Přesun na obsah

Jáhenské svěcení v katedrále

10. 9. 2007
 
V sobotu 8. 9. vysvětil v pražské katedrále kardinál Vlk dva nové jáhny.
S Martinem Vlčkem přijeli jeho radost sdílet poutníci z Kolína v čele s panem vikářem P. Liborem Bulínem, kde dosud působil jako pastorační asistent, dále poutníci z Písku, odkud pochází, z Řevnic a také farníci od sv. Gotharda v Praze s P. Bogdanem Pelcem.
 
 
S Piotrem Adamczykem přišli také poutníci z Polska z diecéze Przemysl z jeho rodné farnosti Dolní Ústřiky, rovněž z Kolína a z Českého Brodu, kde byl Piotr přes léto pastoračním asistentem.

Martin Vlček je ustanoven k jáhenské službě do farnosti Řevnice, kde bude sloužit pod vedením P. Roberta Hanačíka. Piotr Adamczyk je ustanoven k jáhenské službě do farnosti Český Brod, kde bude pracovat pod vedením P. Michala Batora, který rovněž pochází z Polska.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka