Přesun na obsah

Ubinam gentium sumus? Kde to žijeme?

8. 10. 2007

Ubinam gentium sumus? Tak se ptal klasik v krizové situaci doby římské. Sdělovací prostředky nám denně zprostředkovávají kontakt s tolika více či méně katastrofickými událostmi ve velkém světě i v našem malém okolí. Jak to lze vnímat, jak to zpracovávat? Tuneláři tunelují, sportovci dopují, vojáci šikanují, profesoři opisují, poslanci hlučí a vyrušují, soudci překrucují paragrafy, pedofilové „pedofilují“, žáci souloží s pedagogy... Že vidím černě a přeháním, že generalizuji? Ano, v každé z těch konkrétních oblastí je to jistě otázka procent případů, ale například horentně rostoucí statistiky „smrťáků“ na silnicích připomínají, že se ve společnosti opravdu masově šíří bezuzdné překračování jakýchkoliv pravidel, zvyklostí, morálních zásad bez ohledu na ohrožení života vlastního nebo těch druhých. Zákonodárci, politici a vedoucí osobnosti si lámou hlavu, jak těmto globálním, životy ohrožujícím fenoménům čelit. Vymýšlejí nové zákony, zpřísňují normy a tresty, kontrolují, hlídají, snižují hranici trestnosti, dávají mříže do "pasťáků", ale žádný velký efekt.

Filosofové hloubají o mechanismech lidské svobody a někteří se kloní k tomu: „Já nic, to můj mozek“, a tak exkulpují viníky, „zbavují“ je lidské svobody a tudíž i zodpovědnosti. Při tomto globálním trendu je na čase začít snižovat počet soudů, bourat věznice a spíše stavět psychiatrické léčebny, sanatoria a – promiňte – i blázince, kam se zavírají nebezpeční jedinci, kteří „za nic nemohou“...

Až se vyhrotí situace na neúnosnou míru, snad objevíme skutečnou identitu člověka, hluboce vtisknutou do jeho nitra, do jeho duše, - identitu, která potřebuje od jeho prvních krůčků v tomto světě harmonickou, s touto jeho identitou shodnou integrální formaci životního stylu, aby člověk byl sám sebou, formaci bezpodmínečného uznávání Autority, která má své jméno, uznávání Původce zákonů a pravidel, které jsou dány bez naší vůle, stojící nad naší vůlí i svobodou - pro dobro světa, člověka i společnosti. Jen tady se otevírá bezpečná budoucnost a perspektiva a nehrozí světu katastrofa. K takovému světu se hlásím...

kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka