Přesun na obsah

Setkání biskupů se může stát impulsem hlásání evangelia

18. 9. 2007

Biskupové 18 církví, kteří se z různých zemí a kontinentů sjedou tento týden do Prahy na své 26. setkání, se ve svém programu vrátí ke dvěma letošním významným událostem v Evropě na poli ekumenismu: nedávnému 3. ekumenickému evropskému shromáždění v Sibiu a k druhému setkání křesťanských hnutí a komunit Společně pro Evropu ve Stuttgartu.

Setkání pořádá Mezinárodní společenství biskupů, přátel Hnutí fokoláre, proto může vzniknout otázka, jak je možné, aby si biskup zvolil jednu spiritualitu, když má být otevřený vůči všem?

"Každý věřící člověk má možnost zvolit si pro svůj život určitou spiritualitu. Proto má tohle právo i biskup. Samozřejmě, že ho tato volba nemůže blokovat ve vztahu k druhým spiritualitám a hnutím. Je to podobné, jako když se řeholní kněz stane biskupem. Je zcela biskupem, ale nemůže se svého řádu jakoby 'zbavit', protože je jím formovaný. Přitom ale zůstává především biskupem," odpovídá na tuto otázku kardinál Vlk.

V roce 2005 se na pozvání patriarchy Teoctista I., který před nedávnem zemřel, konalo ekumenické setkání biskupů v Rumunsku. V závěrečném projevu, poté co zazněla svědectví dětí i dospělých, jednadevadesátiletý patriarcha řekl: "Zkusme po vzoru těchto mladých a těchto bratří najít i my cesty k řešení problémů, které ještě máme. Pokud budeme chtít, dokážeme to udělat."

A Benedikt XVI. k této otázce uvedl: "Ze společenství mezi biskupy a hnutími může vzejít cenný podnět pro obnovené úsilí církve hlásat evangelium naděje a lásky a svědčit o něm kdekoli ve světě."


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka