Přesun na obsah

Přání dr. Helmuta Kohla k 75. narozeninám kardinála Vlka

17. 5. 2007

Milý pane kardinále,

K Vašim 75. narozeninám Vám velmi srdečně gratuluji. Přeji Vám do budoucna především Boží požehnání, dobré zdraví a hodně sil pro Váš zodpovědný úřad.

Vaše životní cesta rozhodně neprobíhala hladce. Studoval jste za velmi obtížných podmínek a za svého kněžského působení jste zažil šikanu diktatury. S velkou důvěrou v Boha a s přímočarostí jste šel svou cestou a mohl jste tak po pokojné revoluci v roce 1989 převzít důležitou zodpovědnost v naší církvi. Zvláště mě velmi potěšilo, že jste to byl právě Vy, kdo převzal úřad po pražském arcibiskupu Františkovi Tomáškovi, kterého jsem si nesmírně vážil. V průběhu let jste se stále moudrými a svébytnými myšlenkami hlásil ke slovu, a tím jste velmi blahodárně ovlivnil vnitřní i vnější život církve.

Rád využívám příležitosti Vašich narozenin, abych Vám za to velmi srdečně poděkoval. Rád vzpomínám na mnohá setkání s Vámi, která byla pro mě vždy velkým přínosem.

Také proto jsem doufal, že se budu moci 19. května zúčastni v Praze děkovné mše svaté. Operace kolene a následně dlouhé týdny rehabilitace však výrazně omezily mou pohyblivost.

Prosím Vás tedy o pochopení, že Vám nebudu moci v Praze popřát osobně. O to více bude mým potěšením, budeme-li se moci znovu setkat při jiné příležitosti.

Přeji Vám radostný a požehnaný sváteční den.

Se srdečným pozdravem

Váš Helmuth Kohl

Originál dopisu je k dispozici zde.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka