 více...

11.09.2013Duchovní obnova na Vranově u Brna

Ve dnech 2. až 7. září vedl kardinál Miloslav Vlk duchovní obnovu, kterou uspořádalo v rámci Roku víry Duchovní centrum na Vranově u Brna.

 více...

10.09.2013Návštěva badatelny v Kanicích

Na konci srpna navštívil kardinál Miloslav Vlk Archiv bezpečnostních složek v Kanicích u Brna.

 více...

23.08.2013Význam cyrilometodějské misie na Velkou Moravu pro další utváření středoevropské duchovní a kulturní

Text přednášky: Význam cyrilometodějské misie na Velkou Moravu pro další utváření středoevropské duchovní a kulturní identity. Kardinál Miloslav Vlk 20. srpna 2013 na Letní škole slovanských studií. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 více...

23.08.2013Kardinál Vlk přednášel o významu cyrilometodějské misie

V budově Filozofické fakulty přednesl 20. srpna 2013 kardinál Vlk přednášku na téma: Význam cyrilometodějské misie na Velkou Moravu pro další utváření středoevropské duchovní a kulturní identity v rámci 57. běhu Letní školy slovanských studií.

 více...

13.08.2013Existuje Bůh? Bůh je zpět.

V souvislosti s článkem Lukáše Kašpara: „Existuje Bůh?“, který vyšel v časopise Týden (10.8.2013), uvádíme odkaz na článek kardinála Miloslava Vlka na toto téma.

 více...

13.08.2013Duchovní obnova s kardinálem Vlkem

Ve dnech 2. - 7. září povede kardinál Miloslav Vlk duchovní cvičení na Vranově u Brna.

 více...

08.08.2013Biskupové v Brazílii pokračují ve svém setkání

Biskupové - přátelé Hnutí fokoláre pokračují ve svém letním setkání v národním centru Hnutí fokoláre v Brazílii v Mariapolis Ginetta, které se nachází v blízkosti města Sao Paolo. Sjelo se jich na 50 ze všech čtyř kontinentů od 31. července do 8. srpna.

 více...

01.08.2013Biskupové - přátelé Hnutí fokoláre v Brazílii

Kardinál Vlk se účastní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre v Brazílii. více...

31.07.2013Kardinál Vlk na pouti ke sv. Anně

V neděli 28. července slavil kardinál Vlk pouť ke svaté Anně ve Lhotě u Kraselova. Pouti se zúčastnilo mnoho poutníků, někteří se zapojili do tradičního procesí. Kostel sv. Anny na Strakonicku byl vystavěn v roce 1726.

 více...

30.07.2013Kardinál Vlk strávil dovolenou s několika spolubratry biskupy

Letošní dovolenou strávil kardinál Vlk v bratrském společenství biskupů. Je již tradicí, že biskupové – přátelé Hnutí fokoláre z Čech a zemí Střední Evropy, se setkávají pravidelně dvakrát do roka – v době vánoční a v době letních dovolených, aby prožili několik dní odpočinku.

 více...

09.07.2013Ohlednutí za slavností na Velehradě

Tato jubilejní událost a její slavení má důležitý význam pro situaci ve společnosti, pro veřejný pohled na vztah církve a státu, který byl v poslední době v souvislosti s restitucemi zcela zamlžován a církev v očích veřejnosti degradována na nějakou obskurní instituci, která dnes patří ještě do společnosti už jen omylem.

 více...

08.07.2013Výročí upálení Mistra Jana Husa

V den výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, 6. července, se kardinál Vlk zúčastnil ekumenické bohoslužby u příležitosti  598. výročí Husova upálení. Jako každý rok se bohoslužba koná v Betlémské kapli.

 více...

03.07.2013Požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Dolanech u Hlinců

Česká tisková kancelář přinesla 1.7.2013 zprávu s nadpisem „Nová socha Jana Nepomuckého stojí u kostelíka v Dolanech u Hlinců.“ Za tímto nadpisem se skrývá úžasná široká iniciativa mnoha lidí v tomto krásném koutě na Plzeňsku, na břehu Berounky.

 více...

25.06.2013Udělení pamětní medaile kardinálu Vlkovi

Ve čtvrtek 20. června udělil hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Mgr. Jan Kozler, pamětní medaili se stužkou generála Methoděje Kubáně kardinálu Vlkovi za zásadní osobní přínos k obnovení duchovní služby a pro vznik Duchovní služby Armády ČR.

 více...

14.06.2013Kardinál Vlk pozdravil ve Vatikánu papeže Františka

V tyto dny navštívil kardinál Vlk Vatikán. Při této příležitosti měl možnost koncelebrovat při mši svaté v kapli penzionu Domu svaté Marty s papežem Františkem

 více...

10.06.2013"Umyvač oken a arcibiskup" v arabštině

Kniha o životě kardinála Vlka vyšla v arabštině.

 více...

05.06.2013Biskupové se sešli v Libanonu

Mezinárodní setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre pro Blízký východ probíhá v těchto dnech, od 3. do 7. června, v Libanonu, konkrétně v oblasti Aïn Aar – Metn.  

 více...

03.06.2013Pouť ke svatému Vintíři

Pozvání na letošní pouť přijal kardinál Miloslav Vlk, který přijal pozvání být hlavním celebrantem. Eucharistická bohoslužba se slavila dvojjazyčně česko-německy. Byla ve znamení roku víry. Poustevnická postava sv. Vintíře zvala k volbě Boha a k úsilí dát ho na přední místo v životě, k utváření církve jako společenství věřících i přes hranice, které dělí naše národy, a k akcentu na vzájemné smíření a odpuštění.

 více...

31.05.2013Ústavní soud a majetkové narovnání s církvemi

Poslancům KSČM, jejichž soudruzi spáchali kdysi onu obrovskou "historickou loupež církevního majetku", kterou je zapotřebí nyní napravovat, bych doporučoval, že by udělali lépe, kdyby tiše mlčeli a trochu lépe studovali pobělohorské dějiny, protože, pokud úmyslně nelžou, mají značné mezery v historických znalostech.

 více...

27.05.2013Cestou ekumenismu

Ekumenické setkání deseti církevních hnutí s biskupy různých církví ve Stuttgartu, které proběhlo ve dnech 23. a 24. května, bylo jakýmsi pokračováním velkých setkání, která se zde konala v r. 2004 a 2007 pod názvem „Společně pro Evropu“.

 více...

24.05.2013Kardinál Vlk a biskup Cikrle se zúčastní oslav v Mikulčicích

V sobotu 25. května 2013 proběhne v Mikulčicích slavnostní pravoslavná bohoslužba, vrchol části oslav 1150 let do příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádaných Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku. Českou biskupskou konferenci zde zastoupí kardinál Miloslav Vlk a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

 více...

23.05.2013Další kroky na cestě ekumenismu - Stuttgart

Ve Stuttgartu probíhá ve dnech 23. a 24. května ekumenické setkání křesťanských hnutí s biskupy.

Jako host byl pozván kardinál Miloslav Vlk, aby se podělil o své zkušenosti na rovině ekumenické, a sice jménem biskupů-přátel Hnutí fokoláre, jejichž byl dlouholetým moderátorem.

 více...

22.05.2013Akademická svoboda

Dnes vyslovuji svou podporu rektorovi Univerzity Karlovy, profesoru Hamplovi, v jeho rozhodném úsilí o ochranu akademických svobod a nezávislosti proti bezprecedentnímu zásahu prezidenta Zemana do těchto svobod, a sice v kauze jmenování profesorem docenta M. C. Putny.

 více...

17.05.2013Kardinál Vlk v Jaroměřicích u Jevíčka

Kardinál Vlk bude slavit Boží hod svatodušní v Jaroměřících u Jevíčka, na poutním místě Kalvárie. více...

13.05.2013Restituce, restituce...

Ústavní soud tak de facto potvrdil, že vlastníkem katedrály je i nadále církev. Žádný jiný právní akt ji na stát nemohl převést. A proto i zmínka v restitučním zákoně 428/2012 Sb., že katedrála (ne ostatní nemovitosti?) je výjimkou a že o ni církev nemůže žádat, je potvrzením výše uvedeného bezpráví bez jakéhokoliv právního podkladu.

 více...

08.05.2013Světla a stíny naší krize

Vždycky jsem se živě zajímal o veřejný život a to, co v něm dnes vidím, mě skutečně velmi tíží. Situace v politických stranách, které – místo, aby dávaly prostor skutečně schopným a charakterním lidem ochotným sloužit naší společnosti, – se stále více podobají soukromým agenturám na prosazování dílčích zájmů.

 více...

04.05.2013"Od umyvače oken až ke kardinálovi" - kardinál Vlk ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku není kardinál Vlk neznámou osobností. Mnozí ho tu znají i prostřednictvím francouzské životopisné knihy Alaina Boudrea: „Laveur de vitres et archeveque. Biographie de Mgr Miloslav Vlk (Umyvač oken – arcibiskup pražský) Kniha byla prezentovaná v r. 1994 v Paříži).

 více...

22.04.2013Kardinál Vlk: O cestě k historii, pramenům a pravdě

„Znamení času. O cestě k historii, pramenům a pravdě“: tak znělo téma přednášky kardinála Vlka ve čtvrtek 18. dubna v České archivní společnosti, jejíž je čestným členem.

 více...

22.04.2013Vzpomínka na kardinála Špidlíka

V sobotu 20. 4. se opět vrátil na Velehrad, ke slavení mší svaté u příležitosti třetího výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka.

 více...

22.04.2013Promluva - mše svatá u příležitosti třetího výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka

Přinášíme tex promluvy, kterou kardinál Miloslav Vlk vyslovil při mši svaté na Velehradě, u příležitosti vzpomínky třetího výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka.

 více...

15.04.2013Totalitní ideologie v praxi

Kdyby ČSSD šlo jen o uraženou ješitnost, že s nimi nebyl vznik ústavu konzultován, pochopil bych to. Jde však o zásadní politickou věc. O založení ústavu rozhodla legitimní vláda a odhlasoval ho parlament. Rétorice sociální demokracie z arzenálu minulého režimu rozumíme, slouží jasným cílům... Celá tato bitva je vzkaz budoucím voličům, aby se poučili a uvědomili si, kam by ČSSD chtěla společnost vést. Budoucnost je tedy v našich rukou.

 více...

11.04.2013Rezignace na členství ve Vědecké radě ÚSTR

Přinášíme text dopisu kardinála Miloslava Vlka adresovaného ředitelce Ústavu pro studium totalitních režimů Pavle Foglové.

 více...

10.04.2013Základ reforem

Letos tomu bude dvacet let, co jsem byl spolu s tehdejším předsedou vlády a pozdějším prezidentem Václavem Klausem v České televizi účastníkem debaty o východiscích naší cesty od společnosti řízené komunistickou stranou ke společnosti demokratické. Ústředním pojmem pro to bylo tehdy slovo transformacea tak jsem, v domnění, že mi bude rozuměno, uvedl, že východiskem musí tu být „transformace srdce“ každého, kdo to myslí se svobodou a demokracií vážně. Václav Klaus na to reagoval tím, že vůbec nechápe, co mám na mysli.

 více...

09.04.2013Velký Václav a malý František

Úžasná světová popularita papeže Františka se proto nesmírně Klausovi hodila k sebepropagaci.

 více...

02.04.2013Nad Hradem zavlaje vlajka EU

Média uveřejnila v tyto dny zprávy o původu a významu vlajky EU. Pro doplnění informací z historie této vlajky přinášíme vám výňatek z článku "Právě začínáme" z 18. 12. 2008. více...

18.03.2013Papež František

O papeži Františkovi už toho média napsala tolik, že je obtížné ještě něco dodávat. Jeho duchovní profil dobře vyjadřuje v církvi na této rovině zcela neobvyklé jméno František. Každý jeho krok po zvolení přirozeně dokumentoval a potvrzoval pravdivost této volby.

 více...

08.03.2013Manipulace a nepřípustné ovlivňování

Americká organizace obětí sexuálního násilí a zneužívání kněžími (SNAP) "odmítá" 12 členů konkláve.

 více...

08.03.2013Kde je pravda?

Restituce je trvalka, která přežila různé levé i pravé vlády, protože neměly dosti dobré vůle odstranit zbytky totality, se kterými si ostatní postkomunistické státy už dříve poradily.

 více...

08.03.2013Zodpovědná příprava na konkláve

Kardinálové nejen diskutují, ale připojují se k celé církvi, která se modlí. Před vstupem do synodního sálu, kde zasedání probíhají, je kaple s eucharistií, kde je před zasedáním možno vidět mnoho kardinálů ponořených do modlitby.

 více...

05.03.2013V Římě probíhájí generální kongregace kardinálů

Důležitým bodem programu generálních kongregací kardinálů, podle apoštolské konstituce Jana Pavla II. o volbě papeže a podle doplňujícího "motu proprio" Benedikta XVI., je stanovení data začátku volebního shromáždění, konkláve.

 více...

02.03.2013Poslední slova papeže

Papež Benedikt při svém posledním veřejném vystoupení vyzval všechny přítomné kardinály: "Zůstaňme všichni spojeni v jednotě, v tajemství církve a já vám budu i nadále blízko v modlitbě."

 více...

28.02.2013Kardinál Vlk se loučí s papežem

Kardinál Vlk odcestoval do Říma, aby se zúčastnil dnešního setkání kardinálů s<214-10225-0 alt="" align="right" src="/res/data/020/002174_04_010225.jpg" width="200" height="134"> papežem Benediktem XVI. Po včerejší generální audienci, kdy se Svatý otec na Svatopetrském náměstí rozloučil s desítkami tisíci lidí, proběhne dnes jeho poslední veřejné setkání se všemi kardinály v 11: hodin. Večer ve 20:00 hodin opouští papež petrovský stolec.

 více...

27.02.2013Konkláve

Celá církev se modlí a prosí, aby volitelé dokázali naplnit úmysly Boží. K tomu lze jen říci: „Staniž se!“

 více...

26.02.2013Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve

Informace z konstituce Jana Pavla II. Universi Dominici Gregis ze dne 22. 2. 1996, ze svátku Stolce (katedry) svatého Petra, která stanovuje předpisy pro případ úmrtí papeže nebo jeho abdikace (viz čl. 75), jeho pohřbu a o všem, co souvisí se změnou v čele katolické církve:

 více...

21.02.2013Konkláve se blíží

Osobně jsem se zúčastnil minulého konkláve a dobře vím, že to, co si novináři vymyslí u ´zeleného stolu´, je přísně pod tresty zakázáno."; Koalice a lobby" vznikají jako zbožná přáni v hlavách novinářů a podle toho jsou věrohodná.

 více...

20.02.2013"Světový teolog" polske Gazety Wyborcze

Spekulace světových médii o důvodech papežovy demise se poněkud přesunuly na úvahy o přípravách konkláve, o tom, kdo bude zvolen, ale Gazeta Wyborcza přišla opožděně 18.2. s "úžasným objevem", který formulovala v titulu: "Papežová demise jako reklama, anebo jako zrada?"

 více...

18.02.2013Historický krok papeže Benedikta XVI.

Přestože papež nebyl podle kanonického práva nucen uvést důvody své abdikace, v dnešní otevřené mediální době bylo nutno uvést dostatečné důvody, protože jinak by jeho krok vyvolal nedozírnou lavinu dohadů a spekulací jak v církvi, tak i mimo ni. A papež to dostatečně logicky zdůvodnil „pro dobro církve“. Tento motiv i konkrétně doložil: papež se nemůže jen tak udržovat na vrcholu církve, a dělat jen to, nač stačí. Jako moudrý a zodpovědný biskup mluví jasně o nutnosti „náležitě vykonávat petrovský úřad“ „v dnešním rychle se měnícím světě“.

 více...

14.02.2013Kardinál Vlk na oslavách sv. Cyrila a Metoděje v Římě

Kardinál Miloslav Vlk bude zastupovat Českou biskupskou konferenci na římských oslavách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ke slovanským národům. Hlavním celebrantem při mši svaté v bazilice sv. Klimenta bude 14. února 2013 od 18.30 hodin slovenský kardinál Jozef Tomko.

 více...

11.02.2013Nemáme papeže

Každý z posledních papežů byl jiný, ale každý měl své důležité poslání v církvi. Benediktovi XVI. je církev vděčná za řadu dokumentů, které ukazovaly jasnou cestu kupředu. Netýkaly se jen interních záležitostí církve, nebyly psány jen řečí teologie, ale četli je i lidé mimo církev, protože jejich obsahem byly otázky, které se týkaly celé společnosti. V této situaci se nyní rozběhne mnohostranné hodnocení papežova funkčního období. Češi budou vzpomínat nejen na jeho slavnou návštěvu v r. 2009, ale jsme mu vděční, že se o naši náboženskou situaci vždy velmi živě zajímal. To jsem sám osobně zažil při mnoha setkáních s ním. Měl k nám Čechům přátelský vztah i jako k sousedům Bavoráků.

 více...

11.02.2013Plíživá totalita

Ta naše „demokracie na český způsob“ má jednu velkou vadu: chápe se jako možnost činit cokoliv, pokud na to má člověk dost síly nebo drzosti. Vždyť je přece svoboda! Tedy také svoboda lhát, svoboda být zlý. A tak už lidé velmi často nerozlišují dobro a zlo a mnozí jsou k aroganci, ke hrubosti, k pusté lži a nepravdě velice tolerantní a lhostejní. Za zlo se nikdo nestydí.

 více...

06.02.2013Te Deum

Te Deum laudamus - Bože chválíme tebe.

 více...

04.02.2013Římská setkání

První letošní setkání tohoto druhu pro Evropu bylo právě minulý týden v Římě. Rámcový program pro ně byl dohodnut loni na setkání biskupů a rozpracován naším římským sekretariátem, který má na starosti celou logistiku. Základním tématem byl bod spirituality „Ježíš v bratru“

 více...

27.01.2013Máme prezidenta

Velký dvoukolový volební maraton historicky první přímé volby prezidenta je u konce - máme prezidenta! Byl zvolen hlasy více než poloviny voličů, kteří se zúčastnili voleb. Je čas gratulací domácích i zahraničních. Je také čas reflexe nad poměrně dlouhou volební kampaní i nad jejím vyvrcholením – nad osobou nového prezidenta a jeho představami o vykonávání funkce, do které byl zvolen. Reflexemi odborníků nejrůznějších oborů se nyní plní sdělovací prostředky.

 více...

25.01.2013Kardinál Vlk v Mnichově

Ve středu 23. ledna se kardinál Vlk zúčastnil v Mnichově diskusního večera na téma: „Církev v socialismu.“ Organizátorem byla mnichovské Univerzita Bundeswehru, zastoupena důstojníkem Philippem Weberem.

 více...

23.01.2013Prezidentské volby

Na naší politické scéně se v poslední době ozývá volání po návratu „tradičních hodnot“. Při současné konstelaci prezidentské volby je v tomto smyslu jediný kandidát, který má oproti hrubosti a aroganci určitou noblesu a ve svém chování i v dlouhé rodové tradici hodnoty, které naše společnost dnes potřebuje. Námitky, které jsou proti němu vyslovovány, jsou buď bezvýznamné ve srovnání s ostatními hodnotami, nebo přehnané a zveličené, či vytržené z kontextu a nemají valného smyslu.

 více...

11.01.2013Nový začátek?

Chvíle různých změn, předělů, konců a nových začátků, krizových situací nás přirozeně vedou k zastavení se, k ohlédnutí, k úvahám nad tím, „kde jsme“, nad stavem společnosti, nejen u nás, i nad naším vlastním životem… více...

22.12.2012Vánoce, Vánoce přicházejí....

Vánoce jsou proto svátky úžasného obdarování člověka božskou láskou. Všechny naše vánoční dárky, vzájemná přání, ta hojnost a bohatství – to vše je odleskem této božské vánoční události. Pokud Vánoce ztratí spojení s tímto svým hlubokým kořenem, zbyde jen byznys, shon a konzum...

 více...

22.12.2012Definitivní konec světa?

Je opravdu zajímavé vždy znovu, když se objeví nějaký samozvaný prorok, že moderní inteligentní lidé „očekávají“ konec světa. Je zábavné pozorovat, jak se na něj „připravují“. V posledních desetiletích byl s jistotou předpovídán aspoň čtyřicetkrát a většinu nikterak neodradí, že se to nikdy nenaplnilo, vážně očekávají konec světa znovu a znovu.

 více...

20.12.2012Kardinál Vlk vyjádřil podporu jihočeským studentům

V úterý 18. porsince proběhla na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích v pořadí již třetí protestní akce za účelem odvolání komunistů z krajské vlády. Během shromáždění zazněly podpůrná poselství mnoha osobností, mezi nimi i dopis kardinála Miloslava Vlka. Přinášíme text dopisu v plném znění.

 více...

19.12.2012Vychází nová kniha kardinála Miloslava Vlka

<477-23716-23715 alt="" align="left" src="/res/data/038/004077_50_023716.jpg" width="230" height="175">V těchto dnech vychází kniha "Bůh blízký. V rozhovoru s kardinálem Vlkem". Editorem dosud nepublikovaných textů a kázání a zároveň autorem rozhovoru s emeritním arcibiskupem pražským, který letos oslavil 80. narozeniny, je publicista Jiří Zajíc.

 více...

14.12.2012Lidská práva

Řecký filosof Aristoteles to před více než dvěma tisíci léty formuloval slovy: „Člověk je tvor společenský“. To je zákon nitra člověka, který platí a má být zachováván, aby člověk mohl naplňovat své nejvlastnější poslání a byl šťasten. Toto určení ke společenství lze také formulovat slovy: Člověk je určen k lásce, aby miloval a byl milován.

 více...

03.12.2012Advent

Stojíme na začátku nového liturgického roku. Začínáme adventem, obdobím přípravy na oslavu narození Páně, na oslavu příchodu Ježíše Krista do našeho lidského světa.

 více...

29.11.2012Koncil padesátiletý, Rok víry - evangelizace dnes

Přinášíme text přednášky kardinála Vlka pronesené na večeru organizovaném místní skupinou Křesťanské akademie dne 28. listopadu 2012 v Zábřehu na Moravě.

 více...

20.11.2012Protesty - proti komu?

Měli bychom se snažit o posílení duchovních a kulturních principů, dědictví a tradice naší minulosti, které demokracie do jisté míry předpokládá.

 více...

16.11.2012Solidarita se studenty

Jako Jihočech jsem rád, že jsou to právě studenti a mladí lidé v Jižních Čechách, kteří se bouří proti paktům sociálních demokratů s komunisty v jihočeském kraji a nejen zde.

 více...

10.11.2012Naše demokracie

V těchto souvislostech by bylo ovšem třeba se zamýšlet nejen nad těmito otázkami, ale i nad jinými velkými a možná důležitějšími aspekty naší společnosti, naší demokracie, které jsou pro společnost a její perspektivu daleko závažnější než otázky majetku (se kterým se jistě může udělat i mnoho dobrého). Jsou tu například otázky nesmírné nezodpovědnosti lidí na odpovědných místech, prodejnost státních úředníků, korupce, tunelování, otázky rodiny, vztahů mezi jejími členy, násilí v rodině, otázka mladé generace, poměrů ve škole, vztahů mezi žáky, drogy, vztah k učitelům a tato řada by byla dlouhá

 více...

08.11.2012Konečně

Konečně po dlouhém, táhlém dvacetiletém procesu tato vláda návrhem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi naplnila Ústavní zákon č. 1/1993 Sb, v němž je na předním místě zakotveno právo na vlastnictví. Konečně parlament pod tlakem vlády respektuje demokratická ustanovení, že „stát je nekonfesní“ a další ustanovení, že „církve jsou na státu nezávislé“.

 více...

02.11.2012Výročí biskupa Hloucha - sekretář vzpomíná

Jako sekretář jsem prožil vedle tohoto nezapomenutelného biskupa tři roky. Cítím, že mu zvláště v tomto roce dlužím svou osobní vzpomínku na ty vzácné chvíle prožité po jeho boku.

 více...

29.10.2012Kardinál Vlk v lázních

Po intenzivním programu uplynulých měsíců stráví kardinál Miloslav Vlk několik týdnů v lázních Poděbrady.

 více...

13.10.2012Volební

Když i nezaujatý pozorovatel sleduje veřejné diskuse v parlamentě, v mediích, na mítincích, projevy k nejrůznějším tématům našeho veřejného života a všímá si metody, s jakou jsou vedeny argumentace, nemůže se ubránit dojmu, že v převážné většině nejde na prvním místě o řešení a vyřešení problému k dobru společnosti, ale že to které téma je pro mnohé velikou příležitostí k vlastnímu zviditelnění, k prosazování osobních nebo stranických názorů a ideologie, příležitostí k získávání osobních politických bodů pro dobro své osobní či svoji strany.

 více...

24.09.2012Slavnost svatého Václava ve Vatikánu

V Den české státnosti, na slavnost svatého Václava, 28. září, bude kardinál Vlk, stejně jako loňského roku, slavit mši svatou v češtině ve svatopetrské bazilice u oltáře svatého Václava.

 více...

21.09.2012Biskupové v Káhiře

Smyslem našeho letošního setkání bylo, žít vzájemně bratrskou jednotu se základním tématem, které přednesla současná prezidentka Díla Mariina, Maria Voce: Ježíš přítomný v bratru (viz Mt 25).

 více...

21.09.2012Krátké ohlédnutí

Tímto nadpisem myslím ohlédnutí za posledními měsíci jednoho „svobodného“ důchodce. více...

05.09.2012Bližního potkávat s láskou

Od 3. září se město Káhira stává hostitelem 31. ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Do Egypta se sjelo na 40 biskupů z různých církví například anglikánské, luterské, syrsko-pravoslavné, metodistické atd.

 více...

03.09.2012Náboženská víra na ústupu?

Už z letmého přečtení zprávy ČTK z 8. Srpna 2012 s názvem „Náboženská víra je celosvětově na ústupu…“ mi bylo jasné, že tady něco není v pořádku.

 více...

29.08.2012Naše vyrovnání s historií

Zemřel válečný hrdina generál Tomáš Sedláček. Jeho životní osudy nám připomínají, že jsme se ještě dostatečně nevyrovnali se zločiny naší totalitní minulosti.

 více...

28.08.2012Jedinečné dny v Saas Fee

Na pozvání svého dlouholetého přítele, švýcarského kněze Sieverse, zavítal kardinál Vlk na několik dní do vesnice Saas Fee, ležící na hranicích Švýcarska a Itálie.

 více...

13.08.2012(Ne)kultura předvolební kampaně ČSSD

Diskuse ukazuje ještě dále a jasněji myšlenkový svět sociálních demokratů a jejich ideovou blízkost k minulému režimu, jak ostatně naznačuje známý plakát na hranici zákona, který zůstává i nadále jejich veřejným obviněním.

 více...

13.08.2012Pravda trpí násilí

ČTK přinesla dne 8. srpna tr. článek “Náboženská víra je celosvětově na ústupu, i v katolickém Irsku“.

 více...

09.08.2012Majetkové narovnání

Jestliže se dnes chápu tématu uvedeného v nadpisu, dělám to jako věřící křesťan a jako občan této země, nikoliv jako „funkcionář“ církve, protože jsem emeritním arcibiskupem a nemám oprávnění ani žádné pověření mluvit oficiálně za církev jako takovou.

 více...

08.08.2012Kardinál Vlk po 18 letech zakončil svou funkci moderátora biskupů-přátel Hnutí fokoláre

Arcibiskup Friengsak se stal nástupcem kardinála Miloslava Vlka, který byl moderátorem biskupů- přátel Hnutí fokoláre od roku 1994, kdy nahradil biskupa cášského Klause Hemmerleho (1929-1994), iniciátora těchto setkání.

 více...

07.08.2012Dny společenství biskupů z celého světa

Ve dnech 1. – 10. srpna se kardinál Vlk účastní, ve funkci moderátora, pravidelného letního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. V letošním roce je místem konání Forno di Coazze v blízkosti Turína, kde se sešlo na 70 biskupů a kardinálů z různých zemí světa.

 více...

30.07.2012Kardinál Vlk na setkání biskupů v Itálii

Od 31. července do 10. srpna 2012 se kardinál Miloslav Vlk zúčastní 36. setkání biskupů, přátel Díla Mariina, ve Forno di Coazze u Turína. Zúčastní se ho asi 60 biskupů z celého světa.

 více...

30.07.2012Homilie pronesená při zasvěcení nového kostela trapistek

V sobotu 28. července 2012 kardinál Miloslav Vlk zasvětil Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů nově dostavěný kostel Kláštera Naší Paní nad Vltavou. Během obřadu pronesl níže připojenou homilii. více...

22.07.2012Kardinál Vlk zasvětí nový kostel trapistek

V sobotu 28. července 2012 zasvětí kardinál Miloslav Vlk od 10.30 hodin v Poličanech nově dostavěný kostel Kláštera Naší Paní nad Vltavou. Nový chrám sester trapistek bude zasvěcen Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů.

 více...

21.07.2012Kardinál Miloslav Vlk na katolické charismatické konferenci

Ve dnech 14. a 15. července se kardinál Vlk zúčastnil závěru katolické charismatické konference na Výstavišti Brně. Již před lety se takové konference zúčastnil dvakrát.

 více...

21.07.2012Katolická charismatická konference v Brně 2012

Promluva kardinála Miloslava Vlka při mši svaté na závěr katolické charismatické konference 15. července 2012 v Brně.

 více...

20.07.2012Kardinál Vlk na dovolené

I důchodci chodí na dovolenou, protože nevyužívají jen zaslouženého odpočinku, ale dále pracují. A jak se o nich někdy říká, mají víc práce, než když byli „aktívní“.

 více...

13.07.2012Přehled jednání mezi církvemi a státem v letech 1999-200

Dokument České biskupské konference - Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990-2000

 více...

20.06.2012Vatikán v médiích

ČTK uveřejnila dne 18. 6. 12 článek z deníku Le Monde s názvem „Le Monde o pochybnostech kolem fungování Vatikánu“. Byl jsem překvapen, kolik nepřesností a nesmyslů tento francouzský levicový deník napsal. Je politování hodné, že to ČTK uveřejnila a tak šíří určité bludy.

 více...

01.06.2012Ohlédnutí za dalším slavením...

Během těchto slavení jsem pochopil, jak takováto příležitost může být ke slávě Boží, ke společnému děkování, ke vzájemné radosti. více...

30.05.2012Rodina: práce a slavení; VII. světové setkání rodin v Miláně

Kardinál Miloslav Vlk se ve dnech 1. – 3. června zúčastní VII. světového setkání rodinv italském Miláně. více...

29.05.2012Ocenění pro kardinála Miloslava Vlka

Kardinál Vlk převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy významné ocenění. více...

24.05.2012Poděkování

Ať je Pán pochválen za tuto krásnou "výměnu" darů, ke které moje narozeniny mohly být impulsem.

 více...

23.05.2012Sympozium k poctě kardinála Vlka

´Církev v pokoncilní době´ - sympozium k poctě kardinála Miloslava Vlka pořádá Katolická teologická fakulta v pondělí 28. května ve 14. hodin. hod.

 více...

22.05.201219. května 2012- homilie kardinála Miloslava Vlka v Českých Budějovicích u příležitosti oslav

A když uvažujeme dále, ani o délce života nerozhodujeme jen sami, nestanovíme si, jak dlouhý život chceme mít. A když se dožívám ve zdraví 80 let, uvědomuji si, že je to velký dar, za který musím děkovat. S vděčností si připomínám své rodiče, kteří mi předali pevný fyzický fundament, ze kterého žiju.

 více...

21.05.2012Slavení narozenin

V den narozenin 17.5. slavil mši sv. v arcibiskupské kapli na pražském arcibiskupství s těmi, kteří byli v jeho funkčním období blízkými  spolupracovníky. Jeho nástupce, kardinál Dominik Duka mu poděkoval a poblahopřál k jeho jubileu

 více...

21.05.2012Gratulace papeže Benedikta XVI. k 80. narozeninám kardinála Vlka

Papež Benedikt XVI. zaslal kardinálu Vlkovi prostřednictvím papežského nuncia přání k jeho 80. narozeninám. Přinášíme jeho znění v překladu.

 více...

18.05.2012Bibliografie kardinála Miloslava Vlka

Autor je mnohostrannou osobností evropského formátu. Jeho myšlenky ovlivňují lidi dobré vůle nejen v jeho rodné vlasti, v České republice, ale i v celé Evropě. To dokazují různé evropské ceny, jichž je nositelem (viz Laudatio, Zdravice), blahopřání ke svátku, k narozeninám, ale též čestná občanství (Stará Boleslav, Rožmitál, Třeboň), čestné doktoráty, atp.

 více...

18.05.2012Miloslav Vlk jako svědek naší doby v některých zahraničních publikacích

Kardinál Vlk v závěru rozhovoru shrnuje své životní krédo člověka a křesťana. Nejdůležitějším tématem, jež mu leží na srdci, je společenství: Communio církve se skutečnou přítomností Ježíše Zmrtvýchvstalého mezi námi, který přináší naději a radost. Zdá se, že mnohé problémy vznikají tehdy, když této skutečnosti nerozumíme a nežijeme ji.

 více...

17.05.2012Životní jubileum kardinála Vlka

V pátek 18. května 2012 se v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, koná slavnostní mše svatá u příležitosti životního jubilea kardinála Miloslava Vlka, emeritního arcibiskupa pražského. více...

17.05.2012Zvukové memoáry kardinála Vlka

V den 80. narozenin kardinála Vlka, 17. května, bylo v rámci veletrhu ´Svět knihy´ na pražském výstavišti slavnostně prezentováno nové 2 CD s názvem: Kardinál Miloslav Vlk - Ohlédnutí, vzpomínky a zamyšlení.

 více...

16.05.2012Proměny výchovy

Na pozvání Magistrátu hl. města Prahy vystoupil kardinál Miloslav Vlk na konferenci s názvem: „Proměny výchovy aneb obecná porada o nápravě věcí lidských.“ více...

11.05.2012Brusel dějištěm iniciativy "Společně pro Evropu"

Kardinál Vlk odcestoval do Bruselu, aby se zde v sobotu 12. května zúčastnil celodenního programu iniciativy „Společně pro Evropu“. více...

07.05.2012Naše restituční kauza

Pan kardinál Duka jako předseda ČBK k tomu vydal prohlášení, které je podle mého názoru adresované především novinářům, že za katolickou církev mluví Česká biskupská konference. To on i já velmi dobře víme. Ale novináři, například Právo a Lidové noviny, ve svých reakcích na mou myšlenku prokázali, že oni tohle nevědí, a přikládali mému osobnímu názoru nějakou oficiální váhu, kterou samozřejmě nemá

 více...

07.05.2012Kardinál Vlk na jihu Čech

O víkendu 5. a 6. května odjel kardinál Vlk na již dříve plánovanou návštěvu Jižních Čech, aby navštívil různá společenství, která vznikla z jeho kněžské činnosti v této oblasti a která tu dosud žijí, aby spolu s nimi oslavil své blížící se narozeniny.

 více...

04.05.2012Restituční trvalka

V poslední době vzbudilo určitou pozornost rozhodnutí vlády odložit schvalování zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi na červen. Vláda stojí pod tlakem rozhodnutí Ústavního soudu na dořešení tohoto vleklého dluhu naší společnosti. Toto odložení je sice pokračováním dvacetiletého odkládání a neřešení této záležitosti, ale doufám, že není výrazem snahy tuto věc vůbec neřešit, ale naopak najít nejvhodnější situaci pro její konečné vyřešení.

 více...

03.05.2012Řešení se odkládá

Mám na mysli řešení známé trvalky 23 let po pádu komunistického režimu – majetkového narovnání s církvemi. Celou dobu od pádu komunistického režimu jednotlivé vlády vytrvale odkládaly řešení tohoto narovnání, které mělo být k prospěchu nejen církví, ale i státu, aby se nemusel starat o tyto věci, když je podle ústavy nekonfesní, a především k prospěchu mnoha obcí a měst, které spravovaly ve svém katastru zablokované církevní pozemky, s nimiž nemohly nakládat.

 více...

30.04.2012Slavnostní večer pro dárce kostní dřeně

V letošním roce slaví Nadace pro transplantace kostní dřeně 20 let své existence. I letos se, jako každoročně, konal slavnostní večer s poděkováním dárcům v Obecním domě v Praze, a sice 27. dubna 2012.

 více...

30.04.2012Duchovní obnova pro katechety

Ve dnech 27. a 28. dubna se kardinál Vlk setkal s asi dvaceti katechety českobudějovické diecéze v Dobré Vodě u Hartmanic. více...

23.04.2012Politický mandát

Vleklá společensko-politická krize, která opět dosahuje vrcholu (kolik jich už bylo), nás mnohé vede k reflexi kořenů, co bylo a je příčinou tohoto politického marasmu, toho hrubě morálně a kriminálně špatného chování těch, kteří jsou zvláštní reprezentací společnosti a očekává se od nich také určitá „morální“ reprezentace.

 více...

16.04.2012Církve na pořadu

Úkolem církve všech dob je hlásat smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho mocnou, božskou přítomnost ve společenství věřících, získávat učedníky a svěřovat jim to, co církev sama přijala. Její síla není v počtu členů, jako je to u politických seskupení.

 více...

10.04.2012Můj Svatý týden 2012

Pro mne bylo slavení se Svatým otcem a s tolika věřícími z mnoha končin světa velkým zážitkem. Bylo to ponoření do moře katolicity. Nejen proto, že jsem neměl žádné zvláštní povinnosti a úkoly, jedině být připraven a pozorně účasten, ale i proto, že se tato vrcholná liturgie konala v nádherných prostorách, kudy šly dějiny křesťanstva.

 více...

29.03.2012Jak změnit svět

Už Aristoteles svým rozumem pochopil, že „člověk je tvor společenský“, určený ke společenství s druhými. Bible hned na prvních stránkách říká: Křesťanský trojjediný Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby“ (Gen 1,26). Bůh je společenství, Trojice. Člověk je tedy stvořen ke společenství.

 více...

27.03.2012Putování časem

Velikonoční obřady hodlám letos prožít v centru univerzální církve v Římě, ve Svatopetrské basilice. Bude jim předsedat Svatý otec Benedikt XVI.

 více...

26.03.2012Ohlédnutí za rušnými dny

Některé uplynulé týdny měsíce března byly pro mne chvílemi velmi intenzivní práce. Bylo tu především obvyklé týdenní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre v Castel Gandolfu: 75 biskupů ze 40 zemí celého světa, zvláště z Afriky (25), což bylo pro nás milým překvapením, možná také trochu plod našeho cestování po Africe v minulém roce. Mezi účastníky bylo zapsáno i 6 kardinálů.

 více...

15.03.2012"Milovat dobro a nenávidět zlo"

Z podnětu Honorárního konzulátu ČR v Itálii v Neapoli, byla dne 14. března 2012 slavnostně zahájena výstava věnovaná životu kardinála Josefa Berana. více...

15.03.2012Boží slovo a jeho síla, která proměňuje

36. ročník mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, proběhl v italském Castel Gandolfu od 6. do 9. března 2012. Přítomno bylo na 75 biskupů, četně byl zastoupen africký kontinent.

 více...

27.02.2012´Nezapomínejme na oběti komunismu´

Proslov kardinála Miloslava Vlka na vzpomínkové akci ´Nezapomínejme na oběti komunismu´, pořadané KDU-ČSL OV Praha 1. (Praha - Újezd 24.2.2012).

 více...

27.02.2012Nezapomínejme na oběti komunismu

24. února se na pražském Újezdě konalo již po desáté shromáždění, které je vzpomínkou na všechny, kterým komunistická diktatura vzala či poznamenala jejich život.

 více...

22.02.2012Univerzita a demokracie

Jak je dnes a denně v naší společnosti, v různých jejích oblastech patrné, naše demokracie se nerozvíjí tak, aby sloužila rozvoji jedince a prospěchu společnosti. Také svět akademický, svět vysokoškolský je postižen tímto vývojovým trendem. To jasně ukazuje už řadu let se vlekoucí proces přípravy návrhu věcného záměru zákona o reformě vysokých škol, návrhu zákona o finanční pomoci studentům.

 více...

21.02.2012Dny plné událostí

Celý obřad ustanovení kardinálů sestává ze třech symbolických úkonů: vložení solidea a biretu, nasazení prstenu a předání titulu některé římské basiliky jako patronátního kostela. Dříve tyto tři úkony byly rozdělené do dvou dnů: první den při obřadu ustanovení bylo předání biretu a přidělení baziliky a druhý den při mši sv. nasazoval papež prsten. To bylo nyní sloučeno do jednoho obřadu, při kterém probíhají tři úkony.

 více...

13.02.2012Žasnu...

Že stát neví, co vydává? To zase mohou tvrdit jen lidé, kteří věci naprosto nerozumějí. Autorizovaný seznam existuje – pozemkové knihy - kde je „zákonný“ soupis tohoto majetku. Je zajímavé, že ti „popírači“ vydání jako by pozemkové knihy neznali, vůbec o nich nemluví!

 více...

10.02.2012Naše politická groteska

Takovýmto stylem politického uvažování z našeho společenského ani ekonomického marasmu nevybředneme. Tento styl uvažování vede ke všemu tomu rozkrádání státního majetku a okrádání lidí, jak to známe z různých informačních zdrojů. Bojem proti majetkovému narovnání chtějí mnozí zakrývat své osobní zájmy povýšené nad zájmy společnosti, svou chamtivost a tendence k obohacování, bez ohledu například na města a obce.

 více...

25.01.2012Dny v krásách zimní Šumavy

Jako každoročně, i letos tráví kardinál Vlk jeden zimní týden na Šumavě.

 více...

24.01.2012Kardinálské ohlédnutí

Po poslední tajné konzistoři a jmenování nových kardinálů, u nás po jmenování pana arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, se v médiích hodně z různých úhlů mluvilo a psalo o poslání kardinála. Pro některé je to inspirace k hledání dalších informací. Nechci ´nosit dřiví do lesa´. Chci se jen ohlédnout zpět na těch svých skoro 18 kardinálských let a zavzpomínat, co za ta léta to jmenování ode mne vyžadovalo, kolik nových úkolů a povinností to přinášelo.

 více...

20.01.2012Bude konec světa?

Na tuto otázku, kterou si dnes znovu tolik lidí s obavami klade, a mnozí slepě věří, že to bude 21.12.12 /zajímavá čísla/, lze odpovědět s jistotou kladně: Ano, konec světa bude! Ale je tu jedna „maličkost“ - nelze přesně stanovit, kdy to bude.

 více...

20.01.2012Ekumenismus v Košicích

Ekumenické společenství (ES), které sdružuje devět křesťanských církví: apoštolskou církev, bratrskou jednotu baptistů, církev bratrskou, československou církev husitskou, evangelickou církev a.v., řeckokatolickou církev, pravoslavnou církev, reformovanou křesťanskou církev, římskokatolickou církev. Pozváni byli i zástupci židovské náboženské obce.

 více...

18.01.2012Kardinál Vlk v Košicích na zahájení Ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V den památky P. Marie, Matky jednoty křesťanů, se kardinál Miloslav Vlk zúčastní zahájení Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Košicích.

 více...

16.01.2012Mše svatá za vlast na Vyšehradě

Vyšehradská kapitula i bazilika sv. Petra a Pavla slaví zakulacené 920. výročí úmrtí svého zakladatele, prvního českého krále Vratislava II., který je na Vyšehradě pohřben. Na pozvání Vyšehradské kapituly zde kardinál Miloslav Vlk slavil v sobotu 14. ledna 2012 mši svatou, která byla obětována za vlast. Přinášíme plné znění vyslovené homilie.

 více...

09.01.2012Kardinál Vlk na konferenci mladých křesťanů v Augsburgu

Ve dnech 6. a 7. ledna se kardinál Vlk účastnil konference iniciativy „Gebetshaus“

 více...

02.01.2012Novoroční zamyšlení

V tomto zamyšlení se chci zastavit u dvou událostí poslední doby, týkajících se církve. Jedna je obvyklé desetileté sčítání a druhá - „trvalka“ našich polistopadových let – majetkové vyrovnání státu s církvemi.

 více...

21.12.2011Poslední letošní Interpelace Tomáše Sedláčka

Ekonom, herec a moderátor Tomáš Sedláček v rozhovoru s kardinálem Vlkem, předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a režisérem Tomášem Zelenkou.

 více...

21.12.2011Kardinál Vlk hostem "Hyde parku"

Kardinál Vlk hostem Hyde parku. více...

19.12.2011Za Václavem Havlem

Také katolická církev sdílí s celým národem bolest nad odchodem Václava Havla z tohoto světa. více...

09.12.2011Záhada sporu

Když čtu poslední diskuse na stránkách Parlamentních listů nad „kauzou“ „Halíkovo kněžství“, nacházím v argumentaci odpůrců věrohodnosti jeho svěcení jasné známky, že tento kruh „popíračů“ se rekrutuje z řad konservativních extremistů, kteří se před několika léty aktivizovali jako sympatizanti lefebvristů. více...

08.12.2011Kardinál Vlk v Jižních Čechách

V rámci různých pozvání na přednášky, besedy a jiná setkání byl kardinál Miloslav Vlk pozván tento týden Českou Křesťanskou akademií do rodných Jižních Čech, do Jindřichova Hradce, na besedu s názvem: „Archivářem v Jižních Čechách, Setkáni s Janem Pavlem II. a jiné“.

 více...

05.12.2011Oslava svátku sv. Mikuláše

Dne 6. prosince, na svátek svatého Mikuláše, bude kardinál Vlk sloužit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.

 více...

05.12.2011Pravní charakter církevního majetku

Tyto skutečnosti jsou určitou zárukou, že majetkové vyrovnání se bude uskutečňovat podle práva a nikoliv podle ideologie a přání různých skupin lidí, kteří se někdy rekrutují z těch, kteří ten majetek kdysi ukradli a dnes uměle hledají zdůvodnění pro své představy.

 více...

02.12.2011Kultura lidských vztahů

Velmi mě šokovalo to, co pan místokancléř prezidenta pan Hájek řekl o kněžském svěcení prof. Halíka v interviewu pro Parlamentní listy.

 více...

01.12.2011"Postavení církve ve společnosti a státě - mezi dekadencí a renesancí"

Brněnští právníci několika vysokých právních institucí, Ústavního soudu, Nejvyššího administrativního soudu a obhájci práv člověka, se scházejí měsíčně na debatním úterku v duchu otevřeného dialogu v kavárně Scala na Moravském náměstí. Tentokrát pozvali na úterek 29.11. kardinála Vlka k posezení a "debatě" na téma "Postavení církve ve společnosti a státě - mezi dekadencí a renesancí".  Téma postavení církve ve společnosti je zajímavé nejen pro teology, filosofy, sociology, ale i pro právníky, napsali ve svém pozvání.  Na začátku večera pronesl kard. Vlk krátký úvodní projev.

 více...

01.12.2011"Postavení církve ve společnosti a státě - mezi dekadencí a renesancí"

Brněnští právníci několika vysokých právních institucí, Ústavního soudu, Nejvyššího administrativního soudu a obhájci práv člověka, se scházejí měsíčně na debatním úterku v duchu otevřeného dialogu v kavárně Scala na Moravském náměstí. Tentokrát pozvali na úterek 29.11. kardinála Vlka k posezení a "debatě" na téma "Postavení církve ve společnosti a státě - mezi dekadencí a renesancí".  Téma postavení církve ve společnosti je zajímavé nejen pro teology, filosofy, sociology, ale i pro právníky, napsali ve svém pozvání.  Na začátku večera pronesl kard. Vlk krátký úvodní projev.

 více...

18.11.2011Revoluce mezilidských vztahů

Úsilí o postavení komunistické strany mimo zákon je sice chvályhodné úsilí, ale nepomůže, jestliže nezvedneme anežské dědictví, reprezentované tímto textem Písma a neuděláme novou revoluci.

 více...

18.11.2011Revoluce mezilidských vztahů

Úsilí o postavení komunistické strany mimo zákon je sice chvályhodné úsilí, ale nepomůže, jestliže nezvedneme anežské dědictví, reprezentované tímto textem Písma a neuděláme novou revoluci.

 více...

16.11.2011Restituční pohádky a argumenty

Veškerý církevní majetek byl zapsán v pozemkových knihách, do kterých se ještě na začátku komunistické doby do r. 1954 zapisovalo. Takže při jednání mezi církvemi a vládou se jedná o restituci tohoto řádně v pozemkových knihách zapsaného majetku.

 více...

15.11.2011Informace o pořadech

Kardinál Vlk bude hostem ´Impulsů Václava´ Moravce a ´Doteků víry´. více...

07.11.2011Prohlášení představitelů abrahamovských tradic

Půda Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je již druhý rok místem setkávání představitelů abrahámovských tradic. Zastoupena je církev katolická, nekatoličtí křesťané, islám, judaismus, do skupiny patří i religionisté. Cílem jejich setkávání není primárně mezináboženský dialog o věrouce, ale vztah vůči společnosti.

 více...

04.11.2011Pracovní pobyt v Římě

Nadcházející týden navštíví kardinál Vlk opět Řím. Dne 9. listopadu bude sloužit mši svatou pro poutníky z Čech v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského.

 více...

03.11.2011Být poutníky pravdy, poutníky pokoje

Setkání představitelů různých náboženství v Assisi 27. října bylo pokračováním papežova prorockého poslání v dnešním světě. Odpovídajícím způsobem použil tohoto fóra, aby i zde předložil ve světle víry křesťanský pohled na situaci světa a byl předkladatelem orientace a hlasatelem naděje, která je v Kristu Ježíši Zmrtvýchvstalém.

 více...

02.11.2011Poděkování za 22 let svobody

V den státního svátku, 17. listopadu 2011, bude kardinál Miloslav Vlk slavit mši svatou na poděkování za 22 let svobody. Mše svatá proběhne na Starém Městě v kostele Matky Boží před Týnem v 10:00 hodin.

 více...

01.11.2011Mládež ze Společenství Ladislava Hanuse v Praze

Kardinál Vlk se besedoval skupinkou mladých slovenských katolíků, kteří se věnují formování budoucích lídrů aktivních ve veřejném životě na Slovensku. více...

31.10.2011Svítání naděje

Když byl sněmovně předložen návrh zákona o narovnání, vypracovaný ve spolupráci církví a církevních expertů s Topolánkovou vládou, a Vlastimil Tlustý se snažil tento velmi dobrý návrh shodit ze stolu, přece však zvláštní parlamentní komise, která se tímto návrhem zabývala, zjistila řadu pozitivních skutečností, kromě toho, že podklady toho návrhu byly dobře vypracovány. Odborníci této komise konstatovali, že neexistují žádné důkazy pro tvrzení, že majetek nikdy církvi nepatřil, jak tvrdily mnohé hlasy odpůrců církve z řad politiků a novinářů. (Ostatně totéž zjistil při svém šetření i Ústavní soud).

 více...

26.10.2011Rozloučení s Jiřím Kaplanem

V sobotu 22. října celebroval kardinál Vlk mši svatou v kostele Matky Boží před Týnem, při které se konal obřad rozloučení s panem Jiřím Kaplanem.

 více...

26.10.2011Dny ztišení a meditace

Ve dnech 17. - 21. října se na padesát kněží z Čech i Slovenska sešlo na Hostýně, aby zde prožili exercicie s kardinálem Vlkem.

 více...

13.10.2011´Bůh je zpět´ - přednáška kardinála Vlka v Mladé Boleslavi

V úterý 11. října 2011 přijel kardinál Vlk do Mladé Boleslavi více...

13.10.2011´Bůh je zpět´ - přednáška kardinála Vlka v Mladé Boleslavi

V úterý 11. října 2011 přijel kardinál Vlk do Mladé Boleslavi více...

11.10.2011Kardinál Vlk na Svaté Hoře

V sobotu 8. října sloužil kardinál Miloslav Vlk mši svatou u příležitosti 150. výročí příchodu bratří redemptoristů na Svatou Horu. Přinášíme text homílie, kterou při této mši svaté pronesl.

 více...

10.10.2011Kardinál Vlk v Chyškách

V neděli 9. října zavítal kardinál Vlk do Chyšek, aby zde slavil mši svatou s udílením svátosti biřmování.

 více...

29.09.2011Řešení se blíží

Ano, 20 let od pádu komunismu… Myslím majetkové vyrovnání mezi církvemi a státem. více...

26.09.2011Svatý Václav ve Vatikánu

Letošní slavnost svatého Václava oslaví Češi i ve Vatikánu u jeho oltáře ve velechrámu sv. Petra v Římě. Tato krásná dřívější tradice byla pozapomenuta. Letos byla z podnětu českého velvyslance u Svatého stolce J. E. JUDr. Pavla Vošalíka znovu obnovena. Pro naše věřící v Římě i pro římské poutníky tuto liturgickou oslavu zorganizuje papežská kolej Nepomucenum. více...

21.09.2011Kardinál Vlk v Rocca di Papa

Kardinál Vlk se v tomto týdnu účastnil třídenní duchovní obnovy delegátů Hnutí fokoláre z celého světa v Centru Díla Mariina v Rocca di Papa.

 více...

08.09.2011"Pakt vzájemné lásky" - Un patto di amore reciproco

Přinášíme překlad článku, který je věnován 30. ekumenickému setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre v Londýně.

Zdroj: L´Osservatore Romano – Un patto di amore reciproco, Riccardo Burigana (7/9/2011)

 více...

05.09.2011Biskupové různých církví v Londýně

Kardinál Vlk se ve dnech 6. – 12. září účastní ekumenického setkání biskupů v Londýně. více...

01.09.2011Proslov kardinála Vlka při žehnání nové Školy svatého Augustina

Proslov kardinála Vlka při žehnání nové Školy svatého Augustina.

 více...

29.08.2011Rozloučení s mons. Josefem Kavalem

Dne 29. srpna se v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích konalo rozloučení s mons. Josefem Kavalem, který zemřel v neděli 21. srpna ve věku 2011.

 více...

29.08.2011Promluva kardinála Vlka na velehradské pouti

Přinášíme celý text promluvy kardinála Vlka na závěr pěší velehradské pouti dne 27. srpna 2011.

 více...

26.08.2011Kardinál Vlk na Moravě

Kardinál Vlk se  v sobotu 27. srpna  zúčastní  pěší pouti na Velehrad a v neděli zavítá na Zahradní slavnost do farnosti Milovice.

 více...

26.08.2011Ohlednutí za Světovým dnem mládeže v Madridu

Na posledním Světovém dni v Madridu bylo podle různých odhadů více než 1 až 1,5 milionu účastníků, dle místních odhadů dokonce až 2 miliony 200 tisíc – druhý největší Světový den po Manile.

 více...

22.08.2011Setkání biskupů v Tridentu

Katoličtí biskupové, kteří jsou přáteli Hnutí fokoláre (Díla Mariina), se spolu každoročně setkávají k pravidelnému vícedennímu „conveniat“ s duchovním programem. Tentokrát jsme si k setkání vybrali Trident

 více...

22.08.2011Trident a Hnutí fokoláre

Trident je dále úzce spjat s Hnutím fokoláre, které v tomto městě má své počátky. V roce 1920 se tu narodila jeho zakladatelka Chiara Lubichová.

 více...

18.08.2011Světový den mládeže

Opět je tu světový den mládeže, velké setkání s papežem. Tento obdivuhodný světový meeting založil Jan Pavel II. Měl velikou lásku k mladým lidem, se kterými se setkával při svých četných cestách po světě. V tomto svém ladění srdce se chtěl setkat s mladými zvlášť. A tak vznikly světové dny. 

 více...

16.08.2011Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V den Slavnosti Nanebeveztí P. Marie, 15. srpna 2011, sloužil kardinál Miloslav Vlk mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře v Praze. více...

16.08.2011Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - text kázání

Kázání kardinála Miloslava Vlka ze dne Slavnosti Nanebeveztí Panny Marie, 15. srpna 2011, pronesené při mši svaté ve Strahovském klášteře, v bazilice Nanebeveztí P. Marie. více...

16.08.2011Dovolená

V prázdninovém čase dovolených absolvuji pravidelně s dalšími spolubratry odpočinkové a duchovně aktivní chvíle. více...

22.07.2011Kardinál Vlk na dovolené

Kardinál Vlk odjel s dalšími pěti biskupy na dovolenou do Bavorska.

 více...

18.07.2011Sympózium k 80. narozeninám profesora Lobkowicz

V pondělí 18. července se kardinál Miloslav Vlk v německém Eichstättu zúčastnil symposia, konaného na počest 80. narozenin profesora Mikuláše Lobkowvicze.

 více...

15.07.2011Promluva kardinála Vlka na rozloučení s mistrem Sukem

Přinášíme text pozdravu a promluvy kardinála Miloslava Vlka během rozloučení s mistrem Josefem Sukem v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dne 15. července 2011.

 více...

15.07.2011Kardinál Vlk účastníkem Mariapoli

Ve dnech 11. – 14. července se kardinál Vlk účastnil tak zvané ´Mariapoli´, kterou každoročně pořádá Hnutí fokoláre.

 více...

07.07.2011Pozdrav kardinála Vlka v Betlémské kapli

Přinášíme pozdrav kardinála Miloslava Vlka vyslovený na závěr letošní bohoslužby v Betlémské kapli, kterou každoročně pořádá Církev československá husitská. Bohoslužba proběhla v den připomínky upálení Mistra Jana Husa 6. července 2011.

 více...

30.06.2011Kardinál Vlk v Drážďanech

Slavnost svatých Petra a Pavla oslavil kardinál Vlk v Drážďanech. více...

29.06.2011Promluva ke kněžím na Svatém Hostýně

Přinášíme text zamyšlení kardinála Vlka, které přednesl kněžím na Svatém Hostýně 28. června 2011. více...

27.06.2011Kardinál Vlk navštívil zámek ´Kratochvíle´

Při svém odpočinkovém pobytu na Šumavě navštívil kardinál Vlk nově opravený zámek Kratochvíle. více...

27.06.2011Vzpomínka na Afriku - Kamerun

Vzhledem k tomu, že se za poslední léta mezi biskupy zvýšil zájem spiritualitu společenství v některých částech světa, a ne vždy všichni biskupové mohou přijet na setkání do Říma, bylo rozhodnuto uspořádat tři setkání pro biskupy africké a jedno setkání pro biskupy z dálného východu na Filipínách. O dvou afrických  setkáních jsme zde už psali. Závěrem oné africké cesty bylo setkání v Kamerunu.

 více...

20.06.2011Kardinál Vlk na národní pouti k poctě sv. Jana Nepomuckého Neumanna

V sobotu 18. června se kardinál Vlk spolu s ostatními biskupy zúčastnil prachatické celonárodní pouti konané u příležitosti 200. výročí narození svatého Jana Nepomuckého Neumanna, rodáka z Prachatic.

 více...

20.06.2011Kázání u příležitosti 200. výročí narození sv. Jana Nepomuckého Neumanna

Text kázání kardinála Vlka proneseného v rámci Národní pouti na počest 200. výročí narození sv. Jana Nepomuckého Neumanna. (Prachatice 18. června 2011) více...

15.06.2011Nový blahořečený

V pondělí svatodušní dne 13. června, které je zde volným dnem a svátkem, se v Drážďanech před tamní katedrálou konala velká slavnost, o které se psalo nejen v celém Německu. I naše ČTK přinesla zprávu: při slavnostní pontifikální mši byl prohlášen za blahoslaveného mladý lužickosrbský kněz Alojz Andritzki.

 více...

14.06.2011Letnice - vyvrcholení liturgického roku

Letnice, které se slavily minulou neděli, jsou vyvrcholením liturgického roku církve. více...

06.06.2011Madagaskar

Po setkání biskupů, přátel Díla Mariina v Nairobi, jsme se vydali na cestu na Madagaskar, kde jsme po asi čtyřhodinovém letu přistáli v Tananarive. Tři naši přátelé – biskupové nás přišli přivítat až na plochu letiště a rychle vybavili příslušné formality. Viděli jsme, že s místními orgány mají velice dobré vztahy. Před letištní budovou čekala skupina laiků, mladých i starších, členů různých složek místního Hnutí fokoláre.

 více...

01.06.2011Kardinál Vlk s biskupy různých zemí Afriky v Nairobi

Kardinál Vlk ukončil svůj pobyt v hlavním městě Keni, Nairobi, kam přijel na pozvání skupiny biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Odsud odcestoval na Madagaskar, do města Moramanga, kde se setká s další skupinou biskupů. Dnešního dne, 1. června, si také připomínáme, že právě před dvaceti lety se kardinál Vlk ujal vedení pražské arcidiecéze.

 více...

25.05.2011První etapa cesty - Nairobi

Po prakticky celodenním letu jsme spolu s doprovodem přistáli v třímilionovém hlavním městě Keni, v Nairobi. Doprovází mne emeritní biskup z Berberati v Centrální africké republice, kapucín, Agostino Delfino, který prožil jako misionář padesát let svého života v Africe. Jako asistent je tu s námi mladý fokolarín Pascal, který studuje v Římě sociální nauku. Pochází z Burundi.

 více...

24.05.2011Církev v Africe - krátký přehled

V Africe žije v současné době 370 milionů křesťanů, což je 41% africké populace. Podíváme-li se na rozvoj křesťanství v Africe, vidíme nejrychlejší růst křesťanství v historii církve: podle údajů ´World Christian Encyclopedia´, počet křesťanů v Africe roste každým rokem o 8,4 miliony, což znamená 23 000 lidí každý den. Předpokládá se, že v příštích 30ti letech se zdvojnásobí počet křesťanů na africkém kontinentu.

 více...

20.05.2011Kardinál Vlk navštíví biskupy v Africe

Kardinál Vlk dnes odcestoval na africký kontinent, kde se setká s několika skupinami biskupů. více...

20.05.2011Římské události

Dne 16. května 2011, na pozvání velvyslance u Svatého stolce, se kardinál Vlk zúčastnil otevření výstavy o životě kardinála Berana, kterou kardinálovo rodné město Plzeň, plzeňský biskup a velvyslanec Vošalík připravili ve vstupních prostorách římské Univerzity Svatého kříže.

 více...

16.05.2011Kardinál Vlk v Římě

Kardinál Vlk pobývá tento týden v Římě. více...

04.05.2011Konec jedné anabáze?

Po skončení přenosu beatifikačního procesu Jana Pavla II. jsem v neděli 1. 5. v Otázkách Václava Moravce na ČT 24 sledoval diskusi skupiny zástupců vlády, parlamentu a dalších veřejných činitelů na téma nadcházejícího jednání o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi.

 více...

02.05.2011"Santo subito"

"Santo subito": toto známé volání velkého shromáždění lidí na svatopetrském náměstí ve Vatikánu v roce 2005, kteří přišli uctít památku zemřelého papeže Jana Pavla II., se naplnilo.

 více...

28.04.2011Bílá sobota - vigilie vzkříšení

Obřady velikonoční „vigilie“ se tedy začínají slavit v sobotu ráno v 6:30 hodin. Účastníci se sejdou u Nové brány poblíž františkánské „kustodie“ po půl šesté a pak společně odcházejí do baziliky. Pak se dveře zavřou a během bohoslužby není dovnitř přístup. Dveře se otevřou opět až v půl jedenácté.

 více...

27.04.2011Programy kardinála Vlka

Po návratu z pobytu v Jeruzalémě, kde prožil Svatý týden, odjel kardinál Vlk na dvoutýdenní pobyt do lázní. více...

27.04.2011Velký pátek v Jeruzalémě

Prožitky Svatého týdne v Jeruzalémě se budou stále znovu vracet, protože jsou nezapomenutelné. Zvláště Velký pátek…

 více...

22.04.2011Zelený čtvrtek v Jeruzalémě

Úzké uličky Starého města nebyly ráno o sedmé hodině ještě zaplněny obchodníky a jejich zbožím všeho druhu, ještě nebylo slyšet jejich vyvolávání a nesrozumitelný křik, ale už vzhůru k Božímu hrobu směřovalo velké množství poutníků. Latinský patriarcha Fouad Twal tu dopoledne se svými biskupy a kněžími slaví obřady Zeleného čtvrtku.

 více...

21.04.2011Jeruzalém v těchto dnech

I ve „všedních“ dnech právě probíhajícího Svatého týdne jsou opravdu ulice stále plné, doslova přeplněné turisty a poutníky zblízka i zdáli. Když jsem ve středu procházel centrem města, ke vzájemnému překvapení jsme se potkali i s poutníky z Prahy, z Čech a Moravy i ze Slovenska, s laiky, řádovými sestrami i některými kněžími.

 více...

20.04.2011Svaté město Jeruzalém

Je krásné být v tomto Svatém týdnu uprostřed Jeruzaléma. Bydlím v Rakouském hospici, který byl založen v době rakousko-uherského mandátu v Palestině.

 více...

18.04.2011Na začátku Svatého týdne ve Svaté zemi

Když jsme spolu s patriarchou přijížděli do Betfage a do kláštera na jeho velikou zahradu a dvůr, bylo tu již shromážděno veliké množství účastníků: malých i velkých, zvláště rodin s dětmi na rukách i v kočárcích. Bylo tu mnoho žen, zřejmě palestinského původu, s typickými šátky na hlavách.

 více...

18.04.2011Křesťané ve Svaté zemi

Křesťané to nemají v Izraeli, a vůbec na Středním východě, jednoduché. Proto odcházejí. Zabývala se tím nedávna blízkovýchodní synoda biskupů. Papež jim často adresuje různé výzvy, celá církev se za ně modlí. Nyní ve Svatém týdnu na ně můžeme zvláště pamatovat, když se naše mysl bude upínat ke Svaté zemi.

 více...

04.04.2011Na cestě k Velikonocům

Zmrtvýchvstání neslavíme jen jako slavnostní vzpomínku na všechny ty události, ale uprostřed shromážděné obce se uskutečňuje opravdové vzkříšení, vyjití „z hrobu smrti“ těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše a přijali křest! Je to naplnění záchrany, jak ji prožili židé přechodem přes vodu moře. Kdo uvěřil v Krista a vyzná svou víru, dostává křtem účast na novém Božím životě, který Kristus svou smrtí na kříži získal. Dostává Ducha svatého, který je novým životem, dává křtěnému člověku nové světlo pro život, sílu a schopnost jít za Kristem a naplňovat jeho přikázání lásky.

 více...

04.04.2011Programy kardinála Vlka

Tento týden tráví kardinál Vlk v Rocca di Papa, kde připravuje tři květnová setkání biskupů. více...

01.04.2011O vztahu státu a církve v ČR

Ve středu 30. března 2011 přednesl kardinál Miloslav Vlk v Berlíně přednášku na téma „Vztah státu a církve v České republice“.   více...

28.03.2011Kardinál Vlk pobesedoval se studenty na jihu Čech

<161-7318-0 alt="" align="right" src="/res/data/015/001601_03_007318.jpg" width="110" height="150">Ve čtvrtek 24. března vyjel kardinál Vlk do jižních Čech na malé "turné". V těch dnech si připomínal  20 let jmenování pražským arcibiskupem a 21 let biskupského svěcení.  více...

08.03.2011Za Otou Mádrem

Aktivity dr. Mádra nebyly jen organizačně vědecké, ale měly důležitý duchovní rozměr. Oto si ze své vlastní zkušenosti dobře uvědomoval, že úsilí totalitního režimu bylo zaměřeno na likvidaci církve rozbitím společenství jako jejího důležitého základu a síly. Proto byla jeho činnost doprovázena právě úsilím o vytváření, obnovování a upevňování vzájemného společenství na přátelské, ale i na širší církevní rovině. Dával si velmi záležet na tom, aby svými aktivitami přinášel a šířil naději.

 více...

04.03.2011Omyly a omyly

V souvislosti s blížícím se sčítáním, s dlouhodobou snahou uzdravit naší ekonomiku, se snahou vyřešit narovnání mezi církvemi a státem, s gestem církví zmrazit výši platů duchovních, které jsou na minimální úrovni ve srovnání s dalšími kategoriemi obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním, v těchto souvislostech se stále diskutuje o tom, že „stát přestává být ochoten hradit mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních pracovníků“ (Neviditelný pes, 1.3. 11, rubrika „společnost“). Diskutuje se o klíči „pro udělování státního příspěvku na platy duchovních“ (tamtéž). Podobně uvažují i další media.

 více...

28.02.2011Ve Svaté zemi

Od 20. února do 1. března se kardinál Miloslav Vlk účastní duchovního soustředění a pracovního zasedání Generální rady Díla Mariina – Hnutí fokoláre. Zasedání probíhá ve Svaté zemi, v Galileji. více...

17.02.2011Bůh jde vstříct každému člověku

V italském Castel Gandolfu v Centru Mariapoli skončilo 11. února setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Stěžejním tématem bylo „Znovu objevit Boží záměr s naší dobou" tedy objevit v Boží lásce klíč, který vede k pochopení Boží vůle. Bůh chce dobro pro člověka a vychází vstříc každému.

 více...

06.02.2011Kardinál Vlk na 35. setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

Od 7. do 11. února se v Castel Gandolfu sejde 75 biskupů a kardinálů ze 40 zemí světa. Hlavním tématem jejich společného setkání je „Znovu objevit Boží záměr s naší dobou.“

 více...

03.02.2011Kardinál Vlk v ekumenickém centru v Německu

Na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů byl kardinál Miloslav Vlk pozván na ekumenickou slavnost do Ekumenického centra v Ottmaringu v blízkosti německého Augsburku v Německu.

 více...

21.01.2011Dobře začít

Kardinál Vlk začal nový rok, důchodový rok, sportem. více...

21.01.2011Na cestě

Hned na začátku občanského roku, v lednu, slaví křesťanské církve dva týdny modliteb za jednotu všech křesťanů. První týden, alianční, probíhá hned na začátku ledna a druhý, známější „světový týden modliteb za jednotu křesťanů“ se slaví od 18. ledna, od svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, do svátku obrácení apoštola Pavla.

 více...

20.01.2011Ekumenismus

Koncept přednášky o ekumenismu ve farnosti Strašnice, v rámci iniciativy 17,11. (18. ledna 2011)

 více...

22.12.2010Vánoce, Vánoce přicházejí

Rád bych při této příležitosti popřál všem, kdo tyto stránky navštěvují, hluboké a plné duchovní prožití těchto velikých svátků Božího Narození. Kéž Bůh, který v Ježíši Kristu vstoupil do našeho světa, vstupuje také do Vašeho života, abyste se mohli s jeho tajemnou, skrytou, ale reálnou přítomností setkávat v pravé lásce druhých lidí, v jeho slově i ve svátostech církve. A tyto skutečnosti kéž vás naplňují životní radostí a hlubokou nadějí.

 více...

08.12.2010Slováci slavili

Slovenský velvyslanec u Svatého Stolce v Římě J. E. Jozef Dravecký zorganizoval 7. prosince v sídle velvyslanectví konferenci, či seminář, k 10. výročí podepsání základní smlouvy mezi Vatikánem a Slovenskou republikou. Tohoto odborného semináře se zúčastnilo mnoho velvyslanců různých států. Přítomen byl i český velvyslanec u Svatého Stolce J.E. JUDr P. Vošalík.

 více...

29.11.2010Advent

První nedělí adventní začíná nový liturgický rok, v jehož průběhu každoročně církev slaví, připomíná si a zpřítomňuje důležité klíčové okamžiky dějin spásy, tak jak se naplnily v Ježíši Kristu. Je velice pěkné, že s námi svátky prožívá i celá společnost. Začátek adventu se bude slavit na náměstích, na zámcích a jinými dalšími způsoby

 více...

24.11.2010Ohlédnutí za konzistoří kardinálů

Papež Benedikt XVI. již podruhé ve svém pontifikátu jmenoval nové kardinály. Poprvé to bylo v roce 2007 a pak v nedávné tajné konzistoři dne 20. října 2010 dalších 24 nových kardinálů. Mezi těmito oběma daty zemřelo 22 kardinálů. K dnešnímu dni je 203 kardinálů, z nich je 121 voličů, tedy těch, kteří nedosáhli ještě 80 let věku.

 více...

23.11.2010Oživení paměti

Nedávné setkání představitelů České a Německé biskupské konference v Praze (18. listopadu 2010) u příležitosti vzpomínky na výměnu dopisů o vzájemném odpuštění a smíření mezi oběma národy bylo důležitým připomenutím tohoto velikého gesta církve na obou stranách. Před dvaceti lety bylo postaveno na začátek nové doby i jako silný příklad a výzva pro společnost v obou našich národech. Důležitým momentem bylo připomenutí všech dalších kroků, které se z tohoto začátku během následných dvaceti let rozvinuly.

 více...

19.11.2010Řádná veřejná konzistoř v Římě

Papež Benedikt XVI. svolal, jak známo, na 20. listopad řádnou konzistoř, při které se bude konat v bazilice sv. Petra ustanovení 24 nově jmenovaných kardinálů za účasti jejich již dříve jmenovaných spolubratří. více...

19.11.2010Římská setkání

V tyto dny navštívila Vatikán také předsedkyně parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Účastnila se středeční generální audience, po které ji v salonku auly přijal i sám Svatý otec. Hovořila také se státním sekretářem kardinálem Bertonem a s emeritním sekretářem kardinálem Sodanem.

 více...

18.11.2010"Býti archivářem" s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem

Dne 2. listopadu 2010 uspořádal Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity spolu s tamější studentskou sekcí České archivní společnosti další přednášku z cyklu „Býti archivářem“. Dlouho očekávaným hostem tohoto přednáškového cyklu byl pan kardinál Miloslav Vlk, bývalý pražský arcibiskup, ale také někdejší archivář.

 více...

16.11.2010Slovo Páně

V době naší národní pouti v Římě probíhala 11. listopadu v tiskovém středisku Svatého stolce konference, při které byla prezentována posynodální Apoštolská exhortace Benedikta XVI. „Verbum Domini“ - „Slovo Páně v životě a poslání církve“ jako plod generálního shromáždění XII. řádné biskupské synody, která se konala ve Vatikánu od 5. do 26. října 2008. Svatý otec ji podepsal dne 30. září 2010, o památce sv. Jeronýma.

 více...

15.11.2010Závěr národní pouti

Poslední den národní pouti slavili poutníci v katedrále papeže Benedikta jako římského biskupa, v papežské arcibazilice sv. Jana v Lateráně, postavené ve 4. století císařem Konstantinem pro římského biskupa, tehdy papeže Silvestra I. Papežové tu bydleli až do 14.století, kdy se přestěhovali na vatikánský pahorek. Eucharistickou bohoslužbu slavil s ostatními biskupy a poutníky kardinál Miloslav Vlk.

 více...

12.11.2010Kristův kříž

Jedním z poutních zastavení v rámci národní děkovné pouti za návštěvu Svatého otce v České republiky byla bazilika Svatého Kříže jeruzalémského. Při uctívání relikvie - úlomku z Kristova kříže, pronesl kardinál Vlk 11. listopadu pro poutníky následující zamyšlení:

 více...

12.11.2010Kázání kardinála Vlka v rámci národní poutě

Promluva kardinála Vlka při mši svaté 11. listopadu v bazilice svatého Jana v Lateráně, v rámci národní pouti na poděkování za návštěvu Svatého otce v roce 2009.

 více...

11.11.2010Pozdrav papeže Benedikta českým poutníkům při generální audienci

Pozdrav Svatého otce se kterým se obrátil na české poutníky při generální audienci dne 10. listopadu 2010 v chrámu svatého Petra.

 více...

11.11.2010Pouť

Vrcholná událost bylo středeční setkání se Svatým otcem ve velechrámu svatého Petra, který je chrámem univerzální světové církve. Papež Benedikt XVI. je v tomto chrámu nástupcem sv. Petra.

 více...

11.11.2010Co papež neřekl

Návštěva Benedikta XVI. ve Španělsku (6. – 7. 11) u příležitosti závěru svatojakubského roku a přímý přenos papežovy mše ze Santiaga de Compostela v České televizi, byly novým impulsem k četným komentářům v médiích

 více...

05.11.2010Kroky na cestě smíření Čechů a Němců

Ve druhé polovině měsíce listopadu se bude v Praze vzpomínat na slavnou výměnu prohlášení a dopisů mezi Německou biskupskou konferencí a biskupskou konferencí Československé federativní republiky o smíření mezi našimi národy.

 více...

04.11.2010Výstava Královský sňatek

Na Staroměstském náměstí v Praze byla ve středu 3. listopadu, v domě U Kamenného zvonu, otevřena prestižní výstava „Královský sňatek“, která má připomenout velkou historickou událost našich dějin – spojení lucemburské dynastie s naší dynastií přemyslovskou.

 více...

29.10.2010Církev domovem a školou společenství

V papežské bazilice svatého Františka v Assisi se v sobotu 23. října setkaly stovky představitelů řeholních rodin a nových komunit.

 více...

26.10.2010Kázání kardinála Vlka v Assisi 23. října

Přinášíme promluvu kardinála Vlka, která zazněla při mši svaté na zahájení setkání starobylých a nových charmismat v Assisi, dne 23. října.

 více...

26.10.2010Kázání kardinála Vlka v Assisi 23. října

Přinášíme promluvu kardinála Vlka, která zazněla při mši svaté na zahájení setkání starobylých a nových charmismat v Assisi, dne 23. října.

 více...

22.10.2010Společná cesta různých charismat

Bazilika svaté Kláry a bazilika svatého Františka v italském městě Assisi se v sobotu 23. října 2010 stanou místem setkání tak zvaných tradiční a nových charismat.

 více...

21.10.2010Kardinál Vlk na zahájení procesu blahořečení vietnamského kardinála

Během svého pobytu v Římě se kardinál Vlk zúčastní slavnostního obřadu zahájení procesu blahořečení služebníka božího, vietnamského kardinála Francoise-Xaviera Nguyên Van Thuâna, bývalého předsedy Papežské rady Iustitia et Pax (Spravedlnost a mír).Místem konání obřadu, který bude zahájen 22. října ve 12:00 hodin, je Lateránský palác.

 více...

21.10.2010Koncert na počest Jana z Jenštejna

Kardinál Miloslav Vlk se 21. října 2010 od 19.30 hodin zúčastní v Římě slavnostního koncertu na počest Jana z Jenštejna. Od narození tohoto třetího pražského arcibiskupa si letos připomínáme 660 let, od jeho smrti v Římě 610 let.

 více...

01.10.2010Historické fotbalové utkání

Dne 29.9.2010 ve 20 hodin se na hřišti Papežské oratoře sv. Petra v Římě uskutečnilo historicky první přátelské fotbalové utkání mezi týmy Ministerstva zahraničních věcí ČR a Vatikánského městského státu.

 více...

28.09.2010Svatost nepatří minulosti - 25. září blahořečení Chiary Badano

 „Drazí přátelé, jen Láska s velkým „L“ přináší pravé štěstí! Dokladem toho je další svědek, mladá dívka, která byla včera tady v Římě blahořečena. Hovořím o Chiaře Badanové, italské dívce, která se narodila v roce 1971. Nemoc ji přivedla až ke smrti v nedosaženém 19 věku života. Pro všechny byla ale paprskem světla, jak dokládá její jméno, kterým ji oslovovali: Chiara Luce – Světlo“.

 více...

28.09.2010Kardinál Vlk slaví den české státnosti v Římě

Kardinál Vlk, který se v Římě účastní setkání delegátů Hnutí fokoláre (Díla Mariina), oslaví dnešní svátek svatého Václava a den české státnosti v římské bazilice svatého Klimenta. více...

24.09.2010Papež - pontifex, budovatel mostů: vítězná návštěva v Anglii

Asi největší a nejtěžší zahraniční cesta papeže Benedikta XVI. za jeho dosavadního pontifikátu - nedávná návštěva ve Skotsku a Anglii - skončila patrně největším úspěchem ze všech jeho misijních cest.

 více...

23.09.2010Ohlednutí za ekumenickým setkáním biskupů

Každoroční, v pořadí již 29. ekumenické setkání biskupů, organizované Hnutím fokoláre, se konalo od 9. do 13. září v Centru Mariapoli v Castel Gandolfu (Řím). Zúčastnilo se ho 35 biskupů z církve anglikánské, metodistické, evangelické luteránské, syrské pravoslavné a katolické. Zastoupeno bylo sedmnáct zemí, mezi nimi Austrálie, Švédsko, Hong Kong, Indie, Uruguay.

 více...

22.09.2010Kardinál Vlk předal papežský řád profesorce Hledíkové

Na celofakultním setkání vyučujících Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy předal 20. září 2010 kardinál Miloslav Vlk prof. Zdeňce Hledíkové Řád sv. Řehoře Velikého, který uděluje Svatý stolec mužům a ženám vzorné pověsti, kteří se zasloužili o dobro společnosti, církve a Svatého stolce.

 více...

16.09.2010Odluka církve od státu

V poslední době se v médiích znovu objevilo téma odluky církve od státu, a sice v souvislosti s perspektivami jednání o majetkovém vyrovnání mezi církvemi a státem. Zaznamenal jsem, že nejen novináři, ale i někteří politici a další zodpovědné osoby veřejného života mluví o nutnosti odluky církve od státu s určitou neznalostí. Nevnímají, že odluka je už dávno zakotvena v Ústavě ČR.

 více...

07.09.2010Kardinál Vlk s biskupy z různých církví

V roli moderátora se kardinál Miloslav Vlk od 9. do 13. září zúčastní ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre (Díla Mariina) v italském Castelgandolfu. Asi 32 biskupů ze  17 zemí světa prožije společné dny reflexe, studia, sdílení, meditace

 více...

06.09.2010Promluva kardinála Vlka na vranovské pouti

Na pozadí vývoje dějin spásy, na pozadí těchto proroctví vystupuje úžasné vyvolení Panny Marie k tomu, aby Bůh skrze ni uskutečnil nesmírný obrat v dějinách spásy, v dějinách Izraele i v dějinách světa. V Mariině „staň se“ na ní plní dávná proroctví: posílá svého Syna na svět, aby byl Emmanuelem, Bohem blízkým, osobně přítomným ve světě.

 více...

03.09.2010Kardinál Vlk na Vranově u Brna

Kardinál Miloslav Vlk bude v neděli 5. září v 11:15 hodin celebrovat mši svatou na poutním místě Vranov u Brna. více...

01.09.2010Mše svatá na poděkování za dvacet let existence Biskupského gymnázia J. N. Neumanna

2. září bude kardinál Miloslav Vlk předsedat liturgii v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, která se koná u příležitosti dvacátého výročí vzniku místního Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Děkovná mše svatá začne v 17:00 hodin.

 více...

01.09.2010Pozdrav kardinála Vlka na prezentaci pamětní mince na Křivoklátě

Přinášíme krátký proslov kardinála Miloslava Vlka u příležitosti prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Akce, organizovaná Českou národní bankou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem proběhla 1. září.

 více...

01.09.2010Pozdrav kardinála Vlka na prezentaci pamětní mince na Křivoklátě

Přinášíme krátký proslov kardinála Miloslava Vlka u příležitosti prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Akce, organizovaná Českou národní bankou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem proběhla 1. září.

 více...

01.09.2010Kardinál Vlk na prezentaci pamětní mince

Kardinál Miloslav Vlk se 1. září 2010 od 11.00 hodin zúčastní na hradě Křivoklátě prezentace pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Minci vydává společně Česká národní banka a lucemburská centrální banka (Banque centrale du Luxembourg).

 více...

30.08.2010Promluva na mši svaté ke cti Matky Terezy

Matka Tereza se svými sestrami vytváří nejen úžasné světové dílo, ale jasně hlásá více svými skutky než slovy: Bůh je láska.

 více...

30.08.2010Promluva na mši svaté ke cti Matky Terezy

Matka Tereza se svými sestrami vytváří nejen úžasné světové dílo, ale jasně hlásá více svými skutky než slovy: Bůh je láska.

 více...

27.08.2010Dílo Matky Terezy půjde dál...

Celý svět zná tuto ženu. Někteří novináři poznamenávají, že to byla „nejmocnější“ žena minulého století, ne „politicky“ či ekonomicky, či ještě jinak, ale bezesporu svým duchovním vlivem. více...

26.08.2010Návštěva Islandu

V neděli jsme slavili jubileum. Katedrála Krista Krále byla zaplněna věřícími pocházejícími z různých národností. Vedle domácích Islanďanů tu byli nejvíce zastoupeni Poláci, Slováci, ale i několik Čechů. Mše svatá byla v latině. Byl jsem překvapen, jak účastníci bohoslužby odpovídali, i odpovědi zpívané... Bohoslužba slova probíhala v několika jazycích: v islandštině, angličtině a polštině. Pro ty, kteří neznali při čtení použitý jazyk, byl přeložený text promítán na velkém plátně. Biskup Bürcher si přál, aby kázání bylo v češtině pro velkou řadu Slovanů, Poláků, Čechů a Slováků, pro ostatní se překlad promítal na plátně...

 více...

17.08.2010Laudatio pronesené u příležitosti udělení čestného občanství města Staré Boleslavi

Miloslav kardinál Vlk se svým osobním přínosem významnou měrou zasloužil o město, jeho propagaci a pověst v domácím i mezinárodním měřítku, a nadále, jako přední osobnost české katolické církve, kulturního a společenského života, zůstává s duchovním i občanským děním ve městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi aktivně spjat.

 více...

16.08.2010Promluva kardinála Vlka v den slavnosti ve Staré Boleslavi.

Hledat a vidět Krista: když se to pro nás stane obvyklou každodenní skutečností, pak budeme jako Maria, s Ježíšem ve svém nitru, ve svém náručí… více...

12.08.2010Kardinál Vlk čestným občanem Staré Boleslavi

(převzato z www.apha.cz) V odůvodnění udělení čestného občanství můžeme číst: „Jedním z důležitých opěrných bodů působení kardinála Miloslava Vlka v čele české římskokatolické církve byla svatováclavská tradice. Kardinál Vlk rozpoznal a jasně formuloval její nezastupitelný význam pro život národa v nově se integrující Evropě. Svůj niterný zájem na obrození této duchovní tradice jakožto věci veřejného zájmu též deklaroval roku 2003 osobní iniciativou k obnovení svatováclavské poutní tradice v celonárodním měřítku na autentickým místech ve Staré Boleslavi.“

 více...

09.08.2010Biskupové různých zemí ve Švýcarsku

Kardinál Miloslav Vlk se od 26.7. do 7.8. 2010 zúčastnil ve Švýcarsku setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre jako jeho moderátor.

 více...

23.07.2010Základní informace k ceně Karla IV.

Nová cena Karla IV. se uděluje za činnost, která je vlastní spolku Cáchy-Praha, totiž pozvednout vzájemné kulturní povědomí o společných historických kořenech a tradicích, a veškerou činností podporovat česko-německé smíření, přátelství a porozumění. Za stejnou činnost mimo spolek budou oceňovány známé i méně známé osobnosti, které se o německo-české sblížení zasloužily. Z navržených kandidátů vybírá oceněného zvláštní výbor, složený z kulturně známých osobností.
Letos bude cena udělena poprvé, a proto byl vybrán jen jeden oceněný (který tak bude navždy „první“), v dalších letech pravděpodobně budou oceněné osobnosti vždy dvě.

 více...

23.07.2010Kardinál Vlk obdrží cenu Karla IV.

V neděli 25. července 2010 bude kardinálu Miloslavu Vlkovi předána v Cáchách "Kulturní cena Karla IV. Kulturního spolku Cáchy - Praha". Cena je udělována osobnostem, které se zasloužily o vzájemné vztahy mezi městy Cáchy a Praha, jakož i o porozumění mezi Německem a Českou republikou.


 více...

14.07.2010Dovolená

Biskupové v církvi byli posvěceni do společenství. Chtějí proto některé chvíle konkrétně v tomto společenství prožít. Spolu se modlí, meditují a snaží se konkrétně žít Boží slovo. Sdělují si své duchovní prožitky, zkušenosti, úspěchy i problémy svého poslání, užívají nádherné přírody hor, procházek i vody.

 více...

03.07.2010Blokace rozvoje

Ústavní soud tuto žádost, která chtěla řešit skutečně obtížný problém obcí, zaviněný parlamentem a nevůlí politiků, na úkor práv církve, právem odmítl. Jeho rozhodnutí je velkou výzvou k současné vládě a parlamentu konečně vyřešit tento problém, vlekoucí se dvacet let. Soudkyně Ivana Janů dokonce vyslovila názor, že protiústavně jednají ti, kdo to vše zavinili, to znamená zákonodárci. Opačné rozhodnutí by bylo porušením principu právní jistoty a důvěry v právo. Že by se v oblasti práva blýskalo na lepší časy?

 více...

21.06.2010Promluva kardinála Vlka na pohřbu biskupa Jaroslava Škarvady

Bůh má s každým člověkem od věčnosti své plány. Každému svěřuje úkol ve světě a v církvi, který máme ve světle Ducha svatého objevit a s jeho pomocí uskutečnit.

 více...

09.06.2010Loučení se Svatou zemí

Velice rychle uběhl můj čas na těchto svatých místech: ve své jedinečnosti zvou člověka stále znovu a znovu, jako by nebylo možné dostatečně prožít a vstřebat setkání s nimi. Na závěr svého pobytu jsem se znovu vydal po Ježíšových stopách jeho poslední cesty.

 více...

09.06.2010První zasedání komise pro česko-vatikánskou smlouvu

Je velice vítané a jistě nadějné, že včera poprvé zasedala nová expertní komise pro česko-vatikánskou smlovu, aby hovořila o textu dosud neschválené česko-vatikánské dohody – o vztazích České republiky a  Vatikánu. více...

03.06.2010Křesťanský Jeruzalém

Znovu a znovu žasnu, jsem hluboce zasažen tak nesmírně pevnými a doloženými základy křesťanské víry: slova evangelia a hmotné potvrzení jejich obsahu!

 více...

01.06.2010Dvě hory

Z vrcholu hory je nádherný výhled daleko do úrodné krajiny s obilnými poli, kde je množství oliv, vinných keřů a jiných stromů či keřů. Pro událost svého proměnění si Ježíš vybral nádherné místo!

 více...

01.06.2010Další putování Galileou

Ve svém rozhovoru o tomto textu Písma jsme došli k tomu, že citovaná věta se někdy nepřekládá dobře. Slova „a přebývalo mezi námi“ může někdo vztahovat na Ježíšovo „přebývání“ zde v Nazaretě a vůbec v Galileji, Palestině… Z Olivové hory pak vystoupil na nebesa a ukončil „přebývání mezi námi“. Přesný překlad oné latinské věty však znamená: „a ubytovalo se mezi námi“, „zůstalo bydlet mezi námi“. Toto posvátné místo nám poskytlo prostor pro širší meditaci o Ježíšově časově a prostorově neomezeném přebývání mezi námi: On řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal“ (Jan 7,33), „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20), „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Začali jsme si uvědomovat, co úžasného tu začalo.

 více...

24.05.2010Několik slov k odluce církve od státu

I někteří politici začali chápat, že duchovní rozměr, jehož určitým nositelem církve jsou, je pro veřejný život, pro život společnosti, potřebný. Začala se tak rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují, navzájem spolupracují. Začaly se tak vymezovat oblasti spolupráce a vytvářet její pravidla, například v oblasti sociální, v oblasti umění a památek.

 více...

24.05.2010Nikoli jen památky

Svatodušní svátky jsem prožil v kapli Rakouského hospice (...) Odpoledne jsem zašel soukromě na Sión, do večeřadla. Zde, padesátého dne po zmrtvýchvstání, seslal Ježíš na apoštoly, shromážděné s Pannou Marií, Ducha svatého. Modlil jsem se za dary Ducha svatého pro všechny, kterým jsem slíbil modlitby ve Svaté zemi: pro diecézi, pro jejího arcibiskupa a pro všechny, kteří nesou jakoukoliv zodpovědnost.

 více...

21.05.2010Znovu v Galileji

Při náštěvě mnohých míst Svaté země zatouží poutník se na místa hned nebo v budoucnosti vrátit. (...) Aniž jsem se o to zasloužil, podařilo se mi znovu, v krátké době, vrátit se do kvetoucí zahrady Galileje. Bůh si vyvolil právě Galileu pro pobyt svého syna na této zemi.

 více...

20.05.2010Život v Izraeli

Když se poutník dívá od chrámu „In gallicantu“ na část uchovaných schodů, po kterých Ježíš scházel z večeřadla do údolí Cedron a do Getsemanské zahrady a pronášel modlitbu za to, „aby všichni jedno byli“, nevyhne se hluboké bolesti, která prostoupí srdce při pomyšlení na současnou situaci ve Svaté zemi.

 více...

14.05.2010Svatá místa jeruzalémská

Skutečnost, že mnohá křesťanům tak drahá místa jsou v „cizích rukou“ těch, kteří k nim nemohou mít takový vztah jako křesťané, působí často poutníkovi bolest. Možnost jejich užívání křesťany je velmi omezená. Možná nám tato situace má připomínat velikou věc, že my křesťané si nemůžeme přivlastňovat Krista a jeho dílo jen pro sebe. Ježíš přišel i pro ostatní. On jim také patří.

 více...

13.05.2010Papež Benedikt v Portugalsku

Při svých apoštolských cestách se Svatý otec nesoustřeďuje pouze na domácí pastorační problematiku navštěvované země, ale vidí vždy situaci v širších souvislostech, často nejen evropských, ale i celosvětových. Bylo tomu tak při návštěvě v naší republice, je tomu tak i nyní při jeho cestě do Portugalska.

 více...

13.05.2010U Ježíše doma

Po zatčení a uvěznění Jana Křtitele odešel Ježíš do Galileje. Tam začal hlásat radostnou zvěst. Když ho nazaretští nepřijali (srov. Lk 4,23-30), opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum: „Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalivomě (Mt 4,12). Evangelisté o tomto místě říkají: “přišel do svého města“. Ježíš sám si ho zvolil jako „své město“.

 více...

12.05.2010Odpuštění

Minulý týden v pátek 7. května se v Právu na straně 6. objevil zajímavý a do jisté míry i odvážný „sloupek“ „Podebrané svědomí“ z pera redaktora Jiřího Hanáka. V souvislosti s 65. výročím ukončení Druhé světové války v něm připomíná některé vzájemné dluhy odpuštění a smíření. Jde o činy, které mezi některými národy střední Evropy zůstávají ještě neodpuštěny, nezhojeny a zatěžují vzájemné vztahy.

 více...

11.05.2010Galilea

Poutník vnímá, a nejen na tomto místě, ale všude, že nestačí pouze turisticky projít, vyposlechnout výklad, fotografovat, postát a jít dál. Tato svatá místa opravdu zvou, abychom se do nich ponořili, vtahují, tak jako všechny svaté skutečnosti.

 více...

11.05.2010Katedrála

V jednom článku na těchto stránkách jsem se zmínil, jak se časy mění ve prospěch řešení různých otázek, které zůstávaly dlouho neřešeny. A jak je to s katedrálou sv. Víta, Václava, Vojtěcha v Praze? I tady se „časy mění“? Pokusím se, u příležitosti výročí posvěcení katedrály, připomenout dosavadní vývoj kauzy od jejího vzniku.

 více...

07.05.2010Olivová hora

Olivová hora byla také Ježíšovým oblíbeným místem. Utíkal se sem k modlitbě, k rozhovoru s Otcem. Strávil tu třeba i celou noc v modlitbě… Přicházel sám nebo s apoštoly: „Potom se podle svého zvyku odebral na Olivovou horu a učedníci ho následovali“ (Lk 22,39).

 více...

04.05.2010Volby se blíží

Kritizovat situaci, rozčilovat se na politiky a politiku, ale nejít k volbám, to je morálně špatné a nezodpovědné. Představitelé církve nikdy neoznačovali žádnou stranu, ani žádné konkrétní kandidáty, které by věřící měli nebo neměli volit. Každý křesťan má  vlastní zodpovědnost a vlastní svědomí a rozhoduje se podle svého uvážení, i když mnohdy je to velmi, velmi těžké.

 více...

03.05.2010Sichem a samařské slavení Velikonoc

S naší výpravou jsme měli příležitost zúčastnit se na hoře Garizim samaritánských Velikonoc s velikonočním zabíjením beránků.

 více...

30.04.2010Jeruzalém zve

Davy tvoří většinou poutníci, kteří i v ruchu konají své pobožnosti, zvláště křížovou cestu. Zpívají, modlí se a skupinka mužů nese často na ramenou dřevený kříž. Potkávám je téměř denně, když procházím městem.

 více...

30.04.2010Jeruzalém  - první kroky

Být na místech, kde se vše odehrálo… Jako by se skutečnost „minulá“ úžasným způsobem setkávala s „přítomnou“ - tady a teď. Obzvlášť působivé je tu slavení eucharistie. Vše se protíná a mimořádným způsobem umocňuje.

 více...

27.04.2010Pozdrav ze Svaté země

Jeruzalém tvoří především srdce posvátných míst – staré město - obehnané městskou zdí se sedmi branami v první polovině 16.stol. v době otomanského držení Jeruzaléma, za sultána Sulimana. Staré město lze kolem hradeb obejít pěšky téměř za půl dne. Hora Sión zůstala při stavbě hradeb jakoby omylem vně starého města, za hradbami, na jih od chrámu Božího hrobu.

 více...

27.04.2010Časy se mění...

Když jsem se v jedné chvíli díval z Olivové hory na Ježíšovo „věčné město Jeruzalém“, jež v dějinách procházelo tolika změnami, které jsou tolik patrné na každém kroku, nejen na stavebních památkách, ale i na lidech, které dnes potkávám, tu mi padlo oko na místo v Lukášově evangeliu (12,55), kde Ježíš důrazně svým současníkům i apoštolům připomíná, že nedovedou rozpoznat „tento čas“, nebo jinde „znamení časů“. Byla to pro mne výzva k přemýšlení o našem čase, o tom, co jsem za těch skoro dvacet let „biskupování“ prožil, co prožila naše církev.

 více...

26.04.2010Několik slov k pohřbu kardinála Tomáše Špidlíka

Při zádušní liturgii nebyla homilie, protože se na závěr se zemřelým přišel rozloučit sám Svatý otec. Pronesl homilii, ve které vyzdvihl zemřelého jako mimořádného teologa světového formátu, jako jedinečného odborníka na východní spiritualitu. Zdůraznil jeho vztah k papeži Janu Pavlu II. a řekl, že kardinál Špidlík byl jeho poradcem. Papež také citoval z jeho teologie, což nebývá obvyklé.

 více...

14.04.2010Poděkování

Dovoluji si proto vyjádřit poděkování aspoň touto cestou. Děkuji nejen za milá slova, ale za mnohá osobní přátelství. I když z funkce odcházím, neodcházím z veřejného života. Zůstávám zvláště přes své internetové stránky stále v kontaktu.

 více...

14.04.2010Ještě několik slov k bilanci

Při pohledu zpět se nám neobjeví nějaké velké plátno, ale vidíme spíše mozaiku složenou z množství drobných barevných kamínků. Tento obraz je vytvořen spoluprací všech - biskupů, kněží i laiků. Právě mozaika krásně vystihuje nejen výsledný obraz naší diecéze, ale ukazuje, jak byl obraz vytvořen.

 více...

13.04.2010Slavnost převzetí úřadu arcibiskupa pražského

V sobotu 10. dubna proběhlo v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní převzetí úřadu pražského arcibiskupa mons. Dominikem Dukou. Uvádíme pasáže proslovů, které při této příležotsti zazněly.

 více...

01.04.2010Missa chrismatis - promluva kardinála Vlka

Letošní kontext roku kněží dává naší slavnosti mimořádnou hloubku a šířku. Zapojuje nás do velké rodiny kněží celé univerzální církve. Společně žijeme  výzvu papeže Benedikta XVI: „Věrnost Kristova, věrnost kněze“.

 více...

29.03.2010Zatajil papež zneužívání dětí?

Ve svém předchozím článku kardinál Vlk napsal, že „pro každého věřícího a zvláště pro biskupa je velmi těžké vyjadřovat se k případům sexuálního zneužívání“. Tyto skutečnosti jsou podle kardinála Vlka zločinem a velkým hříchem a musí dojít k nápravě, kterou bude provázet pokání. Přesto právě u těchto církví otřásajících případů je třeba se bránit špatné práci těch, kdo o nich hovoří.

 více...

23.03.2010Čiňte pokání a změňte smýšlení

Ve svém článku se kardinál Vlk vyslovuje k úkolu, který před církví stojí po vyšetření všech skandálů kolem zneužívání. Hovoří také o významu nedávného listu Benedikta XVI. irským katolíkům a o neporozumění, s nímž se u některých lidí setkal.

 více...

22.03.2010Pastýřský list Benedikta XVI. irským katolíkům

Kardinál Miloslav Vlk stručně shrnuje, co v listu Svatého otce všem katolíkům Irska považuje za nejdůležitější.

 více...

22.03.2010Topolánkovy výroky

Kardinál Miloslav Vlk nechce výroky předsedy Mirka Topolánka příliš rozebírat. Stručnou poznámku ovšem učinil.

 více...

16.03.2010K pedofilním skandálům

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku vyjadřuje ke skličujícím aférám zneužívání dětí ve vzdělávacích církevních zařízeních v Německu a dalších evropských zemích. více...

08.03.201034. mezinárodní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

Od 27. února do 5. března 2010 se v italském Castel Gandolfu setkalo více než 50 biskupů, kteří se zajímají o spiritualitu Hnutí fokoláre. Biskupové přijeli ze 30 zemí všech čtyř kontinentů.

 více...

23.02.2010Bajky jednoho novináře

O procesu hledání biskupského kandidáta pro Prahu byla v době čekání na jmenování napsána už řada článků. Byla ovšem napsána i řada spekulací.

 více...

22.02.2010Čas změny

Převzetí arcidiecéze novým pražským arcibiskupem se uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní bohoslužbě za přítomnosti kněží i veřejnosti v sobotu po Velikonocích dne 10. dubna 2010. Prožíváme čas změny.

 více...

19.02.2010Pohádky novinářů

Znovu a znovu se kardinál Miloslav Vlk pokouší vysvětlit rozdíl mezi funkcí pražského arcibiskupa a odpovědností „hlavy katolické církve“, kterou je předseda České biskupské konference. Pro úvahy o nových perspektivách církve je toto rozlišení podstatné.

 více...

13.02.2010Čekání se naplnilo

K dnešnímu dni 13. února 2010 přijal Svatý otec Benedikt XVI. rezignaci kardinála Miloslava Vlka na úřad pražského arcibiskupa, podanou dne 19. dubna 2007. Novým, v pořadí již 36., pražským arcibiskupem byl dnešního dne jmenován dosavadní královéhradecký biskup Dominik Duka. Kardinál Vlk tuto událost komentuje ve svém článku.

 více...

04.02.2010Nové impulzy pro ekumenismus

Nedávno proběhl týden modliteb za jednotu křesťanů. Kardinál Vlk po jeho skončení téměř symbolicky navštívil Husinec a seznámil se s novým projektem na obnovu tohoto místa, který může být jedním z podnětů pro další ekumenický dialog. Jak říká kardinál Vlk, jeden týden společných modliteb za rok by bylo málo.

 více...

01.02.2010Čas k úvahám ...

Kardinál Vlk píše, že chceme-li léčit bolesti naší společnosti, je třeba začít v rovině etické, která bude ovlivňovat také rovinu politickou a ekonomickou. I v této souvislosti je možné uvažovat o nástupci na svatovojtěšském biskupském stolci.

 více...

18.01.2010Čekání na jméno ...

Časté zaměňování funkce pražského arcibiskupa s „hlavou katolické církve“ u nás (jak píší novináři), kterou je spíše předseda České biskupské konference, vedlo kardinála Vlka k tomu, aby se znovu pokusil vysvětlit, jaké kompetence z obou rozdílných funkcí plynou.

 více...

12.01.2010Emeritní biskup

Kardinál Miloslav Vlk píše ve svém článku o úkolech „emeritního biskupa“, jímž se stane v okamžiku, kdy bude Svatým otcem přijata jeho rezignace.

 více...

12.01.2010K bilanci

K diskuzím o svém vlastním bilancování přidává kardinál Vlk následující slova. více...

12.01.2010Čekání na správný okamžik

V minulých dnech budilo značnou pozornost čekání na jmenování nového pražského arcibiskupa. Je však třeba si uvědomit, že Svatý stolec nikdy žádné konkrétní datum nevyhlásil a „papež není ve svém rozhodování vázán žádnými termíny“, jak ve svém článku píše kardinál Vlk.

 více...

11.01.2010Vánoce, Vánoce odcházejí ...

Svátkem Křtu Páně, který jsme slavili tuto neděli, se uzavírá vánoční sváteční okruh a začíná obecná doba liturgického roku, tj. liturgické mezidobí. Kardinál Vlk při této příležitosti hovoří o charakteru Božího vtělení.

 více...

06.01.2010Bilanční rozhovor - 3. část

Uveřejňujeme třetí a poslední část obsáhlejšího bilančního rozhovoru, který s kardinálem Miloslavem Vlkem vedl Jiří Zajíc. Tato část se týká společnosti, politiky a osobního života kardinála Vlka.

 více...

05.01.2010Bilanční rozhovor - 2. část

Uveřejňujeme druhou část bilančního rozhovoru, který na sklonku minulého roku s kardinálem Miloslavem Vlkem vedl Jiří Zajíc. Tato část se soustředí na setkání s evropskou a světovou církví a na ekumenu a mezináboženský dialog.

 více...

04.01.2010Bilanční rozhovor - 1. část

Kardinál Miloslav Vlk se v době, kdy se blíží konec jeho funkčního období ve funkci pražského arcibiskupa, rozhodl poskytnout obsáhlejší bilanční rozhovor. Interview vedl pan Jiří Zajíc, který je autorem již několika rozhovorů s kardinálem Vlkem. Uveřejňujeme první část bilance, která se zaměřuje na osobu arcibiskupa a církev u nás.

 více...

04.01.2010Dopis prefekta Kongregace pro biskupy

Na sklonku minulého roku obdržel kardinál Miloslav Vlk dopis kardinála Giovanni Battisty Re, prefekta Kongregace pro biskupy, v němž je vyjádřeno „vřelé uznání této kongregace za úsilí a horlivost“, s níž pražský arcibiskup vedl a vede svou arcidiecézi. více...

31.12.2009Na prahu nového roku

Stoje na prahu nového roku, zamýšlí se kardinál Miloslav Vlk nad jednou z největších změn, které jeho osobně i jeho arcidiecézi v nadcházejícím roce očekávají.

 více...

31.12.2009Sv. Silvestr

V rámci své promluvy během mše svaté při příležitosti zakončení občanského roku se kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zamyslel nad Kristem jako Pánem času.

 více...

26.12.2009Vánoce - jak je chápat?

Smysl Ježíšova narození, jeho příchodu na svět můžeme poznat z celého jeho života, z jeho činnosti a hlavně z jeho smrti a vítězného překonání smrti zmrtvýchvstáním. Ježíš nepřinesl jen poselství, radostnou zvěst, ale přinesl život a dal nám na něm účast skrze víru a společenství s ním. Abychom mohli pochopit smysl Kristova příchodu, je třeba říci také něco o životě člověka.

 více...

25.12.2009Matoušova astronomická přesnost

Jak se psalo a píše o Vánocích, ptá se kardinál Vlk. Úplně poprvé velmi spolehlivě, poté důkladně, někdy vůbec ne a ještě později s ostychem. Dnes se o nich píše leccos nepřesného. Záleží na tom, jaký má autor k této dějinné události vztah. Kardinál Vlk dává na příkladu datování vánočních svátků různé způsoby psaní do zajímavých souvislostí.

 více...

24.12.2009Vánoce a víra v Boha

Čili minimum “víry“, která se nedá ztotožnit s ateizmem, s jeho distancí či agresí vůči všemu náboženskému, ale má blízko k osvíceneckému deismu, který nepopíral, že Bůh existuje, ale byl přesvědčen, že Bůh zůstává v ráji, „ve své blaženosti“, a o nás lidi se nestará a my o něj také ne. Zde na zemi jsme pány my sami a řídíme ji podle svých vlastních racionálních pravidel. Lze proto říci, že většina našich obyvatel nejsou ateisti ve vlastním slova smyslu, kteří by bojovali proti Bohu a církvi, ale lidé lhostejní, kterým „nevadí“, jestli Bůh je nebo není, a ve svém životě ho víceméně nereflektují.

 více...

23.12.2009Největší událost světových dějin

Vánoční svátky jsou tady, nejkrásnější svátky v roce, nejen pro děti. Všichni jsou do jejich přípravy silně vtahováni, bez ohledu na to, jaký sváteční obsah Vánoc prožívají. více...

09.12.2009Promluva při odhalení pomníku kardinála Berana

V pondělí 7. prosince 2009 kardinál Miloslav Vlk odhalil a požehnal pomník kardinála Berana před Arcibiskupským seminářem v Praze-Dejvicích. Při slavnostním aktu, který se odehrál současně také jako připomínka 20. výročí pádu komunistické totality, pronesl pražský arcibiskup následující slova.

 více...

07.12.2009Zákaz zla nenávisti

Úvahy o zrušení komunistické strany se u nás objevily již v průběhu listopadu 1989. Dosud však zůstalo u pouhých úvah. V těchto dnech, kdy se má premiér Jan Fischer sejít se senátní komisí, která požaduje zrušení komunistické strany, se tato možnost stává znovu aktuální. Kardinál Vlk má v této věci zcela jasno.

 více...

30.11.2009Advent roku 2009

V neděli 29. listopadu 2009 začal advent. Kardinál Vlk ve svém článku ukazuje, jak se právě v této době učíme čekat na okamžik, kdy Kristus přijde na konci časů jako vítěz a soudce.

 více...

18.11.2009Homilie při mši svaté k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe

Ve středu 18. listopadu 2009 slavil kardinál Miloslav Vlk v kostele sv. Josefa na Malé Straně mši svatou k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe. Čtenáři si zde mohou přečíst text homilie.

 více...

11.11.2009Krátké ohlédnutí za 20 lety od svatořečení Anežky České

Před dvaceti lety, 12. listopadu 1989, dosáhla velká postava našich duchovních dějin Anežka Česká koruny svatosti a o pět dní poté zahájil policejní zásah proti studentské demonstraci na Národní třídě události „sametové revoluce“. Zdá se, jako by Anežčiny prosby v nebi „otevřely“ pro naši zemi cestu k návratu svobody po čtyřiceti letech útlaku.

 více...

05.11.2009Promluva u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé

V pondělí dne 2. listopadu 2009 při příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé kardinál Miloslav Vlk slavil mši svatou v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jeho promluvu zde zveřejňujeme. více...

04.11.2009Úvodní řeč při benefičním koncertě Arcidiecézní charity

V sobotu 31. října 2009 pronesl kardinál Vlk uvítací řeč při tradičním benefičním koncertě Arcidiecézní charity Praha ve Smetanově síni Obecního domu.

 více...

19.10.2009Výstava o pronásledování církve

Nedávno otevřená výstava „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960“ ve Strahovském klášteře byla pro kardinála Miloslava Vlka impulzem k zamyšlení se nad daným tématem. více...

19.10.2009Návštěva "straordinaria e stupenda"

Pro italský časopis 30Giorni napsal kardinál Miloslav Vlk článek, v němž se pro zahraničního čtenáře pokusil zhodnotit nedávnou návštěvu papeže Benedikta XVI. u nás.

 více...

06.10.2009"Můj neúspěch"

Mezi značným množstvím velmi pozitivních novinových článků o papežské návštěvě u nás se objevil nepatrný počet i těch, které se za každou cenu snažily „vyvážit“ její výjimečnost a radost , jež zcela jednoznačně úspěšná návštěva probudila. Přestože jejich autorům dalo hodně práce něco negativního vytvořit, jako obvykle se to přeci jen trochu povedlo.

 více...

29.09.2009Návštěva Benedikta XVI.

Bezprostředně po skončení návštěvy, v rámci níž zavítal do České republiky papež Benedikt XVI., nabízí kardinál Miloslav Vlk svým čtenářům svůj pohled na tuto významnou událost. Ve svém článku také děkuje všem, kdo se podíleli na přípravách, a také těm, kdo jakkoli přispěli k tomu, že návštěva byla „mimořádná“.

 více...

26.09.2009Papež v České republice

Dnes 26. září 2009 přijíždí do České republiky na třídenní návštěvu papež Benedikt XVI. Kardinál Miloslav Vlk jej na jeho apoštolské cestě po naší zemi bude doprovázet. Ve svém článku se zamýšlí nad souvislostmi této návštěvy. více...

11.09.2009K ústavní krizi

Současná situace, píše ve svém článku kardinál Vlk, je vhodnou příležitostí k tomu, abychom se zastavili nad kořeny a důvody situace, která nevznikla najednou sama od sebe, ale narůstala velice dlouhou dobu.

 více...

04.09.2009Papežova třetí encyklika

Nedávno proběhla v Praze prezentace českého překladu nové encykliky papeže Benedikta XVI., která nese název "Caritas in veritate". Kardinál Miloslav Vlk přednesl při této příležitosti svůj příspěvek, jehož plné znění zde zveřejňuje. více...

27.08.2009Majetkové vyrovnání

Kardinál Miloslav Vlk ve svém článku  komentuje nedávnou zprávu o jeho debatě na rádiu Impuls, která se objevila v médiích. více...

27.08.2009Některé "katedrální" omyly

Kardinál Miloslav Vlk o katedrále, „předstíraných vědomostech“ a serióznosti. více...

22.08.2009Témata k papežské návštěvě

Při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi se k úvahám nabízí několik témat, k nimž se již na svých stránkách vyjádřil také kardinál Miloslav Vlk. Nabízíme zde přehled článků, které se těchto témat týkají. více...

22.08.2009Benedikt XVI. a naše situace

V souvislosti s papežskou návštěvou v naší republice se budou objevovat doma i v zahraničí články o naší vnitřní nábožensko-politické situaci. V posledních letech bylo na toto téma hodně – ne vždy korektně – napsáno. Je proto dobře pokusit se ještě předem situaci vylíčit. To je smysl těchto řádků.

 více...

21.08.2009Papež se blíží

S blížící se návštěvou papeže Benedikta XVI. v České republice se aktuálními stávají také témata, která s touto návštěvou více méně souvisí. Kardinál Vlk se jich ve svém článku dotýká.

 více...

20.08.2009Můj srpen osmašedesát

Výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 je impulsem pro vzpomínku kardinála Miloslava Vlka na to, jak tento okamžik prožíval on sám. více...

12.08.2009Kde jsem byl na dovolené?

I pražský arcibiskup dbá, aby si v čase dovolených náležitě odpočal. Jelikož to leckoho může zajímat, vypráví o letošní dovolené ve svém článku. více...

07.08.2009Palladium

Papež Benedikt XVI. navštíví 28. září Starou Boleslav nejen rok poté, co jsme oslavili 1100 let od narození sv. Václava, ale také v roce, kdy si připomínáme 400 let od prohlášení staroboleslavského reliéfu Panny Marie za Palladium země české. více...

22.07.2009Čekání na papeže

Na konci září navštíví naši zemi papež Benedikt XVI. Kardinál Miloslav Vlk se zamýšlí nad tím, co k nám Svatého otce přivádí. Říká, že Benediktu XVI. nejde o to „vykonat státní návštěvu“, nýbrž že prioritou jeho cesty je přinést povzbuzení ve víře.

 více...

12.07.2009Caritas in veritate

Dne 29. června 2009 o slavnosti sv. Petra a Pavla podepsal papež Benedikt XVI. svou novou encykliku Caritas in veritate. Kardinál Miloslav Vlk předkládá svým čtenářům svou reflexi nad tímto textem.

 více...

26.06.2009Záplavy

Českou republiku postihly v těchto dnech povodně. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a pomáhá v postižených oblastech. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk vyzývá k solidaritě a pomoci. více...

22.06.2009"Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa"

Kardinál Miloslav Vlk pronesl den poté, co začal Rok kněží, při udělování kněžského svěcení v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha homilii, jejíž plné znění zde přinášíme.

 více...

19.06.2009Rok kněží

Svatý otec dnes slavnostně ve Vatikánu vyhlásil Rok kněží.

 více...

19.06.2009Proslov prefekta Kongregace pro klérus na plenárním zasedání

Ve dnech 16. - 18. března 2009 probíhalo ve Vatikánu plenární zasedání Kongregace pro klérus. Přinášíme celý text úvodního proslovu prefekta kongregace, kardinála Claudia Hummese, jehož ústředním tématem je povolání a úloha kněze v dnešním světě.

 více...

05.06.2009Moje zkušenosti s totalitním komunistickým režimem

Jelikož se snadno zapomíná, je nutné u příležitosti dvaceti let po pádu komunismu stále připomínat skutečnosti naší nedávné minulosti. Kardinál Vlk zde sděluje svou zkušenost. více...

03.06.2009Návštěva prezidenta republiky ve Vatikánu

Kardinál Miloslav Vlk komentuje nedávnou návštěvu prezidenta republiky Václava Klause ve Vatikánu, v rámci níž se hovořilo nejen o připravované cestě papeže Benedikta XVI. do ČR, ale také o nedořešených otázkách smlouvy mezi Vatikánem a Českou republikou. více...

03.06.2009Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se v České republice budou konat v pátek 5. června a v sobotu 6. června 2009. Kardinál Vlk se v této souvislosti zamýšlí nad spoluzodpovědností křesťana za budoucí Evropu. více...

01.06.2009Papežova návštěva v ČR potvrzena

Při příležitosti papežova setkání s českým prezidentem Václavem Klausem potvrdil Vatikán 30. května 2009 oficiálně termín letošní papežovy cesty do Česka. Benedikt XVI. navštíví od 26. do 28. září Prahu, Brno a Starou Boleslav.

 více...

28.05.2009Svatodušní slavnost - vrchol Velikonoc

Svatodušní svátky jsou oslavou seslání Ducha svatého na apoštoly a na Marii (Sk 2,1-13), seslání Ducha, jež posvěcuje církev jako nový Boží lid a zahajuje jeho misionářské šíření. O Duchu svatém medituje ve svém článku kardinál Miloslav Vlk. více...

27.05.2009Ohlédnutí po našem mediálním světě

Při příležitosti 43. Světového dne sdělovacích prostředků vydal papež Benedikt XVI. své poselství. Kardinál Vlk se zamýšlí nad jeho hlavními tezemi a nad situací našeho mediálního prostoru. více...

26.05.2009Svatodušní novéna

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, která tento rok připadá na neděli 31. května. V rámci této přípravy nabízí kardinál Vlk meditaci nad tím, čím je vlastně vylití Ducha svatého.

 více...

25.05.2009Moderní komunikační technologie a největší "komunikátor"

Dne 24. května 2009 slavila církev 43. Světový den sdělovacích prostředků. Kardinál Vlk se při této příležitosti zamýšlí nad silou a mocí Ducha svatého.

 více...

21.05.2009Bratrství jako důsledek Božího otcovství

Kardinál Miloslav Vlk se v pátek 15. května 2009 zúčastnil celodenního semináře s názvem "Bratrství: lék pro evropskou společnost v krizi", který pořádal bývalý ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda spolu s Christine Boutin, francouzskou ministryní pro bydlení a město. Kardinál Vlk vystoupil s příspěvkem na téma „Bratrství jako důsledek Božího otcovství“. více...

14.05.2009Ke krizi nejen finanční

Kardinál Miloslav Vlk se v Bruselu 11. května 2009 na pozvání předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa u příležitosti českého předsednictví Radě EU zúčastní jednodenního setkání představitelů Evropské unie se zástupci náboženského světa. Ve svém článku pražský arcibiskup reflektuje toto nevšední setkání.

 více...

14.05.2009Náš národ a kořeny Evropy

Kardinál Miloslav Vlk se 11. května 2009 v Bruselu zúčastnil setkání organizovaného platformou „La Chapelle de la Résurrection“ a Komisí biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE). Na tomto fóru pronesl přednášku na téma „Historický původ hodnot, které dnes tvoří Evropu: česká zkušenost.“

 více...

10.05.2009Katolická církev a česko-německé soužití po druhé světové válce

Příležitost oslavy Dne vítězství dává podněty nejen k úvahám nad příčinami a následky utrpení druhé světové války, ale z duchovního hlediska je také možností zamyslet se nad hledáním cest, jak bolestné zkušenosti překonat a vytvářet novou realitu. Nad podílem katolické církve v českých zemích na rozvoji česko-německého soužití po druhé světové válce se z popudu kardinála Miloslava Vlka zamýšlí dr. Jaroslav Šebek.

 více...

27.04.2009Jak vznikala papežská návštěva

Papežská návštěva je veliká a netrpělivě očekávaná událost tohoto roku, o níž se často hovoří a diskutuje v médiích. Pro návštěvu byly nedávno započaty přípravy duchovní, ale i organizační. Byla otevřena samostatná webová stránka, na které budou uveřejňovány oficielní zprávy. Všem těmto konkrétním přípravám však předcházelo několikeré pozvání.

 více...

21.04.2009Pravoslavné Velikonoce

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku pouští do výkladu toho, proč pravoslavní slaví své Velikonoce jindy než ostatní křesťané, aby mohl objasnit svůj názor na to, zda má být stanoveno pro Velikonoce pevné datum či nikoli.

 více...

14.04.2009Veřejná čtení Bible a nový překlad

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku dotýká nového překladu a veřejného čtení, které má zvýšit jeho popularitu.

 více...

06.04.2009Velikonoce

Oslavou liturgie Květné neděle se otevírá brána do Svatého týdne, který ústí do velikonočního třídení - Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty, respektive velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání.

 více...

28.03.2009Nejde jim o spravedlivé řešení, ale o politické body

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku vyslovuje k tomu, že parlamentní komise zabývající se návrhem zákona o majetkovém narovnání doporučila 26. března sněmovně vládní návrh zákona nepřijmout.

 více...

27.03.2009Pád vlády

V úterý 24. března 2009 vyslovila Poslanecká sněmovna nedůvěru vládě. Kardinál Vlk si všímá toho, že tato skutečnost má i svou pozitivní stránku. Voliči si mohou udělat obrázek o skrytých motivech některých politiků a stran, které nyní vyplouvají na povrch.

 více...

25.03.2009Afrika

V pondělí 23. března 2009 papež Benedikt XVI. opustil africký kontinent, kde navštívil Kamerun a Angolu, a odletěl zpět do Říma. Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku ohlíží za touto cestou Svatého otce do Afrikyvíce...

16.03.2009Ta pravá perspektiva

Při příležitosti udělení Medaile smíření Ackermann-Gemeinde pronesl 1. března 2009 kardinál Miloslav Vlk na výroční konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde ve Vinoři příspěvek na téma „Spolupráce církví a občanského sektoru v České republice a ostatních státech EU“. Jeho plné znění zde zveřejňujeme.

 více...

08.03.2009Katedrála jako znamení

Ve svém článku týkajícím se rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vlastnictví katedrály, se kardinál Vlk snaží ukázat, že v této kauze nejde již pouze o katedrálu, nýbrž o samotné principy právního státu.

 více...

07.03.2009Zestátnění katedrály

Kardinál Miloslav Vlk se vyjadřuje k nedávnému zamítnutí dovolání ve věci vlastnictví katedrály.

 více...

07.03.2009Právo a spravedlnost odsouzeny

V souvislosti s uveřejněným rozsudkem Nejvyššího soudu v otázce vlastnění katedrály odkazuje kardinál Vlk znovu také na svůj článek „Právo a spravedlnost odsouzeny“, který na svých stránkách uveřejnil 5. 10. 2007.

 více...

06.03.2009Stále aktuální pohádka o znárodněné katedrále

V souvislosti s uveřejněným rozsudkem Nejvyššího soudu v otázce vlastnění katedrály odkazuje kardinál Vlk znovu na "Pohádku o znárodněné katedrále", která byla opublikovaná v roce 2003 v MF Dnes.

 více...

25.02.2009Vítězný únor

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku zamýšlí nad „vítězným únorem 1948“. Vybízí své čtenáře k tomu, aby si uvědomili, že jeho neblahé důsledky si naše společnost stále nese v sobě.

 více...

24.02.2009Výzva k postní době

"Ježíšův pozemský život zanechával za sebou živou otevřenou cestu; cestu pro nás, cestu po které jdeme za ním k Otci. Každá velká událost jeho života je také velkou událostí, která se konkrétně dotýká našeho života. Ježíš zemřel a vstal z mrtvých a tím nás vtahuje skrze svou smrt do vzkříšení. "

 více...

24.02.2009K postní době

V dnešní době, kdy tolik lidí – nejen v daleké Africe, ale i kolem nás – postrádá základní potřeby k životu, je nutné zasadit náš půst jako výraz lásky do těchto souvislostí. Papež povzbuzuje „farnosti a další společenství … a všechny věřící …, aby dávali chudým to, co si díky postu odložili …“

 více...

23.02.2009Protest

Kardinál Miloslav Vlk se jako Velký kancléř Katolické teologické fakulty UK zúčastnil posledního zasedání jejího akademického senátu, kde byl obeznámen s Bílou knihou terciárního školství. Ta se má stát základním dokumentem rozvoje českého vysokého školství a základem pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.

 více...

20.02.2009Aktuální dialogy

Kardinál Vlk se ve svém článku dotýká některých „žhavých témat“ souvisejících  s jeho údajnými „napjatými vztahy s papežem“, odchodem z funkce arcibiskupa a výběrem nástupce. Ukazuje, že spekulace mohou být zajímavé jen pro ty, kdo věci samotné moc nerozumí. více...

18.02.2009Cesta dialogu s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. ?

Kardinál Vlk ve svém článku shrnuje již známé skutečnosti ohledně Kněžského bratrstva sv. Pia X. a dává nahlédnout do jejich textů, aby si čtenář mohl udělat vlastní názor o možném dialogu s nimi.

 více...

13.02.2009Důsledky zrušení exkomunikace

Kardinál Miloslav Vlk navazuje svým článkem týkajícím se opět důsledků zrušení exkomunikace na články předchozí, aby doplnil vysvětlení a „přinesl další informace o této citlivé záležitosti, která má několik rovin“, jež je nutné rozlišovat.

 více...

09.02.2009Kardinál Vlk se na setkání biskupů pozdraví také se Svatým otcem

Ve středu 11. února 2009 bude kardinál Vlk spolu s ostatními biskupy, účastníky mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, přítomen audienci s papežem Benediktem XVI. více...

05.02.2009Hromnice

Je velmi milé, že deníky často připomínají a komentují různé křesťanské svátky. více...

30.01.2009Nepochopené gesto milosrdenství

Kardinál Miloslav Vlk se ve svém článku ještě jednou vrací k nedorozumění ohledně zrušení exkomunikace lefebvristických biskupů. Zatímco obvinění z údajného souhlasu s popíráním holocaustu lze jednoduše vyvrátit poukazem na sled událostí, věcí budoucnosti zůstává vlastní jádro problému.

 více...

29.01.2009Homilie při mši za Petra Ebena u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin

K nedožitým 80. narozeninám hudebního skladatele Petra Ebena celebroval kardinál Miloslav Vlk v neděli 25. ledna 2009 v katedrále sv. Víta mši svatou. Pronesl při ní homilii, kterou zde zveřejňujeme. více...

28.01.2009Evoluce - postoj církve k problému

Dne 22. ledna 2009 kardinál Miloslav Vlk přednesl svůj příspěvek v rámci interdisciplinárního semináře "Evoluce (r)evoluce". Jeho plné znění zde zveřejňujeme.

 více...

27.01.2009Zrušení exkomunikace lefebvristických biskupů

Zprávy komentující ve sdělovacích prostředcích zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Marcelem Lefebvrem roku 1988 někdy navozují chybný dojem, že tato exkomunikace má něco společného s kontroverzními výroky jednoho z těchto biskupů, Richarda Williamsona. Dekret z 21. ledna 2009 rušící exkomunikaci je odpovědí na žádost lefebvristického biskupa Fellaye ze dne 15. prosince 2008, kde opětovně žádal o zproštění exkomunikace. Jak řekl vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi, jedná se o nejvýznamnější událost letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy o vstřícné gesto Vatikánu. Kardinál Vlk ve svém článku objasňuje, že úmyslem papeže nebylo omilostnit popíratele holokaustu, nýbrž zrušit exkomunikaci, která byla uvalena kvůli něčemu jinému než pomýleným osobním názorům jednoho z lefebvristů. Papež, jak píše kardinál Vlk, byl v duchu koncilu veden snahou o smíření.

 více...

13.01.2009Proces, který se vleče

Kardinál Miloslav Vlk ve svém článku reaguje na poslední události kolem „kauzy katedrála“. Zmiňuje, že soudce rozhodující dnes o námitce z podjatosti dr. Ištvánka byl již jednou Ústavním soudem upozorněn, že nemůže přehlížet nezákonnosti komunistického režimu a „schovávat se za paragrafy procesních předpisů“. Kardinál Vlk také upozorňuje na povrchní znalost historie těch, kdo o katedrále rádi hovoří.

 více...

07.01.2009Tři králové

Kardinál Miloslav Vlk mluví ve svém článku nejen o třech králích, ale také o hvězdě, která je vedla, a o tom, jak v ní o několik století později astronomové poznali konjunkci Jupitera a Saturna. více...

06.01.2009Pozdrav návštěvníkům Tříkrálového benefičního koncertu

V pondělí 5. ledna 2009 pořádala Arcidiecézní charita Praha Tříkrálový benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu. Při této příležitosti, která se konala pod záštitou papežského nuncia v ČR arcibiskupa Diego Causera, pozdravil přítomné také kardinál Miloslav Vlk.

 více...

02.01.2009Novoroční pozdrav

Kardinál Miloslav Vlk pozdravil diváky České televize ve svém Novoročním proslovu, který se vysílal 1. ledna 2009 na ČT 1. Naleznete zde plné znění tohoto pozdravu. více...

18.12.2008Slovo k otevření výstavy "Svatý Václav - ochránce České země"

Ve čtvrtek 18. prosince 2008 proběhlo v klášteře sv. Anežky České slavnostní zahájení výstavy „Sv. Václav – ochránce České země“. Vedle kardinála Miloslava Vlka promluvili v úvodu také generální ředitel Národní galerie prof. Milan Knižák, ministr kultury Václav Jehlička, starosta městské části Prahy 1 Petr Hejma, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie prof. Vít Vlnas a kurátor a spoluautor výstavy P. Vladimír Kelnar. Celý večer zpestřilo hudební vystoupení členů skupiny Schola gregoriana.

 více...

18.12.2008Právě začínáme ...

S blížícím se převzetím předsednictví v Radě Evropské unie Českou republikou může být užitečné připomenout si, co vlastně znamenají symboly EU a kde jsou jejich kořeny. Málokdo dnes totiž ví, že dvanáct hvězd v modrém poli odkazuje na 12. kapitolu knihy Zjevení sv. apoštola Jana.

 více...

04.12.2008Adventní zamyšlení v parlamentu

Dnes, 4. prosince 2008, navštívil kardinál Miloslav Vlk Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby se při tzv. „modlitební snídani“ zamyslel nad dobou adventu spolu s poslanci, kteří se napříč stranami při této příležitosti sešli. Po úvodním pozdravu Jana Kasala, místopředsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, vystoupil vokální soubor Voxtet. Adventní promluvu kardinála Miloslava Vlka, kterou zde zveřejňujeme, následovalo vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka s pásmem o Karlu IV., které mělo připomenout 630 let od jeho úmrtí. Celý program uzavřel opět soubor Voxtet.

 více...

03.12.2008Letošní advent v aktuálních souvislostech

Adventní doba letos začíná ve zvláštní atmosféře domácí i světové: úpadek společnosti, roztržky v politických stranách, ustanovování nových krajských vlád po volebním debaklu koalice, velká finanční a hospodářská krize ve světě, oživený tvrdý terorismus …

 více...

02.12.2008Adventní zamyšlení

Kardinál Miloslav Vlk se zamýšlí nad dobou adventní a dobou vánoční. Upozorňuje na to, že ve všem tom předvánočním shonu je třeba vidět úzké spojení adventu a Vánoc, které ukazuje na pevné sepjetí Božího zaslíbení a naplnění.

 více...

26.11.2008Advent - znamení příchodu a blízkosti Pána

V měsíci listopadu a prosinci se v médiích často objevují témata adventu a Vánoc. Je pěkné, že si těchto období a svátků novináři všímají a že o nich informují. více...

15.11.2008Homilie při mši sv. na zakončení oslav 700. výročí Královéhradecké katedrály

Kardinál Miloslav Vlk předsedal v úterý 11. 11. 2008 pontifikální bohoslužbě na zakončení oslav 700. výročí katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Zveřejňujeme zde jeho homilii.

 více...

03.11.2008Úvaha dušičková

Úvaha kardinála Miloslava Vlka nad tím, co má symbolizovat křesťanský hrob, o čem hovoří přinesené květy a zažehnuté svíce.

 více...

02.11.2008Synodní okénko 15 aneb okénko posynodní

Chtěl jsem toto okénko napsat na závěr synodního jednání a dát mu název „Závěr“, ale angína mě tvrdě schvátila, takže to bude nyní ohlédnutí za synodním shromáždění, resp. meditace nad jeho závěrem.

 více...

01.11.2008Shrnutí poselství XII. generálního shromáždění Synody biskupů

Dne 24. října 2008 bylo na tiskové konferenci ve Vatikánu zveřejněno poselství XII. generálního shromáždění Synody biskupů. Poselství představili arcibiskup Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu a předseda Komise pro poselství XII. generálního shromáždění, a biskup Santiago Jaime Silva Retamales, místopředseda Komise pro poselství. Souhrn hlavních myšlenek poselství vypracoval arcibiskup Ravasi. Celé znění Poselství je k dispozici na stránkách www.apha.cz.

 více...

01.11.2008Projev nového velvyslance ČR u Svatého stolce

Při svém nástupu a při předání svých pověřovacích listin papeži Benediktu XVI. v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, přednesl nový velvyslanec ČR u Svatého stolce JUDr. Pavel Vošalík projev, který zde se svolením velvyslanectví České republiky u Svatého stolce zveřejňujeme.

 více...

31.10.2008On-line rozhovor o Synodě biskupů

Kardinál Vlk se jako zástupce českých a moravských biskupů  ve dnech 5.-26. října 2008 zúčastnil XII. generálního shromáždění Synody biskupů ve Vatikánu. 253 synodálních otců z celého světa se při něm zabývalo tématem "Boží slovo v životě a poslání církve". Kardinál Vlk poskytl 30. října 2008 prostřednictvím Tiskového střediska ČBK on-line rozhovor o tom, jaké myšlenky, stanoviska a dojmy si z tohoto shromáždění odvezl. více...

28.10.2008Synodní okénko 14: Nové akcenty

V neděli 26. října 2008 mší svatou ve vatikánské bazilice sv. Petra skončilo XII. řádné generální shromáždění Synody biskupů, které probíhalo ve dnech 5. – 26. října 2008 na téma "Boží slovo v životě a poslání církve". Slavení eucharistie předsedal papež Benedikt XVI., spolu s ním koncelebrovali synodní otcové. Ve svém článku týkajícím se skončeného shromáždění biskupů kardinál Miloslav Vlk hovoří tentokrát o nových akcentech, které ze shromáždění vyplývají.

 více...

26.10.2008Synodní okénko 13: Poselství biskupů k církvi

Ve svém dnešním článku se kardinál Miloslav Vlk pouští do rozboru „Poselství“, dokumentu, který připravila Komise pro poselství XII. generálního shromáždění a který byl v pátek schválen. Schválením poselství a propozic bude třítýdenní zasedání XII. generálního shromáždění Synody biskupů ukončeno.

 více...

23.10.2008Synodní okénko 12: Poslední týden

XII. řádné generální shromáždění Synody biskupů se pomalu chýlí ke svému závěru. Kardinál Miloslav Vlk ve svém příspěvku popisuje, jak vznikají závěrečné dokumenty.

 více...

22.10.2008Synodní okénko 11: Bartoloměj

Kardinál Miloslav Vlk si ve svém příspěvku všímá významu účasti cařihradského patriarchy Bartoloměje na synodě a reflektuje dávnou tradici synodality v pravoslavné církvi.

 více...

21.10.2008Papež se vyslovil k otázce majetkového narovnání

Při nástupu nového velvyslance ČR u Svatého stolce JUDr. Pavla Vošalíka a při předání jeho pověřovacích listin v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, mluvil papež ve svém projevu k velvyslanci neobvykle obšírně i o otázce dosud nedořešeného majetkového narovnání s církvemi u nás. Jeho projev je natolik závažný, že uvádíme celou část k tomuto tématu v doslovném znění.

 více...

20.10.2008Synodní okénko 10: Jan Pavel II.

Společná vzpomínání biskupů na synodě, která ukazují nesmírný význam synodálního zřízení pro život církve…

 více...

20.10.2008Synodní okénko 9: Druhá fáze zasedání

Kardinál Miloslav Vlk popisuje, jak vznikají základní dokumenty XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů. Všechny dokumenty, které se kolem tohoto zasedání formulují, mohou, jak říká kardinál Vlk, být dobrým podkladem pro čtení a rozjímání o Božím slově.

 více...

20.10.2008Synodní okénko 8: Kde jsme na cestě?

Synodální jednání programovaná na tři neděle vstupují do poslední třetiny. Kardinál Miloslav Vlk hovoří tentokrát o svých vystoupeních na shromáždění Synody biskupů.

 více...

16.10.2008Setkání kardinála Vlka s velvyslancem ČR u Svatého stolce

Kardinál Miloslav Vlk se během svého pobytu v Římě na biskupské synodě setkal s novým velvyslancem při Svatém stolci, Pavlem Vošalíkem. Podrobnější informace přináší jeho článek. více...

14.10.2008Synodní okénko 7: Synodalita II.

V rámci poznámek a postřehů o Synodě biskupů hovořil již kardinál Vlk v jednom ze svých článků o historii synodních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Tento svůj článek nyní doplňuje o zamyšlení se nad etymologií slova „synoda“ a nad tím, k čemu všemu tato etymologie ukazuje.

 více...

14.10.2008Synodní okénko 6: Druhá stránka synodního shromáždění

Mnozí si představují rytmus synody jako nekonečné diskuse v plénu 253 biskupů a 77 dalších účastníků při plenárním zasedání v synodní aule nad Instrumentum laboris, mezitím jídlo, odpočinek a to vše stále dokola. Synodní zasedání však není tak „šedé“ a jednotvárné. Kardinál Vlk to ukazuje ve svém článku.

 více...

13.10.2008Synodní okénko 5: Synodalita

V této souvislosti je nutné říci také něco o historii synodálních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Od doby ustanovení Synodus episcoporum v r. 1965  se  uskutečnila řada synodálních shromáždění, „synod“, které projednávaly důležitá a aktuální témata, rozvíjející koncilové učení.

 více...

13.10.2008Synodní okénko 4: Bůh mluví i dnes

Pronásledování církve ve světě bylo ve středu pozornosti sobotního zasedání XII. generálního shromáždění Synody biskupů. Se svým příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Plné znění jeho textu je zde k dispozici.

 více...

10.10.2008Vzpomínáme na významné kněze Příbramska

Kardinál Miloslav Vlk 4. října 2008 v Dolních Hbitech celebrovat mši sv. u příležitosti výročí úmrtí P. Františka Jáska, příbramského vikáře a faráře v Dolních Hbitech. Před několika lety se v Sedlčanech setkal s podobným odkazem komunistickou diktaturou umlčeného kněze.

 více...

08.10.2008Synodní okénko 3: Postřehy z prvních dní biskupské synody

Synodální jednání XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů již dostala svůj pravidelný rytmus. Shromáždění Synody biskupů na téma "Boží slovo v životě a poslání církve" bylo zahájeno 5. října 2008 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Kardinál Miloslav Vlk, který se ho účastní, zpravuje své čtenáře o jeho průběhu.

 více...

07.10.2008Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě

Jako každoročně vydalo americké ministerstvo zahraničí i letos (19. 9. 2008) zprávu o stavu náboženské svobody ve světě, v níž hodnotí situaci ve všech státech, včetně České republiky. Jelikož si česká média většinou zprávy (stejně jako už loni) vůbec nevšimla, uvádíme zde některé kritické připomínky amerického ministerstva zahraničí ke stavu v České republice.

 více...

06.10.2008Synodní okénko 2: Synoda biskupů byla zahájena

Tříleté přípravy XII. řádného generálního shromáždění synody biskupů skončily a synoda byla zahájena v neděli 5. října slavnou bohoslužbou, kterou v bazilice sv. Pavla za hradbami slavil papež Benedikt XVI. spolu s 253 biskupy a kardinály ze 113 biskupských konferencí světa, s představiteli 25 vatikánských úřadů a se zástupci Unie vyšších řeholních představených.

 více...

06.10.2008Komentář k textu "Lineament"

Před zahájením biskupské synody obdrží každá biskupská konference tzv. Lineamenta neboli směrnice, o kterých hovoří a diskutuje. V přiloze přinášíme komentář kardinála Vlka, coby účastníka synody za Českou biskupskou konferenci, k těmto směrnicím.

 více...

05.10.2008Synodní okénko 1: Rozhovor pro Zpravodaj pražské arcidiecéze

Ve dnech 5.–26. října se kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, účastní biskupské synody v Římě, jejíž téma je „Boží slovo v životě a poslání církve“. Při této příležitosti požádala redakce Zpravodaje pražské arcidiecéze kardinála Vlka o zodpovězení několika dotazů…

 více...

30.09.2008Kardinál Vlk převzal svatováclavskou medaili

Při desátém jubilejním ročníku Svatováclavského večera převzal dne 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR pamětní medaili svatého Václava z rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslava Štěpána.

 více...

29.09.2008Slavnost sv. Václava v pražské katedrále

Slavnostní koncelebrované mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedal 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk. Zveřejňujeme zde jeho homilii.

 více...

29.09.2008Národní svatováclavská pouť - homilie

V sobotu 27. září 2008 proběhla ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Slavnostní mši svatou na Mariánském náměstí celebroval dopoledne kardinál Miloslav Vlk s českými a moravskými biskupy a s apoštolským nunciem Diegem Causerem. Zveřejňujeme zde homilii, kterou měl pražský arcibiskup.

 více...

26.09.2008Duchovní zastavení kardinála Vlka

Již potřetí proběhlo na Václavském náměstí v Praze 26. září 2008 pod sochou sv. Václava "Svatováclavské duchovní zastavení". Letošní zastavení nebylo pouze součástí oslav svátku sv. Václava, ale součástí celého Svatováclavského roku. Na náměstí všechny přítomné oslovil také kardinál Miloslav Vlk. Jeho proslov zde zveřejňujeme.

 více...

25.09.2008Biskupové různých církví po stopách svatého Pavla

Ve dnech 16. – 23. září jsem se zúčastnil v Libanonu ekumenického setkání biskupů ze 16 církví a ritů, od Austrálie, přes Indii, až po Ameriku. V našem společenství byli biskupové: katolíci, pravoslavní, anglikáni, luteráni, metodisté.

 více...

20.09.2008Pastýřský list o sv. Václavovi

Ke svátku sv. Václava, který se letos slaví v rámci Svatováclavského roku připomínajícího 1100. výročí narození národního patrona a mučedníka, vydali biskupové České provincie kardinál Miloslav Vlk, Mons. Dominik Duka, Mons. Jiří Paďour a Mons. František Radkovský pastýřský list, který bude přečten při všech bohoslužbách z 25. neděle v mezidobí (21. září 2008). V listu, jímž jsou poutníci zváni do Staré Boleslavi k oslavě sv. Václava, se mimo jiné říká, že tento náš národní světec vložil do kořenů našich dějin křesťanské hodnoty: "hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost".

 více...

20.09.2008Pastýřský list o sv. Václavovi

Ke svátku sv. Václava, který se letos slaví v rámci Svatováclavského roku připomínajícího 1100. výročí narození národního patrona a mučedníka, vydali biskupové České provincie kardinál Miloslav Vlk, Mons. Dominik Duka, Mons. Jiří Paďour a Mons. František Radkovský pastýřský list, který bude přečten při všech bohoslužbách z 25. neděle v mezidobí (21. září 2008). V listu, jímž jsou poutníci zváni do Staré Boleslavi k oslavě sv. Václava, se mimo jiné říká, že tento náš národní světec vložil do kořenů našich dějin křesťanské hodnoty: "hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost".

 více...

15.09.2008Ekumenické setkání biskupů v Libanonu

Kardinál Miloslav Vlk se v roli moderátora zúčastní 27. ročníku mezinárodního ekumenického setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které se koná od 14. do 24. září v Libanonu v Maison Notre Dame du Mont v Jounieh, moderním předměstí hlavního města Bejrútu.

 více...

10.09.2008Kardinál Vlk se zúčastní setkání Menschen in Europa

Dne 10. září v 18.00 hodin začne v Pasově zahajovací pódiová diskuse v rámci cyklu setkání „Menschen in Europa“. Diskuze, na níž vystoupí Angela Merkelová, německá spolková kancléřka, a José Manuel Barroso, prezident Evropské komise, se zúčastní také kardinál Miloslav Vlk.

 více...

10.09.2008O smyslu katedrály

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je jako každý jiný chrám především místem určeným k bohoslužbě, je domem modlitby, v němž je uctíván přítomný Boží Syn. Tak tomu také vždy bylo, tak byla katedrála budována a spravována. Kardinál Vlk, který ve svém článku vysvětluje důvod podání dovolání k Nejvyššímu soudu, říká, že „církev se nemůže vzdát svého po staletí trvajícího práva jen na základě komunistických deformací chráněných státem“.

 více...

01.09.2008Reflexe nad jednou slavností

V sobotu 30. srpna se v olomoucké katedrále sv. Václava konala děkovná bohoslužba u příležitosti životního jubilea 60. narozenin arcibiskupa Jana Graubnera. Kardinála Vlka, který se oslav zúčastnil, přiměla tato oslava k následující úvaze.

 více...

27.08.2008Jak hledat pravdu ...

Co vlastně znamená „investigace“, která je považována za velmi důležitou součást novinářské práce? Je možné činit správné závěry i o věci, s níž nejsem důkladně seznámen? A není potřeba k přesvědčivé úvaze také hlubšího vzdělání, které přece nelze nahradit hbitým nahromaděním informací? Nad těmito otázkami se kardinál Miloslav Vlk zamýšlí tentokrát.

 více...

26.08.2008Právo trpí násilí

Minulý týden zasedala parlamentní komise pro majetkové vyrovnání s církvemi a vyslechla argumenty ministrů Václava Jehličky a Petra Gandaloviče. Ačkoli se v novinách o této schůzce příliš nemluvilo a pokud se mluvilo, bylo konstatováno, že komise vlastně k ničemu novému nedospěla, kardinál Miloslav Vlk ve vývoji celé věci vidí přeci jen jistý pozitivní bod. O něm hovoří ve svém článku.

 více...

21.08.2008Odpověď papeže Benedikta XVI. na otázku   bohoslovce z Brixenu

Kardinál Miloslav Vlk by své čtenáře rád upozornil na slova papeže Benedikta XVI., v nichž Svatý otec odpovídá na otázku týkající se podobného tématu, o němž psal pražský arcibiskup ve svém článku Post Sydney. Dne 8. srpna 2008 byly zveřejněny odpovědi na otázky, které položili kněží a bohoslovci diecéze Bolzano-Brixen papeži Benediktu XVI. v katedrále v Brixenu, kde papež trávil svoji dovolenou.

 více...

19.08.2008Komunitní centra

V neděli 24. srpna se otevře nové Komunitní centrum sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích. Jde o jedno z dalších center, které by mělo sloužit jak potřebám farnosti, tak i k pořádání různých kulturních akcí pro místní občany. V roce 1993 o ideji těchto center kardinál Vlk řekl: „Velmi se mi líbí vize někdejšího biskupa Podlahy – obnovit korunu Mariinu, věnec Mariánských kostelů kolem Prahy.“ A tento projekt pražské arcibiskupství úspěšně rozvíjí výstavbou komunitních center v oblastech, kde je po duchovních a kulturních prostorech veliká poptávka. Podobné budovy již stojí v Dobříši, v Nových Butovicích nebo na Jižním Městě. O myšlence komunitních center, jež mají vycházet vstříc dnešní vizi farnosti jako společenství, hovoří ve svém článku kardinál Miloslav Vlk.

 více...

01.08.2008Kardinál Vlk na mezinárodním setkání biskupů

Ve dnech 2. – 13. srpna 2008 se kardinál Miloslav Vlk zúčastní letního setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre. Na 60 biskupů přicestuje do Švýcarska nejen z okolních evropských zemí, ale i ze Severní a Jižní Ameriky, Asie, Afriky. více...

28.07.2008Post Sydney

Jakým způsobem je možné Světový den mládeže v Sydney rozvíjet? Co po něm? S čím se lidé vracejí domů? Jak mohou na zážitky na tomto světovém setkání navazovat ve svém každodenním životě? Nad těmito otázkami se ve svém článku zamýšlí kardinál Miloslav Vlk.

 více...

17.07.2008Moje zkušenost s jehovisty

Kardinál Miloslav Vlk vzpomíná na svá setkání s jehovisty, kteří se koncem minulého týdne sešli v Praze, a na svou snahu přesvědčit je o zásadách biblické exegeze. Ve svém článku o správném a nesprávném výkladu biblických textů nás zároveň nabádá, abychom se v Roce sv. Pavla, který je rokem zaměřeným na slovo Písma, důkladně věnovali studiu Bible. Kdo nezná dobře Písmo, bude jen těžko odolávat těm, kdo se na něj sice odvolávají, ale nejsou mu právi.

 více...

14.07.2008Minulost a odpuštění

V nedávné době se na stránkách některých našich časopisů objevily otázky týkající se tematiky církevních dějin a zejména velkých selhání křesťanů. Kardinál Miloslav Vlk v tomto článku připomíná, jak se k této kapitole své minulosti církev postavila.

 více...

09.07.2008Kardinál Vlk se setkal s novým velvyslancem při Svatém stolci

Kardinál Miloslav Vlk dnes 9. července přijal v Arcibiskupském paláci nově jmenovaného velvyslance při Svatém stolci Pavla Vošalíka. Rozhovor v rámci této zdvořilostní návštěvy se týkal aktuálních otázek souvisejících se vztahem Vatikánu a České republiky.

 více...

03.07.2008Rozhovor pro MFDnes

Rozhovor kardinála Miloslava Vlka s Adamem B. Bartošem, který se dotýká nejen majetkového narovnání, ale také např. hodnot, které církev ve společnosti hájí, byl zveřejněn 3. července 2008 ve zkrácené verzi v Mladé frontě Dnes a v plném znění na internetových stránkách iDnes. více...

29.06.2008Rok sv. Pavla jako rok slova Božího

U příležitosti poutní slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě zahájil v neděli 29. června 2008 kardinál Miloslav Vlk mší svatou Rok sv. Pavla v pražské arcidiecézi. Přinášíme zde plnění znění jeho homilie.

 více...

28.06.2008"Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus"

Kardinál Miloslav Vlk hovoří o životě a díle sv. Pavla při příležitosti zahájení roku, který má tohoto apoštola národů připomínat a který byl vyhlášen papežem Benediktem XVI.

 více...

24.06.2008Kardinál Vlk slavil se svými rodáky 40. výročí kněžského svěcení

Kardinál Miloslav Vlk slavil v těchto dnech čtyřicáté výročí svého kněžského svěcení. V sobotu 21. června spojil oslavu svého jubilea s kněžským svěcením tří jáhnů pražské arcidiecéze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V neděli 22. června v 10:00 pražský arcibiskup oslavil své výročí také mší sv. s rodáky v Chyškách.

 více...

09.06.2008Restituce?

Téma narovnání vztahu mezi církvemi a státem je bohužel stále aktuální. Také proto se k němu kardinál Miloslav Vlk vrací ve své úvaze. V debatě, která se na začátku června vynořila s návrhem na zřízení dočasné parlamentní komise, se stále objevují argumenty, které nesvědčí o snaze tento problém vyřešit, ale spíše zatemnit a samo řešení opět oddalovat. Ačkoliv se kardinál Vlk nemíní v žádném případě účastnit politických bojů uvnitř sněmovny, jde mu o to, aby se v diskusích klíčové pojmy užívaly správně. Jen tehdy je možné vidět věci takové, jaké jsou.

 více...

26.05.2008Chce do penze

V tomto období mé nové zdravotní situace se občas objevují novinové úvahy jako „Vlk je nemocný, chce do penze“. Takové konstatování je nutné upřesnit. více...

20.05.2008Dopis kardinála Miloslava Vlka

V den svých 76. narozenin 17. května 2008 publikoval kardinál Miloslav Vlk na stránkách Arcibiskupství pražského svůj dopis kněžím a jáhnům, řeholníkům a řeholnicím a všem bratřím a sestrám, v němž děkuje za modlitby v jeho nemoci i za přání k narozeninám a dává nahlédnout, jak rozumí své současné indispozici. více...

16.05.2008Kardinál Miloslav Vlk oslaví své 76. narozeniny

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk oslaví 17. května své 76. narozeniny. Zatímco loňské oslavy byly velmi slavnostní, letos si kardinál Vlk přeje toto své jubileum oslavit v nejužším kruhu svých blízkých. Pan kardinál ve svém dopise, který zde zveřejňujeme, děkuje všem, kdo na něho v tyto dny v modlitbách myslí.

 více...

15.05.2008Rozhovor pro Lidové noviny

Rozhovor kardinála Miloslava Vlka s Renatou Kalenskou, který byl uveřejněn v Lidových novinách 10. května 2008.

 více...

11.05.2008Katedrála je symbol národa vyrůstajícího z křesťanských kořenů

V sobotu 10. května 2008 se při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,  celebrované kardinálem Miloslavem Vlkem, , slavilo 79. výročí posvěcení pražské katedrály. Kardinál Vlk pronesl při mši homilii, kterou zde publikujeme.

 více...

10.05.2008Katedrála patří národu, to my přece víme

V sobotní MFDnes uveřejnil kardinál Miloslav Vlk článek, v němž poukazuje na to, že církve nechtějí předkládat výčet toho, co všechno by ještě mohlo být zahrnováno do zákona o nápravě některých majetkových křivd. Upozorňuje také na nutnost rozlišovat dvě roviny debat o katedrále. Článek zde nabízíme v nezkrácené podobě.

 více...

09.05.2008Co jsou církve a kdo komu co dává

Užívá-li někdo slovo církev, je třeba vidět, co všechno v sobě toto slovo zahrnuje. Nejsou to jen rozdíly mezi jednotlivými denominacemi, ale také vnitřní struktura církve katolické. Tímto rozlišením totiž vyjde najevo, že v připravovaném zákoně nejde o „restituce“, jak se nesprávně říká, ale že spíše diecéze nechávají v rukou státu svůj majetek. Kardinál Vlk se ve svém článku tyto skutečnosti snaží objasnit.

 více...

06.05.2008Jak média odpovídají založení člověka, jeho srdci a životu?

Při příležitosti dne sdělovacích prostředků napsal kardinál Miloslav Vlk pro MFDnes článek, který zde nabízíme v nezkrácené podobě. Světový den sdělovacích prostředků, jediná celosvětová slavnost, kterou vyhlásil II. vatikánský koncil v dokumentu z roku 1963 "Inter Mirifica", letos připadá na 4. května. Papež k tomuto dni tradičně zveřejňuje své poselství, které letos nazval „Sdělovací prostředky – rozcestí mezi sebeprosazováním a službou. Hledání pravdy a její sdílení".

 více...

02.05.2008Soud o katedrálu

Dne 30. dubna 2008 proběhl odvolací soud, který zamítl odvolání Metropolitní kapituly u Sv. Víta proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. září 2007. více...

30.04.2008Řeč kardinála Miloslava Vlka u Městského soudu

Řeč kardinála Miloslava Vlka při jednání u Městského soudu v Praze dne 30. dubna 2008. více...

30.04.2008Řeč kardinála Miloslava Vlka u Městského soudu

Řeč kardinála Miloslava Vlka při jednání u Městského soudu v Praze dne 30. dubna 2008. více...

21.04.2008Kdo je tmář

Nikoli o nedávné politické debatě, nýbrž o tom, proč vůbec někdo mluví o „tmářství“ v souvislosti s početím života a potratem, hovoří ve svém článku kardinál Miloslav Vlk.

 více...

18.04.2008Cesta do Brazílie

Kardinál Miloslav Vlk navštíví ve dnech 22. – 25. dubna Brazílii, aby se zúčastnil ekumenického setkání biskupů.

 více...

12.04.2008Týden modliteb za povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu

Slovo kardinála Miloslava Vlka k neděli 6. dubna 2008, kterou začal týden modliteb za duchovní povolání.

 více...

01.04.2008Arcibiskupství, město a univerzita

Přednáška kardinála Miloslava Vlka přednesená v rámci konference na téma „Praha a velká kulturní centra střední Evropy v době lucemburské (1310-1437)“. Vědecká konference pořádaná Ústavem dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě, Ústavem pro dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze a Centrem medievistických studií AV ČR se koná při příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze a zahájena byla v pražském Karolinu dne 31. března. Kardinál Miloslav Vlk převzal spolu s rektorem UK a děkany KTF a FF nad tímto sympoziem záštitu.

 více...

31.03.2008Proticírkevní bludy tvrdošíjně přetrvávají

Projednávání připravovaného zákona o majetkovém narovnání mezi církvemi a státem je v médiích doprovázeno některými stále trvajícími bludy, které mají původ buď v neznalosti tématu ze strany novinářů, v což bych věřil raději, nebo ve zlé vůli a proticírkevních postojích, které jsou v hlavách mnohých dědictvím zvláště doby komunismu.

 více...

21.03.2008Duch Páně nade mnou

Promluva kardinála Miloslava Vlka na Zelený čtvrtek 20. března 2008 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při Misse chrismatis

 více...

20.03.2008Velikonoce bez Vánoc být nemohou

Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce? Jaký je vůbec význam Velikonoc? Jak správně prožít postní dobu? Na tyto ale i na jiné otázky odpovídal dne 17. března od 11.00 hodin na serveru Vira.cz pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk více...

18.03.2008Vzpomínka na mistra Lukavského

Kardinál Miloslav Vlk pro Katolický týdeník vzpomíná na svá setkání s Radovanem Lukavským, který zemřel v pondělí 10. března 2008.

 více...

17.03.2008Tibet je blízko

Kardinál Miloslav Vlk vyzývá k solidaritě s Tiběťany. I křesťané u nás kdysi byli v podobné situaci.

 více...

17.03.2008K úmrtí Chiary Lubichové

Kardinál Vlk ve svém rozsáhlém článku ukazuje velké dílo nedávno zemřelé Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí fokoláre, k němuž se pražský arcibiskup hlásí. Kardinál Vlk, který se v těchto dnech účastní pohřbu Chiary Lubichové, je od roku 1994 moderátorem pravidelných setkávání biskupů, přátel Hnutí fokoláre.

 více...

12.03.2008Hříchy a spoluzodpovědnost

V rozhovoru pro list L´Osservatore Romano (9. 3. 2008) týkajícím se smíření a odpuštění arcibiskup Gianfranco Girotti, regent apoštolské penitenciárie, na otázku, kde dnes vidí nová místa, na nichž by mohl zakořenit hřích, zmínil některé celospolečensky problematické oblasti, které anglicky psaná média (a podle nich také média česká) začala považovat za „seznam nových smrtelných hříchů“. Skutečnost, že nejde o „seznam nových smrtelných hříchů“, ale o aktuální rozvinutí tradičních hlavních hříchů, peccata capitalia, tedy kořenů, z nichž konkrétní hříchy vyrůstají, vysvětluje kardinál Miloslav Vlk. více...

10.03.2008Velikonoce - téma online rozhovoru s kardinálem Vlkem

Internetový rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem na téma "Velikonoce - proč a jak slavit?" se uskuteční v pondělí před Velikonocemi 17. března 2008 od 11.00 hodin na serveru Víra.cz. Otázky je možné klást již nyní.

 více...

27.02.2008Kardinál Vlk na generální audienci Benedikta XVI.

Kardinál Miloslav Vlk se dnes 27. února spolu s dalšími 92 biskupy zúčastnil generální audience Benedikta XVI.

 více...

26.02.2008Proměňující moc slova

Od 23. do 29. 2. 2008 se koná 32. mezinárodní setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre v Centru Mariapoli v Castelgandolfo nedaleko Říma, jehož se účastní také kardinál Miloslav Vlk. Po generální audienci u papeže Benedikta XVI. se bude konat tisková konference.

 více...

25.02.2008Únor roku 1948 a jeho odkaz dnešku

Výročí únorových událostí roku 1948, které si dnes připomínáme, je příležitostí zamyslet se nad touto naší minulostí a také nad tím, jak nás proměnila a co z ní i dnes přetrvává. Kardinál Miloslav Vlk se v této souvislosti zamýšlí nad hrozbou ideologie objevující se tam, kde se vytrácí smysl pro pravdu.

 více...

18.02.2008ČBK a prezidentská volba

Církev zastoupená Českou biskupskou konferencí se při prezidentské volbě nepostavila na žádnou stranu.

 více...

15.02.2008K výsledku prezidentské volby

Vyjádření kardinála Miloslava Vlka k výsledku prezidentské volby

 více...

15.02.2008Církev a společnost

Kardinál Miloslav Vlk se vyslovuje k roli církve ve společnosti a její pozici vůči stranické politice. více...

14.02.2008Modlitba za židy

Kardinál Miloslav Vlk reaguje na otázky, které se objevily kolem doplňující nóty Svatého stolce ze dne 5. 2. 2008 k papežskému ustanovení motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum týkající se reformulace Velkopáteční přímluvné modlitby z Římského misálu z roku 1962.

 více...

12.02.2008Popeleční středa 2008

Promluva kardinála Miloslava Vlka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté na Popeleční středu 6. února 2008.

 více...

04.02.2008Volba prezidenta

Kardinál Vlk v neděli 3. února 2008 při bohoslužbě v Řepích vyzval k modlitbě za dobrou volbu prezidenta republiky.

 více...

29.01.2008Církev není sebeobslužným spolkem

Církve nejsou „sebeobslužnými“ organizacemi na „uspokojování náboženských potřeb svých věřících“ a věřící není věřícím jen pro sebe, ale je poslán nést evangelium dále. Církve hrají důležitou roli ve společnosti. Tam, kde je málo duchovního, je potřeba mnoho učitelů. více...

28.01.2008Církve nedostanou 270 miliard

Média stále opakují, že církve dostanou 270 miliard. Odborníci vědí, že to není pravda. Církve dostanou pouze 83 miliard. více...

25.01.2008Abychom nepletli pojmy (K diskusi o majetkovém narovnání)

Kardinál Miloslav Vlk objasňuje několik pojmů, které jsou používány při argumentaci v diskusi kolem navrhovaného zákona o nápravě některých křivd naší komunistické minulosti.

 více...

25.01.2008Komentář k dohodě o užívání katedrály

Ve čtvrtek 24. ledna byla konečně podepsána technická dohoda o vnitřním užívání katedrály, která se očekávala už skoro rok. Kardinál Miloslav Vlk objasňuje, proč v úsilí o to, aby se katedrála stala opět katedrou biskupa a bylo uznáno, že patří církvi, tato smlouva nehraje téměř žádnou roli. více...

24.01.2008K majetkovému narovnání

Komentář kardinála Miloslava Vlka k nedělní debatě Otázky Václava Moravce. Kardinál Vlk ještě jednou formuluje argumenty pro schválení navrhovaného zákona o narovnání vztahu mezi státem a církvemi. více...

23.01.2008Kázání při bohoslužbě na zahájení 1100. výročí narození sv. Václava

Kázání kardinála Miloslava Vlka při bohoslužbě s biskupy Čech a Moravy na zahájení 1100. jubilejního roku od narození sv. Václava ve Svatováclavské kapli 22. ledna 2008.

 více...

21.01.2008Ekumenické jaro v Praze

Ekumenické jaro v Praze“ – takový byl název nedělního pořadu z cyklu „Zlatá Praha“, který od roku 2001 probíhá v Praze. více...

15.01.2008Ohlédnutí za Vánocemi roku 2007

Období adventu a Vánoc jsou časem, ve kterém se setkává církev a společnost zvláštním způsobem. Ve svém zamyšlení se pan kardinál k tomuto období vrací, aby upozornil na některé zajímavé skutečnosti. více...

10.01.2008Liberalizace staré latinské mše papežem Benediktem XVI.

Ve Vatikánu začali koncipovat dokument za účelem podrobného rozpracování nedávné liberalizace staré latinské mše papežem Benediktem XVI. Kardinál Tarcisio Bertone řekl, že Vatikán vydá „instrukci“ o tom, jak uplatnit papežův dokument v praxi, jelikož došlo k tomu, co nazval jistými „nevyrovnanými“ reakcemi na něj od té doby, co vešel loni v platnost.

 více...

07.01.2008Prof. Švejnar navštívil kardinála Vlka

Dnes 7. ledna 2007 v dopoledních hodinách se v sídle Arcibiskupství pražského setkal kardinál Vlk s prof. Janem Švejnarem. Ten se v rámci své kandidatury na prezidenta přišel informovat o církevní situaci v České republice.

 více...

06.01.2008Kardinál Vlk zahájil benefiční Tříkrálový koncert

V sobotu 5. ledna 2007 zahájil kardinál Vlk benefiční Tříkrálový koncert ve Smetanově síni Obecního domu. Koncert, který se konal pod záštitou papežského nuncia Diogo Causera a který pořádala Arcidiecézní charita Praha, přispěl na koupi rentgenu pro Česko-slovensko-ugandskou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě.

 více...

05.01.2008Poselství kardinála Vlka pro průvod Tří Králů

Poselství pana kardinála pro letošní průvod Tří Králů, který se konal 5. ledna.

 
 více...

03.01.2008Poznámky k diskusi kolem zákona o majetkovém narovnání

"Diskuse o věcech veřejných patří k demokracii a výměnu názorů je třeba vždy uvítat. Zůstává však vždy velká otázka o kvalitě vedeného dialogu, o znalosti věci, o které se diskuse vede." Proto kardinál Vlk příspívá do diskuse o připravovaném zákonu o majetkovém narovnání několika poznámkami. více...

01.01.2008Nový rok 2008

Novoroční přání kardinála Miloslava Vlka.

 více...

21.12.2007Kardinál Vlk na předvánočním koncertě v Senátu

Ve čtvrtek 20. prosince večer se kardinál Miloslav Vlk zúčastnil předvánočního koncertu v Rytířském sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky. více...

18.12.2007Papežovo blahopřání kardinálu Vlkovi

Svatý otec Benedikt XVI. zaslal kardinálu Miloslavu Vlkovi blahopřání k jeho dnešním jmeninám. Protože do svého zvláštního požehnání pastýřské službě pražského arcibiskupa zahrnuje papež také "drahé obyvatele pražské arcidiecéze", otiskujeme zde překlad celého dopisu. více...

17.12.2007Majetek, který "nelze vydat", a vstřícný krok církve

Komentář kardinála Vlka k dohodě mezi státní a církevní ekumenickou komisí o majetkovém narovnání, kde pražský arcibiskup uvádí na pravou míru některé nepřesnosti v debatách kolem této dohody. více...

13.12.2007Novou techniku Hasičského záchranného sboru ČR požehná kardinál Vlk

V úterý 18. prosince od 10h na Hradčanském náměstí v Praze proběhne slavnostní žehnání 40 nových cisternových automobilových stříkaček, které obdržel Hasičský záchranný sbor ČR. více...

07.12.2007Proslov kardinála Vlka ke svátku chanuka

Při příležitosti oslav židovského svátku chanuka pronesl včera v rezidenci izraelského velvyslance v Praze kardinál Vlk řeč, v níž vyjádřil solidaritu se všemi svými bratry ve víře, kteří trpí nespravedlností. Svou účastí na oslavě svátku světel a společné modlitbě chtěl přispět k mírumilovnému soužití Židů a křesťanů, ale i jiných náboženství.

 více...

06.12.2007Kardinál se zúčastní oslavy svátku chanuka

Kardinál Miloslav Vlk přijal pozvání na společenskou akci ke svátku chanuka, kterou 6. prosince pořádá ve své rezidenci izraelský velvyslanec v Praze, pan Arie Arazi.

 více...

05.12.2007Kardinál Vlk v Drážďanech

Kardinál Miloslav Vlk pronesl přednášku v drážďanské Katolické akademii "Stíny minulosti – vztah církve a státu v České republice" a zahájil v Českém centru v Drážďanech výstavu o betlemářství "Tradice a současnost betlemářství na Příbramsku".

 více...

04.12.2007Advent a naděje

Adventní zamyšlení kardinála Miloslava Vlka nad shonem všedních dní, časem, který otevírá perspektivy, a nadějí

 více...

03.12.2007Předvánoční koncert zrakově postižených

Arcibiskup pražský a primas český kardinál Miloslav Vlk převzal, spolu s prezidentem republiky Václavem Klausem, záštitu nad předvánočním koncertem zrakově postižených sólistů.

 více...

01.12.2007Krátké ohlédnutí za návštěvou kardinála Vlka ve Vatikánu

Pobyt v Římě  využívá každý biskup většinou i k návštěvě různých kongregací, ke konzultacím o různých záležitostech. Jak konkrétně vypadal pobyt kardinála Vlka?

 více...

21.11.2007Náměstek izraelského ministra zahraničních věcí ocenil postoj kardinála Vlka

V úterý 20. listopadu přijal kardinál Vlk v Arcibiskupském paláci na Hradčanech izraelskou delegaci vedenou náměstkem ministra zahraničních věcí Izraele, panem Yosefem Galem.

 více...

19.11.2007K novele církevního zákona

Na tyto zaregistrované církve se vztahuje v Listině základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy, čl. 16, 2, kde se říká, že stát je nekonfesní a církve jsou na státu nezávislé a stručně řečeno, řídí se vlastními směrnicemi. To je základní ustanovení pro náboženskou svobodu církví.

 více...

16.11.200717. listopad - boj za svobodu

V tento den reflektujeme současný stav svobody církví a úsilí některých státních institucí omezit svobodu, za kterou jsme tehdy bojovali.

 více...

10.11.2007Výročí Křišťálové noci

Slovo účasti kardinála Miloslava Vlka na protestním shromáždění proti pochodu neonacistů židovským městem 10. listopadu 2007.

 více...

06.11.2007Oslavy 80 let existence kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích

V neděli 4. listopadu kardinál Miloslav Vlk slavil s místním společenstvím 80 let kostela sv. Vojtěcha, který je součástí areálu Arcibiskupského semináře v Dejvicích.

 více...

02.11.2007Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Tady na zemi je lidské tělo živým chrámem Božího Ducha. A ten chrám, naše tělo – třeba často v závěru života chabé, trpící, rozpadající se – nemůže být na konci určeno jen ke „zbourání“, k zániku, ale ke slavnému vzkříšení a k proměnění. Taková je logika křesťanství. Smrt člověka a uložení jeho těla do země, jeho pohřeb, je vlastně slavnou přípravou na tuto budoucí perspektivu.

 více...

01.11.2007Setkání s delegací poslanců Německého Spolkového sněmu

V rámci této zdvořilostní návštěvy mluvily obě strany o otázkách náboženství v České republice, o pozici církve v ČR a o vzájemných vztazích.

 více...

01.11.2007Slovo na úvod benefičního koncertu Arcidiecézní charity

Benefiční koncerty jsou příležitostí, abychom se vzájemně setkali jako lidé, které myšlenka solidarity daleko přes hranice spojuje s těmi, kdo ve svých nesnadných životních podmínkách potřebují naší pomoci.

 více...

31.10.2007Poslanci CDU navštíví kardinála Vlka

Ve čtvrtek 1. listopadu přijme v 15:30 kardinál Miloslav Vlk v Arcibiskupském paláci delegaci poslanců Německého Spolkového sněmu. více...

26.10.2007Promluva na setkání katechetů v Kroměříži, říjen 2007

Apoštolská církev tu skutečnost zmrtvýchvstalého Pána živě přítomného tak silně prožívala, že nazývala svá setkání „shromáždění Pánovo“, „ecclesia Kyriaké“, shromáždění zmrtvýchvstalého Pána.

 více...

26.10.2007Jsem na straně svých židovských bratří

Pokládám za svou křesťanskou i lidskou povinnost jasně a nahlas se ozvat k hrozbě plánovaného pochodu českých neonacistů pražskou židovskou čtvrtí.

 více...

24.10.2007Pan kardinál ocenil činnost nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR

Kardinál Miloslav Vlk se dne 22. října setkal s bývalým ministerským předsedou spolkové vlády Porýní-Falcko, s prof. Bernhardem Vogelem. více...

22.10.2007Volby v Polsku

Porážka Práva a spravedlnosti bratří Kaczyńských je vlastně porážkou fundamentalistického ultrakatolického „Radio Maria“.

 více...

19.10.2007Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem - II. část

"Slzy mě nejen dojímají k soucitu, ale tak silně působí na mé srdce, že jsou pro mě výzvou, skoro neodolatelným příkazem, abych vyšel ze svých hranic, abych sestoupil ze svých pozic daných mým současným úřadem a abych se těmto lidem přiblížil a snažil se jim nějak pomoci. Možná tohle navenek, na veřejnosti není až tolik vidět. Ale, když budu otevřený, pak to, co jsem o sobě prozradil, je skutečný postoj mého srdce vůči slzám."

 více...

15.10.2007Velký kancléř přijal nové vyučující teologie

15. října přijal kardinál Vlk pětici nových vyučujících katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

 více...

15.10.2007Setkání s velitelem Hradní stráže

15. října se kardinál Vlk setkal s velitelem Hradní stráže Plk. Ing. Radimem Studeným. více...

15.10.2007Kardinál Vlk se setkal s generálním ředitelem Českého rozhlasu

K přátelskému setkání pozval kardinál Miloslav Vlk generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, aby mu vyjádřil osobní poděkování za dobrou spolupráci

 více...

15.10.2007Poděkování a biřmování v Divišově

<14356613-6614 align="left" width="121" src="dhtmled13:/res/data/013/001435_03_006613.jpg" alt="" height="150">V neděli 14. října navštívil kardinál Vlk farnost Divišovvíce...

15.10.2007Církev -  otázky a odpovědi

„Odpovědi na otázky týkající se některých aspektů nauky o církvi“, je adresovaný spíše dovnitř církve, totiž odpovědi na otázky, které se diskutovaly v katolické církvi. Už z názvu je patrné, že dokument nechce být nějakým slavnostním dogmatickým textem, ale pouze opakuje a připomíná to, co katolická církev vždy učila, co bylo a je více méně známé a co II. vatikánský koncil znovu zformuloval.

 více...

11.10.2007"Dušičkový" on-line rozhovor s kardinálem Vlkem

Již nyní je možné klást otázky pro on-line rozhovor s kardinálem Vlkem na téma "Smrt, my a oni."

 více...

09.10.2007Biřmování v Brandýse

"Zkusme Boha v našich modlitbách více chválit pro to, co dělá a jaký je", řekl kardinál Vlk ve svém kázání především k těm, kteří přijímali svátost křesťanské dospělosti.

 více...

08.10.2007Ubinam gentium sumus? Kde to žijeme?

Až se vyhrotí situace na neúnosnou míru, snad objevíme skutečnou identitu člověka, hluboce vtisknutou do jeho nitra, do jeho duše, - identitu, která potřebuje od jeho prvních krůčků v tomto světě harmonickou, s touto jeho identitou shodnou integrální formaci životního stylu, aby člověk byl sám sebou, formaci bezpodmínečného uznávání Autority, která má své jméno.

 více...

05.10.2007Kardinál Kasper na Třetím evropské ekumenické shromáždění

Musíme si ovšem uvědomit, že nakonec nemůžeme jednotu „vytvořit“ – nemůže být naším dílem. Je to dar Ducha Svatého, jen on může usmířit srdce. O tohoto Ducha jednoty se musíme modlit. Duchovní ekumenizmus je proto středem a srdcem ekumenizmu (UR 8).

 více...

05.10.2007Právo a spravedlnost odsouzeny

Už v minulosti jsem vyjádřil své přesvědčení, že pokud jde o katedrálu sv. Víta, sv. Václav a sv. Vojtěcha, myslím, že cílovým stavem by mohlo být její svěření do společné péče církve i státu, protože tak bude nejlépe vyjádřen význam této unikátní památky, která je současně živým kostelem katolické církve. To předesílám proto, aby bylo zřejmé, že účelem mého angažování v této záležitost, není „majetek“, ale dosažení práva a spravedlnosti.

 více...

04.10.2007Kardinál Miloslav Vlk hostem pořadu Impulsy Václava Moravce

Přepis rozhovoru Václava Moravce s kardinálem Vlkem na rádiu Impuls.

 více...

03.10.2007Ohlédnutí za svatováclavskými slavnostmi v letošním roce 2007

Oslava hlavního patrona české země svatého Václava se těší každoročně rostoucímu zájmu. Hlavní událostí je slavnostní mše sv., eucharistická liturgie na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi za účasti mnoha poutníků z blízka i z dáli, z Čech i Moravy, sloužená biskupy z celé republiky za koncelebrace mnoha řádových představených, kněží i řeholníků. Pouť se těší také zájmu politiků i zástupců veřejnosti.

 více...

01.10.2007Ke zprávě amerického ministerstva zahraničí o náboženských sovobodách

Výňatky ze zprávy Ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě v uplynulém roce, vydané 14. září 2007 a kriticky se vyjadřující k některým aspektům situace v České republice.

 více...

01.10.2007Ekumenické jaro v Praze

Anglikánskou bohoslužbou v kostele Českobratrské evangelické církve v Praze 6 – Střešovicích ve středu večer 26.9.2007 bylo ukončeno 26. mezinárodní ekumenické setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které jeden z biskupů charakterizoval jako "ekumenické jaro".

 více...

27.09.2007Stanovisko kardinála Vlka přednesené u soudu dne 27. září na jednání o katedrále

Projev kardinála Miloslava Vlka jako vedlejšího účastníka ve věci Metropolitní kapituly u sv. Víta a Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském proti České republice o určení vlastnického práva k nemovitostem u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 27. 9. 2007.
 více...

27.09.2007Stanovisko kardinála Vlka přednesené u soudu dne 27. září na jednání o katedrále

Projev kardinála Miloslava Vlka jako vedlejšího účastníka ve věci Metropolitní kapituly u sv. Víta a Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském proti České republice o určení vlastnického práva k nemovitostem u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 27. 9. 2007.
 více...

27.09.2007Svatý panovník zamíří opět do Staré Boleslavi

„Je velkým povzbuzením modlit se s poutníky z celé republiky i ze zahraničí, abychom svěřili starosti své i svých blízkých a náš národ přímluvě hlavního patrona české země,“ připomíná kardinál Miloslav Vlk.

 více...

26.09.2007Mezinárodní ekumenické setkání biskupů vrcholí

Ekumenické setkání biskupů, které probíhá již od 20.9.2007 v Praze, vyvrcholí dnes večer závěrečnou bohoslužbou v kostele Českobratrské církve evangelické.

 více...

21.09.2007Kardinál Vlk ocenil policisty, hasiče a vojsko

"Zvláště si zaslouží ocenění ti všichni, kteří prokázali, že  jsou schopni jít proti proudu, vyjít sami ze sebe, obětovat svůj čas, energii a myslet víc nad druhé než na sebe. Jistě se tyto vaše skutky pomoci projeví při onom závěrečném hodnocení, které už nebudou dělat lidé", řekl kardinál Vlk ve svém zamyšlení.

 více...

21.09.2007Výročí povodní 2007 - slovo kardinála Vlka

Úvodní slovo kardinála Miloslava Vlka k brožuře pro svatováclavský večer.

 více...

20.09.2007Dokument o církvi

Kongregace pro nauku církve vydal v červenci dokument „Odpovědi na otázky o církvi“. Vzbudil velký rozruch, ale i nepochopení, protože byl přijat - zvláště církvemi z reformy – velmi emotivně. Je tedy nutné s určitým odstupem a po vzrušených reakcích se jím zabývat trochu sine ira et studio.

 více...

20.09.2007Dokument o církvi

Kongregace pro nauku církve vydal v červenci dokument „Odpovědi na otázky o církvi“. Vzbudil velký rozruch, ale i nepochopení, protože byl přijat - zvláště církvemi z reformy – velmi emotivně. Je tedy nutné s určitým odstupem a po vzrušených reakcích se jím zabývat trochu sine ira et studio.

 více...

19.09.2007Tisková konference

Tisková konference u příležitosti 26. mezinárodního ekumenického setkání biskupů se bude konat ve čtvrtek 20. září 2007 v 11 hodin na Arcibiskupství pražském, v sále kardinála Berana, Hradčanské náměstí 16.

 více...

19.09.2007Moje noc nezná temnotu: počátek kultury vzkříšení

Duchovní program, biblické meditace o základech jednoty i reflexe stavu současné společnosti jsou na programu 26. ekumenického setkání biskupů, které bude zítra (20.9.2007) zahájeno v Praze. Kromě více než 40 biskupů z 19 zemí 4 kontinentů přijedou jako hosté i odborníci ze zahraničí a budou hovořit o spiritualitě jednoty v různých oblastech dnešního života.

 více...

18.09.2007Setkání biskupů se může stát impulsem hlásání evangelia

Biskupové 18 církví, kteří se z různých zemí a kontinentů sjedou tento týden do Prahy na své 26. setkání, se ve svém programu vrátí ke dvěma letošním významným událostem v Evropě na poli ekumenismu: nedávnému 3. ekumenickému evropskému shromáždění v Sibiu a k druhému setkání křesťanských hnutí a komunit Společně pro Evropu ve Stuttgartu.

 více...

18.09.2007Svatý otec zaslal svůj pozdrav k požehnání sošky Panny Marie z Aparecidy

Svatý otec zaslal prostřednictvím státního sekretáře svůj pozdrav k požehnání sošky Panny Marie z Aparecidy, které proběhlo dne 17. září v kostele Panny Marie Vítězné, kde byla soška slavnostně umístěna.

 více...

17.09.2007Cena svatého Ulricha za přispění ke sjednocovacímu procesu Evropy

„Miloslav kardinál Vlk se svým neúnavným nasazením pro usmíření Němců a Čechů, svým úsilí o jednotu mezi křesťany a o pokojné spolužití lidí a národů různých kultur, skrze své dlouhodobé působení ve funkci předsedy Rady bsikupských evropských konferencí, velmi výrazně zasloužil o sjednocovací proces Evropy."

 více...

17.09.2007Biskupové osmnácti církví se setkají v Praze

Ve čtvrtek 20.9.2007 se do Prahy sjede 43 biskupů 18 církví z řady evropských zemí, Austrálie, Asie, Severní a Jižní Ameriky na své 26. mezinárodní ekumenické setkání biskupů, přátel hnutí Fokoláre, které potrvá do 27.9. Tato setkání se každoročně konají v různých státech Evropy, Praha je hostitelským městem poprvé.

 více...

17.09.2007Kardinal Vlk hostem v německém Esslingen

Kardinál Vlk sem přijel na pozvání katolických a evangelických vzdělávacích institucí a Gerharda Prosse, vedoucí osobnosti CVJM Esslingen.

 více...

17.09.2007Promluva kardinála Vlka při slavnostním požehnání sochy Panny Marie z Aparecidy

Tato socha Panny Marie, patronky Brazílie, je tam a v celé Latinské Americe velmi uctívaná a známá. Poutníci a turisté z těchto krajin tvoří velkou většinu mezi návštěvníky kostela pražského Jezulátka. Umístěním sošky v tomto kostele jim chceme vyjít vstříc, aby se u nás cítili ještě více doma...

 více...

16.09.2007Slavnostní požehnání sochy Panny Marie z Aparecidy

V pondělí 17. září bude pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk za účasti mnoha vysokých představitelů ČR sloužit v kostele Panny Marie Vítězné (U Pražského Jezulátka) bohoslužbu slova, při níž brazilský arcibiskup Dom Raymundo Damasceno Assis požehná kopii sochy Panny Marie z poutního místa Aparecida v Brazílii.

 více...

16.09.2007Panna Maria z Aparecidy- patronka Brazílie bude instalována ve Střední Evropě

Brazilský arcibiskup Dom Raymundo Damasceno Assis a kardinál pražské arcidiecéze Miloslav Vlk dne 17. září provedou slavnostní akt instalace. Svou účast na slavnosti již přislíbili vysocí představitelé České republiky.

 více...

15.09.2007Praha hostí 26. mezinárodní ekumenické setkání biskupů

Tato ekumenická setkání se každoročně konají v různých státech Evropy, aby účastníci měli možnost poznat odlišnou situaci z hlediska ekumenického dialogu. V minulých letech se biskupové sjeli do v Augsburgu, Jeruzalémě, Curychu, Istanbulu, Bukurešti, Ženevě, Stokholmu a také v Římě.

 více...

14.09.2007Kardinál Vlk převezme prestižní cenu sv. Ulricha

O sbližování evropských národů a mírumilovné soužití různorodých kultur se podle předsednictva nadace kardinál Vlk zasadil nejen svými přednáškami na německých univerzitách a setkáními na různých úrovních, ale hlavně dlouholetým působením ve funkci předsedy Rady evropských biskupských konferencí (CCEE).

 více...

06.08.2007Dialog o dialogu

Rozhovor Jiřího Zajíce s kardinálem Vlkem více...

06.08.2007Kázání u příležitosti mše sv. k 15. výročí úmrtí kardinála Tomáška

"V kritických chvílích pražského jara kardinál Tomášek, vědom si této opory, jasně prohlásil, že on i katolická církev stojí na straně národa, a tím deklaroval, že církvi jako součásti národa leží jeho osudy na srdci."

 více...

18.07.2007Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem

Zpravodajský server "Velká Epocha" uveřejnil rozhovor s kardinál Vlkem pod názvem: Svobodu člověka totalita trvale nezlikviduje.

 více...

16.07.2007Odpovědi na otázky, týkající se některých aspektů nauky o církvi

Přinášíme neoficiální překlad dokumentu Kongregace pro nauku víry: Odpovědi na otázky, týkající se některých aspektů nauky o církvi; převzato z internetových stránek České sekce vatikánského rozhlasu (www.radiovaticana.cz)

 více...

16.07.2007Dokument Svatého otce o užívání římské liturgie, předcházející reformě z roku 1970

Přinášíme překlad dokumentu papeže Benedikta XVI. "Summorum Pontificum", který byl vydán v červenci tohoto roku a v platnost vstupuje 14. září 2007.

 více...

05.07.2007Velehrad - kázání kardinála Vlka na slavnost svatých Cyrila a Metoděje

My, lidé dnešní doby, rádi užíváme ve vzájemné komunikaci, zvláště v médiích, různé zkratky, loga či ikony jako znamení stručného, silného a výrazného vyjádření určitých skutečností. Pro víru v naší zemi, ale i u dalších slovanských národů, může být takovým sloganem či ikonou slovo „Velehrad“, nebo osobně „Cyril a Metoděj“.

 více...

12.06.2007Slavnost Těla a krve Páně

Za pronásledování bylo jednou přistiženo a zatčeno asi 40 křesťanů při slavení eucharistie. Před soudem byly tázáni, proč porušují císařský rozkaz. Odpověď zněla: sine dominico non possumus - bez nedělního slavení eucharistie nemůžeme žít! A položili za eucharistii život!

 více...

17.05.2007Přání dr. Helmuta Kohla k 75. narozeninám kardinála Vlka

"Rád vzpomínám na mnohá setkání s Vámi, která byla pro mě vždy velkým přínosem."

 více...

17.05.2007Přání prezidenta republiky Spolkové republiky Německo

"Jako prezident Německé spolkové republiky jsem Vám zvláště vděčný za to, že jste přispěl ke smíření Čechů a Němců" píše ve svém přání Horst Köhler.  více...

16.05.2007Sedmnáctileté ohlednutí

44 odpovědí pana kardinála na mnohotématické otázky Jiřího Zajíce - osobní a zajímavé "ohlédnutí" u příležitosti životního jubilea kardinála Miloslava Vlka.

 více...

15.05.2007Stuttgart 2007 - Ano životu, ano Evropě

V německém Stuttgartu se ve dnech 10. - 12. května konalo velké shromáždění křesťanských hnutí a komunit pod názvem "Společně pro Evropu".

 více...

26.04.2007Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem

Vážení návštěvníci webových stránek,

v rubrice Texty/Interview se můžete na pokračování začíst do knihy Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem od Jiřího ZajíceTato kniha, která vyšla před deseti lety, již dlouho není v prodeji; věříme proto, že udělá radost zvláště těm, kteří jste nás kontaktovali s dotazem, kde by bylo možné knihu obstarat.

 více...

11.04.2007Proslov kardinála Vlka u příležitosti 10. výročí založení Vyšší odborné školy publicistiky

10. dubna navštívil Miloslav kardinál Vlk Vyšší odbornou školu publicistiky, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Tato škola v letošním roce slaví 10 let své existence. více...

10.04.2007Rozhovor ONLINE

11.4.: ONLINE ROZHOVOR NA iHNed.cz více...

07.04.2007Z kázání kardinála Miloslava Vlka při mši svaté se svěcením olejů

Abychom byli lépe disponováni, podívejme se krátce na dar kněžství, který máme v rukou, na povolání k účasti na jediném kněžství Kristově.

 více...

05.03.2007Obhajoba Memoranda

Tvůrci Memoranda za nápravu vztahů státu a církví v ČR jsou zástupci Moravskoslezské křesťanské akademie. Je to akce „zdola“, ze širokých vrstev věřících a podepsalo ji asi 15 tisíc signatářů. Je výrazem toho, že ani obyčejným věřícím není stav vztahů mezi církví a státem lhostejný, a proto apelují na příslušné činitele, aby se konečně zasadili za řešení dávno neřešených problémů, které se samozřejmě i jich dotýkají.

 

 

 více...

12.02.2007Zamyšlení ke Světovému dni nemocných

Každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. A nemocný je obrazem Ježíše ukřižovaného a opuštěného, Ježíše trpícího, který na sebe vzal na svém kříži všechno utrpení až do konce světa. Naše utrpení je privilegované pojítko, které nás úzce pojí s trpícím Ježíšem a jeho nesmírnou láskou.

 více...

11.02.2007Proslov Svatého otce na zvláštní audienci 8.2.2007

Svatý otec přijal na mimořádné audienci dne 8. února 2007 biskupy přátele Hnutí fokoláre a Komunity Sant´Egidio. více...

24.01.2007"Lázně Jitřenka přinášejí naději" - rozhovor z Třeboně

V lednu letošního roku navštívil kardinál Vlk třeboňské lázně Aurora. O rozhovor ho požádal Michael Ehrlich.

 

 více...

24.01.2007Konkrétní projev ochoty a touhy po jednotě křesťanů v naší zemi

Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Před svou smrtí se Ježíš modlil k Otci za to, „aby všichni byli jedno…“. Jako svou závěť nám zanechal tuto svou úzkostnou touhu. V týdnu od 18. ledna, od svátku Panny Marie Matky jednoty, do 25. ledna, svátku obrácení sv. Pavla, se křesťané různých církví modlí za obnovu jednoty mezi křesťanskými církvemi.

 více...

05.01.2007Pozdrav účastníkům Tříkrálového průvodu

Děkuji vám, že se připojujete k průvodu hledajících králů a přeji vám ve vašem hledání úspěch, jaký přes velké obtíže a vzdálenost, bez orientačních prostředků měli tři mudrci, králové z východu. více...

01.01.2007Novoroční promluva

Ohlížíme se – možná i s určitou nostalgií - za nenávratně uplývajícím časem minulého roku a bilancujeme… Ptáme se, jak jsme ten vzácný dar, kterým je čas, využili nejen pro sebe, ale k dobru všech… A díváme se také – plni naděje a očekávání – kupředu, do budoucna… více...

18.12.2006 Blahopřání Benedikta XVI. kardinálu Vlkovi

Papež Benedikt XVI. zaslal blahopřejný dopis kardinálu Miloslavu Vlkovi u příležitosti jeho dnešních jmenin. "Na znamení své náklonnosti Vám z celého srdce uděluji mimořádné apoštolské požehnání, která rád rozšiřuji na všechny věřící Vám svěřené, jako i na všechny Vaše drahé." píše Svatý otec. více...

17.12.2006Pozdrav posluchačům adventního koncertu

Drazí přátelé, vážení organizátoři, účinkující, milí diváci přítomní zde v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha i u televizních obrazovek. Jako biskup této katedrály vás všechny zdravím při tomto posledním adventním koncertě o 3. neděli adventní, která má název „radostná“. více...

15.12.2006Zdravice na předvánočním koncertě v Hostivaři

Česká mše vánoční J. J. Ryby patří neodmyslitelně k přípravě na radostné svátky vánoční, patří k jejich atmosféře. Rám jsem sám jako farář na kůru starorožmitálského kostela, kde J. J. Ryba mši složil a kde byla poprvé uvedena, zpívával ve sboru. Je to krásný výraz toho, jak lidé před 200 lety slavili a prožívali Vánoce.

 více...

15.12.2006Vyrovnávání se s minulostí bude muset pokračovat

V několika českých médiích se v minulých týdnech objevily zpravodajské články i komentáře, které se týkaly spolupráce některých kněží se Státní bezpečností. Zeptali jsme se proto kardinála Miloslava Vlka, jak si česká církev stála a stojí ve vyrovnávání se s nedávnou minulostí. Lidové noviny otevřely kauzu P. Františka Holečka a magazín Christnet případ biskupa Františka Lobkowicze.

 více...

25.11.2006Advent - živé Boží přicházení

Být v současném světě, který o Bohu neví a v něj nevěří, svědky Ježíše zmrtvýchvstalého, přítomného a mocně působícího uprostřed církve. To však předpokládá se s ním nejprve setkávat, s jeho „mnohotvárnou živou přítomností“ /viz konstituci o posvátné liturgii  čl. 7/. Advent - to znamená živé Boží přicházení - je zvláštní doba, abychom ta setkávání  pilně „nacvičovali“.

 více...

19.10.2006Benedikt XVI.: Občanská a politická zodpovědnost katolíků

Samotná náboženská svoboda, kterou vnímáme jako univerzální hodnotu zvláště potřebnou pro dnešní svět, má právě zde svůj historický kořen. Církev tedy není a nemá v úmyslu být politickým činitelem. Současně ale má hluboký zájem na dobru politického společenství, jehož duchem je spravedlnost. více...

08.10.2006Milénium smrti sv. Radima - Gaudencia

Kázání kardinála Miloslava Vlka o nešporách v den sv. Radima Gaudencia 8. října 2006 v polském Hnězdně. více...

16.09.2006Miloslav Vlk a Václav Pačes

Snad jenom druhá polovina dvacátého století mohla přinést tak absurdní životní zvraty, jaké se přihodily nejvyššímu katolickému představiteli u nás. Ještě v roce 1986 musel pracovat jako myč oken a už o pět let později se stal pražským arcibiskupem. O dalších čtrnáct let později byl jediným Čechem, který volil nového papeže. více...

25.08.2006Nová ředitelka odboru církví

Ministerstvo kultury oznámilo, že odbor církví povede od 1. září 2006 Pavla Bendová. Bendová byla jedním ze dvou uchazečů, které výběrová komise doporučila ministru Vítězslavu Jandákovi ke jmenování. Vítěz konkurzu, Jakub Holeček, jmenování do funkce odmítl. více...

28.03.2006Požehnání filmu Anděl Páně

Shlédni na všechny, kdo vytvořili tento film a dej jim své požehnání, pokoj, radost, aby nepolevovali v odvaze jít proti proudu doby. Dopřej jim dostatek hmotných prostředků pro další šíření hodnot dobra, odpuštění, smíření a nesobecké lásky.

 více...

15.03.2006Slovo k jubileu jezuitského řádu

Řády a kongregace jsou v církvi znamením skutečnosti, že ji Duch svatý stále naplňuje, působí v ní a vzbuzuje stále nová charismata pro potřeby Božího lidu. Jsou projevem božské dynamiky Ducha svatého. více...

26.02.2006Budování chrámu - 8. neděle v mezidobí

Základem každé komunity – především mladé a začínající – je tajemná duchovní, reálná přítomnost Krista Zmrtvýchvstalého uprostřed společenství. To je základ, slovo, které chci vyslovit a vtisknout do vašich srdcí. více...

15.12.2005Vztahy s vládou nadále neřešené

Mnoho sporů, které se letos ve společnosti vedou, například o eutanázii, vztazích homosexuálů, katedrále svatého Víta či majetkových otázkách, se dotýkají i katolické církve. Jak se na ně dívá její primas kardinál Miloslav Vlk? To vysvětluje v rozhovoru pro MF DNES. více...

28.09.2005Vigilie ze slavnosti sv. Václava

Člověk je stvořen k tomu, aby byl šťastný. V tom je jeho identita. Do srdce člověka  bylo vtisknuto i nasměrování, cesta ke štěstí - totiž  láska: člověk chce milovat a být milován. To je základ pro veškerou jeho činnost, tím musí být celý život člověka proniknut, ať dělá cokoliv. více...

12.09.2005Prohlášení k eutanazii a doprovázení umírajících

"Umírání přijímáme jako součást života, proto je všestranná pomoc umírajícímu pomocí životu. Hájíme právo na důstojné umírání." uvádí se v prohlášení k problematice eutanazie a doprovázení umírajících, které prezentovali 12.9.2005 na tiskové konferenci v Praze zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví, Pražské židovské obce a Ústředí muslimských obcí v ČR. více...

15.03.2005Změnit své smýšlení

Velikým konkrétním plodem našeho postního obrácení ke slovu Božímu, k Boží moci působící ve světě, k Ježíši Kristu, který je znamením Boží moci, ať je velikonoční naděje, zakotvená ne v našem snažení a výkonech, ale právě v moci Boží projevené v Kristu Ježíši, v moci Boží, která obrací i tu nejčernější situaci, jakou bylo Kristovo umučení a smrt, v nejslavnější vítězství vzkříšení! více...

15.10.200426. výročí zvolení papeže Jana Pavla II.

Dnešní svět potřebuje tak viditelné, živé svědectví o oběti, o tom, že Bůh volí to, co je slabé, aby zahanbil to, co je silné. Že Bůh nezakládá své řízení světa na lidských výkonech… více...

30.09.2004Jde o změnu smýšlení kněží a nástup laiků

Od příštího roku dojde v kolínském vikariátu ke slučování farností. Z dosavadních 37 jich zůstane pouze pět. Tento krok je někdy mylně vykládán jako pouhé zjednodušení administrativy, které se života farníků a zajetého způsobu nijak nedotkne. Kardinál Miloslav Vlk však mluvil v neděli 19.září při své návštěvě Kolína jednoznačně o změně smýšlení - revoluci - současném modelu církve.

 více...

23.09.2004640. výročí smrti Arnošta z Pardubic

Jsme zemí s velkou a bohatou duchovní i kulturní minulostí. A nejsme dnes tak bohatí, abychom si mohli dovolit snadno zapomínat na své duchovní kořeny a bohatství minulosti. více...

24.04.2004660 let Arcibiskupství pražského

V  dnešní slavnostní eucharistii budeme tedy děkovat za naši slavnou minulost, za to čím církev mohla být a skutečně byla, a prosit za dary Ducha sv. pro naši současnost, abychom dokázali být pro tuto dobu znamením, které lidé naší doby budou ochotně přijímat… více...

15.04.2004Anketa ke vstupu do Evropské unie

Vstup do Evropské unie bude pro křesťany velkou výzvou, aby se podle svých historických duchovních zkušeností a ve spolupráci s celoevropskými církevními institucemi podílely na nové evangelizaci Evropy.

 více...

22.08.2003Pohádka o znárodněné katedrále

Kauza svatovítské katedrály v Praze a soudní určení jejího vlastníka se dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 točí kolem okrajových drobností, které případ podstatně neovlivní, jak ukazuje pochybené procedurální rozhodnutí soudu z 29. 7. 2003. Jádro věci je hlubší, ale přitom jednoduché. Je s podivem, že si toho právníci či novináři dosud více nevšímali - nebo všímat nechtěli. více...

05.03.2003Odpovědi pro Nový venkov

Tradiční náboženství – a já zde mluvím za katolickou církev – nemají člověka odvracet od tohoto světa. Bůh řekl: „naplňte zemi a podmaňte si ji.“ Mají ho vést k pravdě o člověku, o světě. To znamená k vědomí: nejsem „tvůrcem“, „pánem“ světa! Bůh je jeho původcem, dal mu zákony, které člověk nemůže změnit. více...

17.10.2000FORUM 2000

Hledejme společné minimum globálního věku, kterým je láska člověka k člověku, v sekularizované podobě řečeno: vzájemná solidarita. Tuto hodnotu můžeme pravdivě nazvat globální, poněvadž k ní je určeno, stvořeno každé lidské srdce. více...

19.06.2000Zamyšlení o významu křesťanské poutě

Pouť ustanovil papež Jan Pavel II. jako jedno ze „znamení“ jubilejního roku 2000. Sám dal příklad a vypravil se letos po stopách Mojžíšových, Abrahámových i Ježíšových – jako poutník. Tak znovu silně připomenul pouť jako znamení života křesťana. Nejen jako zbožné putování na určitá konkrétní místa. více...

11.02.200080. narozeniny Jana Pavla II.

Při četných setkáních, zejména těch bez oficiální atmosféry a přítomnosti medií, se vždy zřetelně ukazovalo jeho milující srdce. Papež, mariánsky pokorný, vždy s  přátelským gestem či slovem naznačujícím otevřenost, přijímající každého tak, jak je. více...

05.11.1997650. výročí založení teologické fakulty v Praze

Pozdrav Velkého kancléře Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Miloslava kardinála Vlka na slavnostním shromáždění u příležitosti oslav 650. výročí  založení teologické fakulty v Praze.

 více...

Ocenění rektora Univerzity Karlovy pro kardinála Miloslava Vlka

U příležitosti 80. narozenin kardinála Miloslava Vlka uspořádala Katolická fakulta Univerzity Karlovy (29. 6. 2012) sympozium, při kterém rektor univerzity, prof. Václav Hampl, udělil kardinálu Vlkovi historickou medaili univerzity a čestné uznání. Přinášíme české znění tohot uznání v plném rozsahu.

 více...


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka