Přesun na obsah

Stav jednání o katedrále sv. Víta v Praze k dnešnímu dni

16. 4. 2007

Od začátku procesu kolem katedrály předpovídala Správa Pražského hradu, že tato otázka bude vyřešena během jednoho, dvou dnů. Později bylo řečeno, že proces bude vyřešen do 16. dubna 2007. Mluvčí Pražského hradu, Petr Hájek, dne 16. 4. pro ČTK uvedl nepravdivé informace; řekl, že dnes je katedrála předána a v dnešním Radiožurnálu řekl, že o společné správě se Metropolitní kapitula dohodla už dříve.

Dělám proto tuto pravdivou bilanci: od začátku procesu předávání se konalo pět jednání. Jen z jednoho byl pořízen oficiální zápis, který kapitula také obdržela. V ostatních případech byly vydány menší či větší tiskové zprávy.

Dnes se obě strany sešly, aby společně zkontrolovaly a zapsaly odpočty elektřiny a vody v katedrále. Protokol však ještě nebyl podepsán, takže nic předáno nebylo. Předání se může týkat jen samotné budovy a dále parcel, na kterých katedrála stojí. Nemovitosti a věci movité tvoří společně nedělitelný soubor, který má označení katedrála. A tady je značný problém. Vnitřní zařízení katedrály je ve vlastnictví Metropolitní kapituly, a proto bude nutno uvažovat o formě smlouvy o společném užívání.

Strana kapituly na jednom z předchozích jednání udělala vstřícné gesto a vzdala se vybírání vstupného (a Hrad si to připsal na své konto). Hrad tehdy přislíbil, že bude provoz katedrály hradit. To bylo i zapsáno. Zatím ale nebyla vůle naplnit tento slib a je kolem toho řada problémů. Je sice pravda, že Hrad předložil 6. dubna odpoledne (Velký pátek k večeru) návrh smlouvy, ale o Velikonocích neproběhlo žádné jednání. Strana Metropolitní kapituly s ním nemohla souhlasit, a tak dala po Velikonocích nový návrh smlouvy, na který Hrad ještě nereagoval. Není proto dosud nic dojednáno. Kdy bude další jednání, není ještě stanoveno.

Takový je pravdivý stav k dnešnímu dni.

Na začátku procesu jednání o katedrále byla založena komise, která má jednat společně a každé její rozhodnutí musí být schváleno pražským arcibiskupem, jemuž přísluší kontrola nad smlouvami, jak je uvedeno v Kodexu církevního práva, který je Ministerstvem kultury ČR schválen coby vnitřní norma, podle které se církev řídí.

16. dubna 2007.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka