Přesun na obsah

Ekumenická neděle v pražském Centru Matky Terezy

24. 9. 2007

Ve čtvrtek 20.9. večer zahájili biskupové své pravidelné ekumenické setkání společnou modlitbou. Následující dny vedle bohoslužeb, modliteb, společného rozjímání a vzájemného dialogu měli možnost seznámit se s historickými a kulturními souvislostmi naší země a díky osobním svědectvím i s počátky a rozvojem Hnutí fokoláre v bývalém Československu během minulého režimu.

V neděli se zúčastnili pravoslavné liturgie v katedrále sv. Cyrila a Metoděje, po které je děkan chrámu Jaroslav Šuvarský uvedl do krypty smíření a vyložil její historický význam.

V neděli 23.9. představil kardinál Miloslav Vlk společenství biskupů zaplněnému sálu Komunitního centra Matky Terezy. Na čtyři sta lidí se zaujetím vyslechlo svědectví několika biskupů různých církví a kontinentů o tom, co pro ně toto společenství znamená. Pozvání přijaly i osobnosti církevního a veřejného života. O setkáních Společně pro Evropu ve Stuttgartu v roce 2004 i letos informoval německy biskup evangelické církve Christian Krause. Význam a atmosféru 3. evropského ekumenického shromáždění přiblížil biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus, a Zuzana Dvořáková, tajemnice Ekumenické rady církví.

Výsledky spolupráce církví v období od roku 1989 přehledně vyložili Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, a biskup Radkovský.

K sváteční atmosféře přispěla hudební skupina mladých z Hnutí fokoláre.

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka