Přesun na obsah

Poděkování a biřmování v Divišově

15. 10. 2007

Poděkování a biřmování v Divišově

V neděli. 14. října navštívil kardinál Vlk farnost Divišov. Přijel, aby se připojil k poděkování místního duchovního správce dr. Miloslava Kněze a divišovské farnosti sponzorům místního kostela sv. Bartoloměje, který prošel rozsáhlými opravami, jejichž náklady činí za pět let 2,7 mil. Kč. Přispěvateli byly okolní obce, místní podnikatelé a také majitel zámku v nedalekém Českém Šternberku pan hrabě Zdeněk Sternberg. Provedena byla oprava fasády věže, vchodových dveří, mobiliáře sakristie, střechy lodi a presbytáře (ještě probíhá), oprava stropu lodi, zhotovení 4 nových točitých schodišť. Kostel ještě čekají další opravy v plánu dle finačních možností.

Během slavnosti kardinál Vlk také udělil svátost biřmování dvěma studentům z divišovské farnosti. „Dnes se lidé poměřují především výkony a z nich především odvozují svou cenu. Věřící  mají sklon tuto mentalitu vztahovat  i na život s Bohem. "Buď dobrý, aby tě měl Pán Bůh rád“ říkají. Přitom je to ale zcela naopak. Bůh je vždy první ve svém vztahu k nám, očekává, že budeme otevření jeho milosti a přijmeme vše, co nám dává jako dar, aby „do nás vložil svého Ducha“, jak píše prorok Ezechiel. Spíše tedy platí „člověče, Bůh tě má rád, proto buď také ty dobrý“, řekl kardinál Vlk mimo jiné ve svém kázání.

Pražský arcibiskup také navštívil sousední románský kostel sv. Martina v Měchnově, rodišti P. Karla Kočího, duchovního Komunitního centra Matky Terezy v Praze - Jižním Městě, který byl také hostem slavnosti biřmování a na místním hřbitově se pomodili za zemřelé. 

Více fotografií zde.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka