Přesun na obsah

Svatý otec zaslal svůj pozdrav k požehnání sošky Panny Marie z Aparecidy

18. 9. 2007

U příležitosti  doputování sošky Panny Marie Aparecida, patronky Brazílie, k její instalaci v kostele Panny Marie Vítězné v Praze, by Svatý otec, maje  v živé paměti svou pastorační cestu do Brazílie, kde předsedal 5. generální konferenci biskupů Latinské Ameriky, rád pozdravil celou brazilskou  komunitu žijící v Praze a všechny laické a řeholní  představitele České republiky. S přáním, aby  Paní od Neposkvrněného početí z Aparecidy rozprostřela svůj  ochranný plášť nad tímto  pohostinným národem České republiky, Svatý otec se dovolává hojných milostí  Nejvyššího pro všechny, kteří si přejí spojit v modlitbě za blaho svých rodin a komunity Brazilců, sdružených kolem Jeho Eminence, pana kardinála Vlka a D. Raymunda Damascena, arcibiskupa z Aparecidy při této slavnostní bohoslužbě. Na znamení své náklonnosti, Jeho Svatost všem uděluje  apoštolské požehnání.

                                   kardinál Tarcisio Bertone- státní sekretář


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka