Přesun na obsah

Přání prezidenta republiky Spolkové republiky Německo

17. 5. 2007

V Berlíně dne 14. května 2007

Vážený pane kardinále,

přijměte mé srdečné přání k Vašemu významnému jubileu. Je pro mne vhodnou příležitostí, abych vyjádřil svou úctu Vám a Vaší práci. Velmi si vážím Vaší dobrodružné životní cesty, Vaší prozíravosti a Vaší hluboké důvěry v Boha. Státní úřady Vás až do revoluce roku 1989 neustále utlačovali a nutili k oklikám. Svému cíli - sloužit lidem jako duchovní a svědčit o evangeliu, jste však přesto důsledně dostál.

Jako prezident Německé spolkové republiky jsem Vám zvláště vděčný za to, že jste přispěl ke smíření Čechů a Němců. Obě naše země spojuje bohaté kulturní dědictví, ale i bolest z utrpení minulosti. Dnes se naše pohledy obracejí ke společné budoucnosti ve sjednocené Evropě.

V rámci církví bylo sepětí přesahující národní hranice odjakživa silné. V neposlední řadě, coby předseda Rady evropských biskupských konferencí, jste napomáhal vzájemné výměně a zintenzivňoval vztahy, které přinášejí společenství.

V této funkci jste v dubnu roku  podepsal tzv. Ekumenickou chartu (Charta Oecumenica) – důležitý dokument pro posílení kontaktů mezi různými konfesemi.

Přeji Vám pro Vaši další cestu zdraví, radost ze života, tvůrčí sílu a především Boží požehnání.

S pozdravem

Váš Horst Köhler

originál

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka