Přesun na obsah

Praha hostí 26. mezinárodní ekumenické setkání biskupů

15. 9. 2007

Moje noc nezná temnotu: počátek kultury vzkříšení - takový je název 26. mezinárodního ekumenického setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které letos poprvé hostí Praha ve dnech 20. – 27. září 2007. Očekává se účast více než 40 biskupů různých církví ze 4 kontinentů. Moderátorem je pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Z České republiky zúčastní také předseda České biskupské konference (ČBK) arcibiskup Jan  Graubner a delegát ČBK pro ekumenismus biskup František Radkovský.

Tato ekumenická setkání se každoročně konají v různých státech Evropy, aby účastníci měli možnost poznat odlišnou situaci z hlediska ekumenického dialogu. V minulých letech se biskupové sjeli do v Augsburgu, Jeruzalémě, Curychu, Istanbulu, Bukurešti, Ženevě, Stokholmu a také v Římě.

Pro Prahu se biskupové letos rozhodli „jednak pro určitou ekumenickou zkušenost našeho národa, ale i pro její centrální polohu a povědomí, že Praha je krásné město“, jak vysvětlil kardinál Vlk.

Historie setkávání biskupů sahá až do roku 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů, přátel Hnutí fokoláre, z 10 zemí. Teolog Klaus Hemmerle, který už jako kněz znal Hnutí, se totiž stal biskupem v Cáchách a také prvním koordinátorem této iniciativy. Tehdejší papež Pavel VI. u této příležitosti v následujícím roce řekl: „Jako hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a nabádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“

V roce 1982 přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II. a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. A tak se již 25 let každoročně scházejí i biskupové různých křesťanských denominací.

Hlavním plodem této iniciativy je hluboké duchovní bratrské společenství mezi biskupy různých církví v duchu Ježíšova nového přikázání: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15, 12) Aniž by se přehlíželo to, co církve ještě dělí, vystupuje do popředí především to, co již mají společné „bez směšování a přizpůsobování“ (Benedikt XVI.).

A jaký budou mít biskupové program? Kromě společných zasedání která se budou odehrávat v Mezinárodním baptistickém teologickém semináři, navštíví biskupové Pražský hrad a v katedrále sv. Víta, Vojtěch a Václava se zúčastní mše svaté, v pravoslavné katedrále sv. Cyrila a Metoděje se účastní pravoslavné liturgie, a vymění si svoje zkušenosti s představiteli a věřícími řeckokatolické církve i členy Ekumenické rady církví.

V rámci Ekumenické neděle 23. září 2007 bude mít veřejnost možnost blíže poznat  tuto dlouholetou zkušenost biskupů během odpoledního programu v Komunitním centru Matky Terezy, který začíná v 16 hodin (pozvánka k dispozici zde).

Fotografie z ekumenického setkání biskupů v Bukurešti a Londýně. (Foto archiv kardinála Vlka).

Související článek

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka