Přesun na obsah

Biřmování v Brandýse

9. 10. 2007
Po týdnu, který uplynul od národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi zavítal kardinál Vlk opět do vikariátu Stará Boleslav. V neděli 7. října udělil svátost biřmování šestnácti věřícím z farnosti Brandýs nad Labem. Vyzdvihl množství funkčních mladých rodin s dětmi mezi přítomnými a zdůraznil skutečnost, že řada z biřmovanců jsou konvertité a také pochválil věřící, kteří se pro přijetí svátosti rozhodli ve zralém věku. "Křesťanská víra to není světový názor. Není to ani filosofie nebo něco podobného. Křesťanství je život, který nám byl dán Kristem. To prožíváme při dnešní slavnosti. Některé naše bohoslužby se podobají trochu "škemrání". Zkusme Boha v našich modlitbách více chválit pro to, co dělá a jaký je", řekl kardinál Vlk ve svém kázání především k těm, kteří přijímali svátost křesťanské dospělosti.
Další fotografie k dispozici zde.

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka