Přesun na obsah

Setkání v Lánech

19. 4. 2007

Dne 19.4. kolem poledne se setkalo devět katolických diecézních biskupů /bez svých pomocných biskupů/ na zámku v Lánech s presidentem Václavem Klausem na jeho pozvání ke společenskému rozhovoru. Ve více než hodinovém rozhovoru biskupové představili své diecéze a problémy, se kterými se v nich setkávají, takže se hovořilo o počtu věřících, o nedostatku kněží, o pomoci polských kněží, o chátrajících kostelech a prázdných farách atd. Při spontánním hovoru se došlo i k tématům přítomnosti církve ve společnosti, o jejím úkolu „hlásat morálku“, o církevních školách a problémech s jejich udržováním. Lehce se někteří dotkli problému majetkového narovnání, blokačního paragrafu, problému, který mají města a vesnice s církevními pozemky v jejich okolí. Žhavých problémů, otázek vztahu církve a státu, smlouvy s Vatikánem a ostatních problémů a presidentových názorů na ně, se hovor v přátelské atmosféře, někdy i s vtipy, velkým obloukem vyhnul. Mně včera pan kancléř Weigel vzkázal, že si pan president nepřeje zmínku o katedrále.

Následující více než hodinu trvající oběd byl doprovázen obecným hovorem o širších společenských otázkách, o Evropské unii, presidentových cestách, rozhovorů s paní Merkelovou, dále presidentových cest po světě, v Japonsku, Americe a jinde, globálního oteplování, našeho vztahu k NATO, amerického radaru u nás atp. Byl to jistě zajímavý rozhovor, ale otázek církve u nás se netýkal. Prohlídka kostela Nejsvětějšího jména Ježíš, který je součástí zámku, ukončila návštěvu.  


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka