Přesun na obsah

Cena svatého Ulricha za přispění ke sjednocovacímu procesu Evropy

17. 9. 2007

Kardinálu Miloslavu Vlkovi byla udělena ve švábském Dillingen prestižní cena svatého Ulricha.  Když mu bavorský inisterský předseda Günther Beckstein zavěsil medaili na krk, pan kardinál zjistil, že je z dílny mnichovského umělce Maxe Fallera stejně, jako pektorál s obrazem sv. Ulricha, který v roce 1990 obdržel od svého přítele augsburského biskupa Stimpfleho. Byla to úsměvná shoda.
Malé městečko Dillingen je možná pro mnohé neznámé, ale historicky je velmi významné. Již ve středověku mělo papežskou universitu. Od doby reformace až do počátku 19. stol. zde sídlili augsburští biskupové. V architektuře města zanechaly obě skutečnosti  hlubokou stopu. I dnes zde sídlí zemský švábský parlament, zatímco zemská vláda sídlí v Augsburku.
Předání ceny se zúčastnilo mnoho politických i náboženských osobností i široká veřejnost. Byl přítomen augsburský biskup Walter Mixa - předseda kuratoria nadace, i evangelický zemský biskup Dr. Ernst Öffner. V průvodní listině medaile se nachází text zdůvodnění udělení vyznamenání  kardinálu Vlkovi: „Miloslav kardinál Vlk se svým neúnavným nasazením pro usmíření Němců a Čechů, svým úsilí o jednotu mezi křesťany a o pokojné soužití lidí a národů různých kultur, skrze své dlouhodobé působení ve funkci předsedy Rady biskupských evropských konferencí, velmi výrazně zasloužil o sjednocovací proces Evropy."

Na těchto stránkách uveřejňujeme německé laudatio dr. Becksteina a děkovný projev kardinála Vlka se souvisejícími dokumenty:

Prohlášení německých biskupů ke smíření s českým národem z roku 1990

Dopis Biskupské konference ČSFR německým biskupům z roku1990

Pastýřský list z roku 1945


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka