Přesun na obsah

Ohlédnutí za svatováclavskými slavnostmi v letošním roce 2007

3. 10. 2007

Oslava hlavního patrona české země svatého Václava se těší každoročně rostoucímu zájmu. Hlavní událostí je slavnostní mše svatá, eucharistická liturgie na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi za účasti mnoha poutníků z blízka i z dáli, z Čech i Moravy, sloužená biskupy z celé republiky za koncelebrace mnoha řádových představených, kněží i řeholníků. Pouť se těší také zájmu politiků i zástupců veřejnosti. Slavnosti se může přes televizní a rozhlasový přenos zúčastnit i nejširší česká veřejnost, a to nejen jako pasivní diváci či posluchači, ale během bohoslužby jsou k dispozici dvě telefonní linky do přenosového vozu pro přímé vzkazy či SMS, mailová adresa. Diváci tak mají možnost bezprostřední reakce na probíhající slavnost. Toto aktivní zapojení veřejnosti se po loňských zkušenostech velice osvědčilo. Rozbor reakcí přinášíme níže.

V předvečer slavnosti se koná ve farním kostele sv. Kosmy a Damiána koncert duchovní hudby s četbou ze svatováclavských legend či jiných slavnostních textů a po něm v kryptě kostela, kde je místo mučednické smrti sv. Václava, slavnostní zpívané nešpory před vystavenou vzácnou relikvií – lebkou sv. Václava.

Začíná se rozvíjet i tradice malého kulturního a duchovního zastavení u sochy sv. Václava na václavském náměstí v podvečer před svátkem sv. Václava. Tohoto zastavení se zúčastňují také politici a v projevech zaznívá jejích vztah k našemu „věčnému“ panovníkovi Václavovi.

Letos byla lebce sv. Václava projevená pocta, a sice že byla prezidentským autem za doprovodu policejní eskorty Hradní stráže dopravena do Staré Boleslavi a slavnostně přijatá.

Tento den je slavnostně liturgicky prožit i ve svatovítské katedrále v Praze a na ostatních památných svatováclavských místech i v ostatních 67 svatováclavských kostelech a kaplích naší diecéze.

Nechal jsem zpracovat stručnou analýzu telefonických a mailových ohlasů na svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi dne 28.9.07.

Podkladem analýzy bylo 24 telefonátů, 15 SMS a 53 e-mailů. Jejich kompletní znění je k dispozici na arcibiskupství.

Základní charakteristika: Naprosto převládaly pozitivní reakce, vyloženě negativní byly pouze dvě reakce (1 SMS a jeden e-mail). V několika případech šlo o faktografické dotazy, například i dotaz školačky. Tři e-maily potvrdily, že přenos byl sledován i v zahraničí (Švédsko, Řecko, Lucembursko). Dvakrát byla vyslovena žádost o možnost získat záznam na DVD.

Rozhodující dominanty ohlasu:

Samotná skutečnost přenosu, který byl navíc po obsahové stránce velmi dobře zvládnutý. Tady dík patří samozřejmě primárně i České televizi. Nešlo totiž navíc jen o samotný přenos, ale i doplňující svatováclavské pořady. Dále se ukázalo, že pro nemalou část věřících má takový přenos, kde je shromážděno neobvykle velké společenství účastníků, kteří tam nejsou jako diváci, ale aktivní spolutvůrci, je jedinečným zážitkem, výrazně povzbuzujícím jejich víru. Není bez zajímavosti, že v ohlasu (emailovém) se objevila poděkování od komunit řeholních sester.

Promluva arcibiskupa Jana Graubnera. Naprostá většina reakcí se o ni velmi pochvalně zmiňovala. Příznačná charakteristika je vyjádřená zde: Kázání arcibiskupa Jana Graubnera považuji za nejlepší "státnický" projev posledních let. Byly totiž vysloveny všechny tíživé bolesti dnešního českého světa a zároveň ukázána cesta naděje všem, kteří chtějí slyšet. Díky Bohu za toto kázání! I. K. Arcibiskup Graubner ve své promluvě vyjádřil tradiční důrazy katolického postoje – ukázalo se, jak mnoha lidem (běžně platí, že za jedním ohlasem je minimálně tisíc „schovaných“, kteří se nevyjádřili) velice schází jasné a stručné slovo k dnešní situaci z křesťanské pozice, které neobchází problémy veřejného života (ale netýká se majetku).

Průvodní slovo Vladimíra Málka: Jednoznačně pozitivně hodnocené jak po stránce obsahové, tak formální (citlivost pro míru i umístění vstupů, rétorické dovednosti).

Dění kolem svatováclavské lebky. Prakticky všechny ohlasy kladné (včetně toho, že během přijímání byla retrospektivně promítnuta pouť lebky do Staré Boleslavi – pouze v jednom případě byl nad zařazením toho do doby přijímání vysloven podiv). Typická reakce: Dobrý a požehnaný den, proběhlá mše svatá byla skutečným důstojným svátkem pro duši křesťanovu. Mně osobně se líbil vstup televizních záběrů, kde bylo vidět převoz nejvzácnější relikvie tohoto národa. Zvláště doprovod hradní stráže na motocyklech. Bylo jasně vidět od jakého výrobce. Přeji řádné veselí v požehnaném svátku. Mgr.P. B.

Ostatní informace:
Na přenos pozitivně reagovali i lidé, kteří jistě nepatří ke „standardním“ katolíkům. Poměrně významný e-mailový ohlas (a to i od zjevně starších lidí) ukazuje, že by byl značný zájem o možnost častějšího vyjadřování z jejich strany, kdyby mohli doufat, že si jejich dotaz či příběh někdo opravdu přečete.
kardinál Vlk
(foto: Jiří Gračka)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka