Přesun na obsah

Ekumenické jaro v Praze

1. 10. 2007

Anglikánskou bohoslužbou v kostele Českobratrské evangelické církve v Praze 6 – Střešovicích ve středu večer 26.9.2007 bylo ukončeno 26. mezinárodní ekumenické setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které jeden z biskupů charakterizoval jako "ekumenické jaro"

Na pozvání pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka, se 20.9.2007 sjelo do Prahy 43 biskupů z 18 církví a 17 zemí čtyř kontinentů.

Vrcholem společně prožitého týdne, v němž byl dostatek příležitosti nejen pro mnohá setkání a návštěvy různých křesťanských společenství, ale i na prohlídky uměleckých a kulturních pokladů hlavního města, se stalo slavení Ekumenické neděle v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 4 – Hájích. Mezi čtyřmi sty účastníky, kteří se zde sešli, byli jak představitelé církví, tak i veřejného života. Při této příležitosti řekl biskup Christian Krause, bývalý předseda Světové luteránské federace: "Evropa vyšla z 20. století s řadou vnějších i vnitřních zranění, ale Bůh zasáhl." Připomněl sametovou revoluci v Praze i pád berlínské zdi, ale také Deklaraci o ospravedlnění mezi katolickou církví a Světovou luteránskou federací podepsanou v roce 1999 v Augsburku za doby jeho předsednictví, která pomohla odstranit hlavní rozpor mezi katolíky a luterány.

Během týdenního setkání hovořili biskupové též o příspěvku křesťanů k procesu sjednocování Evropy – ve smyslu 3. evropského ekumenického shromáždění, konaného z popudu Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a Konference evropských křesťanských církví (KEK) za účasti 3.000 delegátů začátkem září roku 2007 v rumunském Sibiu, a druhého setkání křesťanských hnutí a komunit 12.5. letošního roku v německém Stuttgartu, nazvaném "Společně pro Evropu".

Předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý a plzeňský biskup František Radkovský překvapili mnohé účastníky svým svědectvím o spolupráci křesťanů v post-komunistické společnosti. Dlouhým potleskem byly oceněny příspěvky několika biskupů, kteří vydali svědectví o hlubokém společenství, spojujícím je v bratrské lásce "s Kristem mezi námi". "Vrátím se do Austrálie a ve svém srdci ponesu ostatní církve. Půjdu ruku v ruce s ostatními biskupy," řekl anglikánský biskup David Murray z Perthu. Rumunský pravoslavný arcibiskup Daniil vyjádřil výstižně svůj dojem slovy: "Jsme svědky pražského ekumenického jara." Kardinál Vlk upozornil, že "existuje globální oteplení planety, které nám dělá starosti. Ale ještě nebezpečnější je ochlazení lásky a solidarity, ke kterému dochází." V této souvislosti pak pražský arcibiskup hovořil ještě o osobní zkušenosti, kterou prožíval během setkání: "Je to 'dialog života'. Soustředíme se na to, co máme společné, počínaje křtem. Neignorujeme problémy, které jsou v církvích a mezi církvemi, ale jsme přesvědčeni, že díky evangelní lásce – a především díky lásce k Ježíši ukřižovanému a opuštěnému – se mohou změnit."

Dalším, duchovně velmi hlubokým okamžikem setkání biskupů byla sobotní návštěva katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v jejímž rámci se v historické kapli sv. Václava slavila katolická mše. Biskupové si zde připomněli svaté a mučedníky historických počátků českého národa, i hrdiny z období nacismu a komunismu. Rozhodli se rozpoznávat v osobním životě i v životě svých církví tvář ukřižovaného Ježíše a obnovit lásku k němu.

Velmi živý dialog se rozvinul mezi biskupy a zástupci Ekumenické rady církví při příležitosti společného setkání v sídle Církve bratrské, v Soukenické ulici v Praze 1. Jak realita společenství biskupů různých církví, tak i svědectví o spolupráci mezi církvemi v České republice – po roce 1989 i v období komunismu – vyvolaly řadu konkrétních dotazů.

V průběhu týdne měli rovněž biskupové možnost se seznámit se svědectvím kněží a laiků, žijících v duchu spirituality Hnutí fokoláre. Z nich mnozí ji poznali již v šedesátých letech minulého století, za doby pronásledování v komunistickém Československu, a byli šířením života podle evangelia oporou tehdejší církve.

Biskupové se ve svých bohoslužbách i meditacích zaměřovali též na aktuální, naléhavé bolesti lidstva – s přesvědčením, že právě ony mohou v církvích vyvolat ještě větší angažovanost "pro svět". Přednáška připravená Chiarou Lubichovou – "Moje noc nezná temnotu: počátek kultury vzkříšení" – se stala podkladem a mottem celého setkání.

V závěrečném hodnocení společně prožitých chvil se biskupové shodli, že výzva a přání zakladatelky Hnutí fokoláre, aby "žili ve Světle", se staly realitou.

Příští setkání, jak bylo dohodnuto, bude v roce 2008 v Libanonu, kde přetrvává silné napětí ve společnosti, a v roce 2009 v německém Wittenbergu, symbolickém městě protestantů.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka