Přesun na obsah

Kardinál Vlk na veřejném slyšení "Restituce církevního majetku"

11. 4. 2007

Dámy a pánové, vážení přátelé,

vítám zorganizování tohoto slyšení na téma „Restituce církevního majetku“. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit od začátku pro jiné úkoly, které nebylo možné odložit (oslava 10. výročí Vyšší odborné školy publicistiky, založené Arcibiskupstvím pražským).

Já osobně nemám rád slovo „restituce“, poněvadž nevyjadřuje dobře dnešní představy České biskupské konference a protože to slovo je v mediích poněkud zdiskreditované. Spíše bych používal například pojmu „majetkové narovnání“. Věřím, že zástupci biskupské konference a představitelé řeholí prezentovali zřetelně naše názory. Stejně tak doufám, že přehled o tom, co se v prvních deseti letech po pádu komunismu stalo nebo spíše nestalo, je velmi konkrétně i s doklady popsáno v dokumentu, který vydala Česká biskupská konference: „Přehled jednání mezi státem a církvemi v létech 1990 – 2000“. Podobným způsobem nebylo ještě zdokumentováno posledních 7 let.

V posledních letech zaznívaly i z úst vládních činitelů názory, že majetek církvi vůbec nepatřil, nebo byly vyvíjeny snahy, aby se záležitost řešila výčtovým zákonem, což většina zainteresovaných pokládá za zcela nerealizovatelné. Celá záležitost je ohrožována hrubým porušováním blokačních paragrafů ze strany Pozemkového fondu a existuje nebezpečí tunelování tohoto majetku.

Tato jednání jsou i z mezinárodního hlediska a kvůli pověsti Česka v zahraničí velice důležité.

Bohužel se u nás nikterak nebraly v úvahy už před léty učiněné výzvy Evropského parlamentu členským a kandidátským zemím k navrácení židovského a církevního majetku. U nás to oficiální agentury ani média raději ani neuveřejnila. Stejně tak i hodnocení amerického ministerstva zahraničí ze 6. března 2007, kdy vydalo zprávy o lidských právech ve světě, nedopadá pro ČR  dobře. Stejně tak pro nás dopadla i zpráva téhož ministerstva o náboženské svobodě ve světě z r. 2005. Bohužel ČTK ty nejflagrantnější pasáže některých zpráv zamlčela a neuveřejnila.

Chci věřit, že toto dnešní slyšení je znamením, že se v této oblasti věci posouvají kupředu a že se rodí politická vůle celou záležitost řešit právně čistým způsobem, jako v právním demokratickém státě, a chci věřit, že pozitivně.

Kardinál Miloslav Vlk

10. 4. 2007


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka