Přesun na obsah

Ekumenické setkání biskupů

22. 9. 2007

Tisková konference ke 26. ekumenickému setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre se konala ve čtvrtek 20.9.2007 v 11.00 hodin na Arcibiskupství pražském s cílem představit cíl a vůdčí myšlenky, jimiž se tato setkání biskupů nesou. Kromě čtyřech již ohlášených biskupů se zúčastnil také metropolita syro-ortodoxní církve Theophilos z Indie.

Vedle radosti, že se toto dnes již tradiční shromáždění koná poprvé v Praze, byla vůdčí linií v úvodním slově každého z biskupů vděčnost za to, že se ve svém životě setkali s charismatem jednoty. Výrazně se tím rozšířil obzor pro jejich vnímání ekumenických aktivit a vzbudilo vědomí, že jednota je nejen úkolem, na němž je třeba pracovat, ale i darem, za který je nutno prosit. Stává se Otcovou odpovědí na prosbu za jednotu vyslovenou v Ježíšově velekněžské modlitbě. Úsilí o jednotu v tomto duchu přitom nijak nezmenšuje lásku k vlastní církvi, ale spíše ji ještě posiluje.

Na otázku, jaký vrchol setkání účastníci očekávají, odpověděl kardinál Miloslav Vlk, že jím obvykle bývá moment, kdy při společné liturgii biskupové zformulují "pakt vzájemné lásky a jednoty". Slibují si při něm, že budou společně nést kříže i vzájemně prožívat radosti v duchu myšlenky: tvá diecéze je mou diecézí. Připomněl, že při těchto setkáních nejde v první řadě o řešení teologických problémů, ale o žité společenství mezi biskupy, které dává zrod Ježíšově přítomnosti mezi dvěma či vícero lidmi (srov. Mt 18,20).

Přítomní novináři se rovněž zajímali o otevřené setkání, na němž v rámci Ekumenické neděle vystoupí i biskupové zúčastnění na kongresu. Toto setkání začíná v neděli 23.9. v 16.00 hodin v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním Městě.

Více informací:

Irena Sargánková

mobil: +420 604 935 872


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka