Přesun na obsah

Ministr ocenil kardinála Vlka

24. 4. 2007
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský převzal dnes dopoledne z rukou ministra vnitra MUDr. Ivana Langera medaili "Za zásluhy o české archivnictví".
Kardinál Vlk, původním povoláním archivář, působil řadu let jako předseda archivní subkomise při České biskupské konferenci.
 
Ministr Langer udělením čestné medaile ocenil zásluhy arcibiskupa pražského na dohodě mezi státem a římskokatolickou církví o správě církevních archivních fondů.
 
Slavností akt proběhl dnes v 10 hodin v budově Národního archivu na Chodovci.
 
Slavnostní 
 
Dle sdělení tiskového odboru ministerstva vnitra se tato medaile uděluje žijícím státním občanům České republiky i cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o české archivnictví tím, že: dosáhli vynikajících výsledků v řízení českých archivů; výrazně přispěli svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého archivnictví; svou pedagogickou činností výrazně přispěli k výchově českých archivářů; podstatným způsobem přispěli k mezinárodní spolupráci v archivnictví a k vybudování pozitivního obrazu českého archivnictví v zahraničí nebo projevili osobní odvahu a iniciativu při záchraně vzácných archiválií při živelní pohromě.
 
Medaile je zhotovena z patinovaného bronzu a má kruhový tvar v průměru 70 mm. Mezi  celkem 18 oceněnými osobnostmi jsou také pánové Karel Čáslavský, archivář a historik Národního filmového archivu, dr. Martin Dallmeier, ředitel Ústředního archivu knížat Thurn-Taxis v Řezně a doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., archivář hlavního města Prahy.
 

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka