Přesun na obsah

Kardinál Vlk převezme prestižní cenu sv. Ulricha

14. 9. 2007

V sobotu 15. září převezme pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk v německém Dillingenu prestižní Evropskou cenu sv. Ulricha (Europäischer St. Ulrichs-Preis) za rok 2007. Předseda Nadace sv. Ulricha, zemský rada Leo Schrell, odůvodnil udělení ceny zásluhami kardinála Vlka o sjednocování Evropy v křesťanském duchu a především jeho přispěním ke smíření Čechů a Němců.

O sbližování evropských národů a mírumilovné soužití různorodých kultur se podle předsednictva nadace kardinál Vlk zasadil nejen svými přednáškami na německých univerzitách a setkáními na různých úrovních, ale hlavně dlouholetým působením ve funkci předsedy Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Jako předseda České biskupské konference podepsal v roce 1995 spolu s biskupem Karlem Lehmannem, předsedou Německé biskupské konference, Společné prohlášení českých a německých biskupů u příležitosti padesátého výročí konce 2. světové války, v němž obě strany přiznávají selhání a viny svých národů. Prohlášení vzniklo na základě předchozí vzájemné korespondence o usmíření mezi oběma stranami, zahájené již Františkem kardinálem Tomáškem, a doprovázené mnoha setkáními českých a německých křesťanů.

Za svou snahu o vzájemné smíření byl již kardinál Vlk v minulosti oceněn např. mezinárodní cenou města Görlitz – „Brückepreis“ či „Velkým křížem za zásluhy“ (Grosses Verdienstkreuz), vysokým státním vyznamenáním SRN, které obdržel v roce 1999 z rukou spolkového prezidenta Romana Herzoga. Ten pražského arcibiskupa při udílení vyznamenání nazval „stavitelem mostů usmíření mezi Čechy a Němci a jedním z nejdůležitějších pilířů tohoto mostu“.

Cena Evropské nadace sv. Ulricha byla založena v roce 1993 při příležitosti tisícího výročí svatořečení biskupa Oldřicha (Ulricha) Augšpurského. Právě sv. Oldřich je vyobrazen na pektorálu (ozdobném biskupském kříži), který kardinál Vlk obdržel při svém svěcení jako dar od augsburského biskupa Stimpfleho.

Přáním dosavadních nositelů ceny, k nimž patří např. Roman Herzog a Helmut Kohl, bylo, aby chvalořeč pronesl bývalý prezident Václav Havel, který se však z časových důvodů nemůže události zúčastnit. Předání ceny se proto ujme bavorský ministerský předseda Günther Beckstein.

 

Aleš Pištora

Kancléřství Arcibiskupství pražského


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka